Zápis ze ZO z 29.3.2021

Zápis ze ZO z 29.3.2021

Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-03-29_ZO_zápis_anonym

Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
16/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo a bere na vědomí předloženou zprávu Finančního výboru. 5 0 0
17/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o umístnění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování se společností Zásilkovna s.r.o., se sídlem Praha 9, Lihovarská 1060/12. 5 0 0
18/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.  5 0 0
19/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo a schvaluje zápis do kroniky obce, který byl zpracován a předložen kronikářkou obce Mgr. Jiřinou Vávrovou bez připomínek. 4 0 1
20/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek na rok 2021 ve výši 5 000,- Kč společnosti Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČ: 61383198. 5 0 0
21/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo a schvaluje revokaci usnesení č. 72/8/202 a nové znění je:
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje dočasné snížení nájmů nebytových prostor obce takto:
J&F Plus, s.r.o.    od 1.3.2020 do 30.4.2021 – 100%
Dien Nguyen Thi   od 1.5.2020 do 30.4.2021 – 50%
Marcela Růžičková    od 1.3.2020 do 30.4.2021 – 100%
Aleš Kukla    od 1.5.2020 do 30.4.2021 – 50%
Royaleagle s.r.o. (kadeřnictví)  od 1.3.2020 do 30.4.2021 – 100%
ZO dále pověřuje starostu obce uzavřením dodatků k jednotlivým nájemním smlouvám o dočasném snížení nájmů.
5 0 0
22/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo a schvaluje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou plnění a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů na nákup dopravního automobilu pro SDH Oldřichov v Hájích. 5 0 0
23/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo a schvaluje záměr zakoupit do sběrného místa odpadů mostní váhu. 5 0 0
24/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo výběr dodavatele veřejné zakázky – Náves Oldřichov v Hájích – fa 1ku1, s.r.o., se sídlem Hodkovická 52/52, 460 06 Liberec – Rochlice, IČ: 04465075 a schvaluje po uplynutí zákonem stanovených lhůtách uzavření smlouvy o provedení stavby s vybraným uchazečem.  5 0 0

Zveřejňování anonymizovaných zápisů zajišťuje

Radim Šarapatka

Starší příspěvek Veřejná zakázka – náves...
Novější příspěvek Zápis ze ZO z 27.4.2021

Související

Volné místo »

Prosím Vás o zveřejnění aktuálního volného místa, které naše ZŠ potřebuje obsadit: ZŠ Rokytnice nad Jizerou hledá UČITELE/KU TĚLESNÉ VÝCHOVY A...

Jana Bekešová - 19.7.2021 - úřední deska

Nohejbal 2021 »

V sobotu 10.7.2021 od 9:00 se na fotbalovém hřišti na 3 kurtech rozehrálo skoroprofi klání o putovní pohár Oldřichovského nohejbalu. Do soubojů nad...

Radim Šarapatka - 12.7.2021 - akce nohejbal sport Živo v Hájích

Vítání občánků »

V neděli 13.června proběhlo na sále Besedy, po téměř roce a půl, kdy nám to nedovolovala opatření ohledně Covid-19, další slavnostní přivítání nových...

Martin Hodač - 9.7.2021 - Beseda vítání

Oprava povrchu silnice 7.-10.7.2021 »

od středy 7.7. do soboty 10.7.2021 bude EUROVIA opravovat nerovně položený asfalt na 4 úsecích silnice v Oldřichově v Hájích. První cca 20 m úsek je...

Radim Šarapatka - 6.7.2021 - silnice

řád pohřebiště »

Jana Bekešová - 17.6.2021 - vyhláška

Dovolená obecní úřad Oldřichov v Hájích- J.Bekešová »

Obecní úřad Oldřichov v Hájích oznamuje občanům, že ve dnech 21.6.2021 až 2.7.2021 bude úřad uzavřen z důvodu čerpání dovolené Jany...

Jana Bekešová - 11.6.2021 - úřední deska

osvědčení o úspoře emisí »

Jana Bekešová - 8.6.2021 - odpady

Příměstské tábory zdarma »

Příměstské tábory zdarma Díky podpoře z MŠMT, výzvy Letní kempy 2021 (Č.j.:MSMT-8385/2021-1) je účast na příměstském táboře pro děti s...

Jiřina Vávrová - 4.6.2021 - ekocentrum střevlik

Policie varuje »

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE LIBERECKÉHO KRAJE Kancelář ředitele krajského ředitelství Oddělení tisku a prevence Podvodníci se vydávají za...

Jiřina Vávrová - 4.6.2021 -

Oldřichovské listy č.59 »

Jiřina Vávrová - 4.6.2021 - občasník