Zápis ze ZO z 24.8.2020

Zápis ze ZO z 24.8.2020

Celé znění zápisu naleznete zde: 2020-08-24_ZO_anonym

 

Usnesení č. ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
52/6/2020 24.8.2020 ZO projednalo a bere na vědomí zprávu ze zasedání Kontrolního výboru včetně připomínek. 4 1 0
nepřijato 24.8.2020 ZO projednalo a schvaluje záměr odprodat pozemkovou parcelu č. 7/2 a 7/10 v k.ú. Oldřichov v Hájích a současně pověřuje starostu obce zveřejněním záměru. 0 5 0
53/6/2020 24.8.2020 ZO projednalo a schvaluje uzavřít nájemní smlouvu s uchazečem Marcelou Růžičkovou, IČ: 67858023, bytem Oldřichov v Hájích 17 na pronájem nebytového prostoru restaurace BESEDA na dobu určitou, a to do 31. 8. 2022 za měsíční nájemné ve výši 1 000,-Kč. 5 0 0
54/6/2020 24.8.2020 ZO projednalo a schvaluje Memorandum o spolupráci č. OLP/XXX/2020 uzavřené se společností Suchopýr, z.s., se sídlem Oldřichov v Hájích čp. 5 a Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec o budoucím využití areálu ekologické výchovy Ekocentrum Oldřichov v Hájích pro účely enviromentální výchovy, vzdělávání a osvěty, vedoucí ke stabilizaci provozu společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích.  5 0 0
55/6/2020 24.8.2020 ZO projednalo a schvaluje revokaci usnesení č. 20/2/2019, které se nahrazuje zněním: Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Investiční záměr Lesů České republiky, s. p. – Správa toků, jehož předmětem je obnova historického rybníka na parcelách č. 1734/1, 1734/19 a 1734/24 v k.ú. a obci Oldřichov v Hájích. Dále ZO souhlasí s budoucím prodejem částí pozemkových parcel ve vlastnictví Obce Oldřichov v Hájích, které budou dotčeny stavbou rybníka do vlastnictví Lesů ČR, s. p. 5 0 0
56/6/2020 24.8.2020 ZO projednalo a bere na vědomí návrh společné veřejnoprávní smlouvy s Obcemi Mníšek, Bílý Kostel a Rynoltice na straně jedné a Městem Chrastava na straně druhé ve věci územní působnosti Městské policie Chrastava v katastrech obcí. Současně pověřuje starostu obce k dalšímu jednání se zúčastněnými stranami.  5 0 0
57/6/2020 24.8.2020 ZO projednalo a schvaluje návrh vybudování cvičné lezecké stěny na pozemku p.č. 800/1 v k.ú. Oldřichov v Hájích dle předloženého návrhu pana Petra Vávry, bytem Oldřichov v Hájích 79, s příspěvkem Obce Oldřichov v Hájích do výše 5000,-Kč. 5 0 0
nepřijato 24.8.2020 ZO projednalo a schvaluje upravená pravidla pro vydávání Povolení obecního úřadu pro vjezd na obecní komunikace po dobu Humanizace průtahu obcí Oldřichov v Hájích. Na povolení mají nárok tito provozovatelé motorových vozidel:
• s trvalým pobytem v obci Oldřichov v Hájích – (bez omezení počtu vozidel)
• majitel nemovitosti – rekreačního objektu v obci Oldřichov v Hájích – max. 2 vozidla.
• kteří v Oldřichově v Hájích trvale žijí, i když zde nemají trvalý pobyt – max. 1 vozidlo
• kteří v Oldřichově v Hájích jsou hosty rekreačního zařízení. Pouze na dobu pobytu.
• kteří v Oldřichově v Hájích pravidelně pečují o občany s trvalým pobytem, nebo ty, kteří zde trvale žijí – max. 1 vozidlo
Trvale žijící se prokážou čestným prohlášením majitele nemovitosti.
Hosté se prokazují čestným prohlášením majitele pronajímatele (majitele nemovitosti) vč. uvedení termínů pobytu.
Osoby pečující se prokážou čestným prohlášením osoby, o kterou pečují.
3 1 1

 

Zveřejnění anonymizovaného zápisu zajišťuje

Radim Šarapatka

Starší příspěvek Finální asfaltování (středa –...
Novější příspěvek Zápis ze ZO z 21.9.2020

Související

6.ročník oslav Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko v Kryštofově Údolí »

Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko Vás zve na šestý ročník oslav (viz. plakát) Datum konání: 18. 9. 2021 začátek od 10:00 Místo konání: Kryštofovo...

Jana Bekešová - 15.9.2021 - úřední deska

Živý Betlém »

Přijďte si zazpívat koledy, dát si svařák, popřát si krásné svátky se sousedy. Živý Betlém a společné zpívání koled na louce u OÚ 12. prosince od 16...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - betlém Živo v Hájích živý betlém

Vánoční trhy »

a po skončení Mikulášské nadílky plynule navážou Vánoční trhy. Od 16 hodin. Prosíme prodejce, aby počítali s tím, že od 14 do 16 hodin probíhá na...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - Beseda trhy vánoce Živo v Hájích

Mikulášská »

Na děti se těší Mikuláš, čerti a andělé 4. 12. 2021 ve 14 hodin na sále Besedy! Přijďte, prosíme, včas, divadlo začíná ve 14 hodin! Soutěže,...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - Mikulášská Živo v Hájích

Dřevosochání »

6. 11. 2021 celý den, louka u OÚ pojďte vybrat nejhezčí dřevěnou sochu. Vstup zdarma, občerstvení zajištěno. Kdo si chcete zkusit vyřezat sochu a...

Jiřina Vávrová - 15.9.2021 - dřevosochání

Oznámení o plánované odstávce 1.10.2021 »

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: Oldřichov v Hájích (okres Liberec) č. p. 35, 36, 74, 154, 275 kat. území Oldřichov v Hájích (kód...

Jana Bekešová - 10.9.2021 - úřední deska

školení volební komise »

Jana Bekešová - 8.9.2021 - úřední deska

Očkování proti chřipce-Zdravotní středisko Mníšek »

Dobrý den, Zájemci o každoroční očkování proti sezonní chřipce se můžou přihlásit co nejdříve v  ordinaci praktického lékaře pro dospělé Mníšek a to...

Jana Bekešová - 7.9.2021 - úřední deska

Strašidelný les »

Pojďte se krásně bát... Pro velké i malé - strašidelný les. Sraz 6.11. 2021 v 18 hodin u obecního úřadu. Oblečení na ven, baterku a odvahu s sebou!...

Jiřina Vávrová - 6.9.2021 - strašidelný les Živo v Hájích

Nezmaři, Střevlik a stromy »

NEZMAŘI, STŘEVLIK A STROMY Přijďte s námi oslavit Den stromů do areálu ekocentra v Oldřichově v Hájích. Program: od 14.00 pořádáme tradiční...

Jiřina Vávrová - 6.9.2021 - ekocentrum koncert střevlik

6.ročník oslav Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko v Kryštofově Údolí »

Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko Vás zve na šestý ročník oslav (viz. plakát) Datum konání: 18. 9. 2021 začátek od 10:00 Místo konání: Kryštofovo...

Jana Bekešová - 30.8.2021 - úřední deska

Knihomolna aneb posezení v knihovně »

Každou první středu v měsíci v knihovně v Oldřichově v Hájích povídání o tom, co rádi čteme a které knihy bychom doporučili ostatním...

Jiřina Vávrová - 15.8.2021 - knihomolna knihovna

Hasičské a obecní slavnosti »

Vážení Oldřichováci, dovolte, abych vás pozvala na hasičské a obecní slavnosti, které se budou konat v sobotu 4. září 2021 od 10 hodin na hřišti u...

Jiřina Vávrová - 15.8.2021 - SDH

Oldřichovský festival »

Sedmý ročník Oldřichovského festivalu je připraven a všichni doufáme, že nám ho nic nezmaří. Těšit se můžete na kapelu Isara, která zahájí v 15...

Jiřina Vávrová - 15.8.2021 - festival koncert Živo v Hájích