Ceník služeb

Ceník služeb

Obec Oldřichov v Hájích

 • zapůjčuje velký party stan: 500 Kč/víkend

 

 • pronajímá sál Besedy za těchto podmínek: 

  Nájemce sálu sjednává pronájem se starostou/starostkou obce, případně s osobou, kterou starosta/starostka obce pověří. Pronájem je sjednáván ústní formou, v případně potřeby formou písemnou. Nájemce obdrží klíče od sálu a WC, které po skončení akce a následném úklidu odevzdá na sjednané osobě, případně na sjednané místo.

  Nájemce sálu zodpovídá za škody způsobené v průběhu konání akce.

  Nájemce sálu uvede po akci sál do stavu, v jakém mu byl předán. Úklid obnáší zametený sál, vynesené odpadky, umyté nádobí, bary a vybavení, vypnuté spotřebiče.

  Ceník pronájmu sálu Beseda 

  celovíkendová akce (pátek - neděle vč. příprav a úklidu) - občané obce říjen - duben 1300 Kč, květen - září 800 Kč

                                                                                                     - spolky z obce říjen - duben 1300 Kč, květen - září 800 Kč

                                                                                                     - spolky z Mikroregionu Jizerské podhůří - říjen - duben 1800 Kč, květen - září 1300 Kč

                                                                                                     - komerční pronájem - říjen - duben 2300 Kč, květen - září 1800 Kč

         krátkodobý pronájem za hodinu (do počtu hodin se nezahrne čas na přípravu a úklid)

        bez rozdílu - říjen - duben 125 Kč, květen - září 125 Kč