Zápis ze ZO z 26.10.2020

Zápis ze ZO z 26.10.2020

  • zveřejnil (a): Radim Šarapatka
  • 8. března 2021

Celé znění zápisu naleznete zde: 2020-10-26_ZO_anonym

 

Usnesení č. ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
nepřijato 26.10.2020 ZO projednalo a schvaluje záměr prodeje částí pozemkových parcel č. 232/2, 2100/1 a st.p.č. 429 včetně stavby technického vybavení, to vše v k.ú a obci Oldřichov v Hájích k realizaci záměru výstavby technického zázemí společnosti Suchopýr z.ú. a popř. výstavby Domu přírody Jizerských hor. Současně pověřuje starostu obce k zveřejnění záměru, k zajištění oddělovacího GP včetně odhadů cen pozemků v místě obvyklých. 2 2 1
68/8/2020 26.10.2020 ZO projednalo a schvaluje Dodatek č. 1, ke smlouvě o provedení stavby č. 01/2019 se společností INTEGRA stavby a.s., se sídlem Hrádecká 156, 460 01 Liberec 33 včetně příloh: Změnových listů č. 1 – 5. 5 0 0
69/8/2020 26.10.2020 ZO projednalo a schvaluje Dodatek č. 1, ke smlouvě o úvěru č. 0495087119/LCD ze dne 27.3.2019 se společností Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4. 5 0 0
70/8/2020 26.10.2020 ZO projednalo a schvaluje Dodatek č. 2, ke smlouvě o provozování vodovodu s Mikroregionem Jizerské podhůří, se sídlem Nová Ves 213, 463 31 Chrastava. 5 0 0
71/8/2020 26.10.2020 ZO projednalo a schvaluje Pasport komunikací, vyhotovený 10/2020 a vypracovaný fa Náš Pasport s.r.o., se sídlem Havlišova 2378/1, 612 00 Brno. 5 0 0
72/8/2020 26.10.2020 ZO projednalo a schvaluje revokaci usnesení č. 24/3/2020 a nové znění je:
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje dočasné snížení nájmů nebytových prostor obce takto:
J&F Plus, s.r.o.    od 1.3.2020 do 31.12.2020 – 100%
Dien Nguyen Thi   od 1.5.2020 do 31.12.2020 – 50%
Marcela Růžičková    od 1.3.2020 do 31.12.2020 – 100%
Aleš Kukla    od 1.5.2020 do 31.12.2020 – 50%
Royaleagle s.r.o. (kadeřnictví)  od 1.3.2020 do 31.12.2020 – 100%
ZO dále pověřuje starostu obce uzavřením dodatků k jednotlivým nájemním smlouvám o dočasném snížení nájmů.
5 0 0
73/8/2020 26.10.2020 ZO projednalo a schvaluje účelovou dotaci na odměny pedagogů a zaměstnanců školy pro zájmovou činnost pro školní rok 2020/2021 ve prospěch ZŠ a MŠ Mníšek, se sídlem Oldřichovská 198, 463 31 Mníšek. 4 1 0
74/8/2020 26.10.2020 ZO projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o místním poplatku za pobyt. 5 0 0
75/8/2020 26.10.2020 ZO projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, o místním poplatku ze psů. 5 0 0
76/8/2020 26.10.2020 ZO projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 5 0 0
77/8/2020 26.10.2020 ZO projednalo a schvaluje záměr směny pozemkové parcely č. 570/4 v k.ú. Oldřichov v Hájích. Starostu obce pověřuje zveřejněním záměru. 5 0 0
78/8/2020 26.10.2020 ZO projednalo a schvaluje Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje úpravu projektového řešení stavby chodníku podél čp. 207 v k.ú. Oldřichov v Hájích takto:
Vybourání stávající palisády – náklady hradí vlastník  (8 250,-)
Demontáž stávající dlažby – náklady hradí vlastník   (2 310,-)
Osazení nové palisády – náklady hradí vlastník   (36 300,-)
Pokládka stávající dlažby – náklady hradí vlastník              (2 376,-)
Pokládka nové dlažby chodníku – náklady hradí vlastník       (9 772,30)
Ceny jsou uvedeny bez DPH
5 0 0

 

Zveřejnění anonymizovaného zápisu zajišťuje

Radim Šarapatka

Starší příspěvek Zápis ze ZO z 21.9.2020
Novější příspěvek Zápis ze ZO z 30.11.2020

Související

6.ročník oslav Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko v Kryštofově Údolí »

Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko Vás zve na šestý ročník oslav (viz. plakát) Datum konání: 18. 9. 2021 začátek od 10:00 Místo konání: Kryštofovo...

Jana Bekešová - 15.9.2021 - úřední deska

Živý Betlém »

Přijďte si zazpívat koledy, dát si svařák, popřát si krásné svátky se sousedy. Živý Betlém a společné zpívání koled na louce u OÚ 12. prosince od 16...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - betlém Živo v Hájích živý betlém

Vánoční trhy »

a po skončení Mikulášské nadílky plynule navážou Vánoční trhy. Od 16 hodin. Prosíme prodejce, aby počítali s tím, že od 14 do 16 hodin probíhá na...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - Beseda trhy vánoce Živo v Hájích

Mikulášská »

Na děti se těší Mikuláš, čerti a andělé 4. 12. 2021 ve 14 hodin na sále Besedy! Přijďte, prosíme, včas, divadlo začíná ve 14 hodin! Soutěže,...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - Mikulášská Živo v Hájích

Dřevosochání »

6. 11. 2021 celý den, louka u OÚ pojďte vybrat nejhezčí dřevěnou sochu. Vstup zdarma, občerstvení zajištěno. Kdo si chcete zkusit vyřezat sochu a...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - dřevosochání

Oznámení o plánované odstávce 1.10.2021 »

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: Oldřichov v Hájích (okres Liberec) č. p. 35, 36, 74, 154, 275 kat. území Oldřichov v Hájích (kód...

Jana Bekešová - 10.9.2021 - úřední deska

školení volební komise »

Jana Bekešová - 8.9.2021 - úřední deska

Očkování proti chřipce-Zdravotní středisko Mníšek »

Dobrý den, Zájemci o každoroční očkování proti sezonní chřipce se můžou přihlásit co nejdříve v  ordinaci praktického lékaře pro dospělé Mníšek a to...

Jana Bekešová - 7.9.2021 - úřední deska

Strašidelný les »

Pojďte se krásně bát... Pro velké i malé - strašidelný les. Sraz 6.11. 2021 v 18 hodin u obecního úřadu. Oblečení na ven, baterku a odvahu s sebou!...

Jiřina Vávrová - 6.9.2021 - strašidelný les Živo v Hájích

Nezmaři, Střevlik a stromy »

NEZMAŘI, STŘEVLIK A STROMY Přijďte s námi oslavit Den stromů do areálu ekocentra v Oldřichově v Hájích. Program: od 14.00 pořádáme tradiční...

Jiřina Vávrová - 6.9.2021 - ekocentrum koncert střevlik

6.ročník oslav Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko v Kryštofově Údolí »

Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko Vás zve na šestý ročník oslav (viz. plakát) Datum konání: 18. 9. 2021 začátek od 10:00 Místo konání: Kryštofovo...

Jana Bekešová - 30.8.2021 - úřední deska

Knihomolna aneb posezení v knihovně »

Každou první středu v měsíci v knihovně v Oldřichově v Hájích povídání o tom, co rádi čteme a které knihy bychom doporučili ostatním...

Jiřina Vávrová - 15.8.2021 - knihomolna knihovna

Hasičské a obecní slavnosti »

Vážení Oldřichováci, dovolte, abych vás pozvala na hasičské a obecní slavnosti, které se budou konat v sobotu 4. září 2021 od 10 hodin na hřišti u...

Jiřina Vávrová - 15.8.2021 - SDH

Oldřichovský festival »

Sedmý ročník Oldřichovského festivalu je připraven a všichni doufáme, že nám ho nic nezmaří. Těšit se můžete na kapelu Isara, která zahájí v 15...

Jiřina Vávrová - 15.8.2021 - festival koncert Živo v Hájích