Zápis ze ZO z 25.5.2020

Zápis ze ZO z 25.5.2020

Celé znění zápisu naleznete zde: 2020-05-25_zápis-ZO

 

Usnesení č. ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
32/4/2020 25.5.2020 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce a.s., zastoupené na základě plné moci společností BIMONT, s.r.o., se sídlem České Mládeže 713/122, 460 08 Liberec o zřízení věcného břemene na p.p.č. 1911/9 a 1939/10 v k.ú. Oldřichov v Hájích.  6 0 0
33/4/2020 25.5.2020 ZO projednalo a schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2019 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 a bere na vědomí nedostatek zjištěný při dílčím přezkoumání hospodaření obce Oldřichov v Hájích a jeho nápravu. Závěrečný účet za rok 2019 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 jsou přílohou tohoto zápisu. 7 0 0
34/4/2020 25.5.2020 ZO projednalo a schvaluje účetní závěrku za rok 2019 sestavenou k 31.12.2019 Obce Oldřichov v Hájích. Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4, vyhlášky 220/2013 Sb., věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 7 0 0
35/4/2020 25.5.2020 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek ve výši 3 000,- Kč pro ZŠ A MŠ Mníšek, se sídlem Oldřichovská 198, 46331 Chrastava. 6 0 1
36/4/2020 25.5.2020 ZO projednalo a schvaluje zařazení území obce Oldřichov v Hájích do územní působnosti MAS Podještědí, z.s., se sídlem Nám. B. Smetany 10, 463 43 Český Dub. 7 0 0
37/4/2020 25.5.2020 ZO projednalo a schvaluje pokračování podpory Linky bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 8 ve výši 5000,- Kč pro rok 2020. 7 0 0
38/4/2020 25.5.2020 ZO projednalo a schvaluje člena Správní rady společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích z.s., se sídlem Oldřichov v Hájích čp. 5 Jaromíra Tichého, XXX, bytem Oldřichov v Hájích. 6 0 1
39/4/2020 25.5.2020 ZO projednalo a schvaluje v rámci pomoci zmírnit následky pandemie COVID – 19, zřídit do konce roku 2020 jedno pracovní místo. 7 0 0
40/4/2020 25.5.2020 ZO projednalo a schvaluje Kupní smlouvu k nemovité věci se společností LINETA Severočeská dřevařská společnost a.s., se sídlem U Arborky 696, Satalice, 190 15 Praha 9 k pozemku parc. č. 289/1 o výměře 6767 m2, ostatní plocha v katastrálním území Oldřichov v Hájích. Současně schvaluje Smlouvu o advokátní úschově peněz a listin uzavřenou se schovatelkou Mgr. Barborou Sedlákovou, IČ: 081 80 806, složitelem Obcí Oldřichov v Hájích, IČ: 00481483 a oprávněným LINETA Severočeská dřevařská společnost a.s., IČ: 148 67 770. 7 0 0
41/4/2020 25.5.2020 ZO projednalo a schvaluje Dohodu o změně hranic obcí s Městem Frýdlant, se sídlem T.G.Masaryka 37, která se týká st.p.č. 478 o výměře 59 m2, zastavěné plochy a nádvoří a pozemkové parcely č. 1734/25 o výměře 132 m2, ostatní plochy v k.ú. Oldřichov v Hájích tak, že nová hranice obcí bude vedena po obvodu pozemkové parcely č. 1734/25 dosud evidovaná v k.ú. Oldřichov v Hájích tak, aby byla celá tato parcela a parcela č. st. č. 478 převedena do katastrálního území Albrechtice u Frýdlantu.  7 0 0
42/4/2020 25.5.2020 ZO projednalo a schvaluje záměr podání žádosti o účast ve výzvě iniciativy WiFi4EU na podporu zřízení veřejné Wifi na vybraných místech v Oldřichově v Hájích a pověřuje Radima Šarapatku přípravou a administrací záměru. 7 0 0
43/4/2020 25.5.2020 ZO projednalo a bere na vědomí zprávu z jednání Kontrolního výboru. 7 0 0

 

Zveřejnění anonymizovaného zápisu zajišťuje

Radim Šarapatka

Podrobnosti

Úřední hodiny:

Po 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
Út 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
St 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Čt 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
8:00 - 11:00
  • Adresa: OÚ Oldřichov v Hájích 151, 463 31
  • Tel.: (+420) 482 725 093-94
  • Tel.: (starostka Jana Šťastná) 775 280 562
  • e-podatelna: podatelna@oldrichov.cz
  • Datová schránka: 6tfbi63
  • IČ: 00481483
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
    Karel Pokorný, tel.: 482 363 846, 602 833 524

Zprávy z úřadu

Záměr pronajmout byt
10.07.2024 - 17.8.2024

Aktuality z obce

Dýňobraní
12.10.2024, 10:00 hod.

Oldřichovské listy č. 72
27. června 2024

Obíhačka
27.08.2024, 17:00 hod.

Oldřichovský letní swap
30.06.2024, 14:00 hod.

Bikepark
11. června 2024

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.