Zápis ze ZO z 25.5.2020

Zápis ze ZO z 25.5.2020

  • zveřejnil (a): Radim Šarapatka
  • 18. června 2020

Celé znění zápisu naleznete zde: 2020-05-25_zápis-ZO

 

Usnesení č. ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
32/4/2020 25.5.2020 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce a.s., zastoupené na základě plné moci společností BIMONT, s.r.o., se sídlem České Mládeže 713/122, 460 08 Liberec o zřízení věcného břemene na p.p.č. 1911/9 a 1939/10 v k.ú. Oldřichov v Hájích.  6 0 0
33/4/2020 25.5.2020 ZO projednalo a schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2019 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 a bere na vědomí nedostatek zjištěný při dílčím přezkoumání hospodaření obce Oldřichov v Hájích a jeho nápravu. Závěrečný účet za rok 2019 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 jsou přílohou tohoto zápisu. 7 0 0
34/4/2020 25.5.2020 ZO projednalo a schvaluje účetní závěrku za rok 2019 sestavenou k 31.12.2019 Obce Oldřichov v Hájích. Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4, vyhlášky 220/2013 Sb., věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 7 0 0
35/4/2020 25.5.2020 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek ve výši 3 000,- Kč pro ZŠ A MŠ Mníšek, se sídlem Oldřichovská 198, 46331 Chrastava. 6 0 1
36/4/2020 25.5.2020 ZO projednalo a schvaluje zařazení území obce Oldřichov v Hájích do územní působnosti MAS Podještědí, z.s., se sídlem Nám. B. Smetany 10, 463 43 Český Dub. 7 0 0
37/4/2020 25.5.2020 ZO projednalo a schvaluje pokračování podpory Linky bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 8 ve výši 5000,- Kč pro rok 2020. 7 0 0
38/4/2020 25.5.2020 ZO projednalo a schvaluje člena Správní rady společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích z.s., se sídlem Oldřichov v Hájích čp. 5 Jaromíra Tichého, XXX, bytem Oldřichov v Hájích. 6 0 1
39/4/2020 25.5.2020 ZO projednalo a schvaluje v rámci pomoci zmírnit následky pandemie COVID – 19, zřídit do konce roku 2020 jedno pracovní místo. 7 0 0
40/4/2020 25.5.2020 ZO projednalo a schvaluje Kupní smlouvu k nemovité věci se společností LINETA Severočeská dřevařská společnost a.s., se sídlem U Arborky 696, Satalice, 190 15 Praha 9 k pozemku parc. č. 289/1 o výměře 6767 m2, ostatní plocha v katastrálním území Oldřichov v Hájích. Současně schvaluje Smlouvu o advokátní úschově peněz a listin uzavřenou se schovatelkou Mgr. Barborou Sedlákovou, IČ: 081 80 806, složitelem Obcí Oldřichov v Hájích, IČ: 00481483 a oprávněným LINETA Severočeská dřevařská společnost a.s., IČ: 148 67 770. 7 0 0
41/4/2020 25.5.2020 ZO projednalo a schvaluje Dohodu o změně hranic obcí s Městem Frýdlant, se sídlem T.G.Masaryka 37, která se týká st.p.č. 478 o výměře 59 m2, zastavěné plochy a nádvoří a pozemkové parcely č. 1734/25 o výměře 132 m2, ostatní plochy v k.ú. Oldřichov v Hájích tak, že nová hranice obcí bude vedena po obvodu pozemkové parcely č. 1734/25 dosud evidovaná v k.ú. Oldřichov v Hájích tak, aby byla celá tato parcela a parcela č. st. č. 478 převedena do katastrálního území Albrechtice u Frýdlantu.  7 0 0
42/4/2020 25.5.2020 ZO projednalo a schvaluje záměr podání žádosti o účast ve výzvě iniciativy WiFi4EU na podporu zřízení veřejné Wifi na vybraných místech v Oldřichově v Hájích a pověřuje Radima Šarapatku přípravou a administrací záměru. 7 0 0
43/4/2020 25.5.2020 ZO projednalo a bere na vědomí zprávu z jednání Kontrolního výboru. 7 0 0

 

Zveřejnění anonymizovaného zápisu zajišťuje

Radim Šarapatka

Starší příspěvek Zápis ze ZO z 27.4.2020
Novější příspěvek Zápis ze ZO z 15.6.2020

Související

Porucha veřejného osvětlení »

Při dopravní nehodě došlo k porušení hlavního elektrického rozvaděče na veřejné osvětlení. OÚ pracuje na zprovoznění. Děkujeme za...

Jana Bekešová - 27.9.2021 - úřední deska

rozpočtové opatření 2/2021 »

Jana Bekešová - 22.9.2021 - rozpočty

6.ročník oslav Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko v Kryštofově Údolí »

Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko Vás zve na šestý ročník oslav (viz. plakát) Datum konání: 18. 9. 2021 začátek od 10:00 Místo konání: Kryštofovo...

Jana Bekešová - 15.9.2021 - úřední deska

Živý Betlém »

Přijďte si zazpívat koledy, dát si svařák, popřát si krásné svátky se sousedy. Živý Betlém a společné zpívání koled na louce u OÚ 12. prosince od 16...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - betlém Živo v Hájích živý betlém

Vánoční trhy »

a po skončení Mikulášské nadílky plynule navážou Vánoční trhy. Od 16 hodin. Prosíme prodejce, aby počítali s tím, že od 14 do 16 hodin probíhá na...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - Beseda trhy vánoce Živo v Hájích

Mikulášská »

Na děti se těší Mikuláš, čerti a andělé 4. 12. 2021 ve 14 hodin na sále Besedy! Přijďte, prosíme, včas, divadlo začíná ve 14 hodin! Soutěže,...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - Mikulášská Živo v Hájích

Dřevosochání »

6. 11. 2021 celý den, louka u OÚ pojďte vybrat nejhezčí dřevěnou sochu. Vstup zdarma, občerstvení zajištěno. Kdo si chcete zkusit vyřezat sochu a...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - dřevosochání

Oznámení o plánované odstávce 1.10.2021 »

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: Oldřichov v Hájích (okres Liberec) č. p. 35, 36, 74, 154, 275 kat. území Oldřichov v Hájích (kód...

Jana Bekešová - 10.9.2021 - úřední deska

školení volební komise »

Jana Bekešová - 8.9.2021 - úřední deska

Očkování proti chřipce-Zdravotní středisko Mníšek »

Dobrý den, Zájemci o každoroční očkování proti sezonní chřipce se můžou přihlásit co nejdříve v  ordinaci praktického lékaře pro dospělé Mníšek a to...

Jana Bekešová - 7.9.2021 - úřední deska

Strašidelný les »

Pojďte se krásně bát... Pro velké i malé - strašidelný les. Sraz 6.11. 2021 v 18 hodin u obecního úřadu. Oblečení na ven, baterku a odvahu s sebou!...

Jiřina Vávrová - 6.9.2021 - strašidelný les Živo v Hájích

Nezmaři, Střevlik a stromy »

NEZMAŘI, STŘEVLIK A STROMY Přijďte s námi oslavit Den stromů do areálu ekocentra v Oldřichově v Hájích. Program: od 14.00 pořádáme tradiční...

Jiřina Vávrová - 6.9.2021 - ekocentrum koncert střevlik

6.ročník oslav Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko v Kryštofově Údolí »

Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko Vás zve na šestý ročník oslav (viz. plakát) Datum konání: 18. 9. 2021 začátek od 10:00 Místo konání: Kryštofovo...

Jana Bekešová - 30.8.2021 - úřední deska