Zápis ze ZO z 15.6.2020

Zápis ze ZO z 15.6.2020

  • zveřejnil (a): Radim Šarapatka
  • 18. července 2020

Celé znění zápisu naleznete zde: 2020-06-15_ZO_zapis

 

Usnesení č. ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
45/5/2020 15.6.2020 ZO projednalo a bere na vědomí zprávu ze zasedání Finančního výboru bez připomínek 5 0 0
46/5/2020 15.6.2020 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemeni inženýrské sítě na pozemcích p.č. 230, 255/2, 361, 780/1, 782/3, 800/1, 1243, 1760/3, 1782/1, 1975, 1999, 2006/4, 2024, 2046/2, 2096/2, 2098, 2107/1, 2110/2, 2116, 2123,2130, 2137/2, 2138, 2150/3, st.96, st97/1 a st.163 vše v k.ú. Oldřichov v Hájích v rámci akce „Optická síť Oldřichov v Hájích – páteřní trasa“, ve prospěch společnosti smart cloud s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, zastoupené na základě Plné moci společností ProTelPro, spol.s.r.o., se sídlem Nad Elektrárnou 1526/45 106 00 Praha 10. 5 0 0
47/5/2020 15.6.2020 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o pronájmu telekomunikační infrastruktury se společností smart cloud s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4. 5 0 0
48/5/2020 15.6.2020 ZO projednalo a schvaluje Dodatek č. 2 k mandátní smlouvě č. 1/2011/O.vH. s účinností od 1.7.2020 ve věci odměny odbornému lesnímu hospodáři Petru Effenbergerovi, bytem XXX Mníšek, IČ: 65634349. 5 0 0
49/5/2020 15.6.2020 ZO projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2020, které navyšuje rozpočet na rok 2020 v příjmech i výdajích o 175 000,-Kč na celkové rozpočtové příjmy ve výši 30 568 976,-Kč a celkové rozpočtové výdaje na 46 880 570,61,-Kč. Financování se nemění. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu. 5 0 0
50/5/2020 15.6.2020 ZO projednalo a schvaluje v souladu s ustanovením §84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění (zákon o obcích) deleguje na všechny valné hromady Severočeské vodárenské společnosti a.s. konané v období od 16.6.2020 do 31.10.2022 pana Jaromíra Tichého XXX, bytem Oldřichov v Hájích XXX. Delegovaný je oprávněn v uvedeném období jménem obce vykonávat všechna akcionářská práva na všech valných hromadách výše uvedené společnosti. 5 0 0
51/5/2020 15.6.2020 ZO projednalo a schvaluje Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion Jizerské podhůří, 2. změna v předloženém znění. 5 0 0

 

 

Zveřejnění anonymizovaného zápisu zajišťuje

Radim Šarapatka

Starší příspěvek Zápis ze ZO z 25.5.2020
Novější příspěvek Kontrolní výbor ZO 2018-2022

Související

Porucha veřejného osvětlení »

Při dopravní nehodě došlo k porušení hlavního elektrického rozvaděče na veřejné osvětlení. OÚ pracuje na zprovoznění. Děkujeme za...

Jana Bekešová - 27.9.2021 - úřední deska

rozpočtové opatření 2/2021 »

Jana Bekešová - 22.9.2021 - rozpočty

6.ročník oslav Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko v Kryštofově Údolí »

Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko Vás zve na šestý ročník oslav (viz. plakát) Datum konání: 18. 9. 2021 začátek od 10:00 Místo konání: Kryštofovo...

Jana Bekešová - 15.9.2021 - úřední deska

Živý Betlém »

Přijďte si zazpívat koledy, dát si svařák, popřát si krásné svátky se sousedy. Živý Betlém a společné zpívání koled na louce u OÚ 12. prosince od 16...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - betlém Živo v Hájích živý betlém

Vánoční trhy »

a po skončení Mikulášské nadílky plynule navážou Vánoční trhy. Od 16 hodin. Prosíme prodejce, aby počítali s tím, že od 14 do 16 hodin probíhá na...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - Beseda trhy vánoce Živo v Hájích

Mikulášská »

Na děti se těší Mikuláš, čerti a andělé 4. 12. 2021 ve 14 hodin na sále Besedy! Přijďte, prosíme, včas, divadlo začíná ve 14 hodin! Soutěže,...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - Mikulášská Živo v Hájích

Dřevosochání »

6. 11. 2021 celý den, louka u OÚ pojďte vybrat nejhezčí dřevěnou sochu. Vstup zdarma, občerstvení zajištěno. Kdo si chcete zkusit vyřezat sochu a...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - dřevosochání

Oznámení o plánované odstávce 1.10.2021 »

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: Oldřichov v Hájích (okres Liberec) č. p. 35, 36, 74, 154, 275 kat. území Oldřichov v Hájích (kód...

Jana Bekešová - 10.9.2021 - úřední deska

školení volební komise »

Jana Bekešová - 8.9.2021 - úřední deska

Očkování proti chřipce-Zdravotní středisko Mníšek »

Dobrý den, Zájemci o každoroční očkování proti sezonní chřipce se můžou přihlásit co nejdříve v  ordinaci praktického lékaře pro dospělé Mníšek a to...

Jana Bekešová - 7.9.2021 - úřední deska

Strašidelný les »

Pojďte se krásně bát... Pro velké i malé - strašidelný les. Sraz 6.11. 2021 v 18 hodin u obecního úřadu. Oblečení na ven, baterku a odvahu s sebou!...

Jiřina Vávrová - 6.9.2021 - strašidelný les Živo v Hájích

Nezmaři, Střevlik a stromy »

NEZMAŘI, STŘEVLIK A STROMY Přijďte s námi oslavit Den stromů do areálu ekocentra v Oldřichově v Hájích. Program: od 14.00 pořádáme tradiční...

Jiřina Vávrová - 6.9.2021 - ekocentrum koncert střevlik

6.ročník oslav Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko v Kryštofově Údolí »

Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko Vás zve na šestý ročník oslav (viz. plakát) Datum konání: 18. 9. 2021 začátek od 10:00 Místo konání: Kryštofovo...

Jana Bekešová - 30.8.2021 - úřední deska