Zápis ze ZO z 27.4.2020

Zápis ze ZO z 27.4.2020

  • zveřejnil (a): Radim Šarapatka
  • 18. května 2020

Celé znění zápisu naleznete zde: 2020-04-27_zápis-ZO

 

Usnesení č. ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
24/3/2020 27.4.2020 ZO projednalo a schvaluje dočasné snížení nájmů nebytových prostor obce takto:
J&F Plus, s.r.o.    od 1.3.2020 do 30.9.2020 – 100%
Dien Nguyen Thi   od 1.5.2020 do 30.9.2020 – 50%
Marcela Růžičková    od 1.3.2020 do 30.9.2020 – 100%
Aleš Kukla    od 1.5.2020 do 30.9.2020 – 50%
Royaleagle s.r.o. (kadeřnictví)  od 1.3.2020 do 30.9.2020 – 100%
ZO dále pověřuje starostu obce uzavřením dodatků k jednotlivým nájemním smlouvám o dočasném snížení nájmů.
7 0 0
25/3/2020 27.4.2020 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek v podobě daru, v rámci systému financování hospice ve výši 5,- Kč/obyvatel obce pro HOSPIC sv. ZDISLAVY, o.p.s., Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec IV- Perštýn. 7 0 0
26/3/2020 27.4.2020 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč pro ZŠ a MŠ Mníšek, se sídlem Oldřichovská 198, 46331 Chrastava na financování letních táborů. Příspěvek bude zaslán na účet žadatele č. 181329912/0300. 7 0 0
nebylo přijato 27.4.2020 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek pro Nadaci Ivana Dejmala pro ochranu přírody, se sídlem Vaňurova 465/20, 460 07 Liberec 3. 0 6 1
27/3/2020 27.4.2020 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se společností CETIN, a.s., se sídlem Českomoravská 2410/19, 190 00 Praha Libeň k pozemkům p.č. 782/3 a 1243 v K. /. Oldřichov v Hájích. Služebnost je sjednána na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 2 000,- Kč. 7 0 0
28/3/2020 27.4.2020 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o pronájmu na akci č. 03/2020 s DSO Mikroregion Frýdlantsko, se sídlem nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant na pronájem podia s příslušenstvím na akci Oldřichovský festival ve dnech 5. 9. – 6. 9. 2020. 7 0 0
29/3/2020 27.4.2020 ZO projednalo a schvaluje Rozpočtový výhled na období let 2020 – 2034, který je přílohou tohoto zápisu. 4 0 3
30/3/2020 27.4.2020 ZO projednalo a schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s pachtýřem Jakubem Sedlákem, bytem XXXXXX Mníšek na pozemky obce p.č. 733/1, 719/5, 753/2, 2156/4, 754/2 a 803/4 v k.ú. Oldřichov v Hájích na období od 1. 5. 2020 do 31. 12. 2025 za celkovou cenu 7 846,-Kč ročně. 6 1 0
31/3/2020 27.4.2020 ZO projednalo a schvaluje zápis do kroniky obce za rok 2019 v předloženém stavu bez připomínek. 6 0 1
nebylo přijato 27.4.2020 ZO projednalo a schvaluje podání hromadné žádosti na Lesy ČR, a.s. a Správu CHKO JH k průjezdu osobních vozidel v trase lesního úseku.  1 4 2

 

Starší příspěvek Informace zdravotnického zařízení MV...
Novější příspěvek Zápis ze ZO z 25.5.2020

Související

Porucha veřejného osvětlení »

Při dopravní nehodě došlo k porušení hlavního elektrického rozvaděče na veřejné osvětlení. OÚ pracuje na zprovoznění. Děkujeme za...

Jana Bekešová - 27.9.2021 - úřední deska

rozpočtové opatření 2/2021 »

Jana Bekešová - 22.9.2021 - rozpočty

6.ročník oslav Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko v Kryštofově Údolí »

Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko Vás zve na šestý ročník oslav (viz. plakát) Datum konání: 18. 9. 2021 začátek od 10:00 Místo konání: Kryštofovo...

Jana Bekešová - 15.9.2021 - úřední deska

Živý Betlém »

Přijďte si zazpívat koledy, dát si svařák, popřát si krásné svátky se sousedy. Živý Betlém a společné zpívání koled na louce u OÚ 12. prosince od 16...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - betlém Živo v Hájích živý betlém

Vánoční trhy »

a po skončení Mikulášské nadílky plynule navážou Vánoční trhy. Od 16 hodin. Prosíme prodejce, aby počítali s tím, že od 14 do 16 hodin probíhá na...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - Beseda trhy vánoce Živo v Hájích

Mikulášská »

Na děti se těší Mikuláš, čerti a andělé 4. 12. 2021 ve 14 hodin na sále Besedy! Přijďte, prosíme, včas, divadlo začíná ve 14 hodin! Soutěže,...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - Mikulášská Živo v Hájích

Dřevosochání »

6. 11. 2021 celý den, louka u OÚ pojďte vybrat nejhezčí dřevěnou sochu. Vstup zdarma, občerstvení zajištěno. Kdo si chcete zkusit vyřezat sochu a...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - dřevosochání

Oznámení o plánované odstávce 1.10.2021 »

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: Oldřichov v Hájích (okres Liberec) č. p. 35, 36, 74, 154, 275 kat. území Oldřichov v Hájích (kód...

Jana Bekešová - 10.9.2021 - úřední deska

školení volební komise »

Jana Bekešová - 8.9.2021 - úřední deska

Očkování proti chřipce-Zdravotní středisko Mníšek »

Dobrý den, Zájemci o každoroční očkování proti sezonní chřipce se můžou přihlásit co nejdříve v  ordinaci praktického lékaře pro dospělé Mníšek a to...

Jana Bekešová - 7.9.2021 - úřední deska

Strašidelný les »

Pojďte se krásně bát... Pro velké i malé - strašidelný les. Sraz 6.11. 2021 v 18 hodin u obecního úřadu. Oblečení na ven, baterku a odvahu s sebou!...

Jiřina Vávrová - 6.9.2021 - strašidelný les Živo v Hájích

Nezmaři, Střevlik a stromy »

NEZMAŘI, STŘEVLIK A STROMY Přijďte s námi oslavit Den stromů do areálu ekocentra v Oldřichově v Hájích. Program: od 14.00 pořádáme tradiční...

Jiřina Vávrová - 6.9.2021 - ekocentrum koncert střevlik

6.ročník oslav Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko v Kryštofově Údolí »

Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko Vás zve na šestý ročník oslav (viz. plakát) Datum konání: 18. 9. 2021 začátek od 10:00 Místo konání: Kryštofovo...

Jana Bekešová - 30.8.2021 - úřední deska