Veřejná zakázka – náves (mobiliář, lavičky, zídka)

Veřejná zakázka – náves (mobiliář, lavičky, zídka)

  • zveřejnil (a): Radim Šarapatka
  • 10. března 2021

Starosta obce na základě usnesení zastupitelstva obce  ze dne 30.11.2020 vyhlašuje dne 10.3.2021 výběrové řízení na zakázku malého rozsahu:

Náves Oldřichov v Hájích – SO2 vodní nádrž, SO3 hatě, SO5 Zídka pro posezení a SO6 mobiliář

Dokumenty k výběrovému řízení naleznete na portálu zadavatele:

https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000787/zakazka/411757

Předmětem zakázky jsou tyto části dlouhodobé rekonstrukce oldřichovské návsi:

• SO2 vodní nádrž (dřevěné sezení po obvodu a mola)
• SO3 hatě (chodníčky za nádrží)
• SO5 zídka pro posezení (před obecním úřadem pod silnicí)
• SO6 mobiliář

Předpokládaná cena díla je 613 000 Kč bez DPH.

Termín podání nabídek je v pátek 26.3.2021 v 10:01

Nabídky se podávají poštou, nebo osobně (zakázka je v režimu mimo ZZVZ, není tedy povinné elektronické podání)

na adresu

Obec Oldřichov v Hájích, Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava.

Účastník předloží nabídku v následujícím členění:
A. Krycí list nabídky, obsahující identifikační údaje o účastníkovi - viz příloha č. 1
B. Vyplněný návrh „smlouvy o provedení stavby“ - závazný vzor viz příloha č. 3 - podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka
C. Položkový rozpočet
D. Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace - viz příloha č. 2/doklady k prokázání kvalifikace (není potřeba dlouhosáhle shánět všechna potvrzení a reference, postačí čestné prohlášení, zadavatel si MŮŽE a nemusí vyžádat potřebné dokumenty a to až v průběhu hodnocení nabídek)
E. USB disk s elektronickou podobou „smlouvy o provedení stavby“ (ve formátu *.doc, nebo obdobném editovatelném formátu), vč. položkového rozpočtu (ve formátu *.xlsx, nebo obdobném editovatelném formátu).

 

za ZO

Radim Šarapatka

 

 

Starší příspěvek Zápis ze ZO z 1.3.2021
Novější příspěvek Zápis ze ZO z 29.3.2021

Související

Zdravotní středisko Mníšek -Dovolená »

  Praktické lékař pro dospělé Dovolená 4.7.                běžná ordinační doba 5.7.                zavřeno 6.7.               ...

Jana Bekešová - 26.5.2022 - úřední deska

Dětský den »

4. 6. od 14 hodin louka u obecního úřadu

Jiřina Vávrová - 16.5.2022 - dětský den

Sladký les a otevření dětské části knihovny »

Obecní knihovna má nově místnost určenou dětem. Můžete si zde nejen vypůjčit knížky, ale i zahrát deskové hry. Vyzkoušet si to můžete 1. června 2022...

Jiřina Vávrová - 16.5.2022 - knihovna

Nohejbal na trávě »

Nohejbal na trávě V sobotu 9. července 2022 zveme hráče i diváky na další ročník nohejbalového turnaje trojic. Travnatý mírně vlnitý povrch...

Jiřina Vávrová - 16.5.2022 - nohejbal

Volejbalový turnaj »

8. 2022, neděle, 10:00, louka u OÚ

Jiřina Vávrová - 15.5.2022 - volejbal

Františkovy folkové lázně Koncert Větrno + Terrakota »

6. 2022, sobota, hospůdka U Františka, 18:00

Jiřina Vávrová - 15.5.2022 - koncert

Rocková mše »

Přijměte pozvání na netradiční duchovní setkání pod nebem či v Besedě. Rocková mše proběhne 5.června v 15h. Mši povede Pavel Andrš. Těšíme se na...

Jiřina Vávrová - 12.5.2022 - hudba mše

Oldřichovský hudební festival »

Oldřichovský festival VIII.   Ani se mi nechce věřit, že se naší hudební scénou setkáme již po osmé. Letos však festival oblékne nový plášť....

Jiřina Vávrová - 12.5.2022 - festival

Beseda s Martinem Fryčem »

Další z besed v rámci naší knihovny, tentokrát s knihkupcem Martinem Fryčem ml. V restauraci Beseda v 19 hodin.

Jiřina Vávrová - 12.5.2022 - Beseda knihovna

Ordinace dětské lékařky »

Ordinace dětské lékařky Mudr. J. Bartošové bude v úterý 3.5. a 10.5. uzavřena. V akutním případě zastupuje Mudr. E. Štičková v Chrastavě po předchozí...

Jiřina Vávrová - 2.5.2022 - lékař