Zápis ze ZO z 29.3.2021

Zápis ze ZO z 29.3.2021

Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-03-29_ZO_zápis_anonym

Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
16/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo a bere na vědomí předloženou zprávu Finančního výboru. 5 0 0
17/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o umístnění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování se společností Zásilkovna s.r.o., se sídlem Praha 9, Lihovarská 1060/12. 5 0 0
18/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.  5 0 0
19/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo a schvaluje zápis do kroniky obce, který byl zpracován a předložen kronikářkou obce Mgr. Jiřinou Vávrovou bez připomínek. 4 0 1
20/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek na rok 2021 ve výši 5 000,- Kč společnosti Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČ: 61383198. 5 0 0
21/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo a schvaluje revokaci usnesení č. 72/8/202 a nové znění je:
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje dočasné snížení nájmů nebytových prostor obce takto:
J&F Plus, s.r.o.    od 1.3.2020 do 30.4.2021 – 100%
Dien Nguyen Thi   od 1.5.2020 do 30.4.2021 – 50%
Marcela Růžičková    od 1.3.2020 do 30.4.2021 – 100%
Aleš Kukla    od 1.5.2020 do 30.4.2021 – 50%
Royaleagle s.r.o. (kadeřnictví)  od 1.3.2020 do 30.4.2021 – 100%
ZO dále pověřuje starostu obce uzavřením dodatků k jednotlivým nájemním smlouvám o dočasném snížení nájmů.
5 0 0
22/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo a schvaluje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou plnění a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů na nákup dopravního automobilu pro SDH Oldřichov v Hájích. 5 0 0
23/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo a schvaluje záměr zakoupit do sběrného místa odpadů mostní váhu. 5 0 0
24/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo výběr dodavatele veřejné zakázky – Náves Oldřichov v Hájích – fa 1ku1, s.r.o., se sídlem Hodkovická 52/52, 460 06 Liberec – Rochlice, IČ: 04465075 a schvaluje po uplynutí zákonem stanovených lhůtách uzavření smlouvy o provedení stavby s vybraným uchazečem.  5 0 0

Zveřejňování anonymizovaných zápisů zajišťuje

Radim Šarapatka

Starší příspěvek Veřejná zakázka – náves...
Novější příspěvek Zápis ze ZO z 27.4.2021

Související

Uzavření sběrného místa dne 6.7.2022 »

Ve středu 6.7.2022  bude sběrné místo / panelárna/ uzavřeno, z důvodu státního svátku.

Jana Bekešová - 23.6.2022 - úřední deska

Otevření dětské části knihovny a Sladký les »

Otevření dětské části knihovny se vydařilo. Děti "vylovily" Sladký les během chvilky a pak se vrhly na deskové hry v knihovně. Knihovna má k...

Jiřina Vávrová - 1.6.2022 - knihovna

Dovolená »

Obecní úřad Oldřichov v Hájích oznamuje občanům, že ve dnech 13.6.2021 až 21.6.2021 a  ve dnech 27.6.2021 až 29.6.2022 bude úřad uzavřen z důvodu...

Jana Bekešová - 31.5.2022 - úřední deska

Po knihkupeckých stezkách aneb od Miloslava Nevrlého k Ivanu Rousovi »

Srdečně Vás zveme na povídání o knihách z našeho kraje s knihkupcem Martinem Fryčem "Po knihkupeckých stezkách aneb od Miloslava Nevrlého k Ivanu...

Jiřina Vávrová - 29.5.2022 - Beseda knihovna

Zdravotní středisko Mníšek -Dovolená »

  Praktické lékař pro dospělé Dovolená 4.7.                běžná ordinační doba 5.7.                zavřeno 6.7.               ...

Jana Bekešová - 26.5.2022 - úřední deska

Dětský den »

4. 6. od 14 hodin louka u obecního úřadu

Jiřina Vávrová - 16.5.2022 - dětský den

Sladký les a otevření dětské části knihovny »

Obecní knihovna má nově místnost určenou dětem. Můžete si zde nejen vypůjčit knížky, ale i zahrát deskové hry. Vyzkoušet si to můžete 1. června 2022...

Jiřina Vávrová - 16.5.2022 - knihovna

Nohejbal na trávě »

Nohejbal na trávě V sobotu 9. července 2022 zveme hráče i diváky na další ročník nohejbalového turnaje trojic. Travnatý mírně vlnitý povrch...

Jiřina Vávrová - 16.5.2022 - nohejbal

Volejbalový turnaj »

8. 2022, neděle, 10:00, louka u OÚ

Jiřina Vávrová - 15.5.2022 - volejbal

Františkovy folkové lázně Koncert Větrno + Terrakota »

6. 2022, sobota, hospůdka U Františka, 18:00

Jiřina Vávrová - 15.5.2022 - koncert