Vyhlášky a nařízení

dokument vyvěšeno sňato
řád pohřebiště »
17.06.2021
Obecně závazná vyhláška Obce Oldřichov v Hájích č.2/2021 o... »
28.04.2021
Obecně závazná vyhláška 1/2021 »
7.04.2021
Výroční zpráva za rok 2020 »
15.01.2021
Obecně závazná vyhláška Obce Oldřichov v Hájích č. 1/2020 o... »
23.11.2020
Obecně závazná vyhláška Obce Oldřichov v Hájích č. 3/2020 o... »
23.11.2020
Obecně závazná vyhláška Obce Oldřichov v Hájích č.2/2020 o... »
23.11.2020
Výroční zpráva 2019 »
22.01.2020
Směrnice pro práci s osobními údaji 1/2019 »
18.10.2019
Plán zimní údržby »
10.10.2019
Odpovědi na žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o... »
27.08.2019
Výroční zpráva za rok 2018 »
27.02.2019
Evidence právních předpisů Obce Oldřichov v Hájích »
28.05.2018
Provozní řád sběrného místa odpadů »
4.01.2018 21.2.2018
Obecně závazná vyhláška č.2/2017 o stanovení systému ... »
4.01.2018
Obecně závazná vyhláška č.3/2017 o místním poplatku za provoz... »
4.01.2018
Obecně závazná vyhláška 1/2017 »
25.09.2017
Návrh Obecně závazné vyhlášky Obce Oldřichov v Hájích... »
22.06.2017 10.7.2017
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému... »
15.04.2016
Obecně závazná vyhláška Obce Oldřichov v Hájích č. 2/2015, o... »
24.08.2015
Obecně závazná vyhláška Obce Oldřichov v Hájích č.1/2015, o... »
23.03.2015
Obecně závazná vyhláška č.1/2012, o místním poplatku za provoz... »
19.11.2012
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za... »
12.09.2011
Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku za užívání... »
12.09.2011
Zimní údržba »
14.11.2005

počet položek: 25