Úřední deska

vyvěšeno příspěvek
22.02.2019 Změna územního plánu města a obce Bogatynia – území povrchového hnědouhelného dolu Turów v katastru obce Opolno-Zdrój, zveřejnění doplnění informací uvedených ve vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí »
18.02.2019 Zasedání zastupitelstva obce »
11.02.2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení ÚČETNÍ OBCE Nová Ves »
6.02.2019 Výběrové řízení-vodovod »
6.02.2019 Výběrové řízení- splašková kanalizace »
29.01.2019 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru zubní lékařství »
22.01.2019 Zasedání finančního výboru 17.1. 2019 »
Zápis ze zasedání finančního výboru konaného 17.1.2019 Přítomni: Mgr. Jiřina Vávrová, Marta Jandová, Martin Hodač Za OÚ: Jana Bekešová 1. FV projednal rozpočtové opatření č.3/2018 týkající se úprav položek dotace z Úřadu práce     a dotace hasičů z KÚ LK. Doporučuje ke schválení usnesení č. 3/1/2019. 2. Byla provedena kontrola...
22.01.2019 Tříkrálová sbírka »
16.01.20191.2.2019 Záměr prodat, směnit,darovat,pronajmout,vypůjčit nemovitost-ppč. 1374/3 »
16.01.20191.2.2019 Záměr prodat, směnit,darovat,pronajmout,vypůjčit nemovitost-ppč. 2175/1 »
14.01.201922.1.2019 Zasedání zastupitelstva obce dne 21.1.2019 »
14.01.2019 Rozšíření úředních hodin pro daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2019 »

počet položek: 197