Zápis ze ZO z 27.1.2020

Zápis ze ZO z 27.1.2020

Celé znění zápisu naleznete zde: 2020-01-27_ZO_anonym

 

č. usnesení datum Usnesení pro proti zdržel/a se
1/1/2020 27.1.2020 ZO projednalo a bere na vědomí Zprávu ze zasedání Finančního výboru bez připomínek.  5 0 0
2/1/2020 27.1.2020 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek pro ZŠ Mníšek na zimní pobyt s lyžařskou průpravou ve výši 5 000,- na účet žadatele ZŠ a MŠ Mníšek, p.o., se sídlem Oldřichovská 198, 463 31 Chrastava, č. 181329912/0300. 5 0 0
3/1/2020 27.1.2020 ZO projednalo a schvaluje Cenovou přílohu pro rok 2020 ke smlouvě o dílo č. S006304784 ze dne 31.3.2003, uzavřenou s dodavatelem FCC Liberec, s.r.o., se sídlem Mydlářská 105/10, 460 10 Liberec 10. 5 0 0
4/1/2020 27.1.2020 ZO projednalo a bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 7/2019, které upravuje položky dotace z Úřadu práce /mzdy VPP/ příjem dotace o – 2 700,-Kč a navýšení daně z hazardních her o 2 700,-Kč. Rozpočtové příjmy, výdaje ani financování se nemění. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu.  5 0 0
5/1/2020 27.1.2020 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístnění stavby č. IV-12-40180058/VB/003 s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupená fa Kollert Elektro s.r.o., se sídlem Svárovská 108, 460 10 Liberec. 5 0 0
6/1/2020 27.1.2020 ZO projednalo a schvaluje projektový záměr novostavby tížné betonové retenční přehrážky s trvalým vzdmutím hladiny v zátopě na pozemkové parcele č. 1740/17 v k.ú. Oldřichov v Hájích v korytě stávajícího toku (pravostranný bezejmenný přítok Jeřice). 5 0 0
7/1/2020 27.1.2020 ZO projednalo a schvaluje Dodatek č. 12 pro kalendářní rok 2020 k Rámcové smlouvě o nákupu a zpracování knih s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, p.o., se sídlem Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec v celkové hodnotě 4 000,-Kč 5 0 0
8/1/2020 27.1.2020 ZO projednalo a schvaluje revokaci usnesení č. 21/2/2019 ze dne 25.2.2019 na nové znění usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje směnu pozemkové parcely č. 1374/3 v k.ú. Oldřichov v Hájích ve vlastnictví Obce Oldřichov v Hájích za pozemkovou parcelu č. 220/2 v k.ú Oldřichov v Hájích v budoucím vlastnictví SJM Marka Bíma a Moniky Bímové, bytem Oldřichov v Hájích 106 s podmínkou doplatku rozdílu cen po odečtení nákladů na převod
5 0 0
9/1/2020 27.1.2020 ZO projednalo a schvaluje Dohodu o narovnání s pronajímatelkou Marcelou Růžičkovou, IČ: 67858023, Oldřichov v Hájích 17. 4 1 0
10/1/2020 27.1.2020 ZO projednalo a schvaluje záměr odkoupit část pozemkové parcely č. 1053/1 a 1061/2 v k.ú. Oldřichov v Hájích dle návrhu GP pod označením 1053/5 o výměře 644 m2 a 1061/3 o výměře 71 m2 za nabídkovou cenu 300,-Kč/m2 za účelem rozšíření místní komunikace. 5 0 0
11/1/2020 27.1.2020 ZO projednalo a schvaluje záměr uzavřít pachtovní smlouvu s novým pachtýřem na pozemkové parcely č. 733/1, 719/5, 753/2, 2156,4, 754/2 a 803/4 vše v k.ú. Oldřichov v Hájích (celkem 31 385 m2). Starostu obce pověřuje zveřejněním záměru. 5 0 0
12/1/2020 27.1.2020 ZO projednalo a bere na vědomí výpověď Smlouvy o spolupráci se společností DIMATEX CS, spol. s.r.o., se sídlem Stará m24, Svárov, 460 01 Stráž nad Nisou ke dni 10.3.2020. 5 0 0
13/1/2020 27.1.2020 ZO projednalo a bere na vědomí změnu otevírací doby sběrného místa odpadů obce s účinností od 1.2.2020 takto:
Období od 1.4. do 31.10 –  Po: od 8.00 do 15.00
Stř: od 8.00 do 15.00
            So: od 9.00 do 12.00
Období od 1.11. do 31.3. -    Stř: od 8.00 do 15.00
    So: od 9.00 do 12.00
5 0

0

14/1/2020 27.1.2020 ZO projednalo a schvaluje výzvu pro podání nabídek na pronájem nebytových prostor – restaurace. Současně pověřuje starostu obce zveřejněním výzvy s termínem podání do 15.3.2020. 5 0 0
15/1/2020 27.1.2020 ZO projednalo a schvaluje úpravu odměn za výkon činnosti člena zastupitelstva obce, člena výboru zastupitelstva obce, komise rady obce a neuvolněného místostarosty obce s platností od 1.2.2020 následovně:
člen výboru zastupitelstva obce, který není členem zastupitelstva obce 500 Kč měsíčně,
člen komise rady obce, který není členem zastupitelstva obce 500 Kč měsíčně,
člen zastupitelstva obce, který není členem žádného výboru 1400 Kč měsíčně,
člen výboru zastupitelstva obce, který je členem zastupitelstva obce 1700 Kč měsíčně,
člen komise rady obce, který je členem zastupitelstva obce 1700 Kč měsíčně,
předseda výboru zastupitelstva obce, který je členem zastupitelstva obce 2000 Kč měsíčně,
předseda komise rady obce, který je členem zastupitelstva obce 2000 Kč měsíčně,
místostarosta obce 6500 Kč měsíčně.
4 0 1
16/1/2020 27.1.2020 ZO projednalo a schvaluje nového člena Kontrolního výboru Obce Oldřichov v Hájích pana Davida Senohrábka, bytem Oldřichov v Hájích XXX. 5 0 0

 

Zveřejnění zajišťuje Radim Šarapatka, člen ZO

Podrobnosti

Úřední hodiny:

Po 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
Út 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
St 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Čt 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
8:00 - 11:00
  • Adresa: OÚ Oldřichov v Hájích 151, 463 31
  • Tel.: (+420) 482 725 093-94
  • Tel.: (starostka Jana Šťastná) 775 280 562
  • e-podatelna: podatelna@oldrichov.cz
  • Datová schránka: 6tfbi63
  • IČ: 00481483
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
    Karel Pokorný, tel.: 482 363 846, 602 833 524

Zprávy z úřadu

Záměr pronajmout byt
10.07.2024 - 17.8.2024

Aktuality z obce

Dýňobraní
12.10.2024, 10:00 hod.

Oldřichovské listy č. 72
27. června 2024

Obíhačka
27.08.2024, 17:00 hod.

Oldřichovský letní swap
30.06.2024, 14:00 hod.

Bikepark
11. června 2024

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.