Zápis ze ZO z 30.11.2020

Zápis ze ZO z 30.11.2020

Celý zápis naleznete zde: 2020-11-30_zápis_ZO_anonym

Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
79/9/2020 30.11.2020 ZO projednalo a bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru. 5 0 0
80/9/2020 30.11.2020

ZO projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2020, které navyšuje rozpočet na rok 2020 v příjmech i výdajích o 87 760,-Kč na celkové rozpočtové příjmy ve výši 30 687 736,-Kč a celkové rozpočtové výdaje na 46 999 330,61Kč. Financování se nemění. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu.

Dále ZO pověřuje starostu obce schválením případných změn a úprav rozpočtu, které budou nutné uskutečnit do konce roku 2020 a předložením ZO na nejbližším jednání v roce 2021.2020-11-30_zápis_ZO_anonym
5 0 0
81/9/2020 30.11.2020 ZO projednalo a schvaluje v souladu s ustanovením §84, odst. 2, písm. f), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění (zákon o obcích) Rozpočtové provizorium na rok 2021 do schválení řádného rozpočtu ve stejném objemu období roku 2020 a závazků vyplývajících ze schválených usnesení a uzavřených smluv. 4 1 0
82/9/2020 30.11.2020 ZO projednalo a schvaluje předložený plán inventarizace za rok 2020 a inventární komisi ve složení předseda Mgr. Radim Šarapatka, členové P. Martínek aj. Šťastná 5 0 0
83/9/2020 30.11.2020 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek pro ZŠ a MŠ Mníšek, se sídlem Oldřichovská 198, Mníšek, ve výši 5 000,-Kč určený k zakoupení vánočních dárků pro děti. 5 0 0
84/9/2020 30.11.2020 ZO projednalo a schvaluje Cenovou přílohu pro rok 2021 – 1 ke smlouvě o dílo č. S006304784 ze dne 31.3.2003 s firmou FCC Liberec s.r.o., se sídlem Mydlářská 105/10, Liberec 10. 5 0 0
85/9/2020 30.11.2020 ZO projednalo a schvaluje příspěvek na odměny k obecní hře Za poklady loupežníků dle cenové nabídky varianta č. 8, ve výši 4 548,-Kč + DPH. 5 0 0
86/9/2020 30.11.2020 ZO projednalo a schvaluje zadání výběrového řízení Revitalizace návsi rozděleného na 2 části/2 samostatná výběrová řízení –
• Výběrové řízení stavební práce - nádrž, haťový chodník, zídka pro posezení
• Výběrové řízení - mobiliář – lavičky, stolky, stojany pro kola, infotabule
ZO Pověřuje Radima Šarapatku administrací těchto zakázek a stanovuje hodnotící komisi ve složení: členové: Radim Šarapatka, Jaromír Tichý a Petr Martínek, náhradníci: Mgr. J. Vávrová, J.Šťastná a V. Knespl.
Dále pověřuje administrátora R. Šarapatku o zaslání zpracované ZD a návrhu tří případných uchazečů všem členům ZO k připomínkování do termínu 11.12.2020.
4 0 1

 

Zveřejnění anonymizovaného zápisu zajišťuje

Radim Šarapatka

Starší příspěvek Zápis ze ZO z 26.10.2020
Novější příspěvek Zápis ze ZO z 25.1.2021

Související

Opatření obecné povahy »

Jana Bekešová - 15.4.2021 - úřední deska

Knihovna opět otevřena »

Oznamuji Vám našim čtenářům a příznivcům dobré knihy, že knihovna v Oldřichově v Hájích je opět otevřena jako obvykle v pondělí od 14.-16. hod. a ve...

Jana Bekešová - 13.4.2021 -

Návrh rozpočtu MJP »

Jana Bekešová - 12.4.2021 - úřední deska

Africký mor prasat »

Vážení,  Jak všeobecně známo, v blízkosti naší státní hranice se v Polsku a Německu nachází ohnisko afrického moru prasat. S ohledem na roční dobu...

Jana Bekešová - 9.4.2021 - úřední deska

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 20.4.2021 »

  Odstávka pro čp. 333 a  čp. 337

Jana Bekešová - 6.4.2021 - úřední deska

Sběrné místo-panelárna »

Zastupitelstvo obce rozhodlo dne 29.3.2020 o zrušení provozních dní v pondělí ve sběrném místě- panelárna. Od 1.4.2021 bude otevírací doba pouze...

Jana Bekešová - 30.3.2021 - úřední deska

Ukliďme Oldřichov »

Hezký večer, stejně jako v loňském roce nezbývá než vyhlásit úklid obce a jejího okolí během individuálních procházek. Cílem je projít obec a...

Jiřina Vávrová - 29.3.2021 - ukliďme Oldřichov

Uzavření sběrného místa-panelárna »

V sobotu 3.4.2021 bude sběrné místo-panelárna uzavřeno

Jana Bekešová - 22.3.2021 - úřední deska