Zápis ze ZO ze dne 31.5.2021

Zápis ze ZO ze dne 31.5.2021

Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-05-31_Zápis_ZO_anonym

Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
39/5/2021 31.5.2021 ZO projednalo a bere na vědomí  zprávu z jednání Kontrolního výboru bez připomínek. 7 0 0
40/5/2021 31.5.2021 ZO projednalo a schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2020 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bez výhrad. Závěrečný účet za rok 2020 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 jsou přílohou tohoto zápisu.
Současně bere na vědomí odstranění chyb zjištěných auditorkou ing. Nikolou Hnízdilovou spočívající v nesprávné výši vyplacené odměny neuvolněnému členovi ZO, místostarostovi P. Martínkovi, která byla v měsíci květnu 2021 dorovnána a v nesprávném znění usnesení ZO o projednání Závěrečného účtu za rok 2019.
5 0 2
41/5/2021 31.5.2021 ZO projednalo a schvaluje účetní závěrku za rok 2020 sestavenou k 31.12.2020 Obce Oldřichov v Hájích. Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4, vyhlášky 220/2013 Sb., věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 6 0 1
42/5/2021 31.5.2021 ZO projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2021, které navyšuje rozpočet na rok 2021 v příjmech i výdajích o 40 206,06Kč na celkové rozpočtové příjmy ve výši 12 880 700,06Kč a celkové rozpočtové výdaje na 18 668 985,97Kč. Financování se nemění. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu. 7 0 0
43/5/2021 31.5.2021 ZO projednalo a schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce Oldřichov v Hájích v předloženém znění. 7 0 0
44/5/2021 31.5.2021 ZO projednalo a schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 165/1 v k.ú. Oldřichov v Hájích dle zákresu v rozsahu do 300 m2 žadateli Milanu Maté ml., IČ: 05137217, bytem Slovenská 642/2, 460 10 Liberec III za účelem zřízení provozovny na úpravu a zpracování kamene. Současně pověřuje starostu obce ověřit, zdali byla dodržena povinnost zveřejnění záměru. 7 0 0
45/5/2021 31.5.2021 ZO projednalo a schvaluje záměr odprodat část pozemkové parcely č. 2140/3 v k.ú. Oldřichov v Hájích v předpokládané výměře cca 116 m2.
Současně pověřuje starostu obce zveřejněním záměru.
7 0 0

Zveřejňování anonymizovaných zápisů zajišťuje

Radim Šarapatka

Starší příspěvek Zápis ze ZO z 27.4.2021
Novější příspěvek Zápis ze ZO 21.6.2021

Související

Policie varuje před podvodníky »

Dobrý den, policie varuje před podvodníky, kteří cílí na seniory.  Zde je odkaz na...

Jiřina Vávrová - 18.1.2022 - policie

Panelárna – upravený projekt 17.1.2022 od 17:00 (Beseda) »

Zveme vás na veřejnou prezentaci upraveného projektu „Revitalizace brownfieldu bývalé Panelárny v Oldřichově v Hájích“. Úpravy zohledňují připomínky...

Radim Šarapatka - 17.1.2022 -

Výroční zpráva 2021 »

Jana Bekešová - 13.1.2022 - vyhláška

Poplatky za odpad a psa za rok 2022 »

Poplatek za psa: 1 pes - důchodce                  30,- Kč 1 pes                                     60,- Kč 2 x pes                              ...

Jana Bekešová - 4.1.2022 - odpady

Živý Betlém a zpívání koled »

12. prosince jsme se sešli u OÚ u betléma a společně si zazpívali koledy. Děkujeme všem zúčastněným.  Foto: Bára Pospíšilová

Jiřina Vávrová - 23.12.2021 - Živo v Hájích živý betlém

Změna otvírací doby pošty »

Od 1. ledna 2022 bude pošta Partner v budově OÚ v Oldřichově v Hájích otevřena: pondělí: 15:30 - 17:30 úterý: 10:00 - 11:30 středa: 9:00 -...

Jiřina Vávrová - 23.12.2021 - pošta

rozpočtové opatření č.3 »

Jana Bekešová - 22.12.2021 - úřední deska

Rozpočtové opatření č.3 »

Jana Bekešová - 22.12.2021 - rozpočty