Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Název zadavatele: Obec Oldřichov v Hájích

Adresa sídla: Oldřichov v Hájích 151, 46331

IČO: 00481483

Adresa hlavního profilu: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilobecoldrichovvhajich

Veřejné zakázky najdete zde