Zápis ze ZO 28.2.2022

Zápis ze ZO 28.2.2022

  • zveřejnil (a): Radim Šarapatka
  • 9. března 2022

Celé znění zápisu bude zveřejněno po ověření

Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
13/2/2022 28.2.2022 ZO projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022 o stanovení systému odpadového hospodářství. 5 0 0
14/2/2022 28.2.2022 ZO projednalo a schvaluje žádost o prodloužení termínu dodání dopravního automobilu pro SDH Oldřichov v Hájích na 30.4.2022 bez uplatnění sankcí vyplývajících ze smlouvy. 5 0 0
15/2/2022 28.2.2022 ZO projednalo a schvaluje podporu akce „UKLIĎME ČESKO“, spočívající ve svozu posbíraného odpadu a likvidace prostřednictvím sběrného místa obce. 5 0 0
16/2/2022 28.2.2022 ZO projednalo a schvaluje úpravu Smlouvy o poskytování právní pomoci ze dne 13.12.2016 s účinností od 1.1.2017, která navyšuje měsíční paušální odměnu ze stávajících 5 000,-Kč na 10 000,-Kč (bez DPH). 4 0 1
17/2/2022 28.2.2022 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek ve výši 10 000,-Kč pro žadatele ZŠ a MŠ Mníšek, p.o. se sídlem Oldřichovská 198, 463 31 Mníšek, který bude použit na úhradu dopravy a vstupného na kulturní a společenské akce pro děti s trvalým pobytem v obci Oldřichov v Hájích. Finanční příspěvek bude zaslán na účet žadatele č. 181329912/0300. 5 0 0
18/2/2022 28.2.2022 ZO projednalo a schvaluje příspěvek ve výši 5 000,-Kč pro žadatele Okrašlovací spolek Nové Město pod Smrkem, IČ: 46745017 jako příspěvek k pořádání jízdy historického parního vlaku dne 3.září 2022 ze stanice Liberec do stanice Frýdlant a zpět. Příspěvek bude zaslán na účet žadatele č. 233184787/0300. 5 0 0
19/2/2022 28.2.2022 ZO projednalo a schvaluje akceptaci nabídky firmy Galileo Corporation, s r.o., na tvorbu nových webových stránek obce Oldřichov v Hájích. 5 0 0
20/2/2022 28.2.2022 ZO projednalo a schvaluje poskytnutí finančního daru na Veřejnou finanční sbírku na pomoc Červeného kříže Ukrajině ve výši 30 000,-Kč. Částka bude zaslána na účet číslo 333999/2700, variabilní symbol 1502. 5 0 0

Zveřejňování anonymizovaných zápisů zajišťuje

Radim Šarapatka

Starší příspěvek Zápis ze ZO 31.1.2022

Související

Živý Betlém a zpívání koled »

Srdečně vás zveme na společné zpívání koled u Živého Betléma na návsi u OÚ 11. 12. 2022 v 16 hodin. Čaj a svařák zdarma. Za organizátory se těší Jířa...

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - vánoce Živo v Hájích živý betlém

Oldřichovské vánoční trhy »

Po skončení Mikulášské cca od 16 hodin pokračujeme tradičními vánočními trhy na sále Besedy. 3. 12. 2022 16 hodin. Vstup i stánek zdarma. Za...

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - trhy vánoce Živo v Hájích

Mikulášská »

Zveme děti na Mikulášskou nadílku. Čekají vás: ďábelské úkoly, andělské vyrábění, pekelné divadlo a samozřejmě peklo ve sklepě. 3.12.2022 ve 14 hodin...

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - Mikulášská Živo v Hájích

Strašidelný les »

Pojďte se krásně bát. 13.10.2022 v 17 hodin, sraz u čp. 106. S sebou: baterku, pevnou obuv a hlavně odvahu. Za organizátory se těší Jířa...

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - strašidelný les Živo v Hájích

Nález kola »

Dnes bylo v Oldřichově v Hájích " Na Pilách" nalezeno kolo. Majitel si ho může vyzvednout na obecním úřadě v Oldřichově v Hájích.

Jana Bekešová - 2.8.2022 - úřední deska

Oldřichovské listy č.64 »

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - občasník

Volejbalový turnaj »

10.9.2022, neděle, 10:00, louka u OÚ

Jiřina Vávrová - 1.8.2022 - volejbal

Oznámení hejtmana LK »

Jana Bekešová - 1.8.2022 - úřední deska

Nový dopravní automobil- hasičů Oldřichov v Hájích »

NOVÝ DOPRAVNÍ AUTOMOBIL PŘEDÁN K UŽÍVÁNÍ Nový automobil určený k přepravě osob pro Jednotku požární ochrany obce Oldřichov v Hájích byl předán k...

Jana Bekešová - 1.8.2022 - úřední deska

Dovolená- obecní úřad Oldřichov v Hájích »

Obecní úřad Oldřichov v Hájích oznamuje občanům, že ve dnech 8.8.2022 až 12.8.2022.  bude úřad uzavřen z důvodu čerpání dovolené Jany...

Jana Bekešová - 1.8.2022 - úřední deska

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060845364 »

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: Oldřichov v Hájích (okres Liberec) č. p. 20, 230, 239 dne 1.8.2022 od 9.00 do 14.30 hodin

Jana Bekešová - 11.7.2022 - úřední deska

Anketa odpady v obci Oldřichov v Hájích »

odkaz na online verzi dotazníku:      https://forms.gle/jVCZZnmkKXgiZWU57 Termín pro odevzdání dotazníku je  20.7.2022

Jana Bekešová - 7.7.2022 - úřední deska