Zápis ze ZO z 30.11.2020

Zápis ze ZO z 30.11.2020

Celý zápis naleznete zde: 2020-11-30_zápis_ZO_anonym

Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
79/9/2020 30.11.2020 ZO projednalo a bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru. 5 0 0
80/9/2020 30.11.2020

ZO projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2020, které navyšuje rozpočet na rok 2020 v příjmech i výdajích o 87 760,-Kč na celkové rozpočtové příjmy ve výši 30 687 736,-Kč a celkové rozpočtové výdaje na 46 999 330,61Kč. Financování se nemění. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu.

Dále ZO pověřuje starostu obce schválením případných změn a úprav rozpočtu, které budou nutné uskutečnit do konce roku 2020 a předložením ZO na nejbližším jednání v roce 2021.2020-11-30_zápis_ZO_anonym
5 0 0
81/9/2020 30.11.2020 ZO projednalo a schvaluje v souladu s ustanovením §84, odst. 2, písm. f), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění (zákon o obcích) Rozpočtové provizorium na rok 2021 do schválení řádného rozpočtu ve stejném objemu období roku 2020 a závazků vyplývajících ze schválených usnesení a uzavřených smluv. 4 1 0
82/9/2020 30.11.2020 ZO projednalo a schvaluje předložený plán inventarizace za rok 2020 a inventární komisi ve složení předseda Mgr. Radim Šarapatka, členové P. Martínek aj. Šťastná 5 0 0
83/9/2020 30.11.2020 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek pro ZŠ a MŠ Mníšek, se sídlem Oldřichovská 198, Mníšek, ve výši 5 000,-Kč určený k zakoupení vánočních dárků pro děti. 5 0 0
84/9/2020 30.11.2020 ZO projednalo a schvaluje Cenovou přílohu pro rok 2021 – 1 ke smlouvě o dílo č. S006304784 ze dne 31.3.2003 s firmou FCC Liberec s.r.o., se sídlem Mydlářská 105/10, Liberec 10. 5 0 0
85/9/2020 30.11.2020 ZO projednalo a schvaluje příspěvek na odměny k obecní hře Za poklady loupežníků dle cenové nabídky varianta č. 8, ve výši 4 548,-Kč + DPH. 5 0 0
86/9/2020 30.11.2020 ZO projednalo a schvaluje zadání výběrového řízení Revitalizace návsi rozděleného na 2 části/2 samostatná výběrová řízení –
• Výběrové řízení stavební práce - nádrž, haťový chodník, zídka pro posezení
• Výběrové řízení - mobiliář – lavičky, stolky, stojany pro kola, infotabule
ZO Pověřuje Radima Šarapatku administrací těchto zakázek a stanovuje hodnotící komisi ve složení: členové: Radim Šarapatka, Jaromír Tichý a Petr Martínek, náhradníci: Mgr. J. Vávrová, J.Šťastná a V. Knespl.
Dále pověřuje administrátora R. Šarapatku o zaslání zpracované ZD a návrhu tří případných uchazečů všem členům ZO k připomínkování do termínu 11.12.2020.
4 0 1

 

Zveřejnění anonymizovaného zápisu zajišťuje

Radim Šarapatka

Starší příspěvek Zápis ze ZO z 26.10.2020
Novější příspěvek Zápis ze ZO z 25.1.2021

Související

6.ročník oslav Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko v Kryštofově Údolí »

Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko Vás zve na šestý ročník oslav (viz. plakát) Datum konání: 18. 9. 2021 začátek od 10:00 Místo konání: Kryštofovo...

Jana Bekešová - 15.9.2021 - úřední deska

Živý Betlém »

Přijďte si zazpívat koledy, dát si svařák, popřát si krásné svátky se sousedy. Živý Betlém a společné zpívání koled na louce u OÚ 12. prosince od 16...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - betlém Živo v Hájích živý betlém

Vánoční trhy »

a po skončení Mikulášské nadílky plynule navážou Vánoční trhy. Od 16 hodin. Prosíme prodejce, aby počítali s tím, že od 14 do 16 hodin probíhá na...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - Beseda trhy vánoce Živo v Hájích

Mikulášská »

Na děti se těší Mikuláš, čerti a andělé 4. 12. 2021 ve 14 hodin na sále Besedy! Přijďte, prosíme, včas, divadlo začíná ve 14 hodin! Soutěže,...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - Mikulášská Živo v Hájích

Dřevosochání »

6. 11. 2021 celý den, louka u OÚ pojďte vybrat nejhezčí dřevěnou sochu. Vstup zdarma, občerstvení zajištěno. Kdo si chcete zkusit vyřezat sochu a...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - dřevosochání

Oznámení o plánované odstávce 1.10.2021 »

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: Oldřichov v Hájích (okres Liberec) č. p. 35, 36, 74, 154, 275 kat. území Oldřichov v Hájích (kód...

Jana Bekešová - 10.9.2021 - úřední deska

školení volební komise »

Jana Bekešová - 8.9.2021 - úřední deska

Očkování proti chřipce-Zdravotní středisko Mníšek »

Dobrý den, Zájemci o každoroční očkování proti sezonní chřipce se můžou přihlásit co nejdříve v  ordinaci praktického lékaře pro dospělé Mníšek a to...

Jana Bekešová - 7.9.2021 - úřední deska

Strašidelný les »

Pojďte se krásně bát... Pro velké i malé - strašidelný les. Sraz 6.11. 2021 v 18 hodin u obecního úřadu. Oblečení na ven, baterku a odvahu s sebou!...

Jiřina Vávrová - 6.9.2021 - strašidelný les Živo v Hájích

Nezmaři, Střevlik a stromy »

NEZMAŘI, STŘEVLIK A STROMY Přijďte s námi oslavit Den stromů do areálu ekocentra v Oldřichově v Hájích. Program: od 14.00 pořádáme tradiční...

Jiřina Vávrová - 6.9.2021 - ekocentrum koncert střevlik

6.ročník oslav Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko v Kryštofově Údolí »

Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko Vás zve na šestý ročník oslav (viz. plakát) Datum konání: 18. 9. 2021 začátek od 10:00 Místo konání: Kryštofovo...

Jana Bekešová - 30.8.2021 - úřední deska

Knihomolna aneb posezení v knihovně »

Každou první středu v měsíci v knihovně v Oldřichově v Hájích povídání o tom, co rádi čteme a které knihy bychom doporučili ostatním...

Jiřina Vávrová - 15.8.2021 - knihomolna knihovna

Hasičské a obecní slavnosti »

Vážení Oldřichováci, dovolte, abych vás pozvala na hasičské a obecní slavnosti, které se budou konat v sobotu 4. září 2021 od 10 hodin na hřišti u...

Jiřina Vávrová - 15.8.2021 - SDH

Oldřichovský festival »

Sedmý ročník Oldřichovského festivalu je připraven a všichni doufáme, že nám ho nic nezmaří. Těšit se můžete na kapelu Isara, která zahájí v 15...

Jiřina Vávrová - 15.8.2021 - festival koncert Živo v Hájích