Zápis ze ZO z 24.8.2020

Zápis ze ZO z 24.8.2020

Celé znění zápisu naleznete zde: 2020-08-24_ZO_anonym

 

Usnesení č. ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se
52/6/2020 24.8.2020 ZO projednalo a bere na vědomí zprávu ze zasedání Kontrolního výboru včetně připomínek. 4 1 0
nepřijato 24.8.2020 ZO projednalo a schvaluje záměr odprodat pozemkovou parcelu č. 7/2 a 7/10 v k.ú. Oldřichov v Hájích a současně pověřuje starostu obce zveřejněním záměru. 0 5 0
53/6/2020 24.8.2020 ZO projednalo a schvaluje uzavřít nájemní smlouvu s uchazečem Marcelou Růžičkovou, IČ: 67858023, bytem Oldřichov v Hájích 17 na pronájem nebytového prostoru restaurace BESEDA na dobu určitou, a to do 31. 8. 2022 za měsíční nájemné ve výši 1 000,-Kč. 5 0 0
54/6/2020 24.8.2020 ZO projednalo a schvaluje Memorandum o spolupráci č. OLP/XXX/2020 uzavřené se společností Suchopýr, z.s., se sídlem Oldřichov v Hájích čp. 5 a Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec o budoucím využití areálu ekologické výchovy Ekocentrum Oldřichov v Hájích pro účely enviromentální výchovy, vzdělávání a osvěty, vedoucí ke stabilizaci provozu společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích.  5 0 0
55/6/2020 24.8.2020 ZO projednalo a schvaluje revokaci usnesení č. 20/2/2019, které se nahrazuje zněním: Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Investiční záměr Lesů České republiky, s. p. – Správa toků, jehož předmětem je obnova historického rybníka na parcelách č. 1734/1, 1734/19 a 1734/24 v k.ú. a obci Oldřichov v Hájích. Dále ZO souhlasí s budoucím prodejem částí pozemkových parcel ve vlastnictví Obce Oldřichov v Hájích, které budou dotčeny stavbou rybníka do vlastnictví Lesů ČR, s. p. 5 0 0
56/6/2020 24.8.2020 ZO projednalo a bere na vědomí návrh společné veřejnoprávní smlouvy s Obcemi Mníšek, Bílý Kostel a Rynoltice na straně jedné a Městem Chrastava na straně druhé ve věci územní působnosti Městské policie Chrastava v katastrech obcí. Současně pověřuje starostu obce k dalšímu jednání se zúčastněnými stranami.  5 0 0
57/6/2020 24.8.2020 ZO projednalo a schvaluje návrh vybudování cvičné lezecké stěny na pozemku p.č. 800/1 v k.ú. Oldřichov v Hájích dle předloženého návrhu pana Petra Vávry, bytem Oldřichov v Hájích 79, s příspěvkem Obce Oldřichov v Hájích do výše 5000,-Kč. 5 0 0
nepřijato 24.8.2020 ZO projednalo a schvaluje upravená pravidla pro vydávání Povolení obecního úřadu pro vjezd na obecní komunikace po dobu Humanizace průtahu obcí Oldřichov v Hájích. Na povolení mají nárok tito provozovatelé motorových vozidel:
• s trvalým pobytem v obci Oldřichov v Hájích – (bez omezení počtu vozidel)
• majitel nemovitosti – rekreačního objektu v obci Oldřichov v Hájích – max. 2 vozidla.
• kteří v Oldřichově v Hájích trvale žijí, i když zde nemají trvalý pobyt – max. 1 vozidlo
• kteří v Oldřichově v Hájích jsou hosty rekreačního zařízení. Pouze na dobu pobytu.
• kteří v Oldřichově v Hájích pravidelně pečují o občany s trvalým pobytem, nebo ty, kteří zde trvale žijí – max. 1 vozidlo
Trvale žijící se prokážou čestným prohlášením majitele nemovitosti.
Hosté se prokazují čestným prohlášením majitele pronajímatele (majitele nemovitosti) vč. uvedení termínů pobytu.
Osoby pečující se prokážou čestným prohlášením osoby, o kterou pečují.
3 1 1

 

Zveřejnění anonymizovaného zápisu zajišťuje

Radim Šarapatka

Úřední hodiny:

Po 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
Út 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
St 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Čt 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
8:00 - 11:00
  • Adresa: OÚ Oldřichov v Hájích 151, 463 31
  • Tel.: (+420) 482 725 093-94
  • Tel.: (starostka Jana Šťastná) 775 280 562
  • e-podatelna: podatelna@oldrichov.cz
  • Datová schránka: 6tfbi63
  • IČ: 00481483
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
    Karel Pokorný, tel.: 482 363 846, 602 833 524

Zprávy z úřadu

Záměr pronajmout byt
10.07.2024 - 17.8.2024

Aktuality z obce

Dýňobraní
12.10.2024, 10:00 hod.

Oldřichovské listy č. 72
27. června 2024

Obíhačka
27.08.2024, 17:00 hod.

Oldřichovský letní swap
30.06.2024, 14:00 hod.

Bikepark
11. června 2024

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.