Zápis ze ZO z 27.4.2021

Zápis ze ZO z 27.4.2021

Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-04-27_ZO_zápis_anonym

Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
25/4/2021 27.4.2021 ZO projednalo a schvaluje schodkový rozpočet obce Oldřichov v Hájích na rok 2021 v celkovém objemu 19 628 787,91Kč příjmů (12 840 494,00,-Kč příjmů a financování převodem zůstatku z roku 2020 ve výši 6 788 293,91Kč) a v celkovém objemu výdajů 19 628 787,91Kč (18 628 779,91Kč výdajů a financování – splátka úvěru ve výši 1 000 008,00Kč). 5 2 0
26/4/2021 27.4.2021 ZO projednalo a schvaluje navýšení pokladní hotovosti Obce Oldřichov v Hájích na 50 000,-Kč. 7 0 0
27/4/2021 27.4.2021 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4018058/VB/03 s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 405 02 Děčín, Teplická 874/8, IČ 24729035, zastoupené RYDVAL-ELEKTRO s.r.o., se sídlem plk. Truhláře 114, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČ: 25298194 ke stavbě zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN na pozemkové parcele č. 153/2 v k.ú. Oldřichov v Hájích. 7 0 0
28/4/2021 27.4.2021 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 405 02 Děčín, Teplická 874/8, IČ 24729035, zastoupené ELMOS s.r.o., se sídlem Ševčíkova 982, 460 06 Liberec, IČ: 47780126 ke stavbě zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN na pozemkové parcele č. 2137/2 v k.ú. Oldřichov v Hájích. 7 0 0
nebylo přijato 27.4.2021 ZO projednalo a schvaluje finanční podporu Nadace Ivana Dejmala na ekologickou výchovu dětí LK. 1 5 1
29/4/2021 27.4.2021 ZO projednalo a schvaluje realizaci projektu „Dostavba prodejny Oldřichov v Hájích“ dle zpracované projektové dokumentace Projektovým atelierem David.    4 3 0
30/4/2021 27.4.2021 ZO projednalo a schvaluje zadávací dokumentaci na VZ Dostavba prodejny Oldřichov v Hájích, SO 701 – stavební část.
Současně schvaluje přímé oslovení těchto firem:
CL-EVANS sro, Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa,
SYBAN sro, stavební společnost, 28. října 60/44, 460 01 Liberec 7,
STAVO-SERVIS, Michelský vrch 73/36, 460 14 Liberec 14
a do komise pro posouzení nejvhodnější nabídky schvaluje:
Jaromíra Tichého, Petra Martínka a Martina Hodače.
4 3 0
31/4/2021 27.4.2021 ZO projednalo a schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Rekonstrukce MK k zastávce ČD, SO 401 – Chodník“. Současně schvaluje přímé oslovení těchto firem:
SILKOM spol.sro, Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant,
STRABAG a.s., Gen. Svobody 77, 460 01 Liberec,
Integra stavby a.s., Hrádecká 156, 460 01 Liberec 33 - Machnín
A do komise pro otevírání k posouzení nejvhodnější nabídky jmenuje:
Jaromíra Tichého, Petra Martínka a Martina Hodače.
7 0 0
32/4/2021 27.4.2021 ZO projednalo a schvaluje v dnešním jednání nehlasovat o návrhu prodeje částí pozemkových parcel č. 232/2, 2100/1 a st.p.č. 429 v k.ú. Oldřichov v Hájích. 4 2 1
33/4/2021 27.4.2021 ZO projednalo a schvaluje předložený Domovní řád. 7 0 0
34/4/2021 27.4.2021 ZO projednalo a bere na vědomí na vědomí záměr Mikroregionu Jizerské podhůří zadat u dodavatele zpracování a organizaci výběrového řízení na dodavatele služba pro svoz a likvidaci komunálních odpadů.  7 0 0
35/4/2021 27.4.2021 ZO projednalo a schvaluje zadávací dokumentaci na VZ „Oldřichov v Hájích – dopravní automobil“ a schvaluje oslovení těchto tří firem:
Auto Trutnov, s.r.o., IČ: 25931270, Krkonošská 566, 541 01 Trutnov,
THT Polička s.r.o., IČ: 46508147, Starohradská 316, 572 01 Polička,
Požární bezpečnost, s.r.o., IČ: 27660940, Královský vršek 3545/42, 586 01 Jihlava
Současně jmenuje členy komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nejvhodnějších nabídek J. Tichého, P. Martínka a Ing. Terezu Šíchovou.
ZO projednalo a schvaluje zadávací dokumentaci na VZ „Oldřichov v Hájích – dopravní automobil“ a schvaluje oslovení těchto tří firem:
Auto Trutnov, s.r.o., IČ: 25931270, Krkonošská 566, 541 01 Trutnov,
THT Polička s.r.o., IČ: 46508147, Starohradská 316, 572 01 Polička,
Požární bezpečnost, s.r.o., IČ: 27660940, Královský vršek 3545/42, 586 01 Jihlava
Současně jmenuje členy komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nejvhodnějších nabídek J. Tichého, P. Martínka a Ing. Terezu Šíchovou.
7 0 0
36/4/2021 27.4.2021 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek pro ZŠ a MŠ Mníšek, p.o., se sídlem Oldřichovská 198, 46331 Mníšek ve výši 6 000,-Kč k zakoupení balíčků pro předškoláky. 7 0 0
37/4/2021 27.4.2021 ZO projednalo a schvaluje záměr opravy vpustního potrubí, betonové vany a výpusti nádrže. Před předáním staveniště zajistí SDH Oldřichov v Hájích vyčištění betonové vany o nánosu listí a bahna. 6 0 1
38/4/2021 27.4.2021 ZO projednalo a schvaluje záměr úpravy okolí pomníku za budovou obecního úřadu a pověřuje Radima Šarapatku přípravou změny projektu. 6 0 1
39/4/2021 27.4.2021 ZO projednalo a schvaluje nákup mostní váhy dle nabídky společnosti Vamont Liberec. 7 0 0

Zveřejňování anonymizovaných zápisů zajišťuje

Radim Šarapatka

Starší příspěvek Zápis ze ZO z 29.3.2021
Novější příspěvek Zápis ze ZO ze dne 31.5.2021

Související

Živý Betlém a zpívání koled »

Srdečně vás zveme na společné zpívání koled u Živého Betléma na návsi u OÚ 11. 12. 2022 v 16 hodin. Čaj a svařák zdarma. Za organizátory se těší Jířa...

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - vánoce Živo v Hájích živý betlém

Oldřichovské vánoční trhy »

Po skončení Mikulášské cca od 16 hodin pokračujeme tradičními vánočními trhy na sále Besedy. 3. 12. 2022 16 hodin. Vstup i stánek zdarma. Za...

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - trhy vánoce Živo v Hájích

Mikulášská »

Zveme děti na Mikulášskou nadílku. Čekají vás: ďábelské úkoly, andělské vyrábění, pekelné divadlo a samozřejmě peklo ve sklepě. 3.12.2022 ve 14 hodin...

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - Mikulášská Živo v Hájích

Strašidelný les »

Pojďte se krásně bát. 13.10.2022 v 17 hodin, sraz u čp. 106. S sebou: baterku, pevnou obuv a hlavně odvahu. Za organizátory se těší Jířa...

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - strašidelný les Živo v Hájích

Nález kola »

Dnes bylo v Oldřichově v Hájích " Na Pilách" nalezeno kolo. Majitel si ho může vyzvednout na obecním úřadě v Oldřichově v Hájích.

Jana Bekešová - 2.8.2022 - úřední deska

Oldřichovské listy č.64 »

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - občasník

Volejbalový turnaj »

10.9.2022, neděle, 10:00, louka u OÚ

Jiřina Vávrová - 1.8.2022 - volejbal

Oznámení hejtmana LK »

Jana Bekešová - 1.8.2022 - úřední deska

Nový dopravní automobil- hasičů Oldřichov v Hájích »

NOVÝ DOPRAVNÍ AUTOMOBIL PŘEDÁN K UŽÍVÁNÍ Nový automobil určený k přepravě osob pro Jednotku požární ochrany obce Oldřichov v Hájích byl předán k...

Jana Bekešová - 1.8.2022 - úřední deska

Dovolená- obecní úřad Oldřichov v Hájích »

Obecní úřad Oldřichov v Hájích oznamuje občanům, že ve dnech 8.8.2022 až 12.8.2022.  bude úřad uzavřen z důvodu čerpání dovolené Jany...

Jana Bekešová - 1.8.2022 - úřední deska

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060845364 »

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: Oldřichov v Hájích (okres Liberec) č. p. 20, 230, 239 dne 1.8.2022 od 9.00 do 14.30 hodin

Jana Bekešová - 11.7.2022 - úřední deska

Anketa odpady v obci Oldřichov v Hájích »

odkaz na online verzi dotazníku:      https://forms.gle/jVCZZnmkKXgiZWU57 Termín pro odevzdání dotazníku je  20.7.2022

Jana Bekešová - 7.7.2022 - úřední deska