Poplatky

Poplatky

Poplatek za psa:

1 pes - důchodce                  30,- Kč
1 pes                                     60,- Kč
2 x pes                                180,- Kč
 
Poplatek za odvoz odpadů za rok 2022:
rekreační objekt                   610,-Kč/objekt

poplatek na osobu/rok         610,-Kč
 
Poplatníci, kteří uplatňují slevu na odpadech a poplatníci, kteří mají smlouvu na popelnici si pro informaci o výši poplatku musí zavolat (+482 725 093) nebo poslat email na obecní úřad (obec@oldrichov.cz) a bude jim sdělena výše poplatku s příslušnou slevou. 
 

Poplatky je nutné zaplatit do 30. 4. 2022

Variabilní symbol je čp. nemovitosti.

Číslo účtu je  0985217369/0800 

Poplatek za využívání veřejného prostranství 10 Kč/den (provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl), 1000 Kč/týden (paušál o pro lunaparky a jiné atrakce).

Osvobozeny jsou akce s výtěžkem na charitativní a dobročinné účely, parkovací místa pro osoby zdravotně postižené, Obec Oldřichov v Hájích a akce hrazené alespoň částečně z obecního rozpočtu.