Zápis ze ZO z 17.6.2019

Zápis ze ZO z 17.6.2019

Celé znění zápisu v anonymizované podobě naleznete zde 2019-06-17_zápis ZO OvH_anonym

Usnesení Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
66/6/2019 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o provedení stavby č. 01/2019 „ Oldřichov v Hájích – humanizace průtahu – chodníky“ s vybraným dodavatelem Integra stavby a.s., se sídlem Hrádecká 156, 460 Liberec, IČ: 25014391. 6 0 0
67/6/2019 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora „TDI – Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích – humanizace průtahu vč. chodníků“ s dodavatelem W-INVEST WÜNSCH s.r.o., se sídlem Ruprechtická 387/49, 460 01 Liberec 1, IČ: 04384431. 6 0 0
68/6/2019 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci „ BOZP – Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích – humanizace průtahu vč. chodníků“ s dodavatelem QISO – MIRAIS, s.r.o., se sídlem Za Opravnou 276/8, 150 00 Praha 5, IČ: 26449790. 6 0 0
69/6/2019 ZO projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2019, které upravuje rozpočet v přijmech o 43 000,-Kč na celkových 15 459 831,-Kč a výdaje o 43 000,-Kč na celkových 11 696 360,-Kč. Financování se nemění. Rozpočtové opatření je součástí tohoto zápisu. 6 0 0
70/6/2019 ZO projednalo a schvaluje záměr pronajmout část pozemkové parcely č. 1040/1 v k.ú. Oldřichov v Hájích a současně pověřuje starostu obce zveřejněním záměru. 6 0 0
71/6/2019 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o věcném břemenu na pozemkové parcele č. 2059 v k. ú. Oldřichov v Hájích za účelem provozu a udržování vodovodní přípojky pro RD čp. 66 ve vlastnictví Jiřiny a Karla Novotného. 6 0 0
72/6/2019 ZO projednalo a schvaluje Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace v majetku obce Oldřichov v Hájích na období 2019 – 2028. 5 0 0
73/6/2019 ZO projednalo a schvaluje cenu pro vodné na kalendářní rok 2020 ve výši 35,86 Kč včetně DPH. 5 0 0
74/6/2019 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o pronájmu na akci 08/2019 s půjčitelem Mikroregion Frýdlantsko, IČ: 70946213, zastoupený předsedou Vladimírem Stříbrným, jejímž předmětem je pronájem pódia Stagemobil L s příslušenstvím. 5 0 0
75/6/2019 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemkových parcelách č. 2020/1 a 1189/4 v k.ú. Oldřichov v Hájích pro oprávněné Andrea a Ing. Martin Synek za účelem provozovat, opravovat a udržovat na dotčených pozemcích přípojku NN pro RD čp. 400. 5 0 0
76/6/2019 ZO projednalo a bere na vědomí Zprávu ze zasedání FV bez připomínek. 5 0 0

 

Starší příspěvek Sportovní předfestivalové klání
Novější příspěvek Zápis ze ZO z 22.7.2019

Související

Zdravotní středisko Mníšek -Dovolená »

  Praktické lékař pro dospělé Dovolená 4.7.                běžná ordinační doba 5.7.                zavřeno 6.7.               ...

Jana Bekešová - 26.5.2022 - úřední deska

Dětský den »

4. 6. od 14 hodin louka u obecního úřadu

Jiřina Vávrová - 16.5.2022 - dětský den

Sladký les a otevření dětské části knihovny »

Obecní knihovna má nově místnost určenou dětem. Můžete si zde nejen vypůjčit knížky, ale i zahrát deskové hry. Vyzkoušet si to můžete 1. června 2022...

Jiřina Vávrová - 16.5.2022 - knihovna

Nohejbal na trávě »

Nohejbal na trávě V sobotu 9. července 2022 zveme hráče i diváky na další ročník nohejbalového turnaje trojic. Travnatý mírně vlnitý povrch...

Jiřina Vávrová - 16.5.2022 - nohejbal

Volejbalový turnaj »

8. 2022, neděle, 10:00, louka u OÚ

Jiřina Vávrová - 15.5.2022 - volejbal

Františkovy folkové lázně Koncert Větrno + Terrakota »

6. 2022, sobota, hospůdka U Františka, 18:00

Jiřina Vávrová - 15.5.2022 - koncert

Rocková mše »

Přijměte pozvání na netradiční duchovní setkání pod nebem či v Besedě. Rocková mše proběhne 5.června v 15h. Mši povede Pavel Andrš. Těšíme se na...

Jiřina Vávrová - 12.5.2022 - hudba mše

Oldřichovský hudební festival »

Oldřichovský festival VIII.   Ani se mi nechce věřit, že se naší hudební scénou setkáme již po osmé. Letos však festival oblékne nový plášť....

Jiřina Vávrová - 12.5.2022 - festival

Beseda s Martinem Fryčem »

Další z besed v rámci naší knihovny, tentokrát s knihkupcem Martinem Fryčem ml. V restauraci Beseda v 19 hodin.

Jiřina Vávrová - 12.5.2022 - Beseda knihovna

Ordinace dětské lékařky »

Ordinace dětské lékařky Mudr. J. Bartošové bude v úterý 3.5. a 10.5. uzavřena. V akutním případě zastupuje Mudr. E. Štičková v Chrastavě po předchozí...

Jiřina Vávrová - 2.5.2022 - lékař