Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.1.2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.1.2019

Usnesení Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
1/1/2019 ZO projednalo a schvaluje Cenovou přílohu pro rok 2019 ke smlouvě o dílo č. S006304784 uzavřené se společností FCC Liberec s.r.o., se sídlem Mydlářská 105/10, Liberec 10. 7 0 0
2/1/2019 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek pro ZŠ a MŠ Mníšek, p.o., se sídlem Oldřichovská 198, Mníšek na ubytovací a stravovací služby žáků na zimním pobytu s lyžařskou průpravou ve dnech 3. – 8. 2. 2019 ve výši 5 000,-Kč. 7 0 0
3/1/2019 ZO projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2018, které upravuje rozpočet v položkách schváleného rozpočtu. Financování se nemění. Rozpočtové opatření č. 3/2018 je součástí zápisu.  7 0 0
4/1/2019 ZO projednalo a schvaluje záměr nákupu nových židlí do restaurace Beseda. Pověřuje Martina Hodače k výběru a přípravě podkladů do příštího jednání ZO 7 0 0
5/1/2019 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o společném zadání veřejných zakázek a spolupráci při realizaci stavební akce „Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích (vč. Humanizace)“ ev. č. LK OLP/5794/2018 s Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2. 7 0 0
6/1/2019 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o provedení stavby „Oldřichov v Hájích - chodníky“, která je součástí Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona s názvem „Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích – humanizace průtahu vč. chodníků“ prostřednictvím elektronického nástroje dle § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  7 0 0
7/1/2019 ZO projednalo a schvaluje Zadávací dokumentaci VZ na akci „Vodovod Oldřichov v Hájích VIII. stavba“ – část IO 05, IO 05.1, IO 05.2 a IO 10. Oslovení firem JOSTAV spol. S.r.o., Stará 35, 460 01 Liberec, EVOSA spol. s.r.o., Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou a Brabec&Brabec stavební s.r.o., Nádražní 193, 463 31 Mníšek. Dále schvaluje komisi pro výběr vhodného uchazeče ve složení: J. Tichý, Mgr. R. Šarapatka a M. Hodač. 7 0 0
8/1/2019 ZO projednalo a schvaluje Zadávací dokumentaci VZ na akci „SO 302 – Splašková kanalizace“ a oslovení firem: JOSTAV cpol. S.r.o., Stará 35, 460 01 Liberec, EVOSA spol. s.r.o., Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou a Brabec&Brabec stavební s.r.o., Nádražní 193, 463 31 Mníšek. Dále schvaluje komisi pro výběr vhodného uchazeče ve složení: J. Tichý, Mgr. R. Šarapatka a M. Hodač. 6 0 1
9/1/2019 ZO projednalo a schvaluje osvobození od poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Ondřeji Šťastnému, XXXXX trvale bytem Oldřichov v Hájích XXX na rok 2019. 6 0 1
10/1/2019 ZO projednalo a schvaluje nákup multimediálního projektoru pro potřeby obce a pověřuje Jiřinu Vávrovou k výběru a zařízení nákupu projektoru.  6 0 1
11/1/2019 ZO projednalo a schvaluje záměr posunu dopravních značek začátek a konec obce od Ekocentra až na katastrální hranici obce s obcí Mníšek a pověřuje starostu obce k zařízení  7 0 0
12/1/2019 ZO projednalo a schvaluje finanční podporu tvorby běžkařských stop v Oldřichově v Hájích ve výši 500 Kč za hodinu vykonané práce. Za tímto účelem bude s Obcí uzavřena Dohoda o provedení činnosti. 7 0 0
13/1/2019 ZO projednalo a schvaluje Dodatek č. 11 pro kalendářní rok 2019 k Rámcové smlouvě o nákupu a zpracování knih s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, p.o., se sídlem Rumjancevova 1362/1, Liberec I. 7 0 0
14/1/2019 ZO projednalo a bere na vědomí Zprávu ze zasedání finančního výboru bez připomínek. 7 0 0
15/1/2019 ZO projednalo a schvaluje členy Stavebního výboru takto: J. Svatoňová – předsedkyně výboru, Ing. J. Hušek a Ing. arch. Balda – členové výboru. 7 0 0
16/1/2019 ZO projednalo a bere na vědomí předloženou zprávu stavebního výboru bez připomínek. 7 0 0

 

Celé (anonymizované) znění zápisu z jednání zastupitelstva obce ze dne 21.1.2019 zde: 2019-01_21_anonymizovaný zápis_ZO

Starší příspěvek Sportbál
Novější příspěvek Blešák

Související

Informace o výluce SŽ, s.o. na železniční trati č. 037 v úseku Liberec – Raspenava »

Provozovatel dráhy Správa železnic, s. o. informuje o výluce na železniční trati číslo 037 Liberec - Jindřichovice pod Smrkem, Frýdlant v Čechách -...

Jana Bekešová - 22.11.2021 - úřední deska

Mikulášská »

Pozor změna! Pokud se již současná opatření do té doby nezpřísní ještě více, tak Mikulášská bude. Na tuty to ještě příští týden potvrdíme. Akce se...

Jiřina Vávrová - 20.11.2021 - Mikulášská Živo v Hájích

Předvánoční zastavení u Betléma »

čtvrtek 23. 12. 2021, 17:00 předvánoční zastavení Betlém

Jiřina Vávrová - 17.11.2021 - vánoce

Oldřichovský betlém »

bude jako každý rok nainstalován k první adventní neděli Jana Pospíšilová

Jiřina Vávrová - 17.11.2021 - betlém

Knihomolna »

Příjemné posezení a povídání v oldřichovské knihovně. Každou první středu v měsíci od 17 hodin. 

Jiřina Vávrová - 17.11.2021 - knihomolna knihovna

Rozběháme Oldřichov »

Novoroční běh nebo chůze. Sraz v 10 hodin u Besedy. Pohodový 5 km okruh. 

Jiřina Vávrová - 17.11.2021 - běh rozběháme oldřichov

Strašidelný les »

Veliká účast potěšila organizátory a zejména strašidla poschovávaná v křoví u nádrže na návsi. Převozník Cháron převážel odvážlivce na voru přes...

Jiřina Vávrová - 8.11.2021 - strašidelný les Živo v Hájích

Dřevosochání »

V sobotu 6.11. 2021 se uskutečnilo první oldřichovské Dřevosochání. Místní tvůrci se chopili motorových pil a z pokácených lip ze hřbitova vytvořili...

Jiřina Vávrová - 8.11.2021 - dřevosochání Živo v Hájích

Pošta Partner v kadeřnictví na OÚ »

od 15. listopadu 2021 bude v kadeřnictví na OÚ v Oldřichově v Hájích otevřena Pošta Partner.  Otevřeno bude:  PO+ÚT+ČT: 17-18 HODIN ST: 8-18...

Jiřina Vávrová - 2.11.2021 - pošta

Zápis ZO 21.9.2021 »

Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-09-21_Zápis_ZO_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a...

Radim Šarapatka - 18.10.2021 - zastupitelstvo

Zápis ze ZO 30.8.2021 »

Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-08-30_Zápis_ZO_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a...

Radim Šarapatka - 18.10.2021 - zastupitelstvo

Zápis ze ZO 21.6.2021 »

Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-06-21_Zápis_ZO_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a...

Radim Šarapatka - 18.10.2021 - zastupitelstvo

Zápis ze ZO ze dne 31.5.2021 »

Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-05-31_Zápis_ZO_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a...

Radim Šarapatka - 18.10.2021 - zastupitelstvo