Zápis ze ZO 25.10.2021

Zápis ze ZO 25.10.2021

Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-10-25_ZO_zápis_anonym

Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
63/9/2021 25.10.2021 ZO projednalo a bere na vědomí Zprávu ze zasedání Finančního výboru bez připomínek. 6 0 0
64/9/2021 25.10.2021 ZO projednalo a bere na vědomí Zprávu ze zasedání Kontrolního výboru bez připomínek. 6 0 0
65/9/2021 25.10.2021 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek pro Základní školu a Mateřskou školu Mníšek, se sídlem Oldřichovská 198, 463 31 Mníšek ve výši 10 000,-Kč k nákupu balíčků na Mikuláše, hračky pod stromeček a hračky na zahradu MŠ, který bude zaslán na účet žadatele 181 329 912/0300. 6 0 0
66/9/2021 25.10.2021 ZO projednalo a schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností ASEKOL, a.s., se sídlem Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČ: 27373231. 6 0 0
67/9/2021 25.10.2021 ZO projednalo a schvaluje zrušení předkupního práva Obce Oldřichov v Hájích k pozemkové parcele č. 921/8 v katastrálním území Oldřichov v Hájích ve vlastnictví Mgr. Jany a Ing. Davida Pospíšila, bytem Oldřichov v Hájích XXX. 6 0 0
68/9/2021 25.10.2021 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-4001368/SoBSVB/001 s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ: 24729035. 6 0 0
69/9/2021 25.10.2021 ZO projednalo a bere na vědomí návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství bez připomínek. 6 0 0
70/9/2021 25.10.2021 ZO projednalo a bere na vědomí návrh Obecně závazné vyhlášky č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství bez připomínek. 6 0 0
71/9/2021 25.10.2021 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ Distribuce, a.s., zastoupených na základě Plné moci č. 169/2021 zmocněncem ELMOS LIBEREC, s.r.o., se sídlem Liberec VI-Rochlice, Ševčíkova 982, 460 06 Liberec, IČ: 47780126. 6 0 0
72/9/2021 25.10.2021 ZO projednalo a schvaluje směnu pozemkové parcely č. 1974/2 o výměře 181 m2, vytvořené GP č. 914-166/2021 ve vlastnictví Obce Oldřichov v Hájích za pozemkovou parcelu č. 948/3 o výměře 255 m2, vytvořené GP. Č. 914-166/2021 ve vlastnictví Kukla Martin, bytem XXX Liberec, vše v k.ú. Oldřichov v Hájích s doplatkem ve výši 36 500,-Kč ve prospěch Martina Kukly. 6 0 0
73/9/2021 25.10.2021 ZO projednalo a schvaluje pronájem pozemkové parcely č. 1970/3 o výměře 677 m2, vytvořené GP č. 914-166/2021 v k.ú. Oldřichov v Hájích panu Martinu Kuklovi, bytem XXX Liberec za cenu 169,-Kč/rok.  6 0 0
74/9/2021 25.10.2021 ZO projednalo a schvaluje Plán zimní údržby komunikací Oldřichov v Hájích na rok 2021/2022. 6 0 0
75/9/2021 25.10.2021 ZO projednalo a schvaluje záměr krátkodobých pronájmů prostor restaurace jednotlivcům za cenu 1 000,-Kč pro místní občany a 1 700,-Kč pro ostatní.  6 0 0

Zveřejňování anonymizovaných zápisů zajišťuje

Radim Šarapatka

Starší příspěvek Zápis ZO 21.9.2021
Novější příspěvek Zápis ze ZO 21.12.2021

Související

Živý Betlém a zpívání koled »

Srdečně vás zveme na společné zpívání koled u Živého Betléma na návsi u OÚ 11. 12. 2022 v 16 hodin. Čaj a svařák zdarma. Za organizátory se těší Jířa...

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - vánoce Živo v Hájích živý betlém

Oldřichovské vánoční trhy »

Po skončení Mikulášské cca od 16 hodin pokračujeme tradičními vánočními trhy na sále Besedy. 3. 12. 2022 16 hodin. Vstup i stánek zdarma. Za...

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - trhy vánoce Živo v Hájích

Mikulášská »

Zveme děti na Mikulášskou nadílku. Čekají vás: ďábelské úkoly, andělské vyrábění, pekelné divadlo a samozřejmě peklo ve sklepě. 3.12.2022 ve 14 hodin...

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - Mikulášská Živo v Hájích

Strašidelný les »

Pojďte se krásně bát. 13.10.2022 v 17 hodin, sraz u čp. 106. S sebou: baterku, pevnou obuv a hlavně odvahu. Za organizátory se těší Jířa...

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - strašidelný les Živo v Hájích

Nález kola »

Dnes bylo v Oldřichově v Hájích " Na Pilách" nalezeno kolo. Majitel si ho může vyzvednout na obecním úřadě v Oldřichově v Hájích.

Jana Bekešová - 2.8.2022 - úřední deska

Oldřichovské listy č.64 »

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - občasník

Volejbalový turnaj »

10.9.2022, neděle, 10:00, louka u OÚ

Jiřina Vávrová - 1.8.2022 - volejbal

Oznámení hejtmana LK »

Jana Bekešová - 1.8.2022 - úřední deska

Nový dopravní automobil- hasičů Oldřichov v Hájích »

NOVÝ DOPRAVNÍ AUTOMOBIL PŘEDÁN K UŽÍVÁNÍ Nový automobil určený k přepravě osob pro Jednotku požární ochrany obce Oldřichov v Hájích byl předán k...

Jana Bekešová - 1.8.2022 - úřední deska

Dovolená- obecní úřad Oldřichov v Hájích »

Obecní úřad Oldřichov v Hájích oznamuje občanům, že ve dnech 8.8.2022 až 12.8.2022.  bude úřad uzavřen z důvodu čerpání dovolené Jany...

Jana Bekešová - 1.8.2022 - úřední deska

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060845364 »

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: Oldřichov v Hájích (okres Liberec) č. p. 20, 230, 239 dne 1.8.2022 od 9.00 do 14.30 hodin

Jana Bekešová - 11.7.2022 - úřední deska

Anketa odpady v obci Oldřichov v Hájích »

odkaz na online verzi dotazníku:      https://forms.gle/jVCZZnmkKXgiZWU57 Termín pro odevzdání dotazníku je  20.7.2022

Jana Bekešová - 7.7.2022 - úřední deska