Výpis článků dle štítku

1.03.2019 Co se do Oldřichovských listů nedostalo …. »
(článek byl do redakce doručen 19.2. 2019, tedy po uzávěrce) Vážení spoluobčané, právě padající teplotní rekordy oznamují, že jaro se blíží a my se budeme brzy těšit z krásné jarní zeleně, která je ve slunečním svitu opravdu úžasná. Oproti tomu noční mrazíky alespoň zapříčiní pomalé odtávání sněhu, od kterého si slibujeme zlepšení zásob...

počet položek: 59