Zápis ZO 21.9.2021

Zápis ZO 21.9.2021

Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-09-21_Zápis_ZO_anonym

Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
56/8/2021 21.9.2021 ZO projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2021, které navyšuje rozpočet na rok 2021 o 144 598,71Kč, tj. příjmy na 13 025 298,77Kč a výdaje na 18 813 584,68Kč. Financování se nemění. 5 0 0
57/8/2021 21.9.2021 ZO projednalo a schvaluje ZO projednalo a schvaluje:
Zařazení návrhu č. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 19, 20
a neschvaluje:
Zařazení návrhu č. 2, 10, 12, 13, 14, 18 a 21.
5 0 0
58/8/2021 21.9.2021 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.j. OLP/624/2019 s Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, která se týká pozemkových parcel s uloženým zemním vedením VO a OR v silnici III/2904. 5 0 0
59/8/2021 21.9.2021 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek ve výši 21 000,-Kč na akce pro děti, které pořádá Živo v Hájích, z. s., se sídlem Filipka 343, 463 31 Oldřichov v Hájích, IČ: 01709631. Příspěvek bude zaslán na bankovní účet: 2400447417/2010. 5 0 0
60/8/2021 21.9.2021 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek ve výši 20 000,-Kč pro Základní školu a Mateřskou školu Mníšek, p.o., se sídlem Oldřichovská 198, 463 31 Mníšek, IČ: 72742399 na odměny pedagogů – vedoucích zájmových kroužků. Příspěvek bude zaslán na účet žadatele 181329912/0300.   5 0 0
61/8/2021 21.9.2021 ZO projednalo a schvaluje Kupní smlouvu na odprodej pozemkové parcely č. 2140/11, ostatní plocha o výměře 116 m2 v k.ú. Oldřichov v Hájích, který byl vytvořen Geometrickým plánem č. 911-1241/2021 paní Naděždě Hájkové, bytem Oldřichov v Hájích XXX za celkovou cenu 34 800,-Kč. 4 0 1
62/8/2021 21.9.2021 ZO projednalo a schvaluje odkoupení pozemkové parcely č. 921/24, travní porost o výměře 138 m2 v k.ú. Oldřichov v Hájích, který byl vytvořen Geometrickým plánem č. 914-166/2021 za celkovou cenu stanovenou znalcem Ing. Petrem Horákem ve výši 69 000,-Kč od manželů Jany a Davida Pospíšilových, bytem 463 31 Oldřichov v Hájích XXXX 5 0 0

Zveřejňování anonymizovaných zápisů zajišťuje

Radim Šarapatka

Podrobnosti

Úřední hodiny:

Po 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
Út 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
St 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Čt 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
8:00 - 11:00
  • Adresa: OÚ Oldřichov v Hájích 151, 463 31
  • Tel.: (+420) 482 725 093-94
  • Tel.: (starostka Jana Šťastná) 775 280 562
  • e-podatelna: podatelna@oldrichov.cz
  • Datová schránka: 6tfbi63
  • IČ: 00481483
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
    Karel Pokorný, tel.: 482 363 846, 602 833 524

Zprávy z úřadu

Záměr pronajmout byt
10.07.2024 - 17.8.2024

Aktuality z obce

Dýňobraní
12.10.2024, 10:00 hod.

Oldřichovské listy č. 72
27. června 2024

Obíhačka
27.08.2024, 17:00 hod.

Oldřichovský letní swap
30.06.2024, 14:00 hod.

Bikepark
11. června 2024

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.