Zápis ze ZO z 24.8.2020

Zápis ze ZO z 24.8.2020

Celé znění zápisu naleznete zde: 2020-08-24_ZO_anonym

 

Usnesení č. ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
52/6/2020 24.8.2020 ZO projednalo a bere na vědomí zprávu ze zasedání Kontrolního výboru včetně připomínek. 4 1 0
nepřijato 24.8.2020 ZO projednalo a schvaluje záměr odprodat pozemkovou parcelu č. 7/2 a 7/10 v k.ú. Oldřichov v Hájích a současně pověřuje starostu obce zveřejněním záměru. 0 5 0
53/6/2020 24.8.2020 ZO projednalo a schvaluje uzavřít nájemní smlouvu s uchazečem Marcelou Růžičkovou, IČ: 67858023, bytem Oldřichov v Hájích 17 na pronájem nebytového prostoru restaurace BESEDA na dobu určitou, a to do 31. 8. 2022 za měsíční nájemné ve výši 1 000,-Kč. 5 0 0
54/6/2020 24.8.2020 ZO projednalo a schvaluje Memorandum o spolupráci č. OLP/XXX/2020 uzavřené se společností Suchopýr, z.s., se sídlem Oldřichov v Hájích čp. 5 a Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec o budoucím využití areálu ekologické výchovy Ekocentrum Oldřichov v Hájích pro účely enviromentální výchovy, vzdělávání a osvěty, vedoucí ke stabilizaci provozu společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích.  5 0 0
55/6/2020 24.8.2020 ZO projednalo a schvaluje revokaci usnesení č. 20/2/2019, které se nahrazuje zněním: Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Investiční záměr Lesů České republiky, s. p. – Správa toků, jehož předmětem je obnova historického rybníka na parcelách č. 1734/1, 1734/19 a 1734/24 v k.ú. a obci Oldřichov v Hájích. Dále ZO souhlasí s budoucím prodejem částí pozemkových parcel ve vlastnictví Obce Oldřichov v Hájích, které budou dotčeny stavbou rybníka do vlastnictví Lesů ČR, s. p. 5 0 0
56/6/2020 24.8.2020 ZO projednalo a bere na vědomí návrh společné veřejnoprávní smlouvy s Obcemi Mníšek, Bílý Kostel a Rynoltice na straně jedné a Městem Chrastava na straně druhé ve věci územní působnosti Městské policie Chrastava v katastrech obcí. Současně pověřuje starostu obce k dalšímu jednání se zúčastněnými stranami.  5 0 0
57/6/2020 24.8.2020 ZO projednalo a schvaluje návrh vybudování cvičné lezecké stěny na pozemku p.č. 800/1 v k.ú. Oldřichov v Hájích dle předloženého návrhu pana Petra Vávry, bytem Oldřichov v Hájích 79, s příspěvkem Obce Oldřichov v Hájích do výše 5000,-Kč. 5 0 0
nepřijato 24.8.2020 ZO projednalo a schvaluje upravená pravidla pro vydávání Povolení obecního úřadu pro vjezd na obecní komunikace po dobu Humanizace průtahu obcí Oldřichov v Hájích. Na povolení mají nárok tito provozovatelé motorových vozidel:
• s trvalým pobytem v obci Oldřichov v Hájích – (bez omezení počtu vozidel)
• majitel nemovitosti – rekreačního objektu v obci Oldřichov v Hájích – max. 2 vozidla.
• kteří v Oldřichově v Hájích trvale žijí, i když zde nemají trvalý pobyt – max. 1 vozidlo
• kteří v Oldřichově v Hájích jsou hosty rekreačního zařízení. Pouze na dobu pobytu.
• kteří v Oldřichově v Hájích pravidelně pečují o občany s trvalým pobytem, nebo ty, kteří zde trvale žijí – max. 1 vozidlo
Trvale žijící se prokážou čestným prohlášením majitele nemovitosti.
Hosté se prokazují čestným prohlášením majitele pronajímatele (majitele nemovitosti) vč. uvedení termínů pobytu.
Osoby pečující se prokážou čestným prohlášením osoby, o kterou pečují.
3 1 1

 

Zveřejnění anonymizovaného zápisu zajišťuje

Radim Šarapatka

Starší příspěvek Finální asfaltování (středa –...
Novější příspěvek Zápis ze ZO z 21.9.2020

Související

Dětský den »

4. 6. od 14 hodin louka u obecního úřadu

Jiřina Vávrová - 16.5.2022 - dětský den

Sladký les a otevření dětské části knihovny »

Obecní knihovna má nově místnost určenou dětem. Můžete si zde nejen vypůjčit knížky, ale i zahrát deskové hry. Vyzkoušet si to můžete 1. června 2022...

Jiřina Vávrová - 16.5.2022 - knihovna

Nohejbal na trávě »

Nohejbal na trávě V sobotu 9. července 2022 zveme hráče i diváky na další ročník nohejbalového turnaje trojic. Travnatý mírně vlnitý povrch...

Jiřina Vávrová - 16.5.2022 - nohejbal

Volejbalový turnaj »

8. 2022, neděle, 10:00, louka u OÚ

Jiřina Vávrová - 15.5.2022 - volejbal

Františkovy folkové lázně Koncert Větrno + Terrakota »

6. 2022, sobota, hospůdka U Františka, 18:00

Jiřina Vávrová - 15.5.2022 - koncert

Rocková mše »

Přijměte pozvání na netradiční duchovní setkání pod nebem či v Besedě. Rocková mše proběhne 5.června v 15h. Mši povede Pavel Andrš. Těšíme se na...

Jiřina Vávrová - 12.5.2022 - hudba mše

Oldřichovský hudební festival »

Oldřichovský festival VIII.   Ani se mi nechce věřit, že se naší hudební scénou setkáme již po osmé. Letos však festival oblékne nový plášť....

Jiřina Vávrová - 12.5.2022 - festival

Beseda s Martinem Fryčem »

Další z besed v rámci naší knihovny, tentokrát s knihkupcem Martinem Fryčem ml. V restauraci Beseda v 19 hodin.

Jiřina Vávrová - 12.5.2022 - Beseda knihovna

Ordinace dětské lékařky »

Ordinace dětské lékařky Mudr. J. Bartošové bude v úterý 3.5. a 10.5. uzavřena. V akutním případě zastupuje Mudr. E. Štičková v Chrastavě po předchozí...

Jiřina Vávrová - 2.5.2022 - lékař

Čarodějnice »

Video od Jirky Komberce https://www.youtube.com/watch?v=6kvno6X2EFk

Jiřina Vávrová - 1.5.2022 - čarodějnice

Úprava návsi – diskuse »

Dobrý den,   v úterý dne 10.5.2022 v 18:00 proběhne na sále Besedy veřejná diskuze nad projektem: "Úprava návsi Oldřichov v Hájích".   První...

Jiřina Vávrová - 28.4.2022 - Beseda diskuse náves