Zápis ze ZO z 29.3.2021

Zápis ze ZO z 29.3.2021

Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-03-29_ZO_zápis_anonym

Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
16/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo a bere na vědomí předloženou zprávu Finančního výboru. 5 0 0
17/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o umístnění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování se společností Zásilkovna s.r.o., se sídlem Praha 9, Lihovarská 1060/12. 5 0 0
18/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.  5 0 0
19/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo a schvaluje zápis do kroniky obce, který byl zpracován a předložen kronikářkou obce Mgr. Jiřinou Vávrovou bez připomínek. 4 0 1
20/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek na rok 2021 ve výši 5 000,- Kč společnosti Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČ: 61383198. 5 0 0
21/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo a schvaluje revokaci usnesení č. 72/8/202 a nové znění je:
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje dočasné snížení nájmů nebytových prostor obce takto:
J&F Plus, s.r.o.    od 1.3.2020 do 30.4.2021 – 100%
Dien Nguyen Thi   od 1.5.2020 do 30.4.2021 – 50%
Marcela Růžičková    od 1.3.2020 do 30.4.2021 – 100%
Aleš Kukla    od 1.5.2020 do 30.4.2021 – 50%
Royaleagle s.r.o. (kadeřnictví)  od 1.3.2020 do 30.4.2021 – 100%
ZO dále pověřuje starostu obce uzavřením dodatků k jednotlivým nájemním smlouvám o dočasném snížení nájmů.
5 0 0
22/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo a schvaluje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou plnění a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů na nákup dopravního automobilu pro SDH Oldřichov v Hájích. 5 0 0
23/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo a schvaluje záměr zakoupit do sběrného místa odpadů mostní váhu. 5 0 0
24/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo výběr dodavatele veřejné zakázky – Náves Oldřichov v Hájích – fa 1ku1, s.r.o., se sídlem Hodkovická 52/52, 460 06 Liberec – Rochlice, IČ: 04465075 a schvaluje po uplynutí zákonem stanovených lhůtách uzavření smlouvy o provedení stavby s vybraným uchazečem.  5 0 0

Zveřejňování anonymizovaných zápisů zajišťuje

Radim Šarapatka

Starší příspěvek Veřejná zakázka – náves...
Novější příspěvek Zápis ze ZO z 27.4.2021

Související

rozpočtové opatření 2/2021 »

Jana Bekešová - 22.9.2021 - rozpočty

6.ročník oslav Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko v Kryštofově Údolí »

Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko Vás zve na šestý ročník oslav (viz. plakát) Datum konání: 18. 9. 2021 začátek od 10:00 Místo konání: Kryštofovo...

Jana Bekešová - 15.9.2021 - úřední deska

Živý Betlém »

Přijďte si zazpívat koledy, dát si svařák, popřát si krásné svátky se sousedy. Živý Betlém a společné zpívání koled na louce u OÚ 12. prosince od 16...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - betlém Živo v Hájích živý betlém

Vánoční trhy »

a po skončení Mikulášské nadílky plynule navážou Vánoční trhy. Od 16 hodin. Prosíme prodejce, aby počítali s tím, že od 14 do 16 hodin probíhá na...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - Beseda trhy vánoce Živo v Hájích

Mikulášská »

Na děti se těší Mikuláš, čerti a andělé 4. 12. 2021 ve 14 hodin na sále Besedy! Přijďte, prosíme, včas, divadlo začíná ve 14 hodin! Soutěže,...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - Mikulášská Živo v Hájích

Dřevosochání »

6. 11. 2021 celý den, louka u OÚ pojďte vybrat nejhezčí dřevěnou sochu. Vstup zdarma, občerstvení zajištěno. Kdo si chcete zkusit vyřezat sochu a...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - dřevosochání

Oznámení o plánované odstávce 1.10.2021 »

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: Oldřichov v Hájích (okres Liberec) č. p. 35, 36, 74, 154, 275 kat. území Oldřichov v Hájích (kód...

Jana Bekešová - 10.9.2021 - úřední deska

školení volební komise »

Jana Bekešová - 8.9.2021 - úřední deska

Očkování proti chřipce-Zdravotní středisko Mníšek »

Dobrý den, Zájemci o každoroční očkování proti sezonní chřipce se můžou přihlásit co nejdříve v  ordinaci praktického lékaře pro dospělé Mníšek a to...

Jana Bekešová - 7.9.2021 - úřední deska

Strašidelný les »

Pojďte se krásně bát... Pro velké i malé - strašidelný les. Sraz 6.11. 2021 v 18 hodin u obecního úřadu. Oblečení na ven, baterku a odvahu s sebou!...

Jiřina Vávrová - 6.9.2021 - strašidelný les Živo v Hájích

Nezmaři, Střevlik a stromy »

NEZMAŘI, STŘEVLIK A STROMY Přijďte s námi oslavit Den stromů do areálu ekocentra v Oldřichově v Hájích. Program: od 14.00 pořádáme tradiční...

Jiřina Vávrová - 6.9.2021 - ekocentrum koncert střevlik

6.ročník oslav Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko v Kryštofově Údolí »

Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko Vás zve na šestý ročník oslav (viz. plakát) Datum konání: 18. 9. 2021 začátek od 10:00 Místo konání: Kryštofovo...

Jana Bekešová - 30.8.2021 - úřední deska