Společenská kronika

Společenská kronika

SPOZ - sbor pro občanské záležitosti byl v naší obci založen v roce 1974. První vítání občánků se uskutečnilo na sále Besedy 10. listopadu 1974. 

V současné době pracuje v obci sociální komise pod vedením Lenky Koskové -Třískové. Dalšími členkami jsou Jitka Svatušková a Jana Svatoňová. 

Sociální komise připravuje vítání občánků, blahopřání seniorům k jejich významným jubileím a setkání občanů důchodového věku. 

Fotografie společenské kroniky najdete v rubrice Kronika. Pro vyhledání konkrétní společenské akce použijte vyhledávání.