Zápis ze ZO z 25.5.2020

Zápis ze ZO z 25.5.2020

  • zveřejnil (a): Radim Šarapatka
  • 18. června 2020

Celé znění zápisu naleznete zde: 2020-05-25_zápis-ZO

 

Usnesení č. ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
32/4/2020 25.5.2020 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce a.s., zastoupené na základě plné moci společností BIMONT, s.r.o., se sídlem České Mládeže 713/122, 460 08 Liberec o zřízení věcného břemene na p.p.č. 1911/9 a 1939/10 v k.ú. Oldřichov v Hájích.  6 0 0
33/4/2020 25.5.2020 ZO projednalo a schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2019 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 a bere na vědomí nedostatek zjištěný při dílčím přezkoumání hospodaření obce Oldřichov v Hájích a jeho nápravu. Závěrečný účet za rok 2019 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 jsou přílohou tohoto zápisu. 7 0 0
34/4/2020 25.5.2020 ZO projednalo a schvaluje účetní závěrku za rok 2019 sestavenou k 31.12.2019 Obce Oldřichov v Hájích. Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4, vyhlášky 220/2013 Sb., věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 7 0 0
35/4/2020 25.5.2020 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek ve výši 3 000,- Kč pro ZŠ A MŠ Mníšek, se sídlem Oldřichovská 198, 46331 Chrastava. 6 0 1
36/4/2020 25.5.2020 ZO projednalo a schvaluje zařazení území obce Oldřichov v Hájích do územní působnosti MAS Podještědí, z.s., se sídlem Nám. B. Smetany 10, 463 43 Český Dub. 7 0 0
37/4/2020 25.5.2020 ZO projednalo a schvaluje pokračování podpory Linky bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 8 ve výši 5000,- Kč pro rok 2020. 7 0 0
38/4/2020 25.5.2020 ZO projednalo a schvaluje člena Správní rady společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích z.s., se sídlem Oldřichov v Hájích čp. 5 Jaromíra Tichého, XXX, bytem Oldřichov v Hájích. 6 0 1
39/4/2020 25.5.2020 ZO projednalo a schvaluje v rámci pomoci zmírnit následky pandemie COVID – 19, zřídit do konce roku 2020 jedno pracovní místo. 7 0 0
40/4/2020 25.5.2020 ZO projednalo a schvaluje Kupní smlouvu k nemovité věci se společností LINETA Severočeská dřevařská společnost a.s., se sídlem U Arborky 696, Satalice, 190 15 Praha 9 k pozemku parc. č. 289/1 o výměře 6767 m2, ostatní plocha v katastrálním území Oldřichov v Hájích. Současně schvaluje Smlouvu o advokátní úschově peněz a listin uzavřenou se schovatelkou Mgr. Barborou Sedlákovou, IČ: 081 80 806, složitelem Obcí Oldřichov v Hájích, IČ: 00481483 a oprávněným LINETA Severočeská dřevařská společnost a.s., IČ: 148 67 770. 7 0 0
41/4/2020 25.5.2020 ZO projednalo a schvaluje Dohodu o změně hranic obcí s Městem Frýdlant, se sídlem T.G.Masaryka 37, která se týká st.p.č. 478 o výměře 59 m2, zastavěné plochy a nádvoří a pozemkové parcely č. 1734/25 o výměře 132 m2, ostatní plochy v k.ú. Oldřichov v Hájích tak, že nová hranice obcí bude vedena po obvodu pozemkové parcely č. 1734/25 dosud evidovaná v k.ú. Oldřichov v Hájích tak, aby byla celá tato parcela a parcela č. st. č. 478 převedena do katastrálního území Albrechtice u Frýdlantu.  7 0 0
42/4/2020 25.5.2020 ZO projednalo a schvaluje záměr podání žádosti o účast ve výzvě iniciativy WiFi4EU na podporu zřízení veřejné Wifi na vybraných místech v Oldřichově v Hájích a pověřuje Radima Šarapatku přípravou a administrací záměru. 7 0 0
43/4/2020 25.5.2020 ZO projednalo a bere na vědomí zprávu z jednání Kontrolního výboru. 7 0 0

 

Zveřejnění anonymizovaného zápisu zajišťuje

Radim Šarapatka

Starší příspěvek Zápis ze ZO z 27.4.2020
Novější příspěvek Zápis ze ZO z 15.6.2020

Související

Dětský den »

4. 6. od 14 hodin louka u obecního úřadu

Jiřina Vávrová - 16.5.2022 - dětský den

Sladký les a otevření dětské části knihovny »

Obecní knihovna má nově místnost určenou dětem. Můžete si zde nejen vypůjčit knížky, ale i zahrát deskové hry. Vyzkoušet si to můžete 1. června 2022...

Jiřina Vávrová - 16.5.2022 - knihovna

Nohejbal na trávě »

Nohejbal na trávě V sobotu 9. července 2022 zveme hráče i diváky na další ročník nohejbalového turnaje trojic. Travnatý mírně vlnitý povrch...

Jiřina Vávrová - 16.5.2022 - nohejbal

Volejbalový turnaj »

8. 2022, neděle, 10:00, louka u OÚ

Jiřina Vávrová - 15.5.2022 - volejbal

Františkovy folkové lázně Koncert Větrno + Terrakota »

6. 2022, sobota, hospůdka U Františka, 18:00

Jiřina Vávrová - 15.5.2022 - koncert

Rocková mše »

Přijměte pozvání na netradiční duchovní setkání pod nebem či v Besedě. Rocková mše proběhne 5.června v 15h. Mši povede Pavel Andrš. Těšíme se na...

Jiřina Vávrová - 12.5.2022 - hudba mše

Oldřichovský hudební festival »

Oldřichovský festival VIII.   Ani se mi nechce věřit, že se naší hudební scénou setkáme již po osmé. Letos však festival oblékne nový plášť....

Jiřina Vávrová - 12.5.2022 - festival

Beseda s Martinem Fryčem »

Další z besed v rámci naší knihovny, tentokrát s knihkupcem Martinem Fryčem ml. V restauraci Beseda v 19 hodin.

Jiřina Vávrová - 12.5.2022 - Beseda knihovna

Ordinace dětské lékařky »

Ordinace dětské lékařky Mudr. J. Bartošové bude v úterý 3.5. a 10.5. uzavřena. V akutním případě zastupuje Mudr. E. Štičková v Chrastavě po předchozí...

Jiřina Vávrová - 2.5.2022 - lékař

Čarodějnice »

Video od Jirky Komberce https://www.youtube.com/watch?v=6kvno6X2EFk

Jiřina Vávrová - 1.5.2022 - čarodějnice

Úprava návsi – diskuse »

Dobrý den,   v úterý dne 10.5.2022 v 18:00 proběhne na sále Besedy veřejná diskuze nad projektem: "Úprava návsi Oldřichov v Hájích".   První...

Jiřina Vávrová - 28.4.2022 - Beseda diskuse náves