Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.4.2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.4.2019

Celé znění zápisu naleznete zde: 2019-04-29_zápis_ZO anonym

Usnesení Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
42/4/2019 ZO projednalo a schvaluje v souladu s § 84, odst. 2, písm.c) zák.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schodkový rozpočet obce Oldřichov v Hájích na rok 2019 v celkovém objemu 15 483 839,48Kč příjmů (11 620 360,-Kč příjmů a financování převodem zůstatku z roku 2018 ve výši 3 863 479,48Kč) a v celkovém objemu výdajů 15 483 839,48Kč (15 383 831,48Kč výdajů a financování – splátka úvěru ve výši 100 008,-Kč). 7 0 0
43/4/2019 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek pro Základní školu a Mateřskou školu Mníšek, se sídlem 463 31 Oldřichovská 198, na zotavovací pobyt v přírodě dětí MŠ ve výši 1 300,-Kč (celkem 7 800,-Kč) na každé zúčastněné dítě s trvalým pobytem v Oldřichově v Hájích dle prezenční listiny pobytu. 7 0 0
44/4/2019 ZO projednalo a neschvaluje prodej části pozemkových parcel č. 1023/1 a 1020/3 v katastrálním území Oldřichov v Hájích a současně pověřuje starostu obce zveřejněním původního záměru. (Janáčkovi) 7 0 0
45/4/2019 ZO projednalo a schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1 000,-Kč společnosti APOSS Liberec, p.o., Zeyerova 832/24, 460 01 Liberec 1. 6 1 0
46/4/2019 ZO projednalo a schvaluje zápis do kroniky obce za rok 2018, který předložila kronikářka obce Oldřichov v Hájích. 6 0 1
47/4/2019 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4009566/VB/02 s ČEZ Distribuce, a.s., která je na základě plné moci zastoupená Ing. Stanislavem Bílkem, BIMONT s.r.o., se sídlem 460 08 Liberec VIII, České Mládeže 713/122. 7 0 0
48/4/2019 ZO projednalo a schvaluje Zakládací listinu Ekocentra Oldřichov v Hájích, z.ú. v předloženém znění. 7 0 0
49/4/2019 ZO projednalo a schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3.10.2018 se zhotovitelem akce „Rekonstrukce mostu přes Malou Jeřici, fa STYLSTAV Liberec, s.r.o., se sídlem 463 12 Liberec 25, Dlouhá 55 ve věci stanovení nového termínu dokončení stavby na 2.7.2019. 7 0 0
50/4/2019 ZO projednalo a schvaluje navýšení nákladů na pořádání Oldřichovského festivalu v roce 2019 na 30 000,-Kč. 6 0 0
51/4/2019 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek ve výši 13 125,-Kč pro Základní školu a Mateřskou školu v Mníšku, se sídlem Oldřichovské 198, na Sportovně-turistický pobyt žáků ve Splzově pro děti s trvalým pobytem v Oldřichově v Hájích 6 0 0
52/4/2019 ZO projednalo a schvaluje do funkce člena Finančního výboru obce paní Karlu Podlipnou, bytem Oldřichov v Hájích XXX. 6 0 0
53/4/2019 ZO projednalo a bere na vědomí Zprávu stavebního výboru bez připomínek. 6 0 0
54/4/2019 ZO projednalo a bere na vědomí návrh předsedkyně stavebního výboru a pověřuje starostu obce do příštího jednání připravit jiný návrh výkonu SV. 6 0 0

 

Starší příspěvek Slunečné sportovní odpoledne
Novější příspěvek Animace je legrace

Související

Porucha veřejného osvětlení »

Při dopravní nehodě došlo k porušení hlavního elektrického rozvaděče na veřejné osvětlení. OÚ pracuje na zprovoznění. Děkujeme za...

Jana Bekešová - 27.9.2021 - úřední deska

rozpočtové opatření 2/2021 »

Jana Bekešová - 22.9.2021 - rozpočty

6.ročník oslav Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko v Kryštofově Údolí »

Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko Vás zve na šestý ročník oslav (viz. plakát) Datum konání: 18. 9. 2021 začátek od 10:00 Místo konání: Kryštofovo...

Jana Bekešová - 15.9.2021 - úřední deska

Živý Betlém »

Přijďte si zazpívat koledy, dát si svařák, popřát si krásné svátky se sousedy. Živý Betlém a společné zpívání koled na louce u OÚ 12. prosince od 16...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - betlém Živo v Hájích živý betlém

Vánoční trhy »

a po skončení Mikulášské nadílky plynule navážou Vánoční trhy. Od 16 hodin. Prosíme prodejce, aby počítali s tím, že od 14 do 16 hodin probíhá na...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - Beseda trhy vánoce Živo v Hájích

Mikulášská »

Na děti se těší Mikuláš, čerti a andělé 4. 12. 2021 ve 14 hodin na sále Besedy! Přijďte, prosíme, včas, divadlo začíná ve 14 hodin! Soutěže,...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - Mikulášská Živo v Hájích

Dřevosochání »

6. 11. 2021 celý den, louka u OÚ pojďte vybrat nejhezčí dřevěnou sochu. Vstup zdarma, občerstvení zajištěno. Kdo si chcete zkusit vyřezat sochu a...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - dřevosochání

Oznámení o plánované odstávce 1.10.2021 »

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: Oldřichov v Hájích (okres Liberec) č. p. 35, 36, 74, 154, 275 kat. území Oldřichov v Hájích (kód...

Jana Bekešová - 10.9.2021 - úřední deska

školení volební komise »

Jana Bekešová - 8.9.2021 - úřední deska

Očkování proti chřipce-Zdravotní středisko Mníšek »

Dobrý den, Zájemci o každoroční očkování proti sezonní chřipce se můžou přihlásit co nejdříve v  ordinaci praktického lékaře pro dospělé Mníšek a to...

Jana Bekešová - 7.9.2021 - úřední deska

Strašidelný les »

Pojďte se krásně bát... Pro velké i malé - strašidelný les. Sraz 6.11. 2021 v 18 hodin u obecního úřadu. Oblečení na ven, baterku a odvahu s sebou!...

Jiřina Vávrová - 6.9.2021 - strašidelný les Živo v Hájích

Nezmaři, Střevlik a stromy »

NEZMAŘI, STŘEVLIK A STROMY Přijďte s námi oslavit Den stromů do areálu ekocentra v Oldřichově v Hájích. Program: od 14.00 pořádáme tradiční...

Jiřina Vávrová - 6.9.2021 - ekocentrum koncert střevlik

6.ročník oslav Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko v Kryštofově Údolí »

Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko Vás zve na šestý ročník oslav (viz. plakát) Datum konání: 18. 9. 2021 začátek od 10:00 Místo konání: Kryštofovo...

Jana Bekešová - 30.8.2021 - úřední deska