Zápis ze ZO z 26.10.2020

Zápis ze ZO z 26.10.2020

  • zveřejnil (a): Radim Šarapatka
  • 8. března 2021

Celé znění zápisu naleznete zde: 2020-10-26_ZO_anonym

 

Usnesení č. ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
nepřijato 26.10.2020 ZO projednalo a schvaluje záměr prodeje částí pozemkových parcel č. 232/2, 2100/1 a st.p.č. 429 včetně stavby technického vybavení, to vše v k.ú a obci Oldřichov v Hájích k realizaci záměru výstavby technického zázemí společnosti Suchopýr z.ú. a popř. výstavby Domu přírody Jizerských hor. Současně pověřuje starostu obce k zveřejnění záměru, k zajištění oddělovacího GP včetně odhadů cen pozemků v místě obvyklých. 2 2 1
68/8/2020 26.10.2020 ZO projednalo a schvaluje Dodatek č. 1, ke smlouvě o provedení stavby č. 01/2019 se společností INTEGRA stavby a.s., se sídlem Hrádecká 156, 460 01 Liberec 33 včetně příloh: Změnových listů č. 1 – 5. 5 0 0
69/8/2020 26.10.2020 ZO projednalo a schvaluje Dodatek č. 1, ke smlouvě o úvěru č. 0495087119/LCD ze dne 27.3.2019 se společností Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4. 5 0 0
70/8/2020 26.10.2020 ZO projednalo a schvaluje Dodatek č. 2, ke smlouvě o provozování vodovodu s Mikroregionem Jizerské podhůří, se sídlem Nová Ves 213, 463 31 Chrastava. 5 0 0
71/8/2020 26.10.2020 ZO projednalo a schvaluje Pasport komunikací, vyhotovený 10/2020 a vypracovaný fa Náš Pasport s.r.o., se sídlem Havlišova 2378/1, 612 00 Brno. 5 0 0
72/8/2020 26.10.2020 ZO projednalo a schvaluje revokaci usnesení č. 24/3/2020 a nové znění je:
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje dočasné snížení nájmů nebytových prostor obce takto:
J&F Plus, s.r.o.    od 1.3.2020 do 31.12.2020 – 100%
Dien Nguyen Thi   od 1.5.2020 do 31.12.2020 – 50%
Marcela Růžičková    od 1.3.2020 do 31.12.2020 – 100%
Aleš Kukla    od 1.5.2020 do 31.12.2020 – 50%
Royaleagle s.r.o. (kadeřnictví)  od 1.3.2020 do 31.12.2020 – 100%
ZO dále pověřuje starostu obce uzavřením dodatků k jednotlivým nájemním smlouvám o dočasném snížení nájmů.
5 0 0
73/8/2020 26.10.2020 ZO projednalo a schvaluje účelovou dotaci na odměny pedagogů a zaměstnanců školy pro zájmovou činnost pro školní rok 2020/2021 ve prospěch ZŠ a MŠ Mníšek, se sídlem Oldřichovská 198, 463 31 Mníšek. 4 1 0
74/8/2020 26.10.2020 ZO projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o místním poplatku za pobyt. 5 0 0
75/8/2020 26.10.2020 ZO projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, o místním poplatku ze psů. 5 0 0
76/8/2020 26.10.2020 ZO projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 5 0 0
77/8/2020 26.10.2020 ZO projednalo a schvaluje záměr směny pozemkové parcely č. 570/4 v k.ú. Oldřichov v Hájích. Starostu obce pověřuje zveřejněním záměru. 5 0 0
78/8/2020 26.10.2020 ZO projednalo a schvaluje Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje úpravu projektového řešení stavby chodníku podél čp. 207 v k.ú. Oldřichov v Hájích takto:
Vybourání stávající palisády – náklady hradí vlastník  (8 250,-)
Demontáž stávající dlažby – náklady hradí vlastník   (2 310,-)
Osazení nové palisády – náklady hradí vlastník   (36 300,-)
Pokládka stávající dlažby – náklady hradí vlastník              (2 376,-)
Pokládka nové dlažby chodníku – náklady hradí vlastník       (9 772,30)
Ceny jsou uvedeny bez DPH
5 0 0

 

Zveřejnění anonymizovaného zápisu zajišťuje

Radim Šarapatka

Starší příspěvek Zápis ze ZO z 21.9.2020
Novější příspěvek Zápis ze ZO z 30.11.2020

Související

Opatření obecné povahy »

Jana Bekešová - 15.4.2021 - úřední deska

Knihovna opět otevřena »

Oznamuji Vám našim čtenářům a příznivcům dobré knihy, že knihovna v Oldřichově v Hájích je opět otevřena jako obvykle v pondělí od 14.-16. hod. a ve...

Jana Bekešová - 13.4.2021 -

Návrh rozpočtu MJP »

Jana Bekešová - 12.4.2021 - úřední deska

Africký mor prasat »

Vážení,  Jak všeobecně známo, v blízkosti naší státní hranice se v Polsku a Německu nachází ohnisko afrického moru prasat. S ohledem na roční dobu...

Jana Bekešová - 9.4.2021 - úřední deska

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 20.4.2021 »

  Odstávka pro čp. 333 a  čp. 337

Jana Bekešová - 6.4.2021 - úřední deska

Sběrné místo-panelárna »

Zastupitelstvo obce rozhodlo dne 29.3.2020 o zrušení provozních dní v pondělí ve sběrném místě- panelárna. Od 1.4.2021 bude otevírací doba pouze...

Jana Bekešová - 30.3.2021 - úřední deska

Ukliďme Oldřichov »

Hezký večer, stejně jako v loňském roce nezbývá než vyhlásit úklid obce a jejího okolí během individuálních procházek. Cílem je projít obec a...

Jiřina Vávrová - 29.3.2021 - ukliďme Oldřichov

Uzavření sběrného místa-panelárna »

V sobotu 3.4.2021 bude sběrné místo-panelárna uzavřeno

Jana Bekešová - 22.3.2021 - úřední deska