Zápis ze ZO z 17.6.2019

Zápis ze ZO z 17.6.2019

Celé znění zápisu v anonymizované podobě naleznete zde 2019-06-17_zápis ZO OvH_anonym

Usnesení Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
66/6/2019 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o provedení stavby č. 01/2019 „ Oldřichov v Hájích – humanizace průtahu – chodníky“ s vybraným dodavatelem Integra stavby a.s., se sídlem Hrádecká 156, 460 Liberec, IČ: 25014391. 6 0 0
67/6/2019 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora „TDI – Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích – humanizace průtahu vč. chodníků“ s dodavatelem W-INVEST WÜNSCH s.r.o., se sídlem Ruprechtická 387/49, 460 01 Liberec 1, IČ: 04384431. 6 0 0
68/6/2019 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci „ BOZP – Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích – humanizace průtahu vč. chodníků“ s dodavatelem QISO – MIRAIS, s.r.o., se sídlem Za Opravnou 276/8, 150 00 Praha 5, IČ: 26449790. 6 0 0
69/6/2019 ZO projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2019, které upravuje rozpočet v přijmech o 43 000,-Kč na celkových 15 459 831,-Kč a výdaje o 43 000,-Kč na celkových 11 696 360,-Kč. Financování se nemění. Rozpočtové opatření je součástí tohoto zápisu. 6 0 0
70/6/2019 ZO projednalo a schvaluje záměr pronajmout část pozemkové parcely č. 1040/1 v k.ú. Oldřichov v Hájích a současně pověřuje starostu obce zveřejněním záměru. 6 0 0
71/6/2019 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o věcném břemenu na pozemkové parcele č. 2059 v k. ú. Oldřichov v Hájích za účelem provozu a udržování vodovodní přípojky pro RD čp. 66 ve vlastnictví Jiřiny a Karla Novotného. 6 0 0
72/6/2019 ZO projednalo a schvaluje Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace v majetku obce Oldřichov v Hájích na období 2019 – 2028. 5 0 0
73/6/2019 ZO projednalo a schvaluje cenu pro vodné na kalendářní rok 2020 ve výši 35,86 Kč včetně DPH. 5 0 0
74/6/2019 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o pronájmu na akci 08/2019 s půjčitelem Mikroregion Frýdlantsko, IČ: 70946213, zastoupený předsedou Vladimírem Stříbrným, jejímž předmětem je pronájem pódia Stagemobil L s příslušenstvím. 5 0 0
75/6/2019 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemkových parcelách č. 2020/1 a 1189/4 v k.ú. Oldřichov v Hájích pro oprávněné Andrea a Ing. Martin Synek za účelem provozovat, opravovat a udržovat na dotčených pozemcích přípojku NN pro RD čp. 400. 5 0 0
76/6/2019 ZO projednalo a bere na vědomí Zprávu ze zasedání FV bez připomínek. 5 0 0

 

Starší příspěvek Sportovní předfestivalové klání
Novější příspěvek Zápis ze ZO z 22.7.2019

Související

Zápis ZO 21.9.2021 »

Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-09-21_Zápis_ZO_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a...

Radim Šarapatka - 18.10.2021 - zastupitelstvo

Zápis ze ZO 30.8.2021 »

Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-08-30_Zápis_ZO_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a...

Radim Šarapatka - 18.10.2021 - zastupitelstvo

Zápis ze ZO 21.6.2021 »

Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-06-21_Zápis_ZO_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a...

Radim Šarapatka - 18.10.2021 - zastupitelstvo

Zápis ze ZO ze dne 31.5.2021 »

Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-05-31_Zápis_ZO_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a...

Radim Šarapatka - 18.10.2021 - zastupitelstvo

výzva k ořezům stromoví »

Jana Bekešová - 15.10.2021 - úřední deska

Porucha veřejného osvětlení »

Při dopravní nehodě došlo k porušení hlavního elektrického rozvaděče na veřejné osvětlení. OÚ pracuje na zprovoznění. Děkujeme za...

Jana Bekešová - 27.9.2021 - úřední deska

rozpočtové opatření 2/2021 »

Jana Bekešová - 22.9.2021 - rozpočty

6.ročník oslav Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko v Kryštofově Údolí »

Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko Vás zve na šestý ročník oslav (viz. plakát) Datum konání: 18. 9. 2021 začátek od 10:00 Místo konání: Kryštofovo...

Jana Bekešová - 15.9.2021 - úřední deska

Živý Betlém »

Přijďte si zazpívat koledy, dát si svařák, popřát si krásné svátky se sousedy. Živý Betlém a společné zpívání koled na louce u OÚ 12. prosince od 16...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - betlém Živo v Hájích živý betlém

Vánoční trhy »

a po skončení Mikulášské nadílky plynule navážou Vánoční trhy. Od 16 hodin. Prosíme prodejce, aby počítali s tím, že od 14 do 16 hodin probíhá na...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - Beseda trhy vánoce Živo v Hájích

Mikulášská »

Na děti se těší Mikuláš, čerti a andělé 4. 12. 2021 ve 14 hodin na sále Besedy! Přijďte, prosíme, včas, divadlo začíná ve 14 hodin! Soutěže,...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - Mikulášská Živo v Hájích