Výpis článků dle kategorie

27.05.2021 Zápis ze ZO z 27.4.2021 »
Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-04-27_ZO_zápis_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se 25/4/2021 27.4.2021 ZO projednalo a schvaluje schodkový rozpočet obce Oldřichov v Hájích na rok 2021 v celkovém objemu 19 628 787,91Kč příjmů (12 840 494,00,-Kč příjmů a financování převodem zůstatku z roku 2020 ve...
27.05.2021 Zápis ze ZO z 29.3.2021 »
Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-03-29_ZO_zápis_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se 16/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo a bere na vědomí předloženou zprávu Finančního výboru. 5 0 0 17/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o umístnění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování se...
8.03.2021 Zápis ze ZO z 1.3.2021 »
Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-03-01_Zápis_ZO_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se 10/2/2021 1.3.2021 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek v podobě daru ve výši 5,-Kč/obyvatele ve prospěch Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., Pod Perštýnem 321/1, Liberec.  5 0 0 11/2/2021 1.3.2021 ZO...
8.03.2021 Zápis ze ZO z 25.1.2021 »
Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-01-25_Zápis_ZO_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se 1/1/2021 25.1.2021 ZO projednalo a bere na vědomí Zprávu ze zasedání Kontrolního výboru bez připomínek.  4 1 1 2/1/2021 25.1.2021 ZO projednalo a bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 4/2020, které navyšuje...
8.03.2021 Zápis ze ZO z 30.11.2020 »
Celý zápis naleznete zde: 2020-11-30_zápis_ZO_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se 79/9/2020 30.11.2020 ZO projednalo a bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru. 5 0 0 80/9/2020 30.11.2020 ZO projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2020, které navyšuje rozpočet na rok 2020 v příjmech i...
8.03.2021 Zápis ze ZO z 26.10.2020 »
Celé znění zápisu naleznete zde: 2020-10-26_ZO_anonym   Usnesení č. ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se nepřijato 26.10.2020 ZO projednalo a schvaluje záměr prodeje částí pozemkových parcel č. 232/2, 2100/1 a st.p.č. 429 včetně stavby technického vybavení, to vše v k.ú a obci Oldřichov v Hájích k realizaci záměru...
8.03.2021 Zápis ze ZO z 21.9.2020 »
Celé znění zápisu naleznete zde: 2020-09-21_zápis_ZO_anonym   Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se 58/7/2020 21.9.2020 ZO projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2020, které navyšuje rozpočet na rok 2020 v příjmech i výdajích o 31 000,-Kč na celkové rozpočtové příjmy ve výši 30 599 976,-Kč a celkové...
8.03.2021 Zápis ze ZO z 24.8.2020 »
Celé znění zápisu naleznete zde: 2020-08-24_ZO_anonym   Usnesení č. ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se 52/6/2020 24.8.2020 ZO projednalo a bere na vědomí zprávu ze zasedání Kontrolního výboru včetně připomínek. 4 1 0 nepřijato 24.8.2020 ZO projednalo a schvaluje záměr odprodat pozemkovou parcelu č. 7/2 a...
31.08.2020 Humanizace – stav k 31.8.2020 »
Dnes jsem byl projít stavbu a ptal jsem se pana stavbyvedoucího Aleše Myslikovjana na stav k dnešnímu dni. Níže podávám informace, tak jak jsem je navnímal. Stavba se rozkopáním návsi již přímo dotýká většiny obyvatel obce a není to nic příjemného. Na druhou stranu z vrchu Filipky se již začíná rýsovat dokončovaná silnice, která dává tušit, že to...
18.07.2020 Zápis ze ZO z 15.6.2020 »
Celé znění zápisu naleznete zde: 2020-06-15_ZO_zapis   Usnesení č. ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se 45/5/2020 15.6.2020 ZO projednalo a bere na vědomí zprávu ze zasedání Finančního výboru bez připomínek 5 0 0 46/5/2020 15.6.2020 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemeni...
18.06.2020 Zápis ze ZO z 25.5.2020 »
Celé znění zápisu naleznete zde: 2020-05-25_zápis-ZO   Usnesení č. ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se 32/4/2020 25.5.2020 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce a.s., zastoupené na základě plné moci společností BIMONT, s.r.o., se sídlem České Mládeže 713/122, 460...

počet položek: 12