Zápis ze ZO 30.8.2021

Zápis ze ZO 30.8.2021

Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-08-30_Zápis_ZO_anonym

Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
50/7/2021 30.8.2021 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – vedení inženýrských sítí (vodovodního řadu) na pozemkové parcele č. 153/4 v k.ú. Oldřichov v Hájích s vlastníkem SJM Mgr. Dominikem Fišerem a Bc. Markétou Fišerovou, oba bytem xxxx. 6 0 0
51/7/2021 30.8.2021 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístnění stavby č. IP-12-4012635/VB/003 na pozemkové parcele č. 2056 v k.ú. Oldřichov v Hájích s ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené společností KOLLERT ELEKTRO s.r.o., se sídlem Liberec 22, Svárovská 108, PSČ: 460 10.  6 0 0
52/7/2021 30.8.2021 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4021030/VB/03 s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 405 02 Děčín, Teplická 874/8, IČ 24729035, zastoupené KOLLERT ELEKTRO s.r.o., se sídlem Liberec, Svárovská 108, PSČ: 460 10. 6 0 0
53/7/2021 30.8.2021 ZO projednalo a schvaluje kupní smlouvu na pozemkovou parcelu č. 2303 ostatní plocha o výměře 22 m2, 1822/4 ostatní plocha o výměře 3 m2 a 1822/5 ostatní plocha o výměře 6 m2 vše v k.ú. Oldřichov v Hájích od vlastníka Šulcová Miroslava, XX Praha X v celkové ceně dvojnásobku odhadu tržní hodnoty ve výši 37 200,-Kč. 6 0 0
54/7/2021 30.8.2021 ZO projednalo a schvaluje darovací smlouvu Sady výstražné + příslušenství v ceně daru 116 500,-Kč od Hlavního města Prahy se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1. 6 0 0
55/7/2021 30.8.2021 ZO projednalo a schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 841/TC/CI/2021/019/CICA na akci Rekonstrukce MK k zastávce ČD s dodavatelem stavby STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 týkající se změny záručních podmínek. 6 0 0

Zveřejňování anonymizovaných zápisů zajišťuje

Radim Šarapatka

Starší příspěvek Zápis ze ZO 21.6.2021
Novější příspěvek Zápis ZO 21.9.2021

Související

Zdravotní středisko Mníšek -Dovolená »

  Praktické lékař pro dospělé Dovolená 4.7.                běžná ordinační doba 5.7.                zavřeno 6.7.               ...

Jana Bekešová - 26.5.2022 - úřední deska

Dětský den »

4. 6. od 14 hodin louka u obecního úřadu

Jiřina Vávrová - 16.5.2022 - dětský den

Sladký les a otevření dětské části knihovny »

Obecní knihovna má nově místnost určenou dětem. Můžete si zde nejen vypůjčit knížky, ale i zahrát deskové hry. Vyzkoušet si to můžete 1. června 2022...

Jiřina Vávrová - 16.5.2022 - knihovna

Nohejbal na trávě »

Nohejbal na trávě V sobotu 9. července 2022 zveme hráče i diváky na další ročník nohejbalového turnaje trojic. Travnatý mírně vlnitý povrch...

Jiřina Vávrová - 16.5.2022 - nohejbal

Volejbalový turnaj »

8. 2022, neděle, 10:00, louka u OÚ

Jiřina Vávrová - 15.5.2022 - volejbal

Františkovy folkové lázně Koncert Větrno + Terrakota »

6. 2022, sobota, hospůdka U Františka, 18:00

Jiřina Vávrová - 15.5.2022 - koncert

Rocková mše »

Přijměte pozvání na netradiční duchovní setkání pod nebem či v Besedě. Rocková mše proběhne 5.června v 15h. Mši povede Pavel Andrš. Těšíme se na...

Jiřina Vávrová - 12.5.2022 - hudba mše

Oldřichovský hudební festival »

Oldřichovský festival VIII.   Ani se mi nechce věřit, že se naší hudební scénou setkáme již po osmé. Letos však festival oblékne nový plášť....

Jiřina Vávrová - 12.5.2022 - festival

Beseda s Martinem Fryčem »

Další z besed v rámci naší knihovny, tentokrát s knihkupcem Martinem Fryčem ml. V restauraci Beseda v 19 hodin.

Jiřina Vávrová - 12.5.2022 - Beseda knihovna

Ordinace dětské lékařky »

Ordinace dětské lékařky Mudr. J. Bartošové bude v úterý 3.5. a 10.5. uzavřena. V akutním případě zastupuje Mudr. E. Štičková v Chrastavě po předchozí...

Jiřina Vávrová - 2.5.2022 - lékař