Zápis ze ZO z 25.1.2021

Zápis ze ZO z 25.1.2021

Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-01-25_Zápis_ZO_anonym

Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
1/1/2021 25.1.2021 ZO projednalo a bere na vědomí Zprávu ze zasedání Kontrolního výboru bez připomínek.  4 1 1
2/1/2021 25.1.2021 ZO projednalo a bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 4/2020, které navyšuje rozpočet na rok 2020 v příjmech i výdajích o 1 423 346,-Kč na celkové rozpočtové příjmy ve výši 32 111 082,-Kč a celkové rozpočtové výdaje na 48 422 676,61Kč. Financování se nemění. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu.   4 2 0
3/1/2021 25.1.2021 ZO projednalo a schvaluje Dodatek č. 13 pro kalendářní rok 2021 k Rámcové smlouvě o nákupu a zpracování knih s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, p.o., se sídlem Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec v celkové hodnotě 4 000,-Kč. 6 0 0
4/1/2021 25.1.2021 ZO projednalo a schvaluje Kritéria pro předělování nájemních bytů a přístřeší včetně příloh se zapracovanou připomínkou. 6 0 0
5/1/2021 25.1.2021 ZO projednalo a schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství v předloženém stavu. Starostu obce pověřuje předložit návrh Odboru kontroly MV ČR k předběžné kontrole správnosti a souladu s platnou legislativou. 6 0 0
6/1/2021 25.1.2021 ZO projednalo a schvaluje záměr uspořádat průzkum veřejného mínění na téma veřejného osvětlení v obci v nočních hodinách, a to až po dokončení stavby a provedení kontrolního měření. 5 0 0
7/1/2021 25.1.2021 ZO projednalo a schvaluje úpravu vnitřní platové směrnice obce k navýšení osobního ohodnocení o 1 000,-Kč pro případ práce na odklízení sněhu v zimním období. 5 0 0
8/1/2021 25.1.2021 ZO projednalo a schvaluje nákup sněhové frézy SF 117 dle předložené cenové nabídky ve výši 120 700,-Kč bez DPH od dodavatele Nářadí Bartoš., s.r.o., Liberec 11, K Bauhausu 614. 5 0 0
9/1/2021 25.1.2021 ZO projednalo a schvaluje vícepráce na doplnění VO v předložené cenové nabídce ve výši 289 372,40Kč bez DPH.  5 0 0

Zveřejnění anonymizovaných zápisů zajištuje

Radim Šarapatka

Starší příspěvek Zápis ze ZO z 30.11.2020
Novější příspěvek Zápis ze ZO z 1.3.2021

Související

Zdravotní středisko Mníšek -Dovolená »

  Praktické lékař pro dospělé Dovolená 4.7.                běžná ordinační doba 5.7.                zavřeno 6.7.               ...

Jana Bekešová - 26.5.2022 - úřední deska

Dětský den »

4. 6. od 14 hodin louka u obecního úřadu

Jiřina Vávrová - 16.5.2022 - dětský den

Sladký les a otevření dětské části knihovny »

Obecní knihovna má nově místnost určenou dětem. Můžete si zde nejen vypůjčit knížky, ale i zahrát deskové hry. Vyzkoušet si to můžete 1. června 2022...

Jiřina Vávrová - 16.5.2022 - knihovna

Nohejbal na trávě »

Nohejbal na trávě V sobotu 9. července 2022 zveme hráče i diváky na další ročník nohejbalového turnaje trojic. Travnatý mírně vlnitý povrch...

Jiřina Vávrová - 16.5.2022 - nohejbal

Volejbalový turnaj »

8. 2022, neděle, 10:00, louka u OÚ

Jiřina Vávrová - 15.5.2022 - volejbal

Františkovy folkové lázně Koncert Větrno + Terrakota »

6. 2022, sobota, hospůdka U Františka, 18:00

Jiřina Vávrová - 15.5.2022 - koncert

Rocková mše »

Přijměte pozvání na netradiční duchovní setkání pod nebem či v Besedě. Rocková mše proběhne 5.června v 15h. Mši povede Pavel Andrš. Těšíme se na...

Jiřina Vávrová - 12.5.2022 - hudba mše

Oldřichovský hudební festival »

Oldřichovský festival VIII.   Ani se mi nechce věřit, že se naší hudební scénou setkáme již po osmé. Letos však festival oblékne nový plášť....

Jiřina Vávrová - 12.5.2022 - festival

Beseda s Martinem Fryčem »

Další z besed v rámci naší knihovny, tentokrát s knihkupcem Martinem Fryčem ml. V restauraci Beseda v 19 hodin.

Jiřina Vávrová - 12.5.2022 - Beseda knihovna

Ordinace dětské lékařky »

Ordinace dětské lékařky Mudr. J. Bartošové bude v úterý 3.5. a 10.5. uzavřena. V akutním případě zastupuje Mudr. E. Štičková v Chrastavě po předchozí...

Jiřina Vávrová - 2.5.2022 - lékař