Výpis článků dle kategorie

9.03.2022 Zápis ze ZO 28.2.2022 »
Celé znění zápisu bude zveřejněno po ověření Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se 13/2/2022 28.2.2022 ZO projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022 o stanovení systému odpadového hospodářství. 5 0 0 14/2/2022 28.2.2022 ZO projednalo a schvaluje žádost o prodloužení termínu dodání...
8.03.2022 Zápis ze ZO 31.1.2022 »
Celé znění zápisu naleznete zde: 2022-01-31_ZO_zápis_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se 1/1/2022 31.1.2022 ZO projednalo a bere na vědomí Dodatek č. 14 pro kalendářní rok 2022 k Rámcové smlouvě o nákupu a zpracování knih s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, p.o., se sídlem Rumjancevova 1362/1, 460 53...
8.03.2022 Zápis ze ZO 21.12.2021 »
Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-12-21_ZO_zápis_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se 76/10/2021 21.12.2021 ZO projednalo a schvaluje záměr odprodat části pozemků p.č. 288/1, 2110/3 a 289/5 v k.ú. Oldřichov v Hájích a starostu obce pověřuje zveřejněním záměru. 6 0 0 77/10/2021 21.12.2021 ZO...
8.03.2022 Zápis ze ZO 25.10.2021 »
Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-10-25_ZO_zápis_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se 63/9/2021 25.10.2021 ZO projednalo a bere na vědomí Zprávu ze zasedání Finančního výboru bez připomínek. 6 0 0 64/9/2021 25.10.2021 ZO projednalo a bere na vědomí Zprávu ze zasedání Kontrolního výboru bez...
18.10.2021 Zápis ZO 21.9.2021 »
Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-09-21_Zápis_ZO_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se 56/8/2021 21.9.2021 ZO projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2021, které navyšuje rozpočet na rok 2021 o 144 598,71Kč, tj. příjmy na 13 025 298,77Kč a výdaje na 18 813 584,68Kč. Financování se...
18.10.2021 Zápis ze ZO 30.8.2021 »
Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-08-30_Zápis_ZO_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se 50/7/2021 30.8.2021 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – vedení inženýrských sítí (vodovodního řadu) na pozemkové parcele č. 153/4 v k.ú. Oldřichov v Hájích s vlastníkem SJM Mgr. Dominikem...
18.10.2021 Zápis ze ZO 21.6.2021 »
Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-06-21_Zápis_ZO_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se 46/6/2021 21.6.2021 ZO projednalo a bere na vědomí  zprávu z jednání Finančního výboru bez připomínek. 7 0 0 47/6/2021 21.6.2021 ZO projednalo a schvaluje výběr dodavatele veřejné zakázky „Dopravní automobil...
18.10.2021 Zápis ze ZO ze dne 31.5.2021 »
Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-05-31_Zápis_ZO_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se 39/5/2021 31.5.2021 ZO projednalo a bere na vědomí  zprávu z jednání Kontrolního výboru bez připomínek. 7 0 0 40/5/2021 31.5.2021 ZO projednalo a schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za...
27.05.2021 Zápis ze ZO z 27.4.2021 »
Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-04-27_ZO_zápis_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se 25/4/2021 27.4.2021 ZO projednalo a schvaluje schodkový rozpočet obce Oldřichov v Hájích na rok 2021 v celkovém objemu 19 628 787,91Kč příjmů (12 840 494,00,-Kč příjmů a financování převodem zůstatku z roku 2020 ve...
27.05.2021 Zápis ze ZO z 29.3.2021 »
Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-03-29_ZO_zápis_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se 16/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo a bere na vědomí předloženou zprávu Finančního výboru. 5 0 0 17/3/2021 29.3.2021 ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o umístnění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování se...
10.03.2021 Veřejná zakázka – náves (mobiliář, lavičky, zídka) »
Starosta obce na základě usnesení zastupitelstva obce  ze dne 30.11.2020 vyhlašuje dne 10.3.2021 výběrové řízení na zakázku malého rozsahu: Náves Oldřichov v Hájích – SO2 vodní nádrž, SO3 hatě, SO5 Zídka pro posezení a SO6 mobiliář Dokumenty k výběrovému řízení naleznete na portálu...
8.03.2021 Zápis ze ZO z 1.3.2021 »
Celé znění zápisu naleznete zde: 2021-03-01_Zápis_ZO_anonym Usnesení ze dne Obsah usnesení pro proti zdržel/a se 10/2/2021 1.3.2021 ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek v podobě daru ve výši 5,-Kč/obyvatele ve prospěch Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., Pod Perštýnem 321/1, Liberec.  5 0 0 11/2/2021 1.3.2021 ZO...

počet položek: 12