Zápis ze zasedání ZO dne 25.3.2019

Zápis ze zasedání ZO dne 25.3.2019

Celé znění zápisu ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 25.3.2019 naleznete zde: 2019-03-25 zápis ZO

Číslo usnesení

Celé znění usnesení
pro
proti
zdržel/a se
32/3/2019 ZO projednalo a schvaluje uzavření úvěrové smlouvy č. 0495087119/LCD s Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČ: 45244782. 7 0 0
32/3/2019 ZO projednalo a schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2018 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 bez výhrad. Závěrečný účet za rok 2018 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 jsou přílohou tohoto zápisu. 7 0 0
33/3/2019 ZO projednalo a schvaluje ZO projednalo a schvaluje účetní závěrku za rok 2018 sestavenou k 31.12.2018 Obce Oldřichov v Hájích. Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4, vyhlášky 220/2013 Sb., věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 7 0 0
34/3/2019 ZO projednalo a schvaluje záměr prodat část pozemkové parcely č. 989/1 a pověřuje starostu obce zveřejněním záměru a zadáním vypracovat ocenění nemovitosti znalcem. 4 2 1
35/3/2019 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek v podobě daru ve výši 5,-Kč/obyvatel obce na rok 2019 pro organizaci HOSPIC sv. ZDISLAVY, o.p.s., se sídlem Liberec, Pod Perštýnem 321/1, IČ: 28700210. 7 0 0
36/3/2019 Staženo z jednání - Zakládací listina Ekocentrum Oldřichov v Hájích z.ú.      
37/3/2019 ZO projednalo a schvaluje odkoupení pozemkových parcel určených k trvalému záboru pro stavbu Humanizace dopravy – chodníky za dvojnásobné ceny stanovené znaleckým posudkem, vypracovaným znalcem v oboru oceňování nemovitostí Ing. Petrem Horákem, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 7 0 0
38/3/2019 ZO projednalo a bere na vědomí pověření předsedů jednotlivých výborů Zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, ust. §4 písm. a), d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona ve znění pozdějších předpisů k zajištění podpisů slibu mlčenlivosti členů jednotlivých výborů. 7 0 0
39/3/2019 ZO projednalo a schvaluje Darovací smlouvu č. OLP/372/2019 s Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec na pozemkovou parcelu č. 1986/7, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 67 m2 v k.ú. a obci Oldřichov v Hájích.  7 0 0
40/3/2019 ZO projednalo a bere na vědomí Zprávu ze zasedání Finančního výboru obce Oldřichov v Hájích ze dne 21.3.2019 bez připomínek. 7 0 0
41/3/2019 ZO projednalo a bere na vědomí Zprávu ze zasedání Kontrolního výboru obce Oldřichov v Hájích ze dne 18.3.2019. 5 0 2

 

Starší příspěvek Zasedání zastupitelstva obce dne...
Novější příspěvek Vítání občánků

Související

Porucha veřejného osvětlení »

Při dopravní nehodě došlo k porušení hlavního elektrického rozvaděče na veřejné osvětlení. OÚ pracuje na zprovoznění. Děkujeme za...

Jana Bekešová - 27.9.2021 - úřední deska

rozpočtové opatření 2/2021 »

Jana Bekešová - 22.9.2021 - rozpočty

6.ročník oslav Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko v Kryštofově Údolí »

Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko Vás zve na šestý ročník oslav (viz. plakát) Datum konání: 18. 9. 2021 začátek od 10:00 Místo konání: Kryštofovo...

Jana Bekešová - 15.9.2021 - úřední deska

Živý Betlém »

Přijďte si zazpívat koledy, dát si svařák, popřát si krásné svátky se sousedy. Živý Betlém a společné zpívání koled na louce u OÚ 12. prosince od 16...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - betlém Živo v Hájích živý betlém

Vánoční trhy »

a po skončení Mikulášské nadílky plynule navážou Vánoční trhy. Od 16 hodin. Prosíme prodejce, aby počítali s tím, že od 14 do 16 hodin probíhá na...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - Beseda trhy vánoce Živo v Hájích

Mikulášská »

Na děti se těší Mikuláš, čerti a andělé 4. 12. 2021 ve 14 hodin na sále Besedy! Přijďte, prosíme, včas, divadlo začíná ve 14 hodin! Soutěže,...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - Mikulášská Živo v Hájích

Dřevosochání »

6. 11. 2021 celý den, louka u OÚ pojďte vybrat nejhezčí dřevěnou sochu. Vstup zdarma, občerstvení zajištěno. Kdo si chcete zkusit vyřezat sochu a...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - dřevosochání

Oznámení o plánované odstávce 1.10.2021 »

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: Oldřichov v Hájích (okres Liberec) č. p. 35, 36, 74, 154, 275 kat. území Oldřichov v Hájích (kód...

Jana Bekešová - 10.9.2021 - úřední deska

školení volební komise »

Jana Bekešová - 8.9.2021 - úřední deska

Očkování proti chřipce-Zdravotní středisko Mníšek »

Dobrý den, Zájemci o každoroční očkování proti sezonní chřipce se můžou přihlásit co nejdříve v  ordinaci praktického lékaře pro dospělé Mníšek a to...

Jana Bekešová - 7.9.2021 - úřední deska

Strašidelný les »

Pojďte se krásně bát... Pro velké i malé - strašidelný les. Sraz 6.11. 2021 v 18 hodin u obecního úřadu. Oblečení na ven, baterku a odvahu s sebou!...

Jiřina Vávrová - 6.9.2021 - strašidelný les Živo v Hájích

Nezmaři, Střevlik a stromy »

NEZMAŘI, STŘEVLIK A STROMY Přijďte s námi oslavit Den stromů do areálu ekocentra v Oldřichově v Hájích. Program: od 14.00 pořádáme tradiční...

Jiřina Vávrová - 6.9.2021 - ekocentrum koncert střevlik

6.ročník oslav Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko v Kryštofově Údolí »

Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko Vás zve na šestý ročník oslav (viz. plakát) Datum konání: 18. 9. 2021 začátek od 10:00 Místo konání: Kryštofovo...

Jana Bekešová - 30.8.2021 - úřední deska