Zápis ze ZO 31.1.2022

Zápis ze ZO 31.1.2022

Celé znění zápisu naleznete zde: 2022-01-31_ZO_zápis_anonym

Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
1/1/2022 31.1.2022 ZO projednalo a bere na vědomí Dodatek č. 14 pro kalendářní rok 2022 k Rámcové smlouvě o nákupu a zpracování knih s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, p.o., se sídlem Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec v celkové hodnotě 6 000,-Kč. 6 0 0
2/1/2022 31.1.2022 ZO projednalo a schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu Základní školy a Mateřské školy Nová Ves, se sídlem 463 31 Nová Ves 180 pro území Obce Oldřichov v Hájích. 6 0 0
3/1/2022 31.1.2022 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístnění stavby č. IV-12-4020635 LB-Oldřichov v H.PPČ. 1053/1 VNN, SVOD + KNN s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ: 24729035. 6 0 0
4/1/2022 31.1.2022 ZO projednalo a schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství v předloženém stavu.
Starostu obce pověřuje předložit návrh Odboru kontroly MV ČR k předběžné kontrole správnosti a souladu s platnou legislativou.
6 0 0
5/1/2022 31.1.2022 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek ve výši 3 400,-Kč na dopravu žáků k pobytu se zimní lyžařskou průpravou žadateli ZŠ a MŠ Mníšek, se sídlem Oldřichovská 198, IČ: 72742399. Příspěvek bude zaslán žadateli na účet 181329912/0300. 6 0 0
6/1/2022 31.1.2022 ZO projednalo, bere na vědomí vyúčtování finančního příspěvku a schvaluje zbylou částku ve výši 3483,-Kč ponechat žadateli k použití na akci Oldatlon a Noc s Andersenem. Zároveň schvaluje zproštění poplatku za pronájem sálu na akce: blešák a Noc s Andersenem. 5 0 1
7/1/2022 31.1.2022 ZO projednalo a schvaluje návrh na změnu územního plánu obce Oldřichov v Hájích č. 23. 5 0 1
8/1/2022 31.1.2022 ZO projednalo a schvaluje návrh na změnu územního plánu obce Oldřichov v Hájích č. 24. 6 0 0
9/1/2022 31.1.2022 ZO projednalo a schvaluje zakoupení paketovacího lisu dle nabídky předložených nabídek  v ceně do 167 900,-Kč bez DPH. 6 0 0
10/1/2022 31.1.2022 ZO projednalo a schvaluje snížení nájmu restaurace ze dne 4. 12. 2021 o polovinu. Restaurace byla využita jako zázemí na Mikulášskou pro děti. Zbytek sjednaného nájmu, tj. 500 Kč uhradí spolunájemce František Dřevínek.  6 0 0
11/1/2022 31.1.2022 ZO projednalo a schvaluje podání žádostí na tyto akce:
- Čekárny na zastávkách hromadné dopravy
- Výstavba altánu v parku u OÚ
- Vodovod Oldřichov v Hájích VIII. stavba
- Pořízení ochranných prostředků JPO
6 0 0
12/1/2022 31.1.2022 ZO projednalo a schvaluje záměr vybavení centra obce zařízením pro poskytování veřejné wifi a pověřuje Radim Šarapatku zajištěním této aktivity s náklady do výše 50 000 Kč. 5 1 0

Zveřejňování anonymizovaných zápisů zajišťuje

Radim Šarapatka

Podrobnosti

Úřední hodiny:

Po 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
Út 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
St 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Čt 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
8:00 - 11:00
  • Adresa: OÚ Oldřichov v Hájích 151, 463 31
  • Tel.: (+420) 482 725 093-94
  • Tel.: (starostka Jana Šťastná) 775 280 562
  • e-podatelna: podatelna@oldrichov.cz
  • Datová schránka: 6tfbi63
  • IČ: 00481483
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
    Karel Pokorný, tel.: 482 363 846, 602 833 524

Zprávy z úřadu

Záměr – pronájem pozemků
14.06.2024 - 1.7.2024

Sběrné místo
13.06.2024 - 7.7.2024

Dovolená -Obecní úřad
6.06.2024 - 29.6.2024

Aktuality z obce

Oldřichovský letní swap
30.06.2024, 14:00 hod.

Bikepark
11. června 2024

Dětský den
11. června 2024

Knihomolna
2. června 2024

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.