Výpis článků dle kategorie

7.09.2022 Zápis ze ZO 27.6.2022 »
Celé znění zápisu naleznete zde: 2022-06-27_ZO_zápis_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se 46/6/2022 27.6.2022 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek ve výši 9 350,-Kč pro ZŠ a MŠ Mníšek, p.o., se sídlem Oldřichovská 198, 463 31 Mníšek, IČ: 72742399 na dopravu k povinnému kurzu plavání. Příspěvek...
7.09.2022 Zápis ze ZO 30.5.2022 »
Celé znění zápisu naleznete zde: 2022-05-30_ZO_zápis_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se 37/5/2022 30.5.2022 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek ve výši 8 000,-Kč pro ZŠ a MŠ Mníšek, p.o., se sídlem Oldřichovská 198, 463 31 Mníšek, IČ: 72742399 na příměstský tábor „Prázdniny nejen s...
7.09.2022 Zápis ze ZO 25.4.2022 »
Celé znění zápisu naleznete zde: 2022-04-25_ZO_zápis_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se nepřijato 25.4.2022 ZO projednalo a schvaluje v souladu s ust. § 67 a § 68 odst. 1 a 3 zák. o obcích počet členů zastupitelstva Obce Oldřichov v Hájích, které má být zvoleno pro volební období 2022 – 2026 v počtu 9...
7.09.2022 Zápis ze ZO 4.4.2022 »
Celé znění zápisu naleznete zde: 2022-04-04_ZO_zápis_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se 21/3/2022 4.4.2022 ZO projednalo a bere na vědomí Zprávu ze zasedání Finančního výboru bez připomínek.  5 0 0 22/3/2022 4.4.2022 ZO projednalo a schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za...
9.03.2022 Zápis ze ZO 28.2.2022 »
Celé znění zápisu bude zveřejněno po ověření Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se 13/2/2022 28.2.2022 ZO projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022 o stanovení systému odpadového hospodářství. 5 0 0 14/2/2022 28.2.2022 ZO projednalo a schvaluje žádost o prodloužení termínu dodání...
8.03.2022 Zápis ze ZO 31.1.2022 »
Celé znění zápisu naleznete zde: 2022-01-31_ZO_zápis_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se 1/1/2022 31.1.2022 ZO projednalo a bere na vědomí Dodatek č. 14 pro kalendářní rok 2022 k Rámcové smlouvě o nákupu a zpracování knih s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, p.o., se sídlem Rumjancevova 1362/1, 460 53...
8.03.2022 Zápis ze ZO 21.12.2021 »
Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-12-21_ZO_zápis_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se 76/10/2021 21.12.2021 ZO projednalo a schvaluje záměr odprodat části pozemků p.č. 288/1, 2110/3 a 289/5 v k.ú. Oldřichov v Hájích a starostu obce pověřuje zveřejněním záměru. 6 0 0 77/10/2021 21.12.2021 ZO...
8.03.2022 Zápis ze ZO 25.10.2021 »
Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-10-25_ZO_zápis_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se 63/9/2021 25.10.2021 ZO projednalo a bere na vědomí Zprávu ze zasedání Finančního výboru bez připomínek. 6 0 0 64/9/2021 25.10.2021 ZO projednalo a bere na vědomí Zprávu ze zasedání Kontrolního výboru bez...
18.10.2021 Zápis ZO 21.9.2021 »
Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-09-21_Zápis_ZO_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se 56/8/2021 21.9.2021 ZO projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2021, které navyšuje rozpočet na rok 2021 o 144 598,71Kč, tj. příjmy na 13 025 298,77Kč a výdaje na 18 813 584,68Kč. Financování se...

počet položek: 12