Zápis ze ZO z 27.5.2019

Zápis ze ZO z 27.5.2019

Celé znění zápisu v anonymizované podobě naleznete zde 2019-05-27_ZO_zápis_anonym

Usnesení Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
55/5/2019 ZO projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2019, které navyšuje rozpočet na rok 2019 v příjmech i výdajích o 33 000,-Kč na celkové rozpočtové příjmy ve výši 15 416 831,48,-Kč a celkové rozpočtové výdaje na 11 653 360,-Kč. Financování se nemění. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu.  6 0 0
56/5/2019 ZO projednalo a schvaluje finanční podporu ve výši 5 000,-Kč pro Linku bezpečí, z.s., se sídlem 181 02 Praha 8 – Bohnice, Ústavní 95, IČ: 61383198 6 0 0
57/5/2019 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o možnosti provést stavbu na cizím pozemku uzavřenou s Krajskou správou silnic Libereckého kraje, p.o., se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČ: 70946078 6 0 0
58/5/2019 ZO projednalo a podporuje z důvodu logické dostupnosti a sounáležitosti pozměňující návrh vymezení senátních volebních obvodů předkladatele Ing. Michala Canova, senátora volebního obvodu č. 34 Liberec.    6 0 0
59/5/2019 ZO projednalo a schvaluje zřízení třetího pracovního místa ve správě a údržbě obecního majetku a veřejných prostranstvích. 6 0 0
60/5/2019 ZO projednalo a schvaluje vícepráce na akci Vodovod Oldřichov v Hájích VIII. stavba, lokalita L 11 ve výši podané nabídky dodavatele EVOSA, spol. s.r.o. ve výši 446 467,47 Kč včetně DPH.  6 0 0
61/5/2019 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek ve výši 8 000,-Kč pro Základní školu a Mateřskou školu v Mníšku, se sídlem Oldřichovská 198, na příměstský tábor „Prázdniny nejen s keramikou“.  5 0 1
62/5/2019 ZO projednalo a bere na vědomí soupis víceprací na stavbě splaškové kanalizace z areálu sběrného místa do ČOV v Ekocentru OVH. 6 0 0
63/5/2019 ZO projednalo a schvaluje finanční podporu tvorby běžkařských stop v Oldřichově v Hájích ve výši 500 Kč za hodinu vykonané práce. Osoba zodpovědná za tvorbu běžkařských stop předloží Obci fakturu za odvedenou práci. 6 0 0
64/5/2019 ZO projednalo a bere na vědomí Zprávu ze zasedání KV. 6 0 0
65/5/2019 ZO projednalo a schvaluje finanční výpomoc TJ Sokol Oldřichov v Hájích na opravu střechy tělocvičny Sokolovny do výše 60 000,-Kč s podmínkou, že organizace předloží ve lhůtě do 30.9.2019 koncepci rozvoje majetku TJ Sokol Oldřichov v Hájích. 6 0 0

 

Starší příspěvek Oldřichov v médiích
Novější příspěvek Nohejbalový turnaj 2019

Související

Zdravotní středisko Mníšek -Dovolená »

  Praktické lékař pro dospělé Dovolená 4.7.                běžná ordinační doba 5.7.                zavřeno 6.7.               ...

Jana Bekešová - 26.5.2022 - úřední deska

Dětský den »

4. 6. od 14 hodin louka u obecního úřadu

Jiřina Vávrová - 16.5.2022 - dětský den

Sladký les a otevření dětské části knihovny »

Obecní knihovna má nově místnost určenou dětem. Můžete si zde nejen vypůjčit knížky, ale i zahrát deskové hry. Vyzkoušet si to můžete 1. června 2022...

Jiřina Vávrová - 16.5.2022 - knihovna

Nohejbal na trávě »

Nohejbal na trávě V sobotu 9. července 2022 zveme hráče i diváky na další ročník nohejbalového turnaje trojic. Travnatý mírně vlnitý povrch...

Jiřina Vávrová - 16.5.2022 - nohejbal

Volejbalový turnaj »

8. 2022, neděle, 10:00, louka u OÚ

Jiřina Vávrová - 15.5.2022 - volejbal

Františkovy folkové lázně Koncert Větrno + Terrakota »

6. 2022, sobota, hospůdka U Františka, 18:00

Jiřina Vávrová - 15.5.2022 - koncert

Rocková mše »

Přijměte pozvání na netradiční duchovní setkání pod nebem či v Besedě. Rocková mše proběhne 5.června v 15h. Mši povede Pavel Andrš. Těšíme se na...

Jiřina Vávrová - 12.5.2022 - hudba mše

Oldřichovský hudební festival »

Oldřichovský festival VIII.   Ani se mi nechce věřit, že se naší hudební scénou setkáme již po osmé. Letos však festival oblékne nový plášť....

Jiřina Vávrová - 12.5.2022 - festival

Beseda s Martinem Fryčem »

Další z besed v rámci naší knihovny, tentokrát s knihkupcem Martinem Fryčem ml. V restauraci Beseda v 19 hodin.

Jiřina Vávrová - 12.5.2022 - Beseda knihovna

Ordinace dětské lékařky »

Ordinace dětské lékařky Mudr. J. Bartošové bude v úterý 3.5. a 10.5. uzavřena. V akutním případě zastupuje Mudr. E. Štičková v Chrastavě po předchozí...

Jiřina Vávrová - 2.5.2022 - lékař