Zápis ze ZO z 1.3.2021

Zápis ze ZO z 1.3.2021

  • zveřejnil (a): Radim Šarapatka
  • 8. března 2021

Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-03-01_Zápis_ZO_anonym

Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
10/2/2021 1.3.2021 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek v podobě daru ve výši 5,-Kč/obyvatele ve prospěch Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., Pod Perštýnem 321/1, Liberec.  5 0 0
11/2/2021 1.3.2021 ZO projednalo a schvaluje převod pozemkových parcel č. 16/22 a 16/24 v k.ú. Oldřichov v Hájích, které byly odděleny od pozemkové parcely č. 16/1 v k.ú. Oldřichov v Hájích Geometrickými plány č. 813-289/2016 a 822-115/2017 z vlastnictví Správy železnic, státní organizace do vlastnictví Obce Oldřichov v Hájích. 5 0 0
nebylo přijato 1.3.2021 ZO projednalo a schvaluje vyřazení komunikace na pozemkové parcele č. 409/3 v k.ú. Oldřichov v Hájích z Plánu zimní údržby obce Oldřichov v Hájích a souhlasí s proplacením způsobené škody na travním porostu ve výši 16 000,-Kč ve prospěch vlastníků pozemku p.č. 409/3 v k.ú. Oldřichov v Hájích, tj. manželů Eichlerových, bytem Oldřichov v Hájích XXX. 1 4 0
12/2/2021 1.3.2021 ZO projednalo a předběžně schvaluje výstavbu dvou RD na pozemkové parcele č. 148/10 v k.ú. Oldřichov v Hájích, které bude podmíněno projednáním a schválením v rámci 1. změny ÚPO.  4 0 1
13/2/2021 1.3.2021 ZO projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku z pobytu. 5 0 0
14/2/2021 1.3.2021 ZO projednalo a schvaluje záměr vyhotovení projektu odvodnění obecní komunikace na Máslák a dešťové kanalizace za silniční vpustí a pověřuje starostu obce k přípravě dokumentace a k jednání se SŽ a Libereckým krajem o finanční spoluúčasti. 5 0 0
15/2/2021 1.3.2021 ZO projednalo a schvaluje podání žádostí o dotaci na tyto akce:
Rekonstrukce MK k zastávce ČD
Rekonstrukce hasičské zbrojnice, výměna vrat
Náves v Oldřichově v Hájích
Vodovod Oldřichov v Hájích, VIII. stavba
Pořízení dopravního prostředku JPO SDH Oldřichov v Hájích
5 0 0

Zveřejňování anonymizovaných zápisů zajišťuje

Radim Šarapatka

Starší příspěvek Zápis ze ZO z 25.1.2021
Novější příspěvek Veřejná zakázka – náves...

Související

Dětský den »

4. 6. od 14 hodin louka u obecního úřadu

Jiřina Vávrová - 16.5.2022 - dětský den

Sladký les a otevření dětské části knihovny »

Obecní knihovna má nově místnost určenou dětem. Můžete si zde nejen vypůjčit knížky, ale i zahrát deskové hry. Vyzkoušet si to můžete 1. června 2022...

Jiřina Vávrová - 16.5.2022 - knihovna

Nohejbal na trávě »

Nohejbal na trávě V sobotu 9. července 2022 zveme hráče i diváky na další ročník nohejbalového turnaje trojic. Travnatý mírně vlnitý povrch...

Jiřina Vávrová - 16.5.2022 - nohejbal

Volejbalový turnaj »

8. 2022, neděle, 10:00, louka u OÚ

Jiřina Vávrová - 15.5.2022 - volejbal

Františkovy folkové lázně Koncert Větrno + Terrakota »

6. 2022, sobota, hospůdka U Františka, 18:00

Jiřina Vávrová - 15.5.2022 - koncert

Rocková mše »

Přijměte pozvání na netradiční duchovní setkání pod nebem či v Besedě. Rocková mše proběhne 5.června v 15h. Mši povede Pavel Andrš. Těšíme se na...

Jiřina Vávrová - 12.5.2022 - hudba mše

Oldřichovský hudební festival »

Oldřichovský festival VIII.   Ani se mi nechce věřit, že se naší hudební scénou setkáme již po osmé. Letos však festival oblékne nový plášť....

Jiřina Vávrová - 12.5.2022 - festival

Beseda s Martinem Fryčem »

Další z besed v rámci naší knihovny, tentokrát s knihkupcem Martinem Fryčem ml. V restauraci Beseda v 19 hodin.

Jiřina Vávrová - 12.5.2022 - Beseda knihovna

Ordinace dětské lékařky »

Ordinace dětské lékařky Mudr. J. Bartošové bude v úterý 3.5. a 10.5. uzavřena. V akutním případě zastupuje Mudr. E. Štičková v Chrastavě po předchozí...

Jiřina Vávrová - 2.5.2022 - lékař

Čarodějnice »

Video od Jirky Komberce https://www.youtube.com/watch?v=6kvno6X2EFk

Jiřina Vávrová - 1.5.2022 - čarodějnice

Úprava návsi – diskuse »

Dobrý den,   v úterý dne 10.5.2022 v 18:00 proběhne na sále Besedy veřejná diskuze nad projektem: "Úprava návsi Oldřichov v Hájích".   První...

Jiřina Vávrová - 28.4.2022 - Beseda diskuse náves