Zápis ze ZO 31.1.2022

Zápis ze ZO 31.1.2022

Celé znění zápisu naleznete zde: 2022-01-31_ZO_zápis_anonym

Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
1/1/2022 31.1.2022 ZO projednalo a bere na vědomí Dodatek č. 14 pro kalendářní rok 2022 k Rámcové smlouvě o nákupu a zpracování knih s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, p.o., se sídlem Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec v celkové hodnotě 6 000,-Kč. 6 0 0
2/1/2022 31.1.2022 ZO projednalo a schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu Základní školy a Mateřské školy Nová Ves, se sídlem 463 31 Nová Ves 180 pro území Obce Oldřichov v Hájích. 6 0 0
3/1/2022 31.1.2022 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístnění stavby č. IV-12-4020635 LB-Oldřichov v H.PPČ. 1053/1 VNN, SVOD + KNN s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ: 24729035. 6 0 0
4/1/2022 31.1.2022 ZO projednalo a schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství v předloženém stavu.
Starostu obce pověřuje předložit návrh Odboru kontroly MV ČR k předběžné kontrole správnosti a souladu s platnou legislativou.
6 0 0
5/1/2022 31.1.2022 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek ve výši 3 400,-Kč na dopravu žáků k pobytu se zimní lyžařskou průpravou žadateli ZŠ a MŠ Mníšek, se sídlem Oldřichovská 198, IČ: 72742399. Příspěvek bude zaslán žadateli na účet 181329912/0300. 6 0 0
6/1/2022 31.1.2022 ZO projednalo, bere na vědomí vyúčtování finančního příspěvku a schvaluje zbylou částku ve výši 3483,-Kč ponechat žadateli k použití na akci Oldatlon a Noc s Andersenem. Zároveň schvaluje zproštění poplatku za pronájem sálu na akce: blešák a Noc s Andersenem. 5 0 1
7/1/2022 31.1.2022 ZO projednalo a schvaluje návrh na změnu územního plánu obce Oldřichov v Hájích č. 23. 5 0 1
8/1/2022 31.1.2022 ZO projednalo a schvaluje návrh na změnu územního plánu obce Oldřichov v Hájích č. 24. 6 0 0
9/1/2022 31.1.2022 ZO projednalo a schvaluje zakoupení paketovacího lisu dle nabídky předložených nabídek  v ceně do 167 900,-Kč bez DPH. 6 0 0
10/1/2022 31.1.2022 ZO projednalo a schvaluje snížení nájmu restaurace ze dne 4. 12. 2021 o polovinu. Restaurace byla využita jako zázemí na Mikulášskou pro děti. Zbytek sjednaného nájmu, tj. 500 Kč uhradí spolunájemce František Dřevínek.  6 0 0
11/1/2022 31.1.2022 ZO projednalo a schvaluje podání žádostí na tyto akce:
- Čekárny na zastávkách hromadné dopravy
- Výstavba altánu v parku u OÚ
- Vodovod Oldřichov v Hájích VIII. stavba
- Pořízení ochranných prostředků JPO
6 0 0
12/1/2022 31.1.2022 ZO projednalo a schvaluje záměr vybavení centra obce zařízením pro poskytování veřejné wifi a pověřuje Radim Šarapatku zajištěním této aktivity s náklady do výše 50 000 Kč. 5 1 0

Zveřejňování anonymizovaných zápisů zajišťuje

Radim Šarapatka

Starší příspěvek Zápis ze ZO 21.12.2021
Novější příspěvek Zápis ze ZO 28.2.2022

Související

Živý Betlém a zpívání koled »

Srdečně vás zveme na společné zpívání koled u Živého Betléma na návsi u OÚ 11. 12. 2022 v 16 hodin. Čaj a svařák zdarma. Za organizátory se těší Jířa...

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - vánoce Živo v Hájích živý betlém

Oldřichovské vánoční trhy »

Po skončení Mikulášské cca od 16 hodin pokračujeme tradičními vánočními trhy na sále Besedy. 3. 12. 2022 16 hodin. Vstup i stánek zdarma. Za...

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - trhy vánoce Živo v Hájích

Mikulášská »

Zveme děti na Mikulášskou nadílku. Čekají vás: ďábelské úkoly, andělské vyrábění, pekelné divadlo a samozřejmě peklo ve sklepě. 3.12.2022 ve 14 hodin...

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - Mikulášská Živo v Hájích

Strašidelný les »

Pojďte se krásně bát. 13.10.2022 v 17 hodin, sraz u čp. 106. S sebou: baterku, pevnou obuv a hlavně odvahu. Za organizátory se těší Jířa...

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - strašidelný les Živo v Hájích

Nález kola »

Dnes bylo v Oldřichově v Hájích " Na Pilách" nalezeno kolo. Majitel si ho může vyzvednout na obecním úřadě v Oldřichově v Hájích.

Jana Bekešová - 2.8.2022 - úřední deska

Oldřichovské listy č.64 »

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - občasník

Volejbalový turnaj »

10.9.2022, neděle, 10:00, louka u OÚ

Jiřina Vávrová - 1.8.2022 - volejbal

Oznámení hejtmana LK »

Jana Bekešová - 1.8.2022 - úřední deska

Nový dopravní automobil- hasičů Oldřichov v Hájích »

NOVÝ DOPRAVNÍ AUTOMOBIL PŘEDÁN K UŽÍVÁNÍ Nový automobil určený k přepravě osob pro Jednotku požární ochrany obce Oldřichov v Hájích byl předán k...

Jana Bekešová - 1.8.2022 - úřední deska

Dovolená- obecní úřad Oldřichov v Hájích »

Obecní úřad Oldřichov v Hájích oznamuje občanům, že ve dnech 8.8.2022 až 12.8.2022.  bude úřad uzavřen z důvodu čerpání dovolené Jany...

Jana Bekešová - 1.8.2022 - úřední deska

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060845364 »

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: Oldřichov v Hájích (okres Liberec) č. p. 20, 230, 239 dne 1.8.2022 od 9.00 do 14.30 hodin

Jana Bekešová - 11.7.2022 - úřední deska

Anketa odpady v obci Oldřichov v Hájích »

odkaz na online verzi dotazníku:      https://forms.gle/jVCZZnmkKXgiZWU57 Termín pro odevzdání dotazníku je  20.7.2022

Jana Bekešová - 7.7.2022 - úřední deska