Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.1.2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.1.2019

Usnesení Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
1/1/2019 ZO projednalo a schvaluje Cenovou přílohu pro rok 2019 ke smlouvě o dílo č. S006304784 uzavřené se společností FCC Liberec s.r.o., se sídlem Mydlářská 105/10, Liberec 10. 7 0 0
2/1/2019 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek pro ZŠ a MŠ Mníšek, p.o., se sídlem Oldřichovská 198, Mníšek na ubytovací a stravovací služby žáků na zimním pobytu s lyžařskou průpravou ve dnech 3. – 8. 2. 2019 ve výši 5 000,-Kč. 7 0 0
3/1/2019 ZO projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2018, které upravuje rozpočet v položkách schváleného rozpočtu. Financování se nemění. Rozpočtové opatření č. 3/2018 je součástí zápisu.  7 0 0
4/1/2019 ZO projednalo a schvaluje záměr nákupu nových židlí do restaurace Beseda. Pověřuje Martina Hodače k výběru a přípravě podkladů do příštího jednání ZO 7 0 0
5/1/2019 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o společném zadání veřejných zakázek a spolupráci při realizaci stavební akce „Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích (vč. Humanizace)“ ev. č. LK OLP/5794/2018 s Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2. 7 0 0
6/1/2019 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o provedení stavby „Oldřichov v Hájích - chodníky“, která je součástí Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona s názvem „Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích – humanizace průtahu vč. chodníků“ prostřednictvím elektronického nástroje dle § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  7 0 0
7/1/2019 ZO projednalo a schvaluje Zadávací dokumentaci VZ na akci „Vodovod Oldřichov v Hájích VIII. stavba“ – část IO 05, IO 05.1, IO 05.2 a IO 10. Oslovení firem JOSTAV spol. S.r.o., Stará 35, 460 01 Liberec, EVOSA spol. s.r.o., Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou a Brabec&Brabec stavební s.r.o., Nádražní 193, 463 31 Mníšek. Dále schvaluje komisi pro výběr vhodného uchazeče ve složení: J. Tichý, Mgr. R. Šarapatka a M. Hodač. 7 0 0
8/1/2019 ZO projednalo a schvaluje Zadávací dokumentaci VZ na akci „SO 302 – Splašková kanalizace“ a oslovení firem: JOSTAV cpol. S.r.o., Stará 35, 460 01 Liberec, EVOSA spol. s.r.o., Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou a Brabec&Brabec stavební s.r.o., Nádražní 193, 463 31 Mníšek. Dále schvaluje komisi pro výběr vhodného uchazeče ve složení: J. Tichý, Mgr. R. Šarapatka a M. Hodač. 6 0 1
9/1/2019 ZO projednalo a schvaluje osvobození od poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Ondřeji Šťastnému, XXXXX trvale bytem Oldřichov v Hájích XXX na rok 2019. 6 0 1
10/1/2019 ZO projednalo a schvaluje nákup multimediálního projektoru pro potřeby obce a pověřuje Jiřinu Vávrovou k výběru a zařízení nákupu projektoru.  6 0 1
11/1/2019 ZO projednalo a schvaluje záměr posunu dopravních značek začátek a konec obce od Ekocentra až na katastrální hranici obce s obcí Mníšek a pověřuje starostu obce k zařízení  7 0 0
12/1/2019 ZO projednalo a schvaluje finanční podporu tvorby běžkařských stop v Oldřichově v Hájích ve výši 500 Kč za hodinu vykonané práce. Za tímto účelem bude s Obcí uzavřena Dohoda o provedení činnosti. 7 0 0
13/1/2019 ZO projednalo a schvaluje Dodatek č. 11 pro kalendářní rok 2019 k Rámcové smlouvě o nákupu a zpracování knih s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, p.o., se sídlem Rumjancevova 1362/1, Liberec I. 7 0 0
14/1/2019 ZO projednalo a bere na vědomí Zprávu ze zasedání finančního výboru bez připomínek. 7 0 0
15/1/2019 ZO projednalo a schvaluje členy Stavebního výboru takto: J. Svatoňová – předsedkyně výboru, Ing. J. Hušek a Ing. arch. Balda – členové výboru. 7 0 0
16/1/2019 ZO projednalo a bere na vědomí předloženou zprávu stavebního výboru bez připomínek. 7 0 0

 

Celé (anonymizované) znění zápisu z jednání zastupitelstva obce ze dne 21.1.2019 zde: 2019-01_21_anonymizovaný zápis_ZO

Starší příspěvek Sportbál
Novější příspěvek Blešák

Související

Oldřichovské listy č.58 »

Jiřina Vávrová - 30.11.2020 - občasník

Autobus 72 od 1.12.2020 až k sokolovně i Na Pily »

Pozor, dobrá zpráva, malý autobus pojede od zítřka již v celé trase. Sice stále pojede stavbou, ale časy by měly stíhat. Na školní spoj na...

Radim Šarapatka - 30.11.2020 -

Asfalt položen, ale uzavírka až do 7.12.2020 »

    V sobotu 28.12.2020 byl položen poslední díl asfaltu až k Ekocentru. Od pondělí 30.11 až do pondělí 7.12.2020 včetně bude na silnici probíhat...

Radim Šarapatka - 29.11.2020 - doprava silnice

Finální Asfaltování (čtvrtek 26.11.2020) »

Ve středu 25.11.2020 položila stavba finální asfalt od lesa k železničnímu přejezdu (730 m) a připravila si sjezdy a otočku u Sokolovny. Dnes stavba...

Radim Šarapatka - 26.11.2020 - doprava silnice

Finální asfaltování (středa – sobota 25.-28.11.2020) »

Rekonstrukce silnice se blíží do finále. Už máme v celé délce podkladní stabilní vrstvu i první vrstvu asfaltu. Dle klimatických podmínek začne...

Radim Šarapatka - 21.11.2020 - doprava silnice zastupitelstvo

Mikuláš jinak »

Mikulášská nadílka - letos jinak Vánoční akce jsou bohužel zrušeny. Jediná, kterou je možné uskutečnit, je individuální procházka obcí k Betlému pro...

Jiřina Vávrová - 20.11.2020 - Mikulášská Živo v Hájích

Sběrné místo -panelárna »

Od soboty 21.11.2020 opět otevřeno sběrné místo- panelárna. Pouze soboty.

Jana Bekešová - 18.11.2020 - úřední deska

OZNÁMENÍ – podávání žádostí do změny územního plánu »

OZNÁMENÍ ! Všem občanům a vlastníkům nemovitostí na území obce Oldřichov v Hájích sdělujeme, že do 31. 12. 2020 mohou podávat žádosti na změnu...

Jana Bekešová - 11.11.2020 - úřední deska územní plán

Sběrné místo/ panelárna/ – Uzavřeno do odvolání »

Sběrné místo-/panelárna/ do odvolání uzavřeno, i v  sobotu!!!!!

Jana Bekešová - 5.11.2020 - úřední deska