Podporujeme

Podporujeme

Obec Oldřichov v Hájích podporuje zdejší organizace a spolky materiálně, obecní technikou či prací zaměstnanců obce.

Obec dále podporuje spolky i fyzické osoby na základě jejich žádosti projednané a schválené zastupitelstvem obce.

Žádost by měla obsahovat popis, na co je žádáno, výši požadované částky, její vysvětlení a vztah předmětu žádosti k obci Oldřichov v Hájích.

V posledních letech obec Oldřichov v Hájích podpořila:

  • MŠ a ZŠ Mníšek (příspěvek na kroužky, na školní výlety a příměstský tábor)
  • Živo v Hájích (symbolický pronájem hrobky Neuhäuser-Berger, spolupráce při aktivitách sdružení)
  • Bubenický kroužek Mirky Moravcové (příspěvek na lektora)
  • SAS - Sociálně akviziční služba pro seniory a lidi s mentálním postižením (příspěvek na činnost)
  • Sbor dobrovolných hasičů Oldřichov v Hájích (fin. podpora Oslav 145 let založení SDH a jiné aktivity)
  • Hospic sv. Zdislava (příspěvek na činnost)
  • TJ Sokol Oldřichov v Hájích (materiální podpora, údržba a bezplatná půjčka)