Nový odpadový systém v obci

Nový odpadový systém v obci

Zastupitelstvo obce na svém srpnovém zasedání schválilo nový odpadový systém od 1. 1. 2024.
Je navržen tak, aby:
1. Nezatěžoval tolik obecní rozpočet – náklady obce na odpadové hospodářství rok od roku stoupají, zatímco poplatek za odpady se nejméně 10 let nezměnil, v současné době obec na odpady doplácí několik set tisíc korun. Na odpady je potřeba se dívat stejně jako např. na elektrickou energii: Je to náklad, který plně hradí domácnost, která odpady produkuje, ne obec. Obec zajišťuje likvidaci nebezpečného, velkoobjemového a tříděného odpadu, vývoz odpadkových košů v centru obce a na cyklostezce aj.
2. Byl spravedlivější pro občany, kteří poctivě třídí. Současný motivační systém motivační není. Kdo poctivě třídí, dostane se na slevu cca 100 Kč, což skutečně není motivační. Motivační bude cenový rozdíl mezi malou 60l popelnicí a velkou 240l popelnicí.
3. „Donutil“ občany, kteří netřídí, aby třídit začali. Do roku 2025 bude pro obce povinnost vytřídit 60 % odpadu, do roku 2030 65 % a do roku 2035 pak 70 % odpadu. A za nesplnění této povinnosti budou samozřejmě finanční sankce, které se dotknou nás všech. V tuto chvíli se naše obec, co se týče vytříděnosti, pohybuje na cca 30 %.
Byla schválena tato opatření:
Zrušit poplatek na osobu, zavést platbu na č.p. dle kapacity zvolené popelnice. Domácnosti, které poctivě třídí, se vejdou do malé 60 litrové popelnice s vývozem 1x za 14 dní. Domácnosti, které netřídí, si za svou pohodlnost a nešetrnost k životnímu prostředí připlatí. V současné době všichni platí stejně, takže nikdo není finančně motivován produkovat méně
odpadu a třídit.
Velikost popelnice bude možné flexibilně měnit dle aktuální životní situace občanů (např. malé děti – plíny apod.).
Varianty popelnic: 60 l, 120 l, 240 l, vývoz buď každý týden nebo 1 x 14 dní. Bude možný i kombinovaný svoz – např. v zimě kvůli popelu z uhlí větší nádoba, nebo častější vývoz.
Platbu poplatku bude možné uhradit ve dvou splátkách.
● S platbou na čp. je spojeno určení výše poplatku za litr odpadu, výše poplatku bude určena vyhláškou, která se v současné době připravuje. Cena za litr odpadu byla zastupitelstvem obce stanovena ve výši 0,8 Kč. 
● S ohledem na lis, který má obec v panelárně, je potřeba pokud možno co nejvíce vytříděného odpadu vozit na sběrné místo. Plasty a kartony je potřeba lisovat, abychom neplatili za vývoz vzduchu. Lisování tříděného odpadu sníží náklady nám všem. Bude proto možné odkládat pytle s plasty a karton i mimo otvírací dobu sběrného místa. Prostor sběrného místa bude samozřejmě pod kamerami kvůli pořádku.
Do odpadového systému budou zapojeni i chalupáři, tj. i na ně se bude vztahovat platba za č.p.; mnozí zde ostatně žijí větší část roku.
Je třeba zapojit do odpadového systému i podnikatele v obci. V současné době dochází ke zneužívání obecního odpadového systému, kdy podnikatelé odhazují odpad ze své podnikatelské činnosti do nádob, jejichž vývoz platí obec. (Podnikatelé ze zákona musí mít potvrzení, jakým způsobem likvidují odpady ze své podnikatelské činnosti, je tudíž v jejich
zájmu, aby měli uzavřenou smlouvu s FCC.)
● Samozřejmě myslíme i na osaměle žijící osoby. Osaměle žijící senioři mohou požádat obec o dar v hodnotě 500,- Kč.
● Bude sníženo množství velkoobjemového odpadu, který občané mohou odvézt do sběrného místa bezplatně – na č.p. 500 kg za rok. Původních 500 kg na osobu málokdo skutečně vyčerpal a docházelo také ke zneužívání tohoto systému, kdy na naše občany nám do sběrného místa vozili odpad lidé z okolních obcí.
Sleva za rok 2023 bude započítána.
Do 30.11.2023 je třeba dát vědět na obec, jak velkou popelnici ke svému domu potřebujete. Kdo nenahlásí velikost popelnice a četnost vývozu, dostane automaticky 120l s vývozem 1x14 dní. Vyplňte proto tuto jednoduchou tabulku a doneste ji na obecní úřad, nebo napište paní Bekešové email: jana.bekesova@oldrichov.cz. Kapacitu nádoby na komunální odpad a četnost vývozu si můžete zvolit také pomocí ankety v systému Munipolis.

Podrobnosti

Úřední hodiny:

Po 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
Út 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
St 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Čt 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
8:00 - 11:00
  • Adresa: OÚ Oldřichov v Hájích 151, 463 31
  • Tel.: (+420) 482 725 093-94
  • Tel.: (starostka Jana Šťastná) 775 280 562
  • e-podatelna: podatelna@oldrichov.cz
  • Datová schránka: 6tfbi63
  • IČ: 00481483
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
    Karel Pokorný, tel.: 482 363 846, 602 833 524

Zprávy z úřadu

Záměr – pronájem pozemků
14.06.2024 - 1.7.2024

Sběrné místo
13.06.2024 - 7.7.2024

Dovolená -Obecní úřad
6.06.2024 - 29.6.2024

Aktuality z obce

Bikepark
11. června 2024

Dětský den
11. června 2024

Knihomolna
2. června 2024

E-audioknihy
28. května 2024

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.