Zápis ze ZO 30.9.2019

Zápis ze ZO 30.9.2019

Celé znění naleznete zde: 2019-09-30_zapis_ZO anonym

č.usnesení ze dne Usnesení pro proti zdržel/a se
83/9/2019 30. září 2019 ZO projednalo a schvaluje Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účelovou dotaci pro odměny vedoucích kroužků na školní rok 2019/2020 žadateli Základní škola a Mateřská škola Mníšek, p.o., se sídlem Oldřichovská 198, 463 31 Mníšek ve výši 30 000,-Kč.
Současně schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019, kterým se výše uvedená částka převádí z položky 2321 6121- Projektové dokumentace na položku 3113 5333 – Neinvestiční transfery školským právnickým osobám.
5 0 1
staženo z jednání 30. září 2019 Žádost Suchopýr z.s. o prodej části pozemkové parcely č. 232/2 a 2100/1 v k.ú. Oldřichov v Hájích      
84/9/2019 30. září 2019 ZO projednalo a schvaluje příspěvek spolku Živo v Hájích, z.s. na akce pro děti ve výši 11 000,-Kč, který bude zaslán na účet spolku. Současně schvaluje zproštění platby za pronájem sálu v termínu konání Mikulášské a Vánočních trhů dne 30.11.2019. 5 0 1
85/9/2019 30. září 2019 ZO projednalo a schvaluje aktualizaci Plánu zimní údržby. 6 0 0
86/9/2019 30. září 2019 ZO projednalo a schvaluje udělení „Ceny obce“ Oldřichov v Hájích panu Ing. Ivo Raisrovi za mimořádný čin, který vedl k záchraně životů a předšel velké majetkové ztrátě. Současně mu bude předán dar v podobě poukazu na nákup outdoorového oblečení v hodnotě 5 000,-Kč. Slavnostní akt proběhne v Ekocentru Oldřichov v Hájích 6 0 0
87/9/2019 30. září 2019 ZO projednalo a schvaluje návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemky dotčené výstavbou chodníků. 6 0 0
88/9/2019 30. září 2019 ZO projednalo a bere na vědomí zprávu Finančního výboru bez připomínek. 6 0 0

Podrobnosti

Úřední hodiny:

Po 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
Út 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
St 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Čt 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
8:00 - 11:00
  • Adresa: OÚ Oldřichov v Hájích 151, 463 31
  • Tel.: (+420) 482 725 093-94
  • Tel.: (starostka Jana Šťastná) 775 280 562
  • e-podatelna: podatelna@oldrichov.cz
  • Datová schránka: 6tfbi63
  • IČ: 00481483
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
    Karel Pokorný, tel.: 482 363 846, 602 833 524

Zprávy z úřadu

Záměr pronajmout byt
10.07.2024 - 17.8.2024

Aktuality z obce

Dýňobraní
12.10.2024, 10:00 hod.

Oldřichovské listy č. 72
27. června 2024

Obíhačka
27.08.2024, 17:00 hod.

Oldřichovský letní swap
30.06.2024, 14:00 hod.

Bikepark
11. června 2024

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.