Zápis ze ZO z 29.3.2021

Zápis ze ZO z 29.3.2021

Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-03-29_ZO_zápis_anonym

Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
16/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo a bere na vědomí předloženou zprávu Finančního výboru. 5 0 0
17/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o umístnění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování se společností Zásilkovna s.r.o., se sídlem Praha 9, Lihovarská 1060/12. 5 0 0
18/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.  5 0 0
19/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo a schvaluje zápis do kroniky obce, který byl zpracován a předložen kronikářkou obce Mgr. Jiřinou Vávrovou bez připomínek. 4 0 1
20/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek na rok 2021 ve výši 5 000,- Kč společnosti Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČ: 61383198. 5 0 0
21/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo a schvaluje revokaci usnesení č. 72/8/202 a nové znění je:
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje dočasné snížení nájmů nebytových prostor obce takto:
J&F Plus, s.r.o.    od 1.3.2020 do 30.4.2021 – 100%
Dien Nguyen Thi   od 1.5.2020 do 30.4.2021 – 50%
Marcela Růžičková    od 1.3.2020 do 30.4.2021 – 100%
Aleš Kukla    od 1.5.2020 do 30.4.2021 – 50%
Royaleagle s.r.o. (kadeřnictví)  od 1.3.2020 do 30.4.2021 – 100%
ZO dále pověřuje starostu obce uzavřením dodatků k jednotlivým nájemním smlouvám o dočasném snížení nájmů.
5 0 0
22/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo a schvaluje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou plnění a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů na nákup dopravního automobilu pro SDH Oldřichov v Hájích. 5 0 0
23/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo a schvaluje záměr zakoupit do sběrného místa odpadů mostní váhu. 5 0 0
24/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo výběr dodavatele veřejné zakázky – Náves Oldřichov v Hájích – fa 1ku1, s.r.o., se sídlem Hodkovická 52/52, 460 06 Liberec – Rochlice, IČ: 04465075 a schvaluje po uplynutí zákonem stanovených lhůtách uzavření smlouvy o provedení stavby s vybraným uchazečem.  5 0 0

Zveřejňování anonymizovaných zápisů zajišťuje

Radim Šarapatka

Starší příspěvek Veřejná zakázka – náves...
Novější příspěvek Zápis ze ZO z 27.4.2021

Související

Živý Betlém a zpívání koled »

Srdečně vás zveme na společné zpívání koled u Živého Betléma na návsi u OÚ 11. 12. 2022 v 16 hodin. Čaj a svařák zdarma. Za organizátory se těší Jířa...

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - vánoce Živo v Hájích živý betlém

Oldřichovské vánoční trhy »

Po skončení Mikulášské cca od 16 hodin pokračujeme tradičními vánočními trhy na sále Besedy. 3. 12. 2022 16 hodin. Vstup i stánek zdarma. Za...

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - trhy vánoce Živo v Hájích

Mikulášská »

Zveme děti na Mikulášskou nadílku. Čekají vás: ďábelské úkoly, andělské vyrábění, pekelné divadlo a samozřejmě peklo ve sklepě. 3.12.2022 ve 14 hodin...

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - Mikulášská Živo v Hájích

Strašidelný les »

Pojďte se krásně bát. 13.10.2022 v 17 hodin, sraz u čp. 106. S sebou: baterku, pevnou obuv a hlavně odvahu. Za organizátory se těší Jířa...

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - strašidelný les Živo v Hájích

Nález kola »

Dnes bylo v Oldřichově v Hájích " Na Pilách" nalezeno kolo. Majitel si ho může vyzvednout na obecním úřadě v Oldřichově v Hájích.

Jana Bekešová - 2.8.2022 - úřední deska

Oldřichovské listy č.64 »

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - občasník

Volejbalový turnaj »

10.9.2022, neděle, 10:00, louka u OÚ

Jiřina Vávrová - 1.8.2022 - volejbal

Oznámení hejtmana LK »

Jana Bekešová - 1.8.2022 - úřední deska

Nový dopravní automobil- hasičů Oldřichov v Hájích »

NOVÝ DOPRAVNÍ AUTOMOBIL PŘEDÁN K UŽÍVÁNÍ Nový automobil určený k přepravě osob pro Jednotku požární ochrany obce Oldřichov v Hájích byl předán k...

Jana Bekešová - 1.8.2022 - úřední deska

Dovolená- obecní úřad Oldřichov v Hájích »

Obecní úřad Oldřichov v Hájích oznamuje občanům, že ve dnech 8.8.2022 až 12.8.2022.  bude úřad uzavřen z důvodu čerpání dovolené Jany...

Jana Bekešová - 1.8.2022 - úřední deska

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060845364 »

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: Oldřichov v Hájích (okres Liberec) č. p. 20, 230, 239 dne 1.8.2022 od 9.00 do 14.30 hodin

Jana Bekešová - 11.7.2022 - úřední deska

Anketa odpady v obci Oldřichov v Hájích »

odkaz na online verzi dotazníku:      https://forms.gle/jVCZZnmkKXgiZWU57 Termín pro odevzdání dotazníku je  20.7.2022

Jana Bekešová - 7.7.2022 - úřední deska