Veřejná zakázka – náves (mobiliář, lavičky, zídka)

Veřejná zakázka – náves (mobiliář, lavičky, zídka)

Starosta obce na základě usnesení zastupitelstva obce  ze dne 30.11.2020 vyhlašuje dne 10.3.2021 výběrové řízení na zakázku malého rozsahu:

Náves Oldřichov v Hájích – SO2 vodní nádrž, SO3 hatě, SO5 Zídka pro posezení a SO6 mobiliář

Dokumenty k výběrovému řízení naleznete na portálu zadavatele:

https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000787/zakazka/411757

Předmětem zakázky jsou tyto části dlouhodobé rekonstrukce oldřichovské návsi:

• SO2 vodní nádrž (dřevěné sezení po obvodu a mola)
• SO3 hatě (chodníčky za nádrží)
• SO5 zídka pro posezení (před obecním úřadem pod silnicí)
• SO6 mobiliář

Předpokládaná cena díla je 613 000 Kč bez DPH.

Termín podání nabídek je v pátek 26.3.2021 v 10:01

Nabídky se podávají poštou, nebo osobně (zakázka je v režimu mimo ZZVZ, není tedy povinné elektronické podání)

na adresu

Obec Oldřichov v Hájích, Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava.

Účastník předloží nabídku v následujícím členění:
A. Krycí list nabídky, obsahující identifikační údaje o účastníkovi - viz příloha č. 1
B. Vyplněný návrh „smlouvy o provedení stavby“ - závazný vzor viz příloha č. 3 - podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka
C. Položkový rozpočet
D. Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace - viz příloha č. 2/doklady k prokázání kvalifikace (není potřeba dlouhosáhle shánět všechna potvrzení a reference, postačí čestné prohlášení, zadavatel si MŮŽE a nemusí vyžádat potřebné dokumenty a to až v průběhu hodnocení nabídek)
E. USB disk s elektronickou podobou „smlouvy o provedení stavby“ (ve formátu *.doc, nebo obdobném editovatelném formátu), vč. položkového rozpočtu (ve formátu *.xlsx, nebo obdobném editovatelném formátu).

 

za ZO

Radim Šarapatka

 

 

Podrobnosti

Úřední hodiny:

Po 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
Út 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
St 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Čt 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
8:00 - 11:00
  • Adresa: OÚ Oldřichov v Hájích 151, 463 31
  • Tel.: (+420) 482 725 093-94
  • Tel.: (starostka Jana Šťastná) 775 280 562
  • e-podatelna: podatelna@oldrichov.cz
  • Datová schránka: 6tfbi63
  • IČ: 00481483
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
    Karel Pokorný, tel.: 482 363 846, 602 833 524

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.