Nový nájemce Besedy, nová redakční rada Oldřichovských listů a Komplexní pozemkové úpravy

Nový nájemce Besedy, nová redakční rada Oldřichovských listů a Komplexní pozemkové úpravy

Beseda má nového nájemce

Oldřichováci zajásali, když Zastupitelstvo obce vybralo 9. února na veřejném zasedání nového nájemce restaurace Beseda. Je jím Iva Jarešová, která chce otevřít během několika měsíců. Řešit se bude výměna oken, hlavní prostor restaurace bude nekuřácký.

Beseda byla zavřená od prosince 2014.

Následuje několik fotografií, jak vypadala Beseda v nedávné minulosti.

Nová redakční rada Oldřichovských listů

Zastupitelstvo obce 9. února 2014 jmenovalo novou redakční radu Oldřichovských listů ve složení: Martin Modrý, Eda Bílkovský, Jiřina Vávrová a Lenka Kosková Třísková. Redakční rada chce vydávat zpravodaj čtyřikrát do roka, informovat o dění v obci, kontrolovat pravopis a pravidelně přinášet přehled akcí konaných v Oldřichově. Do časopisu může přispívat každý. Příspěvky, prosím, zasílejte na email: listy@oldrichov.cz

Komplexní pozemkové úpravy

Zastupitelstvo na svém zasedání dne 9. února 2015 schválilo podání žádosti Státnímu pozemkovému úřadu o provedení tzv. komplexních pozemkových úprav (KPÚ) v katastru obce Oldřichov v Hájích.

Jde o dlouhodobý proces, který by měl přinést lepší funkční využití extravilánu obce. Týká se luk a polí mezi lesem a zástavbou; úpravy nezahrnují pozemky v zástavbě. KPÚ proběhnou jen tehdy, když bude žádost obce a vlastníků zemědělské půdy v obci přijata Státním pozemkovým úřadem.

Žadatelů je více, zatím ale není nic jisté. Jedním z hlavních témat komplexních pozemkových úprav je minimalizace povodňových škod a řešení odtokových poměrů daného území. Jde též o zásadní témata naší obce, proto zastupitelstvo schválilo podání žádosti o zahájení KPÚ v roce 2015. Vlastníci zemědělské půdy budou oslovováni adresným dopisem ze Státního pozemkového úřadu, který je zadavatelem KPÚ. Účast v KPÚ je dobrovolná.

Součástí pozemkových úprav je tzv. plán společných zařízení. Obsahuje opatření ke zpřístupnění pozemků (síť polních a lesních cest vč. mostků, propustků atd.), vodohospodářská opatření (např. vodní nádrže, poldry či revitalizace toků), protierozní opatření (např. meze, záchytné příkopy) a opatření ke zlepšení životního prostředí (např. biokoridory, výsadba zeleně).

Další význam KPÚ pro vlastníky pozemků:

  • vzniká nová digitální katastrální mapa (DKM) v nejvyšší třídě kvality; • možnost scelení, dělení, směn či úpravy nevhodných tvarů pozemků; • možnost rozdělení spoluvlastnictví; • zpřístupnění pozemků sítí polních cest, zprostupnění krajiny; • nové určení bonity zemědělské půdy; • bezplatné vytyčení pozemků.

Proces pozemkových úprav trvá cca 4 roky. Následně je zahájena výstavba prioritních opatření ze schváleného plánu společných zařízení, přičemž je možno využít finanční prostředky z Operačního programu – Program rozvoje venkova.

Radim Šarapatka, Jan Duda

zdroj: Oldřichovské listy č.35

Podrobnosti

Úřední hodiny:

Po 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
Út 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
St 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Čt 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
8:00 - 11:00
  • Adresa: OÚ Oldřichov v Hájích 151, 463 31
  • Tel.: (+420) 482 725 093-94
  • Tel.: (starostka Jana Šťastná) 775 280 562
  • e-podatelna: podatelna@oldrichov.cz
  • Datová schránka: 6tfbi63
  • IČ: 00481483
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
    Karel Pokorný, tel.: 482 363 846, 602 833 524

Zprávy z úřadu

Záměr pronajmout byt
10.07.2024 - 17.8.2024

Aktuality z obce

Dýňobraní
12.10.2024, 10:00 hod.

Oldřichovské listy č. 72
27. června 2024

Obíhačka
27.08.2024, 17:00 hod.

Oldřichovský letní swap
30.06.2024, 14:00 hod.

Bikepark
11. června 2024

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.