Zápis ze ZO z 1.3.2021

Zápis ze ZO z 1.3.2021

  • zveřejnil (a): Radim Šarapatka
  • 8. března 2021

Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-03-01_Zápis_ZO_anonym

Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
10/2/2021 1.3.2021 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek v podobě daru ve výši 5,-Kč/obyvatele ve prospěch Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., Pod Perštýnem 321/1, Liberec.  5 0 0
11/2/2021 1.3.2021 ZO projednalo a schvaluje převod pozemkových parcel č. 16/22 a 16/24 v k.ú. Oldřichov v Hájích, které byly odděleny od pozemkové parcely č. 16/1 v k.ú. Oldřichov v Hájích Geometrickými plány č. 813-289/2016 a 822-115/2017 z vlastnictví Správy železnic, státní organizace do vlastnictví Obce Oldřichov v Hájích. 5 0 0
nebylo přijato 1.3.2021 ZO projednalo a schvaluje vyřazení komunikace na pozemkové parcele č. 409/3 v k.ú. Oldřichov v Hájích z Plánu zimní údržby obce Oldřichov v Hájích a souhlasí s proplacením způsobené škody na travním porostu ve výši 16 000,-Kč ve prospěch vlastníků pozemku p.č. 409/3 v k.ú. Oldřichov v Hájích, tj. manželů Eichlerových, bytem Oldřichov v Hájích XXX. 1 4 0
12/2/2021 1.3.2021 ZO projednalo a předběžně schvaluje výstavbu dvou RD na pozemkové parcele č. 148/10 v k.ú. Oldřichov v Hájích, které bude podmíněno projednáním a schválením v rámci 1. změny ÚPO.  4 0 1
13/2/2021 1.3.2021 ZO projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku z pobytu. 5 0 0
14/2/2021 1.3.2021 ZO projednalo a schvaluje záměr vyhotovení projektu odvodnění obecní komunikace na Máslák a dešťové kanalizace za silniční vpustí a pověřuje starostu obce k přípravě dokumentace a k jednání se SŽ a Libereckým krajem o finanční spoluúčasti. 5 0 0
15/2/2021 1.3.2021 ZO projednalo a schvaluje podání žádostí o dotaci na tyto akce:
Rekonstrukce MK k zastávce ČD
Rekonstrukce hasičské zbrojnice, výměna vrat
Náves v Oldřichově v Hájích
Vodovod Oldřichov v Hájích, VIII. stavba
Pořízení dopravního prostředku JPO SDH Oldřichov v Hájích
5 0 0

Zveřejňování anonymizovaných zápisů zajišťuje

Radim Šarapatka

Starší příspěvek Zápis ze ZO z 25.1.2021
Novější příspěvek Veřejná zakázka – náves...

Související

Opatření obecné povahy »

Jana Bekešová - 15.4.2021 - úřední deska

Knihovna opět otevřena »

Oznamuji Vám našim čtenářům a příznivcům dobré knihy, že knihovna v Oldřichově v Hájích je opět otevřena jako obvykle v pondělí od 14.-16. hod. a ve...

Jana Bekešová - 13.4.2021 -

Návrh rozpočtu MJP »

Jana Bekešová - 12.4.2021 - úřední deska

Africký mor prasat »

Vážení,  Jak všeobecně známo, v blízkosti naší státní hranice se v Polsku a Německu nachází ohnisko afrického moru prasat. S ohledem na roční dobu...

Jana Bekešová - 9.4.2021 - úřední deska

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 20.4.2021 »

  Odstávka pro čp. 333 a  čp. 337

Jana Bekešová - 6.4.2021 - úřední deska

Sběrné místo-panelárna »

Zastupitelstvo obce rozhodlo dne 29.3.2020 o zrušení provozních dní v pondělí ve sběrném místě- panelárna. Od 1.4.2021 bude otevírací doba pouze...

Jana Bekešová - 30.3.2021 - úřední deska

Ukliďme Oldřichov »

Hezký večer, stejně jako v loňském roce nezbývá než vyhlásit úklid obce a jejího okolí během individuálních procházek. Cílem je projít obec a...

Jiřina Vávrová - 29.3.2021 - ukliďme Oldřichov

Uzavření sběrného místa-panelárna »

V sobotu 3.4.2021 bude sběrné místo-panelárna uzavřeno

Jana Bekešová - 22.3.2021 - úřední deska