Zápis ze ZO 30.5.2022

Zápis ze ZO 30.5.2022

Celé znění zápisu naleznete zde: 2022-05-30_ZO_zápis_anonym

Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
37/5/2022 30.5.2022 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek ve výši 8 000,-Kč pro ZŠ a MŠ Mníšek, p.o., se sídlem Oldřichovská 198, 463 31 Mníšek, IČ: 72742399 na příměstský tábor „Prázdniny nejen s keramikou“.
Příspěvek bude poukázán na číslo účtu žadatele 181 329 912/0300.
5 0 0
38/5/2022 30.5.2022 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek ve výši 12 000,- Kč pro ZŠ a MŠ Mníšek, p.o., se sídlem Oldřichovská 198, 463 31 Mníšek, IČ: 72742399 na Sportovně-turistický pobyt ve Splzově na téma „Pravěk“.
Příspěvek bude poukázán na číslo účtu žadatele 181 329 912/0300.
5 0 0
39/5/2022 30.5.2022 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek ve výši 5 300,- Kč pro ZŠ a MŠ Mníšek, p.o., se sídlem Oldřichovská 198, 463 31 Mníšek, IČ: 72742399 na akce rozloučení s předškoláky, projekt „Zdravé houby a na představení divadla Koloběžka“.
Příspěvek bude poukázán na číslo účtu žadatele 181 329 912/0300.
5 0 0
40/5/2022 30.5.2022 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek ve výši 1 000,- Kč pro ZŠ a MŠ Mníšek, p.o., se sídlem Oldřichovská 198, 463 31 Mníšek, IČ: 72742399 na akci „Botanická zahrada v Liberci“.
Příspěvek bude poukázán na číslo účtu žadatele 181 329 912/0300.
5 0 0
nepřijato 30.5.2022 ZO projednalo a schvaluje záměr směny pozemků dle návrhu manželů Urbanových, bytem XXX Liberec. 0 5 0
41/5/2022 30.5.2022 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístnění stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 405 02 Děčín, Teplická 874/8, zastoupené společností Energetická montážní společnost Liberec s.r.o., se sídlem 460 01 Liberec, Budyšínská 1294. 5 0 0
42/5/2022 30.5.2022 ZO projednalo a schvaluje zařazení návrhu č. 25 a neschvaluje zařazení návrhu č. 26 a 27 do změny ÚP Oldřichov v Hájích. 5 0 0
43/5/2022 30.5.2022 ZO projednalo a bere na vědomí návrh řešení odvodnění silnice III/2905 pod ČD a ukládá zastupitelům vznést případné připomínky nejpozději do 10.6.2022. 5 0 0
44/5/2022 30.5.2022 ZO projednalo a schvaluje zproštění od poplatku za pronájem sálu na akci „Rocková mše“, kterou bude pořádat Římskokatolická farnost Mníšek dne 5.6.2022. 5 0 0
45/5/2022 30.5.2022 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek ve výši 13 500,-Kč pro SDH Oldřichov v Hájích na akci „Dětský den“, který bude poukázán na účet SDH Oldřichov v Hájích.
Příspěvek bude poukázán na číslo účtu žadatele 262910071/0300.
5 0 0

Zveřejňování anonymizovaných zápisů zajišťuje

Radim Šarapatka

Podrobnosti

Úřední hodiny:

Po 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
Út 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
St 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Čt 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
8:00 - 11:00
  • Adresa: OÚ Oldřichov v Hájích 151, 463 31
  • Tel.: (+420) 482 725 093-94
  • Tel.: (starostka Jana Šťastná) 775 280 562
  • e-podatelna: podatelna@oldrichov.cz
  • Datová schránka: 6tfbi63
  • IČ: 00481483
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
    Karel Pokorný, tel.: 482 363 846, 602 833 524

Zprávy z úřadu

Záměr pronajmout byt
10.07.2024 - 17.8.2024

Aktuality z obce

Dýňobraní
12.10.2024, 10:00 hod.

Oldřichovské listy č. 72
27. června 2024

Obíhačka
27.08.2024, 17:00 hod.

Oldřichovský letní swap
30.06.2024, 14:00 hod.

Bikepark
11. června 2024

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.