Zápis ze ZO 21.12.2021

Zápis ze ZO 21.12.2021

Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-12-21_ZO_zápis_anonym

Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
76/10/2021 21.12.2021 ZO projednalo a schvaluje záměr odprodat části pozemků p.č. 288/1, 2110/3 a 289/5 v k.ú. Oldřichov v Hájích a starostu obce pověřuje zveřejněním záměru. 6 0 0
77/10/2021 21.12.2021 ZO projednalo a schvaluje předprojektové práce a projektovou přípravu na akci „Rekonstrukce a dostavba OÚ v Oldřichově v Hájích“ dle předložené nabídky Projektového ateliéru David č. N-47-2021. 6 0 0
78/10/2021 21.12.2021 ZO projednalo a schvaluje:
Zařazení návrhu č. 10, 12, 21, 22
a neschvaluje:
Zařazení návrhu č. 2, 13, 14 a 18
do změny územního plánu Oldřichov v Hájích.
7 0 0
79/10/2021 21.12.2021 ZO projednalo a bere na vědomí  Zprávu ze zasedání Kontrolního výboru bez připomínek. 7 0 0
80/10/2021 21.12.2021 ZO projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2021, které navyšuje rozpočet na rok 2021 o 144 598,71Kč, tj. příjmy na 13 025 298,77Kč a výdaje na 18 813 584,68Kč. Financování se nemění. 7 0 0
81/10/2021 21.12.2021 ZO projednalo a schvaluje v souladu s ustanovením §84, odst. 2, písm. f), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění (zákon o obcích) Rozpočtové provizorium na rok 2022 do schválení řádného rozpočtu ve stejném objemu období roku 2021 a závazků vyplývajících ze schválených usnesení a uzavřených smluv. 5 1 1
82/10/2021 21.12.2021 ZO projednalo a schvaluje předložený plán inventarizace za rok 2021 a inventární komisi ve složení předseda Mgr. Radim Šarapatka, členové J. Šťastná aj. Hodačová. 7 0 0
nepřijato 21.12.2021 ZO projednalo a schvaluje spolufinancování projektu pořízení mapového podkladu Landuse/Landcover ve výši 25 330,-Kč včetně DPH 0 4 3
83/10/2021 21.12.2021 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku č. VS 6408203221 s pronajímatelem Správa železnic, státní organizace, se sídlem U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové. 7 0 0
84/10/2021 21.12.2021 ZO projednalo a bere na vědomí pronájem bytů v domě čp. 229 takto:
Byt č. 1: Eva Zuzánková, Jablonec nad Jizerou XXX
Byt č. 2: Jiří Čvančara, Oldřichov v Hájích XXX
Byt č. 3: Petra Marxová, Oldřichov v Hájích XXX
Byt č. 4: Karel Štefáček, Frýdlant, XXX XXX
Byt č. 5: David Bekeš, Oldřichov v Hájích XXX
7 0 0
85/10/2021 21.12.2021 ZO projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Tato vyhláška z důvodu naléhavého obecného zájmu nabývá účinnosti dnem 1.1.2022. 7 0 0
86/10/2021 21.12.2021 ZO projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021 o místním poplatku ze obecní systém odpadového hospodářství. Tato vyhláška z důvodu naléhavého obecného zájmu nabývá účinnosti dnem 1.1.2022. 7 0 0
87/10/2021 21.12.2021 ZO projednalo a schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o provedení stavby č. 2020/1 s dodavatelem L&P stavební, s.r.o., se sídlem Oblouková 252, 46331 Stráž nad Nisou, IČ: 63906236. 4 0 3
88/10/2021 21.12.2021 ZO projednalo a schvaluje Cenovou přílohu pro rok 2022 ke smlouvě o dílo č. S006304784 se zhotovitelem FCC Liberec s.r.o., se sídlem Mydlářská 105/10, 460 10 Liberec 10. 7 0 0
89/10/2021 21.12.2021 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek na dopravu pro žáky druhého stupně ZŠ Mníšek na zimní pobyt s lyžařskou průpravou ve výši 4 000,-Kč pro ZŠ a MŠ Mníšek, se sídlem Oldřichovská 198, 463 31 Mníšek. Příspěvek bude zaslán na účet žadatele č. 181 329 912/0300.  6 0 1
nepřijato 21.12.2021 ZO projednalo a schvaluje záměr uzavření smlouvy o spolupráci s obcí Mníšek na zajištění provozu ZŠ a MŠ Mníšek, kdy obec Oldřichov v Hájích bude spolufinancovat poměrnou část provozních a investičních nákladů dle poměru žáků z Oldřichova ZŠ a MŠ nad rámec financí z rozpočtového určení daní dle počtu žáků, které obdrží Obec Mníšek. Podmínkou uzavření smlouvy o spolupráci budou rovné podmínky pro přijetí žáků z Oldřichova s přechodným obdobím školního roku 2022/2023, kdy nebude dostačující kapacita. 3 0 4

Zveřejňování anonymizovaných zápisů zajišťuje

Radim Šarapatka

Starší příspěvek Zápis ze ZO 25.10.2021
Novější příspěvek Zápis ze ZO 31.1.2022

Související

Živý Betlém a zpívání koled »

Srdečně vás zveme na společné zpívání koled u Živého Betléma na návsi u OÚ 11. 12. 2022 v 16 hodin. Čaj a svařák zdarma. Za organizátory se těší Jířa...

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - vánoce Živo v Hájích živý betlém

Oldřichovské vánoční trhy »

Po skončení Mikulášské cca od 16 hodin pokračujeme tradičními vánočními trhy na sále Besedy. 3. 12. 2022 16 hodin. Vstup i stánek zdarma. Za...

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - trhy vánoce Živo v Hájích

Mikulášská »

Zveme děti na Mikulášskou nadílku. Čekají vás: ďábelské úkoly, andělské vyrábění, pekelné divadlo a samozřejmě peklo ve sklepě. 3.12.2022 ve 14 hodin...

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - Mikulášská Živo v Hájích

Strašidelný les »

Pojďte se krásně bát. 13.10.2022 v 17 hodin, sraz u čp. 106. S sebou: baterku, pevnou obuv a hlavně odvahu. Za organizátory se těší Jířa...

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - strašidelný les Živo v Hájích

Nález kola »

Dnes bylo v Oldřichově v Hájích " Na Pilách" nalezeno kolo. Majitel si ho může vyzvednout na obecním úřadě v Oldřichově v Hájích.

Jana Bekešová - 2.8.2022 - úřední deska

Oldřichovské listy č.64 »

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - občasník

Volejbalový turnaj »

10.9.2022, neděle, 10:00, louka u OÚ

Jiřina Vávrová - 1.8.2022 - volejbal

Oznámení hejtmana LK »

Jana Bekešová - 1.8.2022 - úřední deska

Nový dopravní automobil- hasičů Oldřichov v Hájích »

NOVÝ DOPRAVNÍ AUTOMOBIL PŘEDÁN K UŽÍVÁNÍ Nový automobil určený k přepravě osob pro Jednotku požární ochrany obce Oldřichov v Hájích byl předán k...

Jana Bekešová - 1.8.2022 - úřední deska

Dovolená- obecní úřad Oldřichov v Hájích »

Obecní úřad Oldřichov v Hájích oznamuje občanům, že ve dnech 8.8.2022 až 12.8.2022.  bude úřad uzavřen z důvodu čerpání dovolené Jany...

Jana Bekešová - 1.8.2022 - úřední deska

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060845364 »

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: Oldřichov v Hájích (okres Liberec) č. p. 20, 230, 239 dne 1.8.2022 od 9.00 do 14.30 hodin

Jana Bekešová - 11.7.2022 - úřední deska

Anketa odpady v obci Oldřichov v Hájích »

odkaz na online verzi dotazníku:      https://forms.gle/jVCZZnmkKXgiZWU57 Termín pro odevzdání dotazníku je  20.7.2022

Jana Bekešová - 7.7.2022 - úřední deska