Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 25.2.2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 25.2.2019

č. usnesení Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
17/2/2019 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí darovací č. j. OL/5776/2018 s Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, jejíž předmětem jsou části pozemkových parcel dotčené budoucí stavbou chodníku (III/2904 Humanizace průtahu – chodníky) s podmínkou, že budou doplněny přílohy. 6 0 0
18/2/2019 ZO projednalo a schvaluje zproštění od poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu pro období 3/2019 – 12/2019 žadateli Liboru Koškovi, bytem Oldřichov v Hájích XXX 6 0 0
19/2/2019 ZO projednalo a schvaluje zproštění od poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu pro období roku 2019 Lence a Petru Nýdrlovým + 2 děti, bytem Oldřichov v Hájích XX. 6 0 0
20/2/2019 ZO projednalo a schvaluje Investiční záměr Lesů České republiky, s. p. – Správa toků, jehož předmětem je obnova historického rybníka na parcelách č. 1734/1 a 1734/24 v k.ú. a obci Oldřichov v Hájích. Dále ZO souhlasí s budoucí směnou pozemkové parcely ve vlastnictví Obce Oldřichov v Hájích, která bude dotčena stavbou rybníka za jiný pozemek stejného určení z vlastnictví Lesů ČR, s. p. 6 0 0
21/2/2019 ZO projednalo a schvaluje směnu pozemkové parcely č. 1374/3 v k.ú. Oldřichov v Hájích ve vlastnictví Obce Oldřichov v Hájích za pozemkovou parcelu č. 220/2 v k.ú Oldřichov v Hájích v budoucím vlastnictví Marka Bíma, bytem Oldřichov v Hájích XXX s podmínkou doplatku rozdílu cen po odečtení nákladů na převod. 6 0 0
22/2/2019 ZO projednalo a schvaluje projednalo a schválilo prodej pozemkové parcely č. 2175/1 v k.ú. Oldřichov v Hájích žadatelce Simoně Tupé, bytem Oldřichov v Hájích XXX za tržní hodnotu (obvyklou cenu) stanovenou znalcem. 6 0 0
23/2/2019 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4007839/VB/01 se společností ČEZ Distribuce, s.s., zastoupené společností Rydval-elektro, s.r.o. se sídlem Lomnice nad Popelkou, plk. Truhláře 114 o věcném břemeni práva umístnit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na pozemkové parcele č. 2085 v k.ú. Oldřichov v Hájích za jednorázovou náhradu ve výši 1 000,-Kč. 6 0 0
24/2/2019 ZO projednalo a schvaluje Směrnici pro práci s osobními údaji včetně Přílohy Směrnice pro práci s osobními údaji obce Oldřichov v Hájích č. 1/2019 s podmínkou doplnění odpovědné osoby v čl. 10, bodu 5 směrnice. 6 0 0
25/2/2019 ZO projednalo a schvaluje výběr zhotovitele veřejné zakázky „Vodovod Oldřichov v Hájích VIII. stavba“ – část IO 05, IO 05.1, IO 05.2 a IO 10, kterým je na základě doporučení hodnotící komise firma EVOSA spol. s.r.o., se sídlem Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou s nabídkovou cenou 1 489 489,18 Kč bez DPH. 6 0 0
26/2/2019 ZO projednalo a schvaluje výběr zhotovitele veřejné zakázky „SO 302 – Splašková kanalizace“, kterým je na základě doporučení hodnotící komise firma Jostav spol. s.r.o., se sídlem Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou s nabídkovou cenou 649 996,-Kč bez DPH s podmínkou záruky za dílo 60 měsíců.  6 0 0
27/2/2019 ZO projednalo a schvaluje podporu akce „Ukliďme Oldřichov 2019“. Zároveň pověřuje Jiřinu Vávrovou a Radima Šarapatku organizací akce.  6 0 0
nepřijato ZO projednalo a schvaluje připojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a pověřuje Jaromíra Tichého vyvěšením tibetské vlajky na budově obecního úřadu. 3 1 2
28/2/2019 ZO projednalo a schvaluje záměr podání žádosti o dotaci Ministerstva zemědělství ČR na akci „Oprava hřbitovní zdi“ v minimální výši 30 % uznatelných nákladů a pověřuje starostu obce přípravou žádosti v roce 2020, kde bude vyčíslena i vícepráce za odbornou manipulaci s náhrobky. 6 0 0
29/2/2019 ZO projednalo a schvaluje člena Dozorčí rady Ekocentra Oldřichov v Hájích, o.p.s. pana Ing. Jiřího Huška, bytem Oldřichov v Hájích čp. XXX. 6 0 0
30/2/2019 ZO projednalo a schvaluje záměr projednat žádost občanů části obce Filipka s Magistrátem města Liberec, odborem dopravy a ověření záměru s projektovou dokumentací akce Humanizace dopravy v obci Oldřichov v Hájích. 6 0 0
31/2/2019 ZO projednalo a bere na vědomí Zprávu ze zasedání Finančního výboru obce Oldřichov v Hájích bez připomínek. 6 0 0

Celé znění zápisu ze zasedání zastupitelstva naleznete zde: 2019-02-25_ZO_zápis_anonymizovaný

Starší příspěvek Ukliďme Oldřichov
Novější příspěvek Detektor lži

Související

Informace o výluce SŽ, s.o. na železniční trati č. 037 v úseku Liberec – Raspenava »

Provozovatel dráhy Správa železnic, s. o. informuje o výluce na železniční trati číslo 037 Liberec - Jindřichovice pod Smrkem, Frýdlant v Čechách -...

Jana Bekešová - 22.11.2021 - úřední deska

Mikulášská »

Pozor změna! Pokud se již současná opatření do té doby nezpřísní ještě více, tak Mikulášská bude. Na tuty to ještě příští týden potvrdíme. Akce se...

Jiřina Vávrová - 20.11.2021 - Mikulášská Živo v Hájích

Předvánoční zastavení u Betléma »

čtvrtek 23. 12. 2021, 17:00 předvánoční zastavení Betlém

Jiřina Vávrová - 17.11.2021 - vánoce

Oldřichovský betlém »

bude jako každý rok nainstalován k první adventní neděli Jana Pospíšilová

Jiřina Vávrová - 17.11.2021 - betlém

Knihomolna »

Příjemné posezení a povídání v oldřichovské knihovně. Každou první středu v měsíci od 17 hodin. 

Jiřina Vávrová - 17.11.2021 - knihomolna knihovna

Rozběháme Oldřichov »

Novoroční běh nebo chůze. Sraz v 10 hodin u Besedy. Pohodový 5 km okruh. 

Jiřina Vávrová - 17.11.2021 - běh rozběháme oldřichov

Strašidelný les »

Veliká účast potěšila organizátory a zejména strašidla poschovávaná v křoví u nádrže na návsi. Převozník Cháron převážel odvážlivce na voru přes...

Jiřina Vávrová - 8.11.2021 - strašidelný les Živo v Hájích

Dřevosochání »

V sobotu 6.11. 2021 se uskutečnilo první oldřichovské Dřevosochání. Místní tvůrci se chopili motorových pil a z pokácených lip ze hřbitova vytvořili...

Jiřina Vávrová - 8.11.2021 - dřevosochání Živo v Hájích

Pošta Partner v kadeřnictví na OÚ »

od 15. listopadu 2021 bude v kadeřnictví na OÚ v Oldřichově v Hájích otevřena Pošta Partner.  Otevřeno bude:  PO+ÚT+ČT: 17-18 HODIN ST: 8-18...

Jiřina Vávrová - 2.11.2021 - pošta

Zápis ZO 21.9.2021 »

Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-09-21_Zápis_ZO_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a...

Radim Šarapatka - 18.10.2021 - zastupitelstvo

Zápis ze ZO 30.8.2021 »

Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-08-30_Zápis_ZO_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a...

Radim Šarapatka - 18.10.2021 - zastupitelstvo

Zápis ze ZO 21.6.2021 »

Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-06-21_Zápis_ZO_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a...

Radim Šarapatka - 18.10.2021 - zastupitelstvo

Zápis ze ZO ze dne 31.5.2021 »

Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-05-31_Zápis_ZO_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a...

Radim Šarapatka - 18.10.2021 - zastupitelstvo