2. díl. Dodatek. Kapitola 3: Slovo na závěr

2. díl. Dodatek. Kapitola 3: Slovo na závěr

Slovo na závěr

Co zde bylo napsáno o dějinách obce, je výsledkem namáhavého pátrání v archivech, matrikách a jiných dokumentech. Byla snaha o narýsování přehledného obrazu dějin. Nebylo možno bohužel dosáhnout úplnosti v údajích. O některých věcech nebylo možno získat písemné doklady. Budoucí pátrání jistě ještě ledacos odhalí.
Nechť tedy toto dílo, které líčí historii Oldřichova v Hájích od nejstarších dob až po současnost prostými slovy, ale taky ze spolehlivých pramenů, je místními obyvateli přijato laskavě!

Anton Ressel

Stará pohlednice Oldřichova v Hájích. Zdroj: Archiv pana Petra Kurtina