Zápis ze ZO 30.8.2021

Zápis ze ZO 30.8.2021

Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-08-30_Zápis_ZO_anonym

Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
50/7/2021 30.8.2021 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – vedení inženýrských sítí (vodovodního řadu) na pozemkové parcele č. 153/4 v k.ú. Oldřichov v Hájích s vlastníkem SJM Mgr. Dominikem Fišerem a Bc. Markétou Fišerovou, oba bytem xxxx. 6 0 0
51/7/2021 30.8.2021 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístnění stavby č. IP-12-4012635/VB/003 na pozemkové parcele č. 2056 v k.ú. Oldřichov v Hájích s ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené společností KOLLERT ELEKTRO s.r.o., se sídlem Liberec 22, Svárovská 108, PSČ: 460 10.  6 0 0
52/7/2021 30.8.2021 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4021030/VB/03 s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 405 02 Děčín, Teplická 874/8, IČ 24729035, zastoupené KOLLERT ELEKTRO s.r.o., se sídlem Liberec, Svárovská 108, PSČ: 460 10. 6 0 0
53/7/2021 30.8.2021 ZO projednalo a schvaluje kupní smlouvu na pozemkovou parcelu č. 2303 ostatní plocha o výměře 22 m2, 1822/4 ostatní plocha o výměře 3 m2 a 1822/5 ostatní plocha o výměře 6 m2 vše v k.ú. Oldřichov v Hájích od vlastníka Šulcová Miroslava, XX Praha X v celkové ceně dvojnásobku odhadu tržní hodnoty ve výši 37 200,-Kč. 6 0 0
54/7/2021 30.8.2021 ZO projednalo a schvaluje darovací smlouvu Sady výstražné + příslušenství v ceně daru 116 500,-Kč od Hlavního města Prahy se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1. 6 0 0
55/7/2021 30.8.2021 ZO projednalo a schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 841/TC/CI/2021/019/CICA na akci Rekonstrukce MK k zastávce ČD s dodavatelem stavby STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 týkající se změny záručních podmínek. 6 0 0

Zveřejňování anonymizovaných zápisů zajišťuje

Radim Šarapatka

Podrobnosti

Úřední hodiny:

Po 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
Út 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
St 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Čt 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
8:00 - 11:00
  • Adresa: OÚ Oldřichov v Hájích 151, 463 31
  • Tel.: (+420) 482 725 093-94
  • Tel.: (starostka Jana Šťastná) 775 280 562
  • e-podatelna: podatelna@oldrichov.cz
  • Datová schránka: 6tfbi63
  • IČ: 00481483
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
    Karel Pokorný, tel.: 482 363 846, 602 833 524

Zprávy z úřadu

Záměr pronajmout byt
10.07.2024 - 17.8.2024

Aktuality z obce

Dýňobraní
12.10.2024, 10:00 hod.

Oldřichovské listy č. 72
27. června 2024

Obíhačka
27.08.2024, 17:00 hod.

Oldřichovský letní swap
30.06.2024, 14:00 hod.

Bikepark
11. června 2024

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.