Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 25.2.2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 25.2.2019
č. usnesení Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
17/2/2019 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí darovací č. j. OL/5776/2018 s Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, jejíž předmětem jsou části pozemkových parcel dotčené budoucí stavbou chodníku (III/2904 Humanizace průtahu – chodníky) s podmínkou, že budou doplněny přílohy. 6 0 0
18/2/2019 ZO projednalo a schvaluje zproštění od poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu pro období 3/2019 – 12/2019 žadateli Liboru Koškovi, bytem Oldřichov v Hájích XXX 6 0 0
19/2/2019 ZO projednalo a schvaluje zproštění od poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu pro období roku 2019 Lence a Petru Nýdrlovým + 2 děti, bytem Oldřichov v Hájích XX. 6 0 0
20/2/2019 ZO projednalo a schvaluje Investiční záměr Lesů České republiky, s. p. – Správa toků, jehož předmětem je obnova historického rybníka na parcelách č. 1734/1 a 1734/24 v k.ú. a obci Oldřichov v Hájích. Dále ZO souhlasí s budoucí směnou pozemkové parcely ve vlastnictví Obce Oldřichov v Hájích, která bude dotčena stavbou rybníka za jiný pozemek stejného určení z vlastnictví Lesů ČR, s. p. 6 0 0
21/2/2019 ZO projednalo a schvaluje směnu pozemkové parcely č. 1374/3 v k.ú. Oldřichov v Hájích ve vlastnictví Obce Oldřichov v Hájích za pozemkovou parcelu č. 220/2 v k.ú Oldřichov v Hájích v budoucím vlastnictví Marka Bíma, bytem Oldřichov v Hájích XXX s podmínkou doplatku rozdílu cen po odečtení nákladů na převod. 6 0 0
22/2/2019 ZO projednalo a schvaluje projednalo a schválilo prodej pozemkové parcely č. 2175/1 v k.ú. Oldřichov v Hájích žadatelce Simoně Tupé, bytem Oldřichov v Hájích XXX za tržní hodnotu (obvyklou cenu) stanovenou znalcem. 6 0 0
23/2/2019 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4007839/VB/01 se společností ČEZ Distribuce, s.s., zastoupené společností Rydval-elektro, s.r.o. se sídlem Lomnice nad Popelkou, plk. Truhláře 114 o věcném břemeni práva umístnit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na pozemkové parcele č. 2085 v k.ú. Oldřichov v Hájích za jednorázovou náhradu ve výši 1 000,-Kč. 6 0 0
24/2/2019 ZO projednalo a schvaluje Směrnici pro práci s osobními údaji včetně Přílohy Směrnice pro práci s osobními údaji obce Oldřichov v Hájích č. 1/2019 s podmínkou doplnění odpovědné osoby v čl. 10, bodu 5 směrnice. 6 0 0
25/2/2019 ZO projednalo a schvaluje výběr zhotovitele veřejné zakázky „Vodovod Oldřichov v Hájích VIII. stavba“ – část IO 05, IO 05.1, IO 05.2 a IO 10, kterým je na základě doporučení hodnotící komise firma EVOSA spol. s.r.o., se sídlem Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou s nabídkovou cenou 1 489 489,18 Kč bez DPH. 6 0 0
26/2/2019 ZO projednalo a schvaluje výběr zhotovitele veřejné zakázky „SO 302 – Splašková kanalizace“, kterým je na základě doporučení hodnotící komise firma Jostav spol. s.r.o., se sídlem Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou s nabídkovou cenou 649 996,-Kč bez DPH s podmínkou záruky za dílo 60 měsíců.  6 0 0
27/2/2019 ZO projednalo a schvaluje podporu akce „Ukliďme Oldřichov 2019“. Zároveň pověřuje Jiřinu Vávrovou a Radima Šarapatku organizací akce.  6 0 0
nepřijato ZO projednalo a schvaluje připojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a pověřuje Jaromíra Tichého vyvěšením tibetské vlajky na budově obecního úřadu. 3 1 2
28/2/2019 ZO projednalo a schvaluje záměr podání žádosti o dotaci Ministerstva zemědělství ČR na akci „Oprava hřbitovní zdi“ v minimální výši 30 % uznatelných nákladů a pověřuje starostu obce přípravou žádosti v roce 2020, kde bude vyčíslena i vícepráce za odbornou manipulaci s náhrobky. 6 0 0
29/2/2019 ZO projednalo a schvaluje člena Dozorčí rady Ekocentra Oldřichov v Hájích, o.p.s. pana Ing. Jiřího Huška, bytem Oldřichov v Hájích čp. XXX. 6 0 0
30/2/2019 ZO projednalo a schvaluje záměr projednat žádost občanů části obce Filipka s Magistrátem města Liberec, odborem dopravy a ověření záměru s projektovou dokumentací akce Humanizace dopravy v obci Oldřichov v Hájích. 6 0 0
31/2/2019 ZO projednalo a bere na vědomí Zprávu ze zasedání Finančního výboru obce Oldřichov v Hájích bez připomínek. 6 0 0

Celé znění zápisu ze zasedání zastupitelstva naleznete zde: 2019-02-25_ZO_zápis_anonymizovaný

Podrobnosti

Úřední hodiny:

Po 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
Út 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
St 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Čt 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
8:00 - 11:00
  • Adresa: OÚ Oldřichov v Hájích 151, 463 31
  • Tel.: (+420) 482 725 093-94
  • Tel.: (starostka Jana Šťastná) 775 280 562
  • e-podatelna: podatelna@oldrichov.cz
  • Datová schránka: 6tfbi63
  • IČ: 00481483
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
    Karel Pokorný, tel.: 482 363 846, 602 833 524

Zprávy z úřadu

Záměr pronajmout byt
10.07.2024 - 17.8.2024

Aktuality z obce

Dýňobraní
12.10.2024, 10:00 hod.

Oldřichovské listy č. 72
27. června 2024

Obíhačka
27.08.2024, 17:00 hod.

Oldřichovský letní swap
30.06.2024, 14:00 hod.

Bikepark
11. června 2024

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.