Úřední deska

vyvěšeno příspěvek
19.09.2019 Sběrný dvůr »
V sobotu 28.9.2019 sběrný dvůr uzavřen - státní svátek
18.09.2019 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů »
4.09.2019 Výpočet cen pro vodné a stočné na rok 2020 »
4.09.2019 Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů MJP »
4.09.2019 oznámení- rozpočtové opatření »
2.09.2019 Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy »

30.08.201917.9.2019 Posuzování vlivů na životní prostředí Turow- informace o doplněné dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí a oznámení veřejného projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí »
30.08.201917.9.2019 Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků »

27.08.2019 4. ročník oslav mikroregionu 2019 »

Na slavnosti se v sobotu 31.8.2019 dostanete speciálními autobusovými spoji, které jezdí ZDARMA, takže nechte auto doma. ...
27.08.2019 Zápis ze ZO z 22.7.2019 »
Celé znění zápisu v anonymizované podobě naleznete zde 2019-07-22_Zápis_ZO_OvH_anonym Usnesení Obsah usnesení pro proti zdržel/a se 77/7/2019 ZO projednalo a schvaluje revokaci usnesení č. 49/4/2019 s novým zněním: ZO projednalo a schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3.10.2018 se zhotovitelem akce „Oprava mostu přes...
14.08.201930.8.2019 Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v rámci stavby III/2904 Oldřichov v Hájích -humanizace průtahu »

13.08.201924.8.2019 Dovolená »
Od 19.8.2019 do 23.8.2019  obecní úřad Oldřichov v Hájích uzavřen z důvodu dovolené

počet položek: 251