Zápis ze ZO z 27.4.2020

Zápis ze ZO z 27.4.2020

  • zveřejnil (a): Radim Šarapatka
  • 18. května 2020

Celé znění zápisu naleznete zde: 2020-04-27_zápis-ZO

 

Usnesení č. ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
24/3/2020 27.4.2020 ZO projednalo a schvaluje dočasné snížení nájmů nebytových prostor obce takto:
J&F Plus, s.r.o.    od 1.3.2020 do 30.9.2020 – 100%
Dien Nguyen Thi   od 1.5.2020 do 30.9.2020 – 50%
Marcela Růžičková    od 1.3.2020 do 30.9.2020 – 100%
Aleš Kukla    od 1.5.2020 do 30.9.2020 – 50%
Royaleagle s.r.o. (kadeřnictví)  od 1.3.2020 do 30.9.2020 – 100%
ZO dále pověřuje starostu obce uzavřením dodatků k jednotlivým nájemním smlouvám o dočasném snížení nájmů.
7 0 0
25/3/2020 27.4.2020 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek v podobě daru, v rámci systému financování hospice ve výši 5,- Kč/obyvatel obce pro HOSPIC sv. ZDISLAVY, o.p.s., Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec IV- Perštýn. 7 0 0
26/3/2020 27.4.2020 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč pro ZŠ a MŠ Mníšek, se sídlem Oldřichovská 198, 46331 Chrastava na financování letních táborů. Příspěvek bude zaslán na účet žadatele č. 181329912/0300. 7 0 0
nebylo přijato 27.4.2020 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek pro Nadaci Ivana Dejmala pro ochranu přírody, se sídlem Vaňurova 465/20, 460 07 Liberec 3. 0 6 1
27/3/2020 27.4.2020 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se společností CETIN, a.s., se sídlem Českomoravská 2410/19, 190 00 Praha Libeň k pozemkům p.č. 782/3 a 1243 v K. /. Oldřichov v Hájích. Služebnost je sjednána na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 2 000,- Kč. 7 0 0
28/3/2020 27.4.2020 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o pronájmu na akci č. 03/2020 s DSO Mikroregion Frýdlantsko, se sídlem nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant na pronájem podia s příslušenstvím na akci Oldřichovský festival ve dnech 5. 9. – 6. 9. 2020. 7 0 0
29/3/2020 27.4.2020 ZO projednalo a schvaluje Rozpočtový výhled na období let 2020 – 2034, který je přílohou tohoto zápisu. 4 0 3
30/3/2020 27.4.2020 ZO projednalo a schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s pachtýřem Jakubem Sedlákem, bytem XXXXXX Mníšek na pozemky obce p.č. 733/1, 719/5, 753/2, 2156/4, 754/2 a 803/4 v k.ú. Oldřichov v Hájích na období od 1. 5. 2020 do 31. 12. 2025 za celkovou cenu 7 846,-Kč ročně. 6 1 0
31/3/2020 27.4.2020 ZO projednalo a schvaluje zápis do kroniky obce za rok 2019 v předloženém stavu bez připomínek. 6 0 1
nebylo přijato 27.4.2020 ZO projednalo a schvaluje podání hromadné žádosti na Lesy ČR, a.s. a Správu CHKO JH k průjezdu osobních vozidel v trase lesního úseku.  1 4 2

 

Starší příspěvek Informace zdravotnického zařízení MV...
Novější příspěvek Zápis ze ZO z 25.5.2020

Související

Dětský den »

4. 6. od 14 hodin louka u obecního úřadu

Jiřina Vávrová - 16.5.2022 - dětský den

Sladký les a otevření dětské části knihovny »

Obecní knihovna má nově místnost určenou dětem. Můžete si zde nejen vypůjčit knížky, ale i zahrát deskové hry. Vyzkoušet si to můžete 1. června 2022...

Jiřina Vávrová - 16.5.2022 - knihovna

Nohejbal na trávě »

Nohejbal na trávě V sobotu 9. července 2022 zveme hráče i diváky na další ročník nohejbalového turnaje trojic. Travnatý mírně vlnitý povrch...

Jiřina Vávrová - 16.5.2022 - nohejbal

Volejbalový turnaj »

8. 2022, neděle, 10:00, louka u OÚ

Jiřina Vávrová - 15.5.2022 - volejbal

Františkovy folkové lázně Koncert Větrno + Terrakota »

6. 2022, sobota, hospůdka U Františka, 18:00

Jiřina Vávrová - 15.5.2022 - koncert

Rocková mše »

Přijměte pozvání na netradiční duchovní setkání pod nebem či v Besedě. Rocková mše proběhne 5.června v 15h. Mši povede Pavel Andrš. Těšíme se na...

Jiřina Vávrová - 12.5.2022 - hudba mše

Oldřichovský hudební festival »

Oldřichovský festival VIII.   Ani se mi nechce věřit, že se naší hudební scénou setkáme již po osmé. Letos však festival oblékne nový plášť....

Jiřina Vávrová - 12.5.2022 - festival

Beseda s Martinem Fryčem »

Další z besed v rámci naší knihovny, tentokrát s knihkupcem Martinem Fryčem ml. V restauraci Beseda v 19 hodin.

Jiřina Vávrová - 12.5.2022 - Beseda knihovna

Ordinace dětské lékařky »

Ordinace dětské lékařky Mudr. J. Bartošové bude v úterý 3.5. a 10.5. uzavřena. V akutním případě zastupuje Mudr. E. Štičková v Chrastavě po předchozí...

Jiřina Vávrová - 2.5.2022 - lékař

Čarodějnice »

Video od Jirky Komberce https://www.youtube.com/watch?v=6kvno6X2EFk

Jiřina Vávrová - 1.5.2022 - čarodějnice

Úprava návsi – diskuse »

Dobrý den,   v úterý dne 10.5.2022 v 18:00 proběhne na sále Besedy veřejná diskuze nad projektem: "Úprava návsi Oldřichov v Hájích".   První...

Jiřina Vávrová - 28.4.2022 - Beseda diskuse náves