Zápis ze ZO 25.10.2021

Zápis ze ZO 25.10.2021

Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-10-25_ZO_zápis_anonym

Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
63/9/2021 25.10.2021 ZO projednalo a bere na vědomí Zprávu ze zasedání Finančního výboru bez připomínek. 6 0 0
64/9/2021 25.10.2021 ZO projednalo a bere na vědomí Zprávu ze zasedání Kontrolního výboru bez připomínek. 6 0 0
65/9/2021 25.10.2021 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek pro Základní školu a Mateřskou školu Mníšek, se sídlem Oldřichovská 198, 463 31 Mníšek ve výši 10 000,-Kč k nákupu balíčků na Mikuláše, hračky pod stromeček a hračky na zahradu MŠ, který bude zaslán na účet žadatele 181 329 912/0300. 6 0 0
66/9/2021 25.10.2021 ZO projednalo a schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností ASEKOL, a.s., se sídlem Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČ: 27373231. 6 0 0
67/9/2021 25.10.2021 ZO projednalo a schvaluje zrušení předkupního práva Obce Oldřichov v Hájích k pozemkové parcele č. 921/8 v katastrálním území Oldřichov v Hájích ve vlastnictví Mgr. Jany a Ing. Davida Pospíšila, bytem Oldřichov v Hájích XXX. 6 0 0
68/9/2021 25.10.2021 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-4001368/SoBSVB/001 s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ: 24729035. 6 0 0
69/9/2021 25.10.2021 ZO projednalo a bere na vědomí návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství bez připomínek. 6 0 0
70/9/2021 25.10.2021 ZO projednalo a bere na vědomí návrh Obecně závazné vyhlášky č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství bez připomínek. 6 0 0
71/9/2021 25.10.2021 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ Distribuce, a.s., zastoupených na základě Plné moci č. 169/2021 zmocněncem ELMOS LIBEREC, s.r.o., se sídlem Liberec VI-Rochlice, Ševčíkova 982, 460 06 Liberec, IČ: 47780126. 6 0 0
72/9/2021 25.10.2021 ZO projednalo a schvaluje směnu pozemkové parcely č. 1974/2 o výměře 181 m2, vytvořené GP č. 914-166/2021 ve vlastnictví Obce Oldřichov v Hájích za pozemkovou parcelu č. 948/3 o výměře 255 m2, vytvořené GP. Č. 914-166/2021 ve vlastnictví Kukla Martin, bytem XXX Liberec, vše v k.ú. Oldřichov v Hájích s doplatkem ve výši 36 500,-Kč ve prospěch Martina Kukly. 6 0 0
73/9/2021 25.10.2021 ZO projednalo a schvaluje pronájem pozemkové parcely č. 1970/3 o výměře 677 m2, vytvořené GP č. 914-166/2021 v k.ú. Oldřichov v Hájích panu Martinu Kuklovi, bytem XXX Liberec za cenu 169,-Kč/rok.  6 0 0
74/9/2021 25.10.2021 ZO projednalo a schvaluje Plán zimní údržby komunikací Oldřichov v Hájích na rok 2021/2022. 6 0 0
75/9/2021 25.10.2021 ZO projednalo a schvaluje záměr krátkodobých pronájmů prostor restaurace jednotlivcům za cenu 1 000,-Kč pro místní občany a 1 700,-Kč pro ostatní.  6 0 0

Zveřejňování anonymizovaných zápisů zajišťuje

Radim Šarapatka

Podrobnosti

Úřední hodiny:

Po 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
Út 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
St 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Čt 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
8:00 - 11:00
  • Adresa: OÚ Oldřichov v Hájích 151, 463 31
  • Tel.: (+420) 482 725 093-94
  • Tel.: (starostka Jana Šťastná) 775 280 562
  • e-podatelna: podatelna@oldrichov.cz
  • Datová schránka: 6tfbi63
  • IČ: 00481483
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
    Karel Pokorný, tel.: 482 363 846, 602 833 524

Zprávy z úřadu

Záměr pronajmout byt
10.07.2024 - 17.8.2024

Aktuality z obce

Dýňobraní
12.10.2024, 10:00 hod.

Oldřichovské listy č. 72
27. června 2024

Obíhačka
27.08.2024, 17:00 hod.

Oldřichovský letní swap
30.06.2024, 14:00 hod.

Bikepark
11. června 2024

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.