Vyhlášky a nařízení

vyvěšeno příspěvek
22.01.2020 Výroční zpráva 2019 »
18.10.2019 Směrnice pro práci s osobními údaji 1/2019 »
27.08.2019 Odpovědi na žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím »

27.02.2019 Výroční zpráva za rok 2018 »
9.01.2019 Plán zimní údržby »

"Velké pluhování" začíná nejpozději do 5:00 v pracovní den a nejpozději do 7:00 o víkendech a svátcích, nebo při trvajícím sněžení v průběhu dne. Kontakt na dodavatele této služby: Radim Urban 724 722 828. Koordinaci prací zajišťuje starosta obce. Sníh z chodníků odklízejí zaměstnanci Obce v pracovní době. Posyp je na každém uživateli...
28.05.2018 Evidence právních předpisů Obce Oldřichov v Hájích »
4.01.201821.2.2018 Provozní řád sběrného místa odpadů »
4.01.2018 Obecně závazná vyhláška č.2/2017 o stanovení systému shromažďování,sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů »
4.01.2018 Obecně závazná vyhláška č.3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů »
25.09.2017 Obecně závazná vyhláška 1/2017 »
22.06.201710.7.2017 Návrh Obecně závazné vyhlášky Obce Oldřichov v Hájích č.1/2017 »
15.04.2016 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů »

počet položek: 18