Zápis ze ZO 30.9.2019

Zápis ze ZO 30.9.2019

Celé znění naleznete zde: 2019-09-30_zapis_ZO anonym

č.usnesení ze dne Usnesení pro proti zdržel/a se
83/9/2019 30. září 2019 ZO projednalo a schvaluje Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účelovou dotaci pro odměny vedoucích kroužků na školní rok 2019/2020 žadateli Základní škola a Mateřská škola Mníšek, p.o., se sídlem Oldřichovská 198, 463 31 Mníšek ve výši 30 000,-Kč.
Současně schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019, kterým se výše uvedená částka převádí z položky 2321 6121- Projektové dokumentace na položku 3113 5333 – Neinvestiční transfery školským právnickým osobám.
5 0 1
staženo z jednání 30. září 2019 Žádost Suchopýr z.s. o prodej části pozemkové parcely č. 232/2 a 2100/1 v k.ú. Oldřichov v Hájích      
84/9/2019 30. září 2019 ZO projednalo a schvaluje příspěvek spolku Živo v Hájích, z.s. na akce pro děti ve výši 11 000,-Kč, který bude zaslán na účet spolku. Současně schvaluje zproštění platby za pronájem sálu v termínu konání Mikulášské a Vánočních trhů dne 30.11.2019. 5 0 1
85/9/2019 30. září 2019 ZO projednalo a schvaluje aktualizaci Plánu zimní údržby. 6 0 0
86/9/2019 30. září 2019 ZO projednalo a schvaluje udělení „Ceny obce“ Oldřichov v Hájích panu Ing. Ivo Raisrovi za mimořádný čin, který vedl k záchraně životů a předšel velké majetkové ztrátě. Současně mu bude předán dar v podobě poukazu na nákup outdoorového oblečení v hodnotě 5 000,-Kč. Slavnostní akt proběhne v Ekocentru Oldřichov v Hájích 6 0 0
87/9/2019 30. září 2019 ZO projednalo a schvaluje návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemky dotčené výstavbou chodníků. 6 0 0
88/9/2019 30. září 2019 ZO projednalo a bere na vědomí zprávu Finančního výboru bez připomínek. 6 0 0

Starší příspěvek Zápis ze ZO 19.8.2019
Novější příspěvek Večer o silnici a chodníku 14.1.2020...

Související

Dětský den »

4. 6. od 14 hodin louka u obecního úřadu

Jiřina Vávrová - 16.5.2022 - dětský den

Sladký les a otevření dětské části knihovny »

Obecní knihovna má nově místnost určenou dětem. Můžete si zde nejen vypůjčit knížky, ale i zahrát deskové hry. Vyzkoušet si to můžete 1. června 2022...

Jiřina Vávrová - 16.5.2022 - knihovna

Nohejbal na trávě »

Nohejbal na trávě V sobotu 9. července 2022 zveme hráče i diváky na další ročník nohejbalového turnaje trojic. Travnatý mírně vlnitý povrch...

Jiřina Vávrová - 16.5.2022 - nohejbal

Volejbalový turnaj »

8. 2022, neděle, 10:00, louka u OÚ

Jiřina Vávrová - 15.5.2022 - volejbal

Františkovy folkové lázně Koncert Větrno + Terrakota »

6. 2022, sobota, hospůdka U Františka, 18:00

Jiřina Vávrová - 15.5.2022 - koncert

Rocková mše »

Přijměte pozvání na netradiční duchovní setkání pod nebem či v Besedě. Rocková mše proběhne 5.června v 15h. Mši povede Pavel Andrš. Těšíme se na...

Jiřina Vávrová - 12.5.2022 - hudba mše

Oldřichovský hudební festival »

Oldřichovský festival VIII.   Ani se mi nechce věřit, že se naší hudební scénou setkáme již po osmé. Letos však festival oblékne nový plášť....

Jiřina Vávrová - 12.5.2022 - festival

Beseda s Martinem Fryčem »

Další z besed v rámci naší knihovny, tentokrát s knihkupcem Martinem Fryčem ml. V restauraci Beseda v 19 hodin.

Jiřina Vávrová - 12.5.2022 - Beseda knihovna

Ordinace dětské lékařky »

Ordinace dětské lékařky Mudr. J. Bartošové bude v úterý 3.5. a 10.5. uzavřena. V akutním případě zastupuje Mudr. E. Štičková v Chrastavě po předchozí...

Jiřina Vávrová - 2.5.2022 - lékař

Čarodějnice »

Video od Jirky Komberce https://www.youtube.com/watch?v=6kvno6X2EFk

Jiřina Vávrová - 1.5.2022 - čarodějnice

Úprava návsi – diskuse »

Dobrý den,   v úterý dne 10.5.2022 v 18:00 proběhne na sále Besedy veřejná diskuze nad projektem: "Úprava návsi Oldřichov v Hájích".   První...

Jiřina Vávrová - 28.4.2022 - Beseda diskuse náves