Zápis ze ZO z 17.6.2019

Zápis ze ZO z 17.6.2019

Celé znění zápisu v anonymizované podobě naleznete zde 2019-06-17_zápis ZO OvH_anonym

Usnesení Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
66/6/2019 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o provedení stavby č. 01/2019 „ Oldřichov v Hájích – humanizace průtahu – chodníky“ s vybraným dodavatelem Integra stavby a.s., se sídlem Hrádecká 156, 460 Liberec, IČ: 25014391. 6 0 0
67/6/2019 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora „TDI – Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích – humanizace průtahu vč. chodníků“ s dodavatelem W-INVEST WÜNSCH s.r.o., se sídlem Ruprechtická 387/49, 460 01 Liberec 1, IČ: 04384431. 6 0 0
68/6/2019 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci „ BOZP – Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích – humanizace průtahu vč. chodníků“ s dodavatelem QISO – MIRAIS, s.r.o., se sídlem Za Opravnou 276/8, 150 00 Praha 5, IČ: 26449790. 6 0 0
69/6/2019 ZO projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2019, které upravuje rozpočet v přijmech o 43 000,-Kč na celkových 15 459 831,-Kč a výdaje o 43 000,-Kč na celkových 11 696 360,-Kč. Financování se nemění. Rozpočtové opatření je součástí tohoto zápisu. 6 0 0
70/6/2019 ZO projednalo a schvaluje záměr pronajmout část pozemkové parcely č. 1040/1 v k.ú. Oldřichov v Hájích a současně pověřuje starostu obce zveřejněním záměru. 6 0 0
71/6/2019 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o věcném břemenu na pozemkové parcele č. 2059 v k. ú. Oldřichov v Hájích za účelem provozu a udržování vodovodní přípojky pro RD čp. 66 ve vlastnictví Jiřiny a Karla Novotného. 6 0 0
72/6/2019 ZO projednalo a schvaluje Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace v majetku obce Oldřichov v Hájích na období 2019 – 2028. 5 0 0
73/6/2019 ZO projednalo a schvaluje cenu pro vodné na kalendářní rok 2020 ve výši 35,86 Kč včetně DPH. 5 0 0
74/6/2019 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o pronájmu na akci 08/2019 s půjčitelem Mikroregion Frýdlantsko, IČ: 70946213, zastoupený předsedou Vladimírem Stříbrným, jejímž předmětem je pronájem pódia Stagemobil L s příslušenstvím. 5 0 0
75/6/2019 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemkových parcelách č. 2020/1 a 1189/4 v k.ú. Oldřichov v Hájích pro oprávněné Andrea a Ing. Martin Synek za účelem provozovat, opravovat a udržovat na dotčených pozemcích přípojku NN pro RD čp. 400. 5 0 0
76/6/2019 ZO projednalo a bere na vědomí Zprávu ze zasedání FV bez připomínek. 5 0 0

 

Starší příspěvek Sportovní předfestivalové klání
Novější příspěvek Zápis ze ZO z 22.7.2019

Související

Porucha veřejného osvětlení »

Při dopravní nehodě došlo k porušení hlavního elektrického rozvaděče na veřejné osvětlení. OÚ pracuje na zprovoznění. Děkujeme za...

Jana Bekešová - 27.9.2021 - úřední deska

rozpočtové opatření 2/2021 »

Jana Bekešová - 22.9.2021 - rozpočty

6.ročník oslav Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko v Kryštofově Údolí »

Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko Vás zve na šestý ročník oslav (viz. plakát) Datum konání: 18. 9. 2021 začátek od 10:00 Místo konání: Kryštofovo...

Jana Bekešová - 15.9.2021 - úřední deska

Živý Betlém »

Přijďte si zazpívat koledy, dát si svařák, popřát si krásné svátky se sousedy. Živý Betlém a společné zpívání koled na louce u OÚ 12. prosince od 16...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - betlém Živo v Hájích živý betlém

Vánoční trhy »

a po skončení Mikulášské nadílky plynule navážou Vánoční trhy. Od 16 hodin. Prosíme prodejce, aby počítali s tím, že od 14 do 16 hodin probíhá na...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - Beseda trhy vánoce Živo v Hájích

Mikulášská »

Na děti se těší Mikuláš, čerti a andělé 4. 12. 2021 ve 14 hodin na sále Besedy! Přijďte, prosíme, včas, divadlo začíná ve 14 hodin! Soutěže,...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - Mikulášská Živo v Hájích

Dřevosochání »

6. 11. 2021 celý den, louka u OÚ pojďte vybrat nejhezčí dřevěnou sochu. Vstup zdarma, občerstvení zajištěno. Kdo si chcete zkusit vyřezat sochu a...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - dřevosochání

Oznámení o plánované odstávce 1.10.2021 »

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: Oldřichov v Hájích (okres Liberec) č. p. 35, 36, 74, 154, 275 kat. území Oldřichov v Hájích (kód...

Jana Bekešová - 10.9.2021 - úřední deska

školení volební komise »

Jana Bekešová - 8.9.2021 - úřední deska

Očkování proti chřipce-Zdravotní středisko Mníšek »

Dobrý den, Zájemci o každoroční očkování proti sezonní chřipce se můžou přihlásit co nejdříve v  ordinaci praktického lékaře pro dospělé Mníšek a to...

Jana Bekešová - 7.9.2021 - úřední deska

Strašidelný les »

Pojďte se krásně bát... Pro velké i malé - strašidelný les. Sraz 6.11. 2021 v 18 hodin u obecního úřadu. Oblečení na ven, baterku a odvahu s sebou!...

Jiřina Vávrová - 6.9.2021 - strašidelný les Živo v Hájích

Nezmaři, Střevlik a stromy »

NEZMAŘI, STŘEVLIK A STROMY Přijďte s námi oslavit Den stromů do areálu ekocentra v Oldřichově v Hájích. Program: od 14.00 pořádáme tradiční...

Jiřina Vávrová - 6.9.2021 - ekocentrum koncert střevlik

6.ročník oslav Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko v Kryštofově Údolí »

Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko Vás zve na šestý ročník oslav (viz. plakát) Datum konání: 18. 9. 2021 začátek od 10:00 Místo konání: Kryštofovo...

Jana Bekešová - 30.8.2021 - úřední deska