Zápis ze ZO z 26.10.2020

Zápis ze ZO z 26.10.2020

  • zveřejnil (a): Radim Šarapatka
  • 8. března 2021

Celé znění zápisu naleznete zde: 2020-10-26_ZO_anonym

 

Usnesení č. ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
nepřijato 26.10.2020 ZO projednalo a schvaluje záměr prodeje částí pozemkových parcel č. 232/2, 2100/1 a st.p.č. 429 včetně stavby technického vybavení, to vše v k.ú a obci Oldřichov v Hájích k realizaci záměru výstavby technického zázemí společnosti Suchopýr z.ú. a popř. výstavby Domu přírody Jizerských hor. Současně pověřuje starostu obce k zveřejnění záměru, k zajištění oddělovacího GP včetně odhadů cen pozemků v místě obvyklých. 2 2 1
68/8/2020 26.10.2020 ZO projednalo a schvaluje Dodatek č. 1, ke smlouvě o provedení stavby č. 01/2019 se společností INTEGRA stavby a.s., se sídlem Hrádecká 156, 460 01 Liberec 33 včetně příloh: Změnových listů č. 1 – 5. 5 0 0
69/8/2020 26.10.2020 ZO projednalo a schvaluje Dodatek č. 1, ke smlouvě o úvěru č. 0495087119/LCD ze dne 27.3.2019 se společností Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4. 5 0 0
70/8/2020 26.10.2020 ZO projednalo a schvaluje Dodatek č. 2, ke smlouvě o provozování vodovodu s Mikroregionem Jizerské podhůří, se sídlem Nová Ves 213, 463 31 Chrastava. 5 0 0
71/8/2020 26.10.2020 ZO projednalo a schvaluje Pasport komunikací, vyhotovený 10/2020 a vypracovaný fa Náš Pasport s.r.o., se sídlem Havlišova 2378/1, 612 00 Brno. 5 0 0
72/8/2020 26.10.2020 ZO projednalo a schvaluje revokaci usnesení č. 24/3/2020 a nové znění je:
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje dočasné snížení nájmů nebytových prostor obce takto:
J&F Plus, s.r.o.    od 1.3.2020 do 31.12.2020 – 100%
Dien Nguyen Thi   od 1.5.2020 do 31.12.2020 – 50%
Marcela Růžičková    od 1.3.2020 do 31.12.2020 – 100%
Aleš Kukla    od 1.5.2020 do 31.12.2020 – 50%
Royaleagle s.r.o. (kadeřnictví)  od 1.3.2020 do 31.12.2020 – 100%
ZO dále pověřuje starostu obce uzavřením dodatků k jednotlivým nájemním smlouvám o dočasném snížení nájmů.
5 0 0
73/8/2020 26.10.2020 ZO projednalo a schvaluje účelovou dotaci na odměny pedagogů a zaměstnanců školy pro zájmovou činnost pro školní rok 2020/2021 ve prospěch ZŠ a MŠ Mníšek, se sídlem Oldřichovská 198, 463 31 Mníšek. 4 1 0
74/8/2020 26.10.2020 ZO projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o místním poplatku za pobyt. 5 0 0
75/8/2020 26.10.2020 ZO projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, o místním poplatku ze psů. 5 0 0
76/8/2020 26.10.2020 ZO projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 5 0 0
77/8/2020 26.10.2020 ZO projednalo a schvaluje záměr směny pozemkové parcely č. 570/4 v k.ú. Oldřichov v Hájích. Starostu obce pověřuje zveřejněním záměru. 5 0 0
78/8/2020 26.10.2020 ZO projednalo a schvaluje Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje úpravu projektového řešení stavby chodníku podél čp. 207 v k.ú. Oldřichov v Hájích takto:
Vybourání stávající palisády – náklady hradí vlastník  (8 250,-)
Demontáž stávající dlažby – náklady hradí vlastník   (2 310,-)
Osazení nové palisády – náklady hradí vlastník   (36 300,-)
Pokládka stávající dlažby – náklady hradí vlastník              (2 376,-)
Pokládka nové dlažby chodníku – náklady hradí vlastník       (9 772,30)
Ceny jsou uvedeny bez DPH
5 0 0

 

Zveřejnění anonymizovaného zápisu zajišťuje

Radim Šarapatka

Starší příspěvek Zápis ze ZO z 21.9.2020
Novější příspěvek Zápis ze ZO z 30.11.2020

Související

Dětský den »

4. 6. od 14 hodin louka u obecního úřadu

Jiřina Vávrová - 16.5.2022 - dětský den

Sladký les a otevření dětské části knihovny »

Obecní knihovna má nově místnost určenou dětem. Můžete si zde nejen vypůjčit knížky, ale i zahrát deskové hry. Vyzkoušet si to můžete 1. června 2022...

Jiřina Vávrová - 16.5.2022 - knihovna

Nohejbal na trávě »

Nohejbal na trávě V sobotu 9. července 2022 zveme hráče i diváky na další ročník nohejbalového turnaje trojic. Travnatý mírně vlnitý povrch...

Jiřina Vávrová - 16.5.2022 - nohejbal

Volejbalový turnaj »

8. 2022, neděle, 10:00, louka u OÚ

Jiřina Vávrová - 15.5.2022 - volejbal

Františkovy folkové lázně Koncert Větrno + Terrakota »

6. 2022, sobota, hospůdka U Františka, 18:00

Jiřina Vávrová - 15.5.2022 - koncert

Rocková mše »

Přijměte pozvání na netradiční duchovní setkání pod nebem či v Besedě. Rocková mše proběhne 5.června v 15h. Mši povede Pavel Andrš. Těšíme se na...

Jiřina Vávrová - 12.5.2022 - hudba mše

Oldřichovský hudební festival »

Oldřichovský festival VIII.   Ani se mi nechce věřit, že se naší hudební scénou setkáme již po osmé. Letos však festival oblékne nový plášť....

Jiřina Vávrová - 12.5.2022 - festival

Beseda s Martinem Fryčem »

Další z besed v rámci naší knihovny, tentokrát s knihkupcem Martinem Fryčem ml. V restauraci Beseda v 19 hodin.

Jiřina Vávrová - 12.5.2022 - Beseda knihovna

Ordinace dětské lékařky »

Ordinace dětské lékařky Mudr. J. Bartošové bude v úterý 3.5. a 10.5. uzavřena. V akutním případě zastupuje Mudr. E. Štičková v Chrastavě po předchozí...

Jiřina Vávrová - 2.5.2022 - lékař

Čarodějnice »

Video od Jirky Komberce https://www.youtube.com/watch?v=6kvno6X2EFk

Jiřina Vávrová - 1.5.2022 - čarodějnice

Úprava návsi – diskuse »

Dobrý den,   v úterý dne 10.5.2022 v 18:00 proběhne na sále Besedy veřejná diskuze nad projektem: "Úprava návsi Oldřichov v Hájích".   První...

Jiřina Vávrová - 28.4.2022 - Beseda diskuse náves