Zápis ze ZO z 30.11.2020

Zápis ze ZO z 30.11.2020

Celý zápis naleznete zde: 2020-11-30_zápis_ZO_anonym

Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
79/9/2020 30.11.2020 ZO projednalo a bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru. 5 0 0
80/9/2020 30.11.2020

ZO projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2020, které navyšuje rozpočet na rok 2020 v příjmech i výdajích o 87 760,-Kč na celkové rozpočtové příjmy ve výši 30 687 736,-Kč a celkové rozpočtové výdaje na 46 999 330,61Kč. Financování se nemění. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu.

Dále ZO pověřuje starostu obce schválením případných změn a úprav rozpočtu, které budou nutné uskutečnit do konce roku 2020 a předložením ZO na nejbližším jednání v roce 2021.2020-11-30_zápis_ZO_anonym
5 0 0
81/9/2020 30.11.2020 ZO projednalo a schvaluje v souladu s ustanovením §84, odst. 2, písm. f), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění (zákon o obcích) Rozpočtové provizorium na rok 2021 do schválení řádného rozpočtu ve stejném objemu období roku 2020 a závazků vyplývajících ze schválených usnesení a uzavřených smluv. 4 1 0
82/9/2020 30.11.2020 ZO projednalo a schvaluje předložený plán inventarizace za rok 2020 a inventární komisi ve složení předseda Mgr. Radim Šarapatka, členové P. Martínek aj. Šťastná 5 0 0
83/9/2020 30.11.2020 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek pro ZŠ a MŠ Mníšek, se sídlem Oldřichovská 198, Mníšek, ve výši 5 000,-Kč určený k zakoupení vánočních dárků pro děti. 5 0 0
84/9/2020 30.11.2020 ZO projednalo a schvaluje Cenovou přílohu pro rok 2021 – 1 ke smlouvě o dílo č. S006304784 ze dne 31.3.2003 s firmou FCC Liberec s.r.o., se sídlem Mydlářská 105/10, Liberec 10. 5 0 0
85/9/2020 30.11.2020 ZO projednalo a schvaluje příspěvek na odměny k obecní hře Za poklady loupežníků dle cenové nabídky varianta č. 8, ve výši 4 548,-Kč + DPH. 5 0 0
86/9/2020 30.11.2020 ZO projednalo a schvaluje zadání výběrového řízení Revitalizace návsi rozděleného na 2 části/2 samostatná výběrová řízení –
• Výběrové řízení stavební práce - nádrž, haťový chodník, zídka pro posezení
• Výběrové řízení - mobiliář – lavičky, stolky, stojany pro kola, infotabule
ZO Pověřuje Radima Šarapatku administrací těchto zakázek a stanovuje hodnotící komisi ve složení: členové: Radim Šarapatka, Jaromír Tichý a Petr Martínek, náhradníci: Mgr. J. Vávrová, J.Šťastná a V. Knespl.
Dále pověřuje administrátora R. Šarapatku o zaslání zpracované ZD a návrhu tří případných uchazečů všem členům ZO k připomínkování do termínu 11.12.2020.
4 0 1

 

Zveřejnění anonymizovaného zápisu zajišťuje

Radim Šarapatka

Starší příspěvek Zápis ze ZO z 26.10.2020
Novější příspěvek Zápis ze ZO z 25.1.2021

Související

Dětský den »

4. 6. od 14 hodin louka u obecního úřadu

Jiřina Vávrová - 16.5.2022 - dětský den

Sladký les a otevření dětské části knihovny »

Obecní knihovna má nově místnost určenou dětem. Můžete si zde nejen vypůjčit knížky, ale i zahrát deskové hry. Vyzkoušet si to můžete 1. června 2022...

Jiřina Vávrová - 16.5.2022 - knihovna

Nohejbal na trávě »

Nohejbal na trávě V sobotu 9. července 2022 zveme hráče i diváky na další ročník nohejbalového turnaje trojic. Travnatý mírně vlnitý povrch...

Jiřina Vávrová - 16.5.2022 - nohejbal

Volejbalový turnaj »

8. 2022, neděle, 10:00, louka u OÚ

Jiřina Vávrová - 15.5.2022 - volejbal

Františkovy folkové lázně Koncert Větrno + Terrakota »

6. 2022, sobota, hospůdka U Františka, 18:00

Jiřina Vávrová - 15.5.2022 - koncert

Rocková mše »

Přijměte pozvání na netradiční duchovní setkání pod nebem či v Besedě. Rocková mše proběhne 5.června v 15h. Mši povede Pavel Andrš. Těšíme se na...

Jiřina Vávrová - 12.5.2022 - hudba mše

Oldřichovský hudební festival »

Oldřichovský festival VIII.   Ani se mi nechce věřit, že se naší hudební scénou setkáme již po osmé. Letos však festival oblékne nový plášť....

Jiřina Vávrová - 12.5.2022 - festival

Beseda s Martinem Fryčem »

Další z besed v rámci naší knihovny, tentokrát s knihkupcem Martinem Fryčem ml. V restauraci Beseda v 19 hodin.

Jiřina Vávrová - 12.5.2022 - Beseda knihovna

Ordinace dětské lékařky »

Ordinace dětské lékařky Mudr. J. Bartošové bude v úterý 3.5. a 10.5. uzavřena. V akutním případě zastupuje Mudr. E. Štičková v Chrastavě po předchozí...

Jiřina Vávrová - 2.5.2022 - lékař

Čarodějnice »

Video od Jirky Komberce https://www.youtube.com/watch?v=6kvno6X2EFk

Jiřina Vávrová - 1.5.2022 - čarodějnice

Úprava návsi – diskuse »

Dobrý den,   v úterý dne 10.5.2022 v 18:00 proběhne na sále Besedy veřejná diskuze nad projektem: "Úprava návsi Oldřichov v Hájích".   První...

Jiřina Vávrová - 28.4.2022 - Beseda diskuse náves