Územní rozhodnutí  o umístění stavby

Územní rozhodnutí o umístění stavby

  • Jiřina Vávrová
  • 2. září 2016
  • soubor

Žadatel: ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874, Podmokly, 405 02 Děčín IV

Zplnomocněný zástupce: ELMOS Liberec, s.r.o., IČO 47780126, Ševčíkova 982, 460 06 Liberec 6

 

Městský úřad Chrastava, odbor výstavby a územní správy, náměstí 1. máje 1, Chrastava, telefon: 482 363 857-860, e-mail: ovus@chrastava.cz, fax: 485 143 344, internet: www.chrastava.cz

Spis. zn.: Č.j.: Výst.2969/2016/GB OVUS/3602/2016/GB

Vyřizuje: Barbora Grebson, telefon: 482 363 858, e-mail: b.grebson@chrastava.cz Chrastava,

Rozhodnutí o umístění stavby

LB_Oldřichov v Hájích části NN IE-12-4003883

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 225 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 226 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 228 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 235 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 236 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 237/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 237/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 238 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 239 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 242 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 289 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1813/2 (trvalý travní porost), parc. č. 1826 (zahrada), parc. č. 1886/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1887/2 (zahrada), parc. č. 1901 (zahrada), parc. č. 1903 (zahrada), parc. č. 1911/2 (trvalý travní porost), parc. č. 1925 (zahrada), parc. č. 1926/1 (zahrada), parc. č. 1926/2 (zahrada), parc. č. 1927 (zahrada), parc. č. 1962 (ostatní plocha), parc. č. 1963 (ostatní plocha) v katastrálním území Oldřichov v Hájích, obec tamtéž.

uzemni-rozhodnuti-2016_08_29