Sms kanál

Sms kanál

Informační SMS kanál
V únoru 2014 byl zaveden Informační kanál obce Oldřichov v Hájích, který spolu s hromadnými e-maily, vývěsnými tabulemi a webovými stránkami obce informuje zájemce o dění v obci. Jedná se o zasílání krátkých SMS zpráv do mobilních telefonů přihlášených odběratelů. Zájemci o využívání této služby se mohou přímo přihlašovat na webových stránkách obce a nebo požádáním o zaregistrování na OÚ Oldřichov v Hájích.
Obec Oldřichov v Hájích tímto nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění v obci.


Informační SMS kanál bude využíván například při:
• Plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení
• Plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, popř. plynu
• Uzavírkách místních komunikací
• Termínech mimořádných svozů odpadu
• Termínech konání zasedání zastupitelstva obce
• Povodňových situacích a dalších nebezpečích

Přihlašování zde