Zápis ze ZO ze dne 31.5.2021

Zápis ze ZO ze dne 31.5.2021

Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-05-31_Zápis_ZO_anonym

Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
39/5/2021 31.5.2021 ZO projednalo a bere na vědomí  zprávu z jednání Kontrolního výboru bez připomínek. 7 0 0
40/5/2021 31.5.2021 ZO projednalo a schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2020 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bez výhrad. Závěrečný účet za rok 2020 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 jsou přílohou tohoto zápisu.
Současně bere na vědomí odstranění chyb zjištěných auditorkou ing. Nikolou Hnízdilovou spočívající v nesprávné výši vyplacené odměny neuvolněnému členovi ZO, místostarostovi P. Martínkovi, která byla v měsíci květnu 2021 dorovnána a v nesprávném znění usnesení ZO o projednání Závěrečného účtu za rok 2019.
5 0 2
41/5/2021 31.5.2021 ZO projednalo a schvaluje účetní závěrku za rok 2020 sestavenou k 31.12.2020 Obce Oldřichov v Hájích. Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4, vyhlášky 220/2013 Sb., věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 6 0 1
42/5/2021 31.5.2021 ZO projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2021, které navyšuje rozpočet na rok 2021 v příjmech i výdajích o 40 206,06Kč na celkové rozpočtové příjmy ve výši 12 880 700,06Kč a celkové rozpočtové výdaje na 18 668 985,97Kč. Financování se nemění. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu. 7 0 0
43/5/2021 31.5.2021 ZO projednalo a schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce Oldřichov v Hájích v předloženém znění. 7 0 0
44/5/2021 31.5.2021 ZO projednalo a schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 165/1 v k.ú. Oldřichov v Hájích dle zákresu v rozsahu do 300 m2 žadateli Milanu Maté ml., IČ: 05137217, bytem Slovenská 642/2, 460 10 Liberec III za účelem zřízení provozovny na úpravu a zpracování kamene. Současně pověřuje starostu obce ověřit, zdali byla dodržena povinnost zveřejnění záměru. 7 0 0
45/5/2021 31.5.2021 ZO projednalo a schvaluje záměr odprodat část pozemkové parcely č. 2140/3 v k.ú. Oldřichov v Hájích v předpokládané výměře cca 116 m2.
Současně pověřuje starostu obce zveřejněním záměru.
7 0 0

Zveřejňování anonymizovaných zápisů zajišťuje

Radim Šarapatka

Starší příspěvek Zápis ze ZO z 27.4.2021
Novější příspěvek Zápis ze ZO 21.6.2021

Související

Živý Betlém a zpívání koled »

Srdečně vás zveme na společné zpívání koled u Živého Betléma na návsi u OÚ 11. 12. 2022 v 16 hodin. Čaj a svařák zdarma. Za organizátory se těší Jířa...

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - vánoce Živo v Hájích živý betlém

Oldřichovské vánoční trhy »

Po skončení Mikulášské cca od 16 hodin pokračujeme tradičními vánočními trhy na sále Besedy. 3. 12. 2022 16 hodin. Vstup i stánek zdarma. Za...

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - trhy vánoce Živo v Hájích

Mikulášská »

Zveme děti na Mikulášskou nadílku. Čekají vás: ďábelské úkoly, andělské vyrábění, pekelné divadlo a samozřejmě peklo ve sklepě. 3.12.2022 ve 14 hodin...

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - Mikulášská Živo v Hájích

Strašidelný les »

Pojďte se krásně bát. 13.10.2022 v 17 hodin, sraz u čp. 106. S sebou: baterku, pevnou obuv a hlavně odvahu. Za organizátory se těší Jířa...

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - strašidelný les Živo v Hájích

Nález kola »

Dnes bylo v Oldřichově v Hájích " Na Pilách" nalezeno kolo. Majitel si ho může vyzvednout na obecním úřadě v Oldřichově v Hájích.

Jana Bekešová - 2.8.2022 - úřední deska

Oldřichovské listy č.64 »

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - občasník

Volejbalový turnaj »

10.9.2022, neděle, 10:00, louka u OÚ

Jiřina Vávrová - 1.8.2022 - volejbal

Oznámení hejtmana LK »

Jana Bekešová - 1.8.2022 - úřední deska

Nový dopravní automobil- hasičů Oldřichov v Hájích »

NOVÝ DOPRAVNÍ AUTOMOBIL PŘEDÁN K UŽÍVÁNÍ Nový automobil určený k přepravě osob pro Jednotku požární ochrany obce Oldřichov v Hájích byl předán k...

Jana Bekešová - 1.8.2022 - úřední deska

Dovolená- obecní úřad Oldřichov v Hájích »

Obecní úřad Oldřichov v Hájích oznamuje občanům, že ve dnech 8.8.2022 až 12.8.2022.  bude úřad uzavřen z důvodu čerpání dovolené Jany...

Jana Bekešová - 1.8.2022 - úřední deska

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060845364 »

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: Oldřichov v Hájích (okres Liberec) č. p. 20, 230, 239 dne 1.8.2022 od 9.00 do 14.30 hodin

Jana Bekešová - 11.7.2022 - úřední deska

Anketa odpady v obci Oldřichov v Hájích »

odkaz na online verzi dotazníku:      https://forms.gle/jVCZZnmkKXgiZWU57 Termín pro odevzdání dotazníku je  20.7.2022

Jana Bekešová - 7.7.2022 - úřední deska