Likvidace mostu

Likvidace mostu

V září 2013 byl zlikvidován starý most přes Jeřici v centru obce. Most byl určen k likvidaci již v době stavění nového mostu, k odstranění však nedošlo z finančních důvodů. Hlavním důvodem byly průtočné poměry mostu, které byly přibližně poloviční, než má most nový. Také pilíře mezi oblouky bránily v průtoku při povodních.

Na zbourání starého mostu reagovala v Oldřichovských listech Hanka Myslivcová následujícím článkem.

"Proč právě „Radikální řez“ když v tomto svém příspěvku chci hovořit o demolici mostu v centru naší obce? Málem bych si toho nedávno ani nevšimla. Byla to taková celkem nenápadná akce – skoro to vypadalo jako drobné

úpravy či opravy na našem starém mostě uprostřed Oldřichova, kolem kterého všichni jezdíme do práce a domů. Jakoby nic, ale hleďme, starý most je pryč! O demolici mostu, na který byl nepochybně vydán legální demoliční výměr, se na obci rozhodlo sice transparentně, ale ještě v době, kdy zájem veřejnosti o schůze zastupitelstva byl téměř nulový. Jak říká pan Jiří Hušek: „Sám jsem to zažil jako zastupitel v minulém volebním období, kdy veřejnost na zastupitelstvu hájil zpravidla jen více než osmdesátiletý pan Zuska… O malinko lepší to bylo tehdy, když byl na pořadu územní plán – to pak přišlo 5-7 lidí, kteří měli nějaký osobní zájem. Aktivita veřejnosti začala, jak dobře víme, až s panelárnou. Samozřejmě zastupitelstvo mohlo zvolit jiné cesty k informování veřejnosti a získání zpětné vazby (např. Oldřichovské listy), ale to, že to neudělalo, vlastně obráží ten zaběhaný stav někdejšího veřejného nezájmu. Proto bych tady možná malinko říznul i do vlastního a část viny ponechal na občanech. Most je dobrý příklad toho, že nezájem je zhoubný – poučení z toho může být „pojďme se o obci více bavit“ (viz Besedění), jinak tenhle most nemusí být poslední…“

Tenhle „náš starý most“ tu přežil hned několik přírodních pohrom a záplav Kdybychom zalistovali v knihách, našli bychom různé prameny o tom, kdy vlastně vznikl, kdo ho postavil a jak cenný pro nás Oldřichováky tento most vlastně je. Že se vlastně jedná o celkem ceněnou a pro nás v obci ojedinělou historickou památku. A tu by se možná našla i cesta jak tuto cennost v obci zachovat a hlavně zviditelnit.

Proč vlastně došlo k demolici, tedy k tomuto tzv. „Radikálnímu řezu“?

Zjistili jsme, že tento krok vznikl na popud a velikým i finančním přičiněním pana Trosta, jehož pohnutky jsou naprosto pochopitelné. Po katastrofické záplavě v srpnu 2010 byl dvůr jeho fabriky zatopen do nevídané míry. Průtok pod starým mostem byl zřejmě ucpán náplavou klád, stromů a povodňových náplav natolik, že voda vnikla do nádvoří fabriky. Je pochopitelné, že od té doby se nejen on, ale my všichni, kdo zde bydlíme podél Jeřice, obáváme každého trvalejšího a intenzivnějšího deště v předtuše něčeho tak děsivého, co nás potkalo onoho srpna 2010. Je jen s podivem, že se opět přistoupí k řešení důsledku, čímž je v tomto případě odstranění mostu, než aby se řešila příčina. Od srpna 2010 se jen velmi málo investovalo do zásahu do řeky. Obec se jistě snažila iniciovat správce povodí a lesů (viz nedávno zaslaný otevřený dopis), myslím ale, že měla být hlasitější a intenzivnější. Je nutné iniciovat další diskusi nad způsoby protipovodňové ochrany. Je zcela zřejmé, že pouhé čištění koryta a zpevňování břehů nemůže být jediným a koneckonců

ani hlavním způsobem prevence. Pokud to náhodou zafunguje, způsobí to rychlejší průchod povodňové vlny Oldřichovem a zvýrazní problém v Mníšku, Nové Vsi, Chrastavě… Je nutné to kombinovat s opatřeními v povodí - retencí nebo řízeným rozlivem (viz například projekt polderu s tůněmi v nivě Jeřice nad viaduktem – ale ani o tomhle projektu se vlastně veřejně moc neví a nedebatuje). Existuje studie odtokových poměrů Jeřice včetně návrhů na dílčí protipovodňová opatření (kromě těžení náplavů v některých místech a také pomístního opevnění břehů třeba i individuální ochrana ohrožených objektů hrázkováním apod.). Studii objednala Správa CHKO společně s obcí, ale ani o tom veřejnost moc neví, jakkoli ji autor veřejně představil… A i zde se jasně projevuje nutnost zvýšeného veřejného zájmu o dění v obci. Jsem přesvědčena, že i takto razantní zásah, jakým bylo odstranění starého mostu, tedy zdaleka věc neřeší a stejně jak se ucpal starý most, může se ucpat i ten nový a znamená to snad, že se budou bourat všechny mosty?? Pojďme iniciovat snahy o protipovodňová opatření u nás, neboť zvýší-li se veřejný zájem o tyto projekty, nebudou padat mosty. Je mi líto starého historického mostu.

Mohla to být krásná památka na časy minulé, mohl se lépe zviditelnit, zpřístupnit, mohl to být obecní výstavní prostor, mohl být provizorním přístupem do obce pro případné opravy nového most, které jistě nastanou, mohl…..Možná by stálo za to o tomto mostu zjistit více a zamyslet se nad možností jak uchovat jeho historickou stopu.

Hanka Myslivcová

Foto zdroj: Obec Oldřichov v Hájích, Jiřina Vávrová

most01

most02

most03

most04

most05

most06

Podrobnosti

Úřední hodiny:

Po 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
Út 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
St 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Čt 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
8:00 - 11:00
  • Adresa: OÚ Oldřichov v Hájích 151, 463 31
  • Tel.: (+420) 482 725 093-94
  • Tel.: (starostka Jana Šťastná) 775 280 562
  • e-podatelna: podatelna@oldrichov.cz
  • Datová schránka: 6tfbi63
  • IČ: 00481483
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
    Karel Pokorný, tel.: 482 363 846, 602 833 524

Zprávy z úřadu

Záměr pronajmout byt
10.07.2024 - 17.8.2024

Aktuality z obce

Dýňobraní
12.10.2024, 10:00 hod.

Oldřichovské listy č. 72
27. června 2024

Obíhačka
27.08.2024, 17:00 hod.

Oldřichovský letní swap
30.06.2024, 14:00 hod.

Bikepark
11. června 2024

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.