Zápis ZO 21.9.2021

Zápis ZO 21.9.2021

Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-09-21_Zápis_ZO_anonym

Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
56/8/2021 21.9.2021 ZO projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2021, které navyšuje rozpočet na rok 2021 o 144 598,71Kč, tj. příjmy na 13 025 298,77Kč a výdaje na 18 813 584,68Kč. Financování se nemění. 5 0 0
57/8/2021 21.9.2021 ZO projednalo a schvaluje ZO projednalo a schvaluje:
Zařazení návrhu č. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 19, 20
a neschvaluje:
Zařazení návrhu č. 2, 10, 12, 13, 14, 18 a 21.
5 0 0
58/8/2021 21.9.2021 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.j. OLP/624/2019 s Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, která se týká pozemkových parcel s uloženým zemním vedením VO a OR v silnici III/2904. 5 0 0
59/8/2021 21.9.2021 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek ve výši 21 000,-Kč na akce pro děti, které pořádá Živo v Hájích, z. s., se sídlem Filipka 343, 463 31 Oldřichov v Hájích, IČ: 01709631. Příspěvek bude zaslán na bankovní účet: 2400447417/2010. 5 0 0
60/8/2021 21.9.2021 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek ve výši 20 000,-Kč pro Základní školu a Mateřskou školu Mníšek, p.o., se sídlem Oldřichovská 198, 463 31 Mníšek, IČ: 72742399 na odměny pedagogů – vedoucích zájmových kroužků. Příspěvek bude zaslán na účet žadatele 181329912/0300.   5 0 0
61/8/2021 21.9.2021 ZO projednalo a schvaluje Kupní smlouvu na odprodej pozemkové parcely č. 2140/11, ostatní plocha o výměře 116 m2 v k.ú. Oldřichov v Hájích, který byl vytvořen Geometrickým plánem č. 911-1241/2021 paní Naděždě Hájkové, bytem Oldřichov v Hájích XXX za celkovou cenu 34 800,-Kč. 4 0 1
62/8/2021 21.9.2021 ZO projednalo a schvaluje odkoupení pozemkové parcely č. 921/24, travní porost o výměře 138 m2 v k.ú. Oldřichov v Hájích, který byl vytvořen Geometrickým plánem č. 914-166/2021 za celkovou cenu stanovenou znalcem Ing. Petrem Horákem ve výši 69 000,-Kč od manželů Jany a Davida Pospíšilových, bytem 463 31 Oldřichov v Hájích XXXX 5 0 0

Zveřejňování anonymizovaných zápisů zajišťuje

Radim Šarapatka

Starší příspěvek Zápis ze ZO 30.8.2021
Novější příspěvek Zápis ze ZO 25.10.2021

Související

Zdravotní středisko Mníšek -Dovolená »

  Praktické lékař pro dospělé Dovolená 4.7.                běžná ordinační doba 5.7.                zavřeno 6.7.               ...

Jana Bekešová - 26.5.2022 - úřední deska

Dětský den »

4. 6. od 14 hodin louka u obecního úřadu

Jiřina Vávrová - 16.5.2022 - dětský den

Sladký les a otevření dětské části knihovny »

Obecní knihovna má nově místnost určenou dětem. Můžete si zde nejen vypůjčit knížky, ale i zahrát deskové hry. Vyzkoušet si to můžete 1. června 2022...

Jiřina Vávrová - 16.5.2022 - knihovna

Nohejbal na trávě »

Nohejbal na trávě V sobotu 9. července 2022 zveme hráče i diváky na další ročník nohejbalového turnaje trojic. Travnatý mírně vlnitý povrch...

Jiřina Vávrová - 16.5.2022 - nohejbal

Volejbalový turnaj »

8. 2022, neděle, 10:00, louka u OÚ

Jiřina Vávrová - 15.5.2022 - volejbal

Františkovy folkové lázně Koncert Větrno + Terrakota »

6. 2022, sobota, hospůdka U Františka, 18:00

Jiřina Vávrová - 15.5.2022 - koncert

Rocková mše »

Přijměte pozvání na netradiční duchovní setkání pod nebem či v Besedě. Rocková mše proběhne 5.června v 15h. Mši povede Pavel Andrš. Těšíme se na...

Jiřina Vávrová - 12.5.2022 - hudba mše

Oldřichovský hudební festival »

Oldřichovský festival VIII.   Ani se mi nechce věřit, že se naší hudební scénou setkáme již po osmé. Letos však festival oblékne nový plášť....

Jiřina Vávrová - 12.5.2022 - festival

Beseda s Martinem Fryčem »

Další z besed v rámci naší knihovny, tentokrát s knihkupcem Martinem Fryčem ml. V restauraci Beseda v 19 hodin.

Jiřina Vávrová - 12.5.2022 - Beseda knihovna

Ordinace dětské lékařky »

Ordinace dětské lékařky Mudr. J. Bartošové bude v úterý 3.5. a 10.5. uzavřena. V akutním případě zastupuje Mudr. E. Štičková v Chrastavě po předchozí...

Jiřina Vávrová - 2.5.2022 - lékař