Zápis ze ZO ze dne 31.5.2021

Zápis ze ZO ze dne 31.5.2021

Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-05-31_Zápis_ZO_anonym

Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
39/5/2021 31.5.2021 ZO projednalo a bere na vědomí  zprávu z jednání Kontrolního výboru bez připomínek. 7 0 0
40/5/2021 31.5.2021 ZO projednalo a schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2020 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bez výhrad. Závěrečný účet za rok 2020 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 jsou přílohou tohoto zápisu.
Současně bere na vědomí odstranění chyb zjištěných auditorkou ing. Nikolou Hnízdilovou spočívající v nesprávné výši vyplacené odměny neuvolněnému členovi ZO, místostarostovi P. Martínkovi, která byla v měsíci květnu 2021 dorovnána a v nesprávném znění usnesení ZO o projednání Závěrečného účtu za rok 2019.
5 0 2
41/5/2021 31.5.2021 ZO projednalo a schvaluje účetní závěrku za rok 2020 sestavenou k 31.12.2020 Obce Oldřichov v Hájích. Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4, vyhlášky 220/2013 Sb., věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 6 0 1
42/5/2021 31.5.2021 ZO projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2021, které navyšuje rozpočet na rok 2021 v příjmech i výdajích o 40 206,06Kč na celkové rozpočtové příjmy ve výši 12 880 700,06Kč a celkové rozpočtové výdaje na 18 668 985,97Kč. Financování se nemění. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu. 7 0 0
43/5/2021 31.5.2021 ZO projednalo a schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce Oldřichov v Hájích v předloženém znění. 7 0 0
44/5/2021 31.5.2021 ZO projednalo a schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 165/1 v k.ú. Oldřichov v Hájích dle zákresu v rozsahu do 300 m2 žadateli Milanu Maté ml., IČ: 05137217, bytem Slovenská 642/2, 460 10 Liberec III za účelem zřízení provozovny na úpravu a zpracování kamene. Současně pověřuje starostu obce ověřit, zdali byla dodržena povinnost zveřejnění záměru. 7 0 0
45/5/2021 31.5.2021 ZO projednalo a schvaluje záměr odprodat část pozemkové parcely č. 2140/3 v k.ú. Oldřichov v Hájích v předpokládané výměře cca 116 m2.
Současně pověřuje starostu obce zveřejněním záměru.
7 0 0

Zveřejňování anonymizovaných zápisů zajišťuje

Radim Šarapatka

Starší příspěvek Zápis ze ZO z 27.4.2021
Novější příspěvek Zápis ze ZO 21.6.2021

Související

Vánoční provoz sběrného místa »

Sběrné místo bude uzavřeno od 23.12.2021 do 4.1.2022. Od 5.1.2022 bude platit normální zimní provoz tzn. otevřeno středy a soboty.

Jana Bekešová - 7.12.2021 -

Mikulášská »

Mikulášská se musela přesunout ven před Besedu, děti však nebyly o nic ochuzeny. Přijel Jakub Folvarčný se svým divadlem, František Dřevínek otevřel...

Jiřina Vávrová - 5.12.2021 - Mikulášská Živo v Hájích

Oldřichovské listy č.62 »

Jiřina Vávrová - 5.12.2021 - občasník

Informace o výluce SŽ, s.o. na železniční trati č. 037 v úseku Liberec – Raspenava »

Provozovatel dráhy Správa železnic, s. o. informuje o výluce na železniční trati číslo 037 Liberec - Jindřichovice pod Smrkem, Frýdlant v Čechách -...

Jana Bekešová - 22.11.2021 - úřední deska

Mikulášská »

Pozor změna! Pokud se již současná opatření do té doby nezpřísní ještě více, tak Mikulášská bude. Na tuty to ještě příští týden potvrdíme. Akce se...

Jiřina Vávrová - 20.11.2021 - Mikulášská Živo v Hájích

Předvánoční zastavení u Betléma »

čtvrtek 23. 12. 2021, 17:00 předvánoční zastavení Betlém

Jiřina Vávrová - 17.11.2021 - vánoce

Oldřichovský betlém »

bude jako každý rok nainstalován k první adventní neděli Jana Pospíšilová

Jiřina Vávrová - 17.11.2021 - betlém

Knihomolna »

Příjemné posezení a povídání v oldřichovské knihovně. Každou první středu v měsíci od 17 hodin. 

Jiřina Vávrová - 17.11.2021 - knihomolna knihovna

Rozběháme Oldřichov »

Novoroční běh nebo chůze. Sraz v 10 hodin u Besedy. Pohodový 5 km okruh. 

Jiřina Vávrová - 17.11.2021 - běh rozběháme oldřichov

Strašidelný les »

Veliká účast potěšila organizátory a zejména strašidla poschovávaná v křoví u nádrže na návsi. Převozník Cháron převážel odvážlivce na voru přes...

Jiřina Vávrová - 8.11.2021 - strašidelný les Živo v Hájích

Dřevosochání »

V sobotu 6.11. 2021 se uskutečnilo první oldřichovské Dřevosochání. Místní tvůrci se chopili motorových pil a z pokácených lip ze hřbitova vytvořili...

Jiřina Vávrová - 8.11.2021 - dřevosochání Živo v Hájích

Pošta Partner v kadeřnictví na OÚ »

od 15. listopadu 2021 bude v kadeřnictví na OÚ v Oldřichově v Hájích otevřena Pošta Partner.  Otevřeno bude:  PO+ÚT+ČT: 17-18 HODIN ST: 8-18...

Jiřina Vávrová - 2.11.2021 - pošta