Výpis článků dle štítku

27.05.2021 Zápis ze ZO z 27.4.2021 »
Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-04-27_ZO_zápis_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se 25/4/2021 27.4.2021 ZO projednalo a schvaluje schodkový rozpočet obce Oldřichov v Hájích na rok 2021 v celkovém objemu 19 628 787,91Kč příjmů (12 840 494,00,-Kč příjmů a financování převodem zůstatku z roku 2020 ve...
27.05.2021 Zápis ze ZO z 29.3.2021 »
Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-03-29_ZO_zápis_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se 16/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo a bere na vědomí předloženou zprávu Finančního výboru. 5 0 0 17/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o umístnění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování se...
16.08.2020 Kontrolní výbor ZO 2018-2022 »
Zápisy z jednání kontrolního výboru: 2020-04-27_Kontrolní výbor ZO 2020-02-20_ZO_OvH_KV_zápis 2019-10-17_ZO_OvH_KV_zápis  2019-08-15_ZO_OvH_KV_zápis + 2019-05-20_kontrola_usnesení ZO 2019-05-20_zápis_KV_OvH_podepsaný 2019-03-18_zápis_KV_OvH_podepsaný 2019-02-11_zápis_KV_OvH_podepsaný 2019-01-21_zápis_KV_OvH_podepsaný   Kontrolní...
18.07.2020 Zápis ze ZO z 15.6.2020 »
Celé znění zápisu naleznete zde: 2020-06-15_ZO_zapis   Usnesení č. ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se 45/5/2020 15.6.2020 ZO projednalo a bere na vědomí zprávu ze zasedání Finančního výboru bez připomínek 5 0 0 46/5/2020 15.6.2020 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemeni...
18.06.2020 Zápis ze ZO z 25.5.2020 »
Celé znění zápisu naleznete zde: 2020-05-25_zápis-ZO   Usnesení č. ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se 32/4/2020 25.5.2020 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce a.s., zastoupené na základě plné moci společností BIMONT, s.r.o., se sídlem České Mládeže 713/122, 460...
18.05.2020 Zápis ze ZO z 27.4.2020 »
Celé znění zápisu naleznete zde: 2020-04-27_zápis-ZO   Usnesení č. ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se 24/3/2020 27.4.2020 ZO projednalo a schvaluje dočasné snížení nájmů nebytových prostor obce takto: J&F Plus, s.r.o.    od 1.3.2020 do 30.9.2020 – 100% Dien Nguyen Thi   od 1.5.2020 do 30.9.2020 –...
18.03.2020 Zápis ze ZO z 24.2.2020 »
Celé znění zápisu naleznete zde: 2020-02-24_zápis ze ZO   Usnesení č. ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se 17/2/2020 24.2.2020 ZO projednalo a bere na vědomí zprávy ze zasedání Finančního výboru a Kontrolního výboru bez připomínek.  7 0 0 18/2/2020 24.2.2020 ZO projednalo a schvaluje schodkový rozpočet...
12.02.2020 Zápis ze ZO z 27.1.2020 »
Celé znění zápisu naleznete zde: 2020-01-27_ZO_anonym   č. usnesení datum Usnesení pro proti zdržel/a se 1/1/2020 27.1.2020 ZO projednalo a bere na vědomí Zprávu ze zasedání Finančního výboru bez připomínek.  5 0 0 2/1/2020 27.1.2020 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek pro ZŠ Mníšek na zimní pobyt s...
1.01.2020 Zápis ze ZO 30.9.2019 »
Celé znění naleznete zde: 2019-09-30_zapis_ZO anonym č.usnesení ze dne Usnesení pro proti zdržel/a se 83/9/2019 30. září 2019 ZO projednalo a schvaluje Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účelovou dotaci pro odměny vedoucích kroužků na školní rok 2019/2020 žadateli Základní škola a Mateřská škola Mníšek, p.o., se sídlem...
30.11.2019 Zápis ze zasedání ZO 25.11.2019 »
Zápis v celém znění naleznete zde: 2019-11-25_zápis_ZO_anonym č. usnesení datum Znění usnesení pro proti zdržel/a se 93/10/2019 25. listopadu 2019 ZO projednalo a bere na vědomí informace o investičním záměru společnosti Suchopýr, zú., se sídlem Oldřichov v Hájích čp. 5. 7 0 0 94/11/2019 25. listopadu 2019 ZO...
30.11.2019 Zápis ze zasedání ZO 21.10.2019 »
Zápis v celém znění naleznete zde: 2019-10-21_zápis ZO_anonym č. usnesení datum Znění usnesení pro proti zdržel/a se 89/10/2019 21. října 2019 ZO projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2019, které upravuje položku 6121 – budovy, stavby, haly o – 11 000,-Kč a položku 5222 – neinvestiční transfery spolkům o 11 000,-Kč. Na...
27.08.2019 Zápis ze ZO z 22.7.2019 »
Celé znění zápisu v anonymizované podobě naleznete zde 2019-07-22_Zápis_ZO_OvH_anonym Usnesení Obsah usnesení pro proti zdržel/a se 77/7/2019 ZO projednalo a schvaluje revokaci usnesení č. 49/4/2019 s novým zněním: ZO projednalo a schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3.10.2018 se zhotovitelem akce „Oprava mostu přes...

počet položek: 80