Zápis ze ZO z 27.1.2020

Zápis ze ZO z 27.1.2020

Celé znění zápisu naleznete zde: 2020-01-27_ZO_anonym

 

č. usnesení datum Usnesení pro proti zdržel/a se
1/1/2020 27.1.2020 ZO projednalo a bere na vědomí Zprávu ze zasedání Finančního výboru bez připomínek.  5 0 0
2/1/2020 27.1.2020 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek pro ZŠ Mníšek na zimní pobyt s lyžařskou průpravou ve výši 5 000,- na účet žadatele ZŠ a MŠ Mníšek, p.o., se sídlem Oldřichovská 198, 463 31 Chrastava, č. 181329912/0300. 5 0 0
3/1/2020 27.1.2020 ZO projednalo a schvaluje Cenovou přílohu pro rok 2020 ke smlouvě o dílo č. S006304784 ze dne 31.3.2003, uzavřenou s dodavatelem FCC Liberec, s.r.o., se sídlem Mydlářská 105/10, 460 10 Liberec 10. 5 0 0
4/1/2020 27.1.2020 ZO projednalo a bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 7/2019, které upravuje položky dotace z Úřadu práce /mzdy VPP/ příjem dotace o – 2 700,-Kč a navýšení daně z hazardních her o 2 700,-Kč. Rozpočtové příjmy, výdaje ani financování se nemění. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu.  5 0 0
5/1/2020 27.1.2020 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístnění stavby č. IV-12-40180058/VB/003 s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupená fa Kollert Elektro s.r.o., se sídlem Svárovská 108, 460 10 Liberec. 5 0 0
6/1/2020 27.1.2020 ZO projednalo a schvaluje projektový záměr novostavby tížné betonové retenční přehrážky s trvalým vzdmutím hladiny v zátopě na pozemkové parcele č. 1740/17 v k.ú. Oldřichov v Hájích v korytě stávajícího toku (pravostranný bezejmenný přítok Jeřice). 5 0 0
7/1/2020 27.1.2020 ZO projednalo a schvaluje Dodatek č. 12 pro kalendářní rok 2020 k Rámcové smlouvě o nákupu a zpracování knih s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, p.o., se sídlem Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec v celkové hodnotě 4 000,-Kč 5 0 0
8/1/2020 27.1.2020 ZO projednalo a schvaluje revokaci usnesení č. 21/2/2019 ze dne 25.2.2019 na nové znění usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje směnu pozemkové parcely č. 1374/3 v k.ú. Oldřichov v Hájích ve vlastnictví Obce Oldřichov v Hájích za pozemkovou parcelu č. 220/2 v k.ú Oldřichov v Hájích v budoucím vlastnictví SJM Marka Bíma a Moniky Bímové, bytem Oldřichov v Hájích 106 s podmínkou doplatku rozdílu cen po odečtení nákladů na převod
5 0 0
9/1/2020 27.1.2020 ZO projednalo a schvaluje Dohodu o narovnání s pronajímatelkou Marcelou Růžičkovou, IČ: 67858023, Oldřichov v Hájích 17. 4 1 0
10/1/2020 27.1.2020 ZO projednalo a schvaluje záměr odkoupit část pozemkové parcely č. 1053/1 a 1061/2 v k.ú. Oldřichov v Hájích dle návrhu GP pod označením 1053/5 o výměře 644 m2 a 1061/3 o výměře 71 m2 za nabídkovou cenu 300,-Kč/m2 za účelem rozšíření místní komunikace. 5 0 0
11/1/2020 27.1.2020 ZO projednalo a schvaluje záměr uzavřít pachtovní smlouvu s novým pachtýřem na pozemkové parcely č. 733/1, 719/5, 753/2, 2156,4, 754/2 a 803/4 vše v k.ú. Oldřichov v Hájích (celkem 31 385 m2). Starostu obce pověřuje zveřejněním záměru. 5 0 0
12/1/2020 27.1.2020 ZO projednalo a bere na vědomí výpověď Smlouvy o spolupráci se společností DIMATEX CS, spol. s.r.o., se sídlem Stará m24, Svárov, 460 01 Stráž nad Nisou ke dni 10.3.2020. 5 0 0
13/1/2020 27.1.2020 ZO projednalo a bere na vědomí změnu otevírací doby sběrného místa odpadů obce s účinností od 1.2.2020 takto:
Období od 1.4. do 31.10 –  Po: od 8.00 do 15.00
Stř: od 8.00 do 15.00
            So: od 9.00 do 12.00
Období od 1.11. do 31.3. -    Stř: od 8.00 do 15.00
    So: od 9.00 do 12.00
5 0

0

14/1/2020 27.1.2020 ZO projednalo a schvaluje výzvu pro podání nabídek na pronájem nebytových prostor – restaurace. Současně pověřuje starostu obce zveřejněním výzvy s termínem podání do 15.3.2020. 5 0 0
15/1/2020 27.1.2020 ZO projednalo a schvaluje úpravu odměn za výkon činnosti člena zastupitelstva obce, člena výboru zastupitelstva obce, komise rady obce a neuvolněného místostarosty obce s platností od 1.2.2020 následovně:
člen výboru zastupitelstva obce, který není členem zastupitelstva obce 500 Kč měsíčně,
člen komise rady obce, který není členem zastupitelstva obce 500 Kč měsíčně,
člen zastupitelstva obce, který není členem žádného výboru 1400 Kč měsíčně,
člen výboru zastupitelstva obce, který je členem zastupitelstva obce 1700 Kč měsíčně,
člen komise rady obce, který je členem zastupitelstva obce 1700 Kč měsíčně,
předseda výboru zastupitelstva obce, který je členem zastupitelstva obce 2000 Kč měsíčně,
předseda komise rady obce, který je členem zastupitelstva obce 2000 Kč měsíčně,
místostarosta obce 6500 Kč měsíčně.
4 0 1
16/1/2020 27.1.2020 ZO projednalo a schvaluje nového člena Kontrolního výboru Obce Oldřichov v Hájích pana Davida Senohrábka, bytem Oldřichov v Hájích XXX. 5 0 0

 

Zveřejnění zajišťuje Radim Šarapatka, člen ZO

Související

Uzavření sběrného místa dne 6.7.2022 »

Ve středu 6.7.2022  bude sběrné místo / panelárna/ uzavřeno, z důvodu státního svátku.

Jana Bekešová - 23.6.2022 - úřední deska

Otevření dětské části knihovny a Sladký les »

Otevření dětské části knihovny se vydařilo. Děti "vylovily" Sladký les během chvilky a pak se vrhly na deskové hry v knihovně. Knihovna má k...

Jiřina Vávrová - 1.6.2022 - knihovna

Dovolená »

Obecní úřad Oldřichov v Hájích oznamuje občanům, že ve dnech 13.6.2021 až 21.6.2021 a  ve dnech 27.6.2021 až 29.6.2022 bude úřad uzavřen z důvodu...

Jana Bekešová - 31.5.2022 - úřední deska

Po knihkupeckých stezkách aneb od Miloslava Nevrlého k Ivanu Rousovi »

Srdečně Vás zveme na povídání o knihách z našeho kraje s knihkupcem Martinem Fryčem "Po knihkupeckých stezkách aneb od Miloslava Nevrlého k Ivanu...

Jiřina Vávrová - 29.5.2022 - Beseda knihovna

Zdravotní středisko Mníšek -Dovolená »

  Praktické lékař pro dospělé Dovolená 4.7.                běžná ordinační doba 5.7.                zavřeno 6.7.               ...

Jana Bekešová - 26.5.2022 - úřední deska

Dětský den »

4. 6. od 14 hodin louka u obecního úřadu

Jiřina Vávrová - 16.5.2022 - dětský den

Sladký les a otevření dětské části knihovny »

Obecní knihovna má nově místnost určenou dětem. Můžete si zde nejen vypůjčit knížky, ale i zahrát deskové hry. Vyzkoušet si to můžete 1. června 2022...

Jiřina Vávrová - 16.5.2022 - knihovna

Nohejbal na trávě »

Nohejbal na trávě V sobotu 9. července 2022 zveme hráče i diváky na další ročník nohejbalového turnaje trojic. Travnatý mírně vlnitý povrch...

Jiřina Vávrová - 16.5.2022 - nohejbal

Volejbalový turnaj »

8. 2022, neděle, 10:00, louka u OÚ

Jiřina Vávrová - 15.5.2022 - volejbal

Františkovy folkové lázně Koncert Větrno + Terrakota »

6. 2022, sobota, hospůdka U Františka, 18:00

Jiřina Vávrová - 15.5.2022 - koncert