Zápis ze ZO z 21.9.2020

Zápis ze ZO z 21.9.2020

Celé znění zápisu naleznete zde: 2020-09-21_zápis_ZO_anonym

 

Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
58/7/2020 21.9.2020 ZO projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2020, které navyšuje rozpočet na rok 2020 v příjmech i výdajích o 31 000,-Kč na celkové rozpočtové příjmy ve výši 30 599 976,-Kč a celkové rozpočtové výdaje na 46 911 570,61,-Kč. Financování se nemění. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu. 5 0 0
59/7/2020 21.9.2020 ZO projednalo a bere na vědomí znění nových vyhlášek o místních poplatcích včetně připomínek a pověřuje starostu obce k jejich projednání s odborem dozoru MV ČR v Liberci a následné zveřejnění.  5 0 0
60/7/2020 21.9.2020 ZO projednalo a schvaluje dar ve výši 5 000,-Kč pro nakladatelství Petr Polda s.r.o., se sídlem Myslivecká 309/8, 460 07 Liberec III-Jeřáb, IČ: 0176705 5 0 0
61/7/2020 21.9.2020 ZO projednalo a schvaluje ... 5 0 0
62/7/2020 21.9.2020 ZO projednalo a schvaluje příspěvek spolku Živo v Hájích, z.s. na akce pro děti ve výši 15 000,-Kč, který bude zaslán na účet spolku. Současně schvaluje zproštění platby za pronájem sálu v termínu konání Mikulášské a Vánočních trhů dne 12.12.2020. 5 0

0

 

 

 

Zveřejnění anonymizovaného zápisu zajišťuje

Radim Šarapatka

Starší příspěvek Zápis ze ZO z 24.8.2020
Novější příspěvek Zápis ze ZO z 26.10.2020

Související

Opatření obecné povahy »

Jana Bekešová - 15.4.2021 - úřední deska

Knihovna opět otevřena »

Oznamuji Vám našim čtenářům a příznivcům dobré knihy, že knihovna v Oldřichově v Hájích je opět otevřena jako obvykle v pondělí od 14.-16. hod. a ve...

Jana Bekešová - 13.4.2021 -

Návrh rozpočtu MJP »

Jana Bekešová - 12.4.2021 - úřední deska

Africký mor prasat »

Vážení,  Jak všeobecně známo, v blízkosti naší státní hranice se v Polsku a Německu nachází ohnisko afrického moru prasat. S ohledem na roční dobu...

Jana Bekešová - 9.4.2021 - úřední deska

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 20.4.2021 »

  Odstávka pro čp. 333 a  čp. 337

Jana Bekešová - 6.4.2021 - úřední deska

Sběrné místo-panelárna »

Zastupitelstvo obce rozhodlo dne 29.3.2020 o zrušení provozních dní v pondělí ve sběrném místě- panelárna. Od 1.4.2021 bude otevírací doba pouze...

Jana Bekešová - 30.3.2021 - úřední deska

Ukliďme Oldřichov »

Hezký večer, stejně jako v loňském roce nezbývá než vyhlásit úklid obce a jejího okolí během individuálních procházek. Cílem je projít obec a...

Jiřina Vávrová - 29.3.2021 - ukliďme Oldřichov

Uzavření sběrného místa-panelárna »

V sobotu 3.4.2021 bude sběrné místo-panelárna uzavřeno

Jana Bekešová - 22.3.2021 - úřední deska