Zápis ze ZO z 27.4.2021

Zápis ze ZO z 27.4.2021

Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-04-27_ZO_zápis_anonym

Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
25/4/2021 27.4.2021 ZO projednalo a schvaluje schodkový rozpočet obce Oldřichov v Hájích na rok 2021 v celkovém objemu 19 628 787,91Kč příjmů (12 840 494,00,-Kč příjmů a financování převodem zůstatku z roku 2020 ve výši 6 788 293,91Kč) a v celkovém objemu výdajů 19 628 787,91Kč (18 628 779,91Kč výdajů a financování – splátka úvěru ve výši 1 000 008,00Kč). 5 2 0
26/4/2021 27.4.2021 ZO projednalo a schvaluje navýšení pokladní hotovosti Obce Oldřichov v Hájích na 50 000,-Kč. 7 0 0
27/4/2021 27.4.2021 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4018058/VB/03 s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 405 02 Děčín, Teplická 874/8, IČ 24729035, zastoupené RYDVAL-ELEKTRO s.r.o., se sídlem plk. Truhláře 114, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČ: 25298194 ke stavbě zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN na pozemkové parcele č. 153/2 v k.ú. Oldřichov v Hájích. 7 0 0
28/4/2021 27.4.2021 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 405 02 Děčín, Teplická 874/8, IČ 24729035, zastoupené ELMOS s.r.o., se sídlem Ševčíkova 982, 460 06 Liberec, IČ: 47780126 ke stavbě zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN na pozemkové parcele č. 2137/2 v k.ú. Oldřichov v Hájích. 7 0 0
nebylo přijato 27.4.2021 ZO projednalo a schvaluje finanční podporu Nadace Ivana Dejmala na ekologickou výchovu dětí LK. 1 5 1
29/4/2021 27.4.2021 ZO projednalo a schvaluje realizaci projektu „Dostavba prodejny Oldřichov v Hájích“ dle zpracované projektové dokumentace Projektovým atelierem David.    4 3 0
30/4/2021 27.4.2021 ZO projednalo a schvaluje zadávací dokumentaci na VZ Dostavba prodejny Oldřichov v Hájích, SO 701 – stavební část.
Současně schvaluje přímé oslovení těchto firem:
CL-EVANS sro, Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa,
SYBAN sro, stavební společnost, 28. října 60/44, 460 01 Liberec 7,
STAVO-SERVIS, Michelský vrch 73/36, 460 14 Liberec 14
a do komise pro posouzení nejvhodnější nabídky schvaluje:
Jaromíra Tichého, Petra Martínka a Martina Hodače.
4 3 0
31/4/2021 27.4.2021 ZO projednalo a schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Rekonstrukce MK k zastávce ČD, SO 401 – Chodník“. Současně schvaluje přímé oslovení těchto firem:
SILKOM spol.sro, Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant,
STRABAG a.s., Gen. Svobody 77, 460 01 Liberec,
Integra stavby a.s., Hrádecká 156, 460 01 Liberec 33 - Machnín
A do komise pro otevírání k posouzení nejvhodnější nabídky jmenuje:
Jaromíra Tichého, Petra Martínka a Martina Hodače.
7 0 0
32/4/2021 27.4.2021 ZO projednalo a schvaluje v dnešním jednání nehlasovat o návrhu prodeje částí pozemkových parcel č. 232/2, 2100/1 a st.p.č. 429 v k.ú. Oldřichov v Hájích. 4 2 1
33/4/2021 27.4.2021 ZO projednalo a schvaluje předložený Domovní řád. 7 0 0
34/4/2021 27.4.2021 ZO projednalo a bere na vědomí na vědomí záměr Mikroregionu Jizerské podhůří zadat u dodavatele zpracování a organizaci výběrového řízení na dodavatele služba pro svoz a likvidaci komunálních odpadů.  7 0 0
35/4/2021 27.4.2021 ZO projednalo a schvaluje zadávací dokumentaci na VZ „Oldřichov v Hájích – dopravní automobil“ a schvaluje oslovení těchto tří firem:
Auto Trutnov, s.r.o., IČ: 25931270, Krkonošská 566, 541 01 Trutnov,
THT Polička s.r.o., IČ: 46508147, Starohradská 316, 572 01 Polička,
Požární bezpečnost, s.r.o., IČ: 27660940, Královský vršek 3545/42, 586 01 Jihlava
Současně jmenuje členy komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nejvhodnějších nabídek J. Tichého, P. Martínka a Ing. Terezu Šíchovou.
ZO projednalo a schvaluje zadávací dokumentaci na VZ „Oldřichov v Hájích – dopravní automobil“ a schvaluje oslovení těchto tří firem:
Auto Trutnov, s.r.o., IČ: 25931270, Krkonošská 566, 541 01 Trutnov,
THT Polička s.r.o., IČ: 46508147, Starohradská 316, 572 01 Polička,
Požární bezpečnost, s.r.o., IČ: 27660940, Královský vršek 3545/42, 586 01 Jihlava
Současně jmenuje členy komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nejvhodnějších nabídek J. Tichého, P. Martínka a Ing. Terezu Šíchovou.
7 0 0
36/4/2021 27.4.2021 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek pro ZŠ a MŠ Mníšek, p.o., se sídlem Oldřichovská 198, 46331 Mníšek ve výši 6 000,-Kč k zakoupení balíčků pro předškoláky. 7 0 0
37/4/2021 27.4.2021 ZO projednalo a schvaluje záměr opravy vpustního potrubí, betonové vany a výpusti nádrže. Před předáním staveniště zajistí SDH Oldřichov v Hájích vyčištění betonové vany o nánosu listí a bahna. 6 0 1
38/4/2021 27.4.2021 ZO projednalo a schvaluje záměr úpravy okolí pomníku za budovou obecního úřadu a pověřuje Radima Šarapatku přípravou změny projektu. 6 0 1
39/4/2021 27.4.2021 ZO projednalo a schvaluje nákup mostní váhy dle nabídky společnosti Vamont Liberec. 7 0 0

Zveřejňování anonymizovaných zápisů zajišťuje

Radim Šarapatka

Starší příspěvek Zápis ze ZO z 29.3.2021

Související

6.ročník oslav Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko v Kryštofově Údolí »

Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko Vás zve na šestý ročník oslav (viz. plakát) Datum konání: 18. 9. 2021 začátek od 10:00 Místo konání: Kryštofovo...

Jana Bekešová - 15.9.2021 - úřední deska

Živý Betlém »

Přijďte si zazpívat koledy, dát si svařák, popřát si krásné svátky se sousedy. Živý Betlém a společné zpívání koled na louce u OÚ 12. prosince od 16...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - betlém Živo v Hájích živý betlém

Vánoční trhy »

a po skončení Mikulášské nadílky plynule navážou Vánoční trhy. Od 16 hodin. Prosíme prodejce, aby počítali s tím, že od 14 do 16 hodin probíhá na...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - Beseda trhy vánoce Živo v Hájích

Mikulášská »

Na děti se těší Mikuláš, čerti a andělé 4. 12. 2021 ve 14 hodin na sále Besedy! Přijďte, prosíme, včas, divadlo začíná ve 14 hodin! Soutěže,...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - Mikulášská Živo v Hájích

Dřevosochání »

6. 11. 2021 celý den, louka u OÚ pojďte vybrat nejhezčí dřevěnou sochu. Vstup zdarma, občerstvení zajištěno. Kdo si chcete zkusit vyřezat sochu a...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - dřevosochání

Oznámení o plánované odstávce 1.10.2021 »

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: Oldřichov v Hájích (okres Liberec) č. p. 35, 36, 74, 154, 275 kat. území Oldřichov v Hájích (kód...

Jana Bekešová - 10.9.2021 - úřední deska

školení volební komise »

Jana Bekešová - 8.9.2021 - úřední deska

Očkování proti chřipce-Zdravotní středisko Mníšek »

Dobrý den, Zájemci o každoroční očkování proti sezonní chřipce se můžou přihlásit co nejdříve v  ordinaci praktického lékaře pro dospělé Mníšek a to...

Jana Bekešová - 7.9.2021 - úřední deska

Strašidelný les »

Pojďte se krásně bát... Pro velké i malé - strašidelný les. Sraz 6.11. 2021 v 18 hodin u obecního úřadu. Oblečení na ven, baterku a odvahu s sebou!...

Jiřina Vávrová - 6.9.2021 - strašidelný les Živo v Hájích

Nezmaři, Střevlik a stromy »

NEZMAŘI, STŘEVLIK A STROMY Přijďte s námi oslavit Den stromů do areálu ekocentra v Oldřichově v Hájích. Program: od 14.00 pořádáme tradiční...

Jiřina Vávrová - 6.9.2021 - ekocentrum koncert střevlik

6.ročník oslav Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko v Kryštofově Údolí »

Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko Vás zve na šestý ročník oslav (viz. plakát) Datum konání: 18. 9. 2021 začátek od 10:00 Místo konání: Kryštofovo...

Jana Bekešová - 30.8.2021 - úřední deska

Knihomolna aneb posezení v knihovně »

Každou první středu v měsíci v knihovně v Oldřichově v Hájích povídání o tom, co rádi čteme a které knihy bychom doporučili ostatním...

Jiřina Vávrová - 15.8.2021 - knihomolna knihovna

Hasičské a obecní slavnosti »

Vážení Oldřichováci, dovolte, abych vás pozvala na hasičské a obecní slavnosti, které se budou konat v sobotu 4. září 2021 od 10 hodin na hřišti u...

Jiřina Vávrová - 15.8.2021 - SDH

Oldřichovský festival »

Sedmý ročník Oldřichovského festivalu je připraven a všichni doufáme, že nám ho nic nezmaří. Těšit se můžete na kapelu Isara, která zahájí v 15...

Jiřina Vávrová - 15.8.2021 - festival koncert Živo v Hájích