Zápis ze ZO ze dne 31.5.2021

Zápis ze ZO ze dne 31.5.2021

Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-05-31_Zápis_ZO_anonym

Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
39/5/2021 31.5.2021 ZO projednalo a bere na vědomí  zprávu z jednání Kontrolního výboru bez připomínek. 7 0 0
40/5/2021 31.5.2021 ZO projednalo a schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2020 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bez výhrad. Závěrečný účet za rok 2020 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 jsou přílohou tohoto zápisu.
Současně bere na vědomí odstranění chyb zjištěných auditorkou ing. Nikolou Hnízdilovou spočívající v nesprávné výši vyplacené odměny neuvolněnému členovi ZO, místostarostovi P. Martínkovi, která byla v měsíci květnu 2021 dorovnána a v nesprávném znění usnesení ZO o projednání Závěrečného účtu za rok 2019.
5 0 2
41/5/2021 31.5.2021 ZO projednalo a schvaluje účetní závěrku za rok 2020 sestavenou k 31.12.2020 Obce Oldřichov v Hájích. Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4, vyhlášky 220/2013 Sb., věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 6 0 1
42/5/2021 31.5.2021 ZO projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2021, které navyšuje rozpočet na rok 2021 v příjmech i výdajích o 40 206,06Kč na celkové rozpočtové příjmy ve výši 12 880 700,06Kč a celkové rozpočtové výdaje na 18 668 985,97Kč. Financování se nemění. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu. 7 0 0
43/5/2021 31.5.2021 ZO projednalo a schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce Oldřichov v Hájích v předloženém znění. 7 0 0
44/5/2021 31.5.2021 ZO projednalo a schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 165/1 v k.ú. Oldřichov v Hájích dle zákresu v rozsahu do 300 m2 žadateli Milanu Maté ml., IČ: 05137217, bytem Slovenská 642/2, 460 10 Liberec III za účelem zřízení provozovny na úpravu a zpracování kamene. Současně pověřuje starostu obce ověřit, zdali byla dodržena povinnost zveřejnění záměru. 7 0 0
45/5/2021 31.5.2021 ZO projednalo a schvaluje záměr odprodat část pozemkové parcely č. 2140/3 v k.ú. Oldřichov v Hájích v předpokládané výměře cca 116 m2.
Současně pověřuje starostu obce zveřejněním záměru.
7 0 0

Zveřejňování anonymizovaných zápisů zajišťuje

Radim Šarapatka

Podrobnosti

Úřední hodiny:

Po 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
Út 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
St 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Čt 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
8:00 - 11:00
  • Adresa: OÚ Oldřichov v Hájích 151, 463 31
  • Tel.: (+420) 482 725 093-94
  • Tel.: (starostka Jana Šťastná) 775 280 562
  • e-podatelna: podatelna@oldrichov.cz
  • Datová schránka: 6tfbi63
  • IČ: 00481483
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
    Karel Pokorný, tel.: 482 363 846, 602 833 524

Zprávy z úřadu

Záměr pronajmout byt
10.07.2024 - 17.8.2024

Aktuality z obce

Dýňobraní
12.10.2024, 10:00 hod.

Oldřichovské listy č. 72
27. června 2024

Obíhačka
27.08.2024, 17:00 hod.

Oldřichovský letní swap
30.06.2024, 14:00 hod.

Bikepark
11. června 2024

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.