Zastupitelstvo 2018-2022

Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích ve volebním období 2018 - 2022

Jaromír Tichý starosta obce starosta@oldrichov.cz
Petr Martínek místostarosta obce koudel83@seznam.cz
Martin Hodač předseda finančního výboru hodac.martin@seznam.cz
Jana Šťastná DiS (Svatoňová)   jana.stastna62@seznam.cz
Mgr. Radim Šarapatka předseda kontrolního výboru rackim@seznam.cz
Mgr. Jiřina Vávrová   vavrova.jirina@seznam.cz
Václav Knespl   vaclav.knespl@seznam.cz