SDH Oldřichov v Hájích

SDH Oldřichov v Hájích

V Oldřichově v Hájích se občané po velkém požáru továrny a pily čp. 161 v květnu roku 1871 rozhodli vytvořit vlastní sbor dobrovolných hasičů. Přípravný výbor připravil stanovy a ty byly ještě téhož roku na podzim schváleny císařskými úřady. Na ustavující schůzi v místním hostinci byl schválen i výbor a přijaty první úkoly pro jeho činnost. A tak od roku 1871 píší oldřichovští hasiči svou historii a stávají se tak jedním z nejstarších sborů v okrese Liberec. Obec i dárci jim pro začátek velmi pomohli, neboť již v následujícím roce byli hasiči kompletně vybaveni oproti jiným sborům, kde se vybavenost táhla několik let. Velmi intenzivně zahájili i výcvik. více

Svoji dobrou připravenost v následujících letech prokázali nejen ve své obci, ale i v širokém okolí, kde pomáhali při likvidaci požárů. Zajímavostí je, že v případě potřeby pomáhal sbor i v Raspenavě či Frýdlantu a to díky nové silnici a územní příslušnosti k frýdlantskému okresu. V raspenavské kronice je u záznamu o velkém požáru místní fary a přilehlých hospodářských budov v říjnu roku 1872 poznámka, že na pomoc zdejším občanům, kde ještě v té době žádný hasičský sbor neexistoval, přijel sbor dobrovolných hasičů z Oldřichova v Hájích. Užaslým místním občanům předváděl svůj organizovaný a účinný boj s rozsáhlým ohněm.

V roce 1888 byla v naší obci postavena první hasičská zbrojnice, která stála v těsné blízkosti té dnešní. Vzhledem k rozlehlosti obce byla v následujících letech ještě postavena požární skladiště se základní výbavou, aby se zkrátil čas zahájení hašení a tak vyrostly tyto jednoduché objekty ve Filipce, v Betlémě a Na Pilách.

Protože si oldřichovští hasiči získali respekt a uznání okolních sborů, byli pověřeni uspořádáním velké hasičské slavnosti, tzv. župního setkání,a to ve dnech 22. a 23. srpna roku 1891 u příležitosti dvacátého výročí svého vzniku. Již brzy se ukázalo, že pro potřeby sboru původní zbrojnice nestačí a tak bylo rozhodnuto postavit hasičskou zbrojnici novou. Ta byla slavnostně otevřena v roce 1905 a dobře nám slouží dodnes. Její původní podoba, dohledaná ve stavebních plánech, je zachycena i na slavnostním praporu.

Vznik první světové války měl na život sboru velký vliv. Do armády muselo narukovat i mnoho hasičů a tak byla jeho činnost utlumena. Po překonání válečných let se sbor opět brzy vzpamatoval a navázal na svou předválečnou činnost.

Na velké okresní hasičské slavnosti pořádané v Oldřichově v Hájích roku 1931 u příležitosti 60. výročí od svého vzniku převzali místní hasiči novou motorovou stříkačku vyrobenou libereckou firmou LISNER specialně pro náš sbor. V této době má již sbor dorostenecké družstvo chlapců a členkami se staly i první ženy, které byly zapojeny ve zdravotní družině.

Vypuknutím druhé světové války se život ve zdejším sboru úplně zastavil. Povinnosti při likvidaci požárů sice v této době plnili obcí určení občané – nehasiči a dorostenci sboru, ale spolkový život přestal existovat.

Po válce začali do pohraničí přicházet čeští dosídlenci z vnitrozemí a tak tomu bylo i v naší obci. Činnost byla znovu obnovena na zakládající schůzi „Hasičského sboru Oldřichova v Hájích“ již 17.6. roku 1945, kdy bylo k jeho činnosti využito materiálu původního německého sboru, který byl pečlivě uložen a udržován ve zbrojnici. Bohužel poválečné období bylo poznamenáno častým střídáním funkcionářů, což neprospívalo jeho činnosti.

V roce 1960 získal sbor na tehdejší dobu dobré vozidlo Tatra 805, které účinně sloužilo ještě v nedávné době. Došlo i ke zlomu v práci sboru a jeho spolkovém životě, kdy do funkce byla zvolena dvojice Václav Třešňák ml. jako starosta a Otto Dědek jako velitel. Ti vytvořili kolem sebe stabilizovanou členskou základnu a tato pozitiva se hned kladně projevila v práci sboru. Zásahové družstvo pravidelně cvičilo a zúčastňovalo se s úspěchem i hasičských soutěží na okresní úrovni.

Dařilo se i mládežnickému družstvu, jehož největší úspěch v historii sboru od jeho vzniku do současnosti nastal v roce 1972, kdy zvítězilo v konkurenci 110 družstev okresu Liberec nejdříve ve své okrskové soutěži a po té i v okresní soutěži v Hrádku nad Nisou.

Po třiceti letech obětavé práce Václava Třešňáka a Otty Dědka dochází k personální výměně ve vedení a do jeho čela jsou roku 1989 nově zvoleni Milan Nýdrle jako starosta a Vítězslav Nýdrle jako velitel.

Velkou událostí pro nás bylo zahájení úprav zbrojnice v roce 2005, kdy obecní úřad zainvestoval nemalé finanční prostředky do zateplení fasády, výměny oken a vrat. Sbor v tomto roce získal i doplňkové vozidlo Mitschubishi L 200, které pak svépomocí upravil pro zásahovou činnost.

Významnou událostí roku 2006 se stává navázaní družebního styku s hasiči z polské Gozdnice.

V srpnu 2008 se sbor zúčastnil v Gozdnici odhalení pamětní desky a následné mezinárodní hasičské soutěže, kde slavil historický úspěch, neboť celou soutěž vyhrál.

Roku 2010 bylo do čela sboru zvoleno nové vedení včele se starostou Radkem Nýdrlem a velitelem Petrem Martínkem. Prestižní akcí tohoto roku byla účast našeho týmu na pokusu o vytvoření evropského rekordu v dálkové dopravě vody, který se uskutečnil v Dolních Loučkách na okrese Žďár nad Sázavou. Pokus se zdařil a zúčastněným 287 družstvům z celé České republiky se podařilo vytvořit funkční dálkové vedení vody v délce 63 km.

Rok 2010 však bude hlavně zapsán do historie republiky, ale i naší obce velkou povodní. Srpnová stoletá voda ve dvou vlnách způsobila značné škody na soukromém i obecním majetku a dala tak pocítit svoji ničivou sílu. Při zásahové činnosti bylo naše vozidlo zaplaveno jednou z přívalových vln tak, že se stalo nefunkční. Několik následujících dní se členové jednotky podíleli na likvidaci následků povodní v obci a pomáhali také v Raspenavě, kde byla situace ještě tragičtější.

Počátkem roku 2011 jsme získali darem z Boskovic starší, ale plně akceschopné vozidlo CAS 32 – T 148 a koncem dubna z grantu Evropské unie ve spolupráci s polským městem Piensk nové zásahové vozidlo TOYOTA jako náhradu za zničená vozidla při povodních.

Od roku 2012 do současnosti pracuje sbor pod vedením starosty Jiřího Práče a velitele jednotky Petra Martínka. Sbor se i nadále snaží podílet na zkvalitnění společenského života v obci, kdy mnohé jím pořádané akce se staly již tradičními.

V tomto období došlo za finanční podpory obecního úřadu a dotace z Libereckého kraje k přístavbě garážového stání u hasičské zbrojnice a celkové rekonstrukci garáží.

Mnoho hodin práce našich členů je nejenom za touto akcí, ale i za svépomocnou úpravou zásahového vozidla CAS 32 – T 148 a v současné době i za rekonstrukcí podkroví hasičské zbrojnice, kde vzniká nové zázemí pro činnost sboru.

20. srpen 2016 se pro nás stává také významným mezníkem v historii sboru. Je nám velkou ctí a jsme hrdí na to, že nám byl předán slavnostní prapor, pořízený z dobrovolných příspěvků našich spoluobčanů, Obce Oldřichov v Hájích, organizace Suchopýr, firmy Pila Facek, spolku Živo v Hájích a Sboru dobrovolných hasičů Kryštofovo Údolí. Díky nim tak náš sbor získal symbol, který připomíná hasičskou myšlenku pomáhat druhým, být ku prospěchu obci a jenž má reprezentovat nejen naši obec a dnešní hasiče, ale má připomínat i 145-letou historii práce a úsilí členů sboru, kteří s touto myšlenkou žili a podle ní konali, i našim následovníkům v příštích desetiletích a doufejme i staletích.

      

Prapor, k němuž jsou postupem času připínány pamětní stuhy, je jakousi kronikou či němým pamětníkem historických událostí. Jedna taková stuha nám byla předána 8.srpna roku 2015 v Heřmanicích hejtmanem Libereckého kraje panem Martinem Půtou jako poděkování za práci při povodních roku 2010 a jsme rádi, že si našel čas, aby nám ji u příležitosti převzetí praporu připnul již na důstojné místo, kam zcela jistě toto ocenění patří.

Úřední hodiny:

Po 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
Út 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
St 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Čt 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
8:00 - 11:00
  • Adresa: OÚ Oldřichov v Hájích 151, 463 31
  • Tel.: (+420) 482 725 093-94
  • Tel.: (starostka Jana Šťastná) 775 280 562
  • e-podatelna: podatelna@oldrichov.cz
  • Datová schránka: 6tfbi63
  • IČ: 00481483
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
    Karel Pokorný, tel.: 482 363 846, 602 833 524

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.