Zápis ze ZO 21.12.2021

Zápis ze ZO 21.12.2021

Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-12-21_ZO_zápis_anonym

Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
76/10/2021 21.12.2021 ZO projednalo a schvaluje záměr odprodat části pozemků p.č. 288/1, 2110/3 a 289/5 v k.ú. Oldřichov v Hájích a starostu obce pověřuje zveřejněním záměru. 6 0 0
77/10/2021 21.12.2021 ZO projednalo a schvaluje předprojektové práce a projektovou přípravu na akci „Rekonstrukce a dostavba OÚ v Oldřichově v Hájích“ dle předložené nabídky Projektového ateliéru David č. N-47-2021. 6 0 0
78/10/2021 21.12.2021 ZO projednalo a schvaluje:
Zařazení návrhu č. 10, 12, 21, 22
a neschvaluje:
Zařazení návrhu č. 2, 13, 14 a 18
do změny územního plánu Oldřichov v Hájích.
7 0 0
79/10/2021 21.12.2021 ZO projednalo a bere na vědomí  Zprávu ze zasedání Kontrolního výboru bez připomínek. 7 0 0
80/10/2021 21.12.2021 ZO projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2021, které navyšuje rozpočet na rok 2021 o 144 598,71Kč, tj. příjmy na 13 025 298,77Kč a výdaje na 18 813 584,68Kč. Financování se nemění. 7 0 0
81/10/2021 21.12.2021 ZO projednalo a schvaluje v souladu s ustanovením §84, odst. 2, písm. f), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění (zákon o obcích) Rozpočtové provizorium na rok 2022 do schválení řádného rozpočtu ve stejném objemu období roku 2021 a závazků vyplývajících ze schválených usnesení a uzavřených smluv. 5 1 1
82/10/2021 21.12.2021 ZO projednalo a schvaluje předložený plán inventarizace za rok 2021 a inventární komisi ve složení předseda Mgr. Radim Šarapatka, členové J. Šťastná aj. Hodačová. 7 0 0
nepřijato 21.12.2021 ZO projednalo a schvaluje spolufinancování projektu pořízení mapového podkladu Landuse/Landcover ve výši 25 330,-Kč včetně DPH 0 4 3
83/10/2021 21.12.2021 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku č. VS 6408203221 s pronajímatelem Správa železnic, státní organizace, se sídlem U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové. 7 0 0
84/10/2021 21.12.2021 ZO projednalo a bere na vědomí pronájem bytů v domě čp. 229 takto:
Byt č. 1: Eva Zuzánková, Jablonec nad Jizerou XXX
Byt č. 2: Jiří Čvančara, Oldřichov v Hájích XXX
Byt č. 3: Petra Marxová, Oldřichov v Hájích XXX
Byt č. 4: Karel Štefáček, Frýdlant, XXX XXX
Byt č. 5: David Bekeš, Oldřichov v Hájích XXX
7 0 0
85/10/2021 21.12.2021 ZO projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Tato vyhláška z důvodu naléhavého obecného zájmu nabývá účinnosti dnem 1.1.2022. 7 0 0
86/10/2021 21.12.2021 ZO projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021 o místním poplatku ze obecní systém odpadového hospodářství. Tato vyhláška z důvodu naléhavého obecného zájmu nabývá účinnosti dnem 1.1.2022. 7 0 0
87/10/2021 21.12.2021 ZO projednalo a schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o provedení stavby č. 2020/1 s dodavatelem L&P stavební, s.r.o., se sídlem Oblouková 252, 46331 Stráž nad Nisou, IČ: 63906236. 4 0 3
88/10/2021 21.12.2021 ZO projednalo a schvaluje Cenovou přílohu pro rok 2022 ke smlouvě o dílo č. S006304784 se zhotovitelem FCC Liberec s.r.o., se sídlem Mydlářská 105/10, 460 10 Liberec 10. 7 0 0
89/10/2021 21.12.2021 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek na dopravu pro žáky druhého stupně ZŠ Mníšek na zimní pobyt s lyžařskou průpravou ve výši 4 000,-Kč pro ZŠ a MŠ Mníšek, se sídlem Oldřichovská 198, 463 31 Mníšek. Příspěvek bude zaslán na účet žadatele č. 181 329 912/0300.  6 0 1
nepřijato 21.12.2021 ZO projednalo a schvaluje záměr uzavření smlouvy o spolupráci s obcí Mníšek na zajištění provozu ZŠ a MŠ Mníšek, kdy obec Oldřichov v Hájích bude spolufinancovat poměrnou část provozních a investičních nákladů dle poměru žáků z Oldřichova ZŠ a MŠ nad rámec financí z rozpočtového určení daní dle počtu žáků, které obdrží Obec Mníšek. Podmínkou uzavření smlouvy o spolupráci budou rovné podmínky pro přijetí žáků z Oldřichova s přechodným obdobím školního roku 2022/2023, kdy nebude dostačující kapacita. 3 0 4

Zveřejňování anonymizovaných zápisů zajišťuje

Radim Šarapatka

Podrobnosti

Úřední hodiny:

Po 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
Út 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
St 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Čt 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
8:00 - 11:00
  • Adresa: OÚ Oldřichov v Hájích 151, 463 31
  • Tel.: (+420) 482 725 093-94
  • Tel.: (starostka Jana Šťastná) 775 280 562
  • e-podatelna: podatelna@oldrichov.cz
  • Datová schránka: 6tfbi63
  • IČ: 00481483
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
    Karel Pokorný, tel.: 482 363 846, 602 833 524

Zprávy z úřadu

Záměr – pronájem pozemků
14.06.2024 - 1.7.2024

Sběrné místo
13.06.2024 - 7.7.2024

Dovolená -Obecní úřad
6.06.2024 - 29.6.2024

Aktuality z obce

Napouštění bazénů
20. června 2024

Oldřichovský letní swap
30.06.2024, 14:00 hod.

Bikepark
11. června 2024

Dětský den
11. června 2024

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.