Zápis ze ZO 30.9.2019

Zápis ze ZO 30.9.2019

Celé znění naleznete zde: 2019-09-30_zapis_ZO anonym

č.usnesení ze dne Usnesení pro proti zdržel/a se
83/9/2019 30. září 2019 ZO projednalo a schvaluje Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účelovou dotaci pro odměny vedoucích kroužků na školní rok 2019/2020 žadateli Základní škola a Mateřská škola Mníšek, p.o., se sídlem Oldřichovská 198, 463 31 Mníšek ve výši 30 000,-Kč.
Současně schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019, kterým se výše uvedená částka převádí z položky 2321 6121- Projektové dokumentace na položku 3113 5333 – Neinvestiční transfery školským právnickým osobám.
5 0 1
staženo z jednání 30. září 2019 Žádost Suchopýr z.s. o prodej části pozemkové parcely č. 232/2 a 2100/1 v k.ú. Oldřichov v Hájích      
84/9/2019 30. září 2019 ZO projednalo a schvaluje příspěvek spolku Živo v Hájích, z.s. na akce pro děti ve výši 11 000,-Kč, který bude zaslán na účet spolku. Současně schvaluje zproštění platby za pronájem sálu v termínu konání Mikulášské a Vánočních trhů dne 30.11.2019. 5 0 1
85/9/2019 30. září 2019 ZO projednalo a schvaluje aktualizaci Plánu zimní údržby. 6 0 0
86/9/2019 30. září 2019 ZO projednalo a schvaluje udělení „Ceny obce“ Oldřichov v Hájích panu Ing. Ivo Raisrovi za mimořádný čin, který vedl k záchraně životů a předšel velké majetkové ztrátě. Současně mu bude předán dar v podobě poukazu na nákup outdoorového oblečení v hodnotě 5 000,-Kč. Slavnostní akt proběhne v Ekocentru Oldřichov v Hájích 6 0 0
87/9/2019 30. září 2019 ZO projednalo a schvaluje návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemky dotčené výstavbou chodníků. 6 0 0
88/9/2019 30. září 2019 ZO projednalo a bere na vědomí zprávu Finančního výboru bez připomínek. 6 0 0

Starší příspěvek Zápis ze ZO 19.8.2019
Novější příspěvek Večer o silnici a chodníku 14.1.2020...

Související

Porucha veřejného osvětlení »

Při dopravní nehodě došlo k porušení hlavního elektrického rozvaděče na veřejné osvětlení. OÚ pracuje na zprovoznění. Děkujeme za...

Jana Bekešová - 27.9.2021 - úřední deska

rozpočtové opatření 2/2021 »

Jana Bekešová - 22.9.2021 - rozpočty

6.ročník oslav Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko v Kryštofově Údolí »

Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko Vás zve na šestý ročník oslav (viz. plakát) Datum konání: 18. 9. 2021 začátek od 10:00 Místo konání: Kryštofovo...

Jana Bekešová - 15.9.2021 - úřední deska

Živý Betlém »

Přijďte si zazpívat koledy, dát si svařák, popřát si krásné svátky se sousedy. Živý Betlém a společné zpívání koled na louce u OÚ 12. prosince od 16...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - betlém Živo v Hájích živý betlém

Vánoční trhy »

a po skončení Mikulášské nadílky plynule navážou Vánoční trhy. Od 16 hodin. Prosíme prodejce, aby počítali s tím, že od 14 do 16 hodin probíhá na...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - Beseda trhy vánoce Živo v Hájích

Mikulášská »

Na děti se těší Mikuláš, čerti a andělé 4. 12. 2021 ve 14 hodin na sále Besedy! Přijďte, prosíme, včas, divadlo začíná ve 14 hodin! Soutěže,...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - Mikulášská Živo v Hájích

Dřevosochání »

6. 11. 2021 celý den, louka u OÚ pojďte vybrat nejhezčí dřevěnou sochu. Vstup zdarma, občerstvení zajištěno. Kdo si chcete zkusit vyřezat sochu a...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - dřevosochání

Oznámení o plánované odstávce 1.10.2021 »

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: Oldřichov v Hájích (okres Liberec) č. p. 35, 36, 74, 154, 275 kat. území Oldřichov v Hájích (kód...

Jana Bekešová - 10.9.2021 - úřední deska

školení volební komise »

Jana Bekešová - 8.9.2021 - úřední deska

Očkování proti chřipce-Zdravotní středisko Mníšek »

Dobrý den, Zájemci o každoroční očkování proti sezonní chřipce se můžou přihlásit co nejdříve v  ordinaci praktického lékaře pro dospělé Mníšek a to...

Jana Bekešová - 7.9.2021 - úřední deska

Strašidelný les »

Pojďte se krásně bát... Pro velké i malé - strašidelný les. Sraz 6.11. 2021 v 18 hodin u obecního úřadu. Oblečení na ven, baterku a odvahu s sebou!...

Jiřina Vávrová - 6.9.2021 - strašidelný les Živo v Hájích

Nezmaři, Střevlik a stromy »

NEZMAŘI, STŘEVLIK A STROMY Přijďte s námi oslavit Den stromů do areálu ekocentra v Oldřichově v Hájích. Program: od 14.00 pořádáme tradiční...

Jiřina Vávrová - 6.9.2021 - ekocentrum koncert střevlik

6.ročník oslav Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko v Kryštofově Údolí »

Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko Vás zve na šestý ročník oslav (viz. plakát) Datum konání: 18. 9. 2021 začátek od 10:00 Místo konání: Kryštofovo...

Jana Bekešová - 30.8.2021 - úřední deska