Nový nájemce Besedy, nová redakční rada Oldřichovských listů a Komplexní pozemkové úpravy

Nový nájemce Besedy, nová redakční rada Oldřichovských listů a Komplexní pozemkové úpravy

  • zveřejnil (a): Jiřina Vávrová
  • 9. února 2015

Beseda má nového nájemce

Oldřichováci zajásali, když Zastupitelstvo obce vybralo 9. února na veřejném zasedání nového nájemce restaurace Beseda. Je jím Iva Jarešová, která chce otevřít během několika měsíců. Řešit se bude výměna oken, hlavní prostor restaurace bude nekuřácký.

Beseda byla zavřená od prosince 2014.

Následuje několik fotografií, jak vypadala Beseda v nedávné minulosti.

Nová redakční rada Oldřichovských listů

Zastupitelstvo obce 9. února 2014 jmenovalo novou redakční radu Oldřichovských listů ve složení: Martin Modrý, Eda Bílkovský, Jiřina Vávrová a Lenka Kosková Třísková. Redakční rada chce vydávat zpravodaj čtyřikrát do roka, informovat o dění v obci, kontrolovat pravopis a pravidelně přinášet přehled akcí konaných v Oldřichově. Do časopisu může přispívat každý. Příspěvky, prosím, zasílejte na email: listy@oldrichov.cz

Komplexní pozemkové úpravy

Zastupitelstvo na svém zasedání dne 9. února 2015 schválilo podání žádosti Státnímu pozemkovému úřadu o provedení tzv. komplexních pozemkových úprav (KPÚ) v katastru obce Oldřichov v Hájích.

Jde o dlouhodobý proces, který by měl přinést lepší funkční využití extravilánu obce. Týká se luk a polí mezi lesem a zástavbou; úpravy nezahrnují pozemky v zástavbě. KPÚ proběhnou jen tehdy, když bude žádost obce a vlastníků zemědělské půdy v obci přijata Státním pozemkovým úřadem.

Žadatelů je více, zatím ale není nic jisté. Jedním z hlavních témat komplexních pozemkových úprav je minimalizace povodňových škod a řešení odtokových poměrů daného území. Jde též o zásadní témata naší obce, proto zastupitelstvo schválilo podání žádosti o zahájení KPÚ v roce 2015. Vlastníci zemědělské půdy budou oslovováni adresným dopisem ze Státního pozemkového úřadu, který je zadavatelem KPÚ. Účast v KPÚ je dobrovolná.

Součástí pozemkových úprav je tzv. plán společných zařízení. Obsahuje opatření ke zpřístupnění pozemků (síť polních a lesních cest vč. mostků, propustků atd.), vodohospodářská opatření (např. vodní nádrže, poldry či revitalizace toků), protierozní opatření (např. meze, záchytné příkopy) a opatření ke zlepšení životního prostředí (např. biokoridory, výsadba zeleně).

Další význam KPÚ pro vlastníky pozemků:

  • vzniká nová digitální katastrální mapa (DKM) v nejvyšší třídě kvality; • možnost scelení, dělení, směn či úpravy nevhodných tvarů pozemků; • možnost rozdělení spoluvlastnictví; • zpřístupnění pozemků sítí polních cest, zprostupnění krajiny; • nové určení bonity zemědělské půdy; • bezplatné vytyčení pozemků.

Proces pozemkových úprav trvá cca 4 roky. Následně je zahájena výstavba prioritních opatření ze schváleného plánu společných zařízení, přičemž je možno využít finanční prostředky z Operačního programu – Program rozvoje venkova.

Radim Šarapatka, Jan Duda

zdroj: Oldřichovské listy č.35

Starší příspěvek Zima v Oldřichově
Novější příspěvek Oldřichovská sjezdovka

Související

Živý Betlém a zpívání koled »

Srdečně vás zveme na společné zpívání koled u Živého Betléma na návsi u OÚ 11. 12. 2022 v 16 hodin. Čaj a svařák zdarma. Za organizátory se těší Jířa...

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - vánoce Živo v Hájích živý betlém

Oldřichovské vánoční trhy »

Po skončení Mikulášské cca od 16 hodin pokračujeme tradičními vánočními trhy na sále Besedy. 3. 12. 2022 16 hodin. Vstup i stánek zdarma. Za...

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - trhy vánoce Živo v Hájích

Mikulášská »

Zveme děti na Mikulášskou nadílku. Čekají vás: ďábelské úkoly, andělské vyrábění, pekelné divadlo a samozřejmě peklo ve sklepě. 3.12.2022 ve 14 hodin...

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - Mikulášská Živo v Hájích

Strašidelný les »

Pojďte se krásně bát. 13.10.2022 v 17 hodin, sraz u čp. 106. S sebou: baterku, pevnou obuv a hlavně odvahu. Za organizátory se těší Jířa...

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - strašidelný les Živo v Hájích

Nález kola »

Dnes bylo v Oldřichově v Hájích " Na Pilách" nalezeno kolo. Majitel si ho může vyzvednout na obecním úřadě v Oldřichově v Hájích.

Jana Bekešová - 2.8.2022 - úřední deska

Oldřichovské listy č.64 »

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - občasník

Volejbalový turnaj »

10.9.2022, neděle, 10:00, louka u OÚ

Jiřina Vávrová - 1.8.2022 - volejbal

Oznámení hejtmana LK »

Jana Bekešová - 1.8.2022 - úřední deska

Nový dopravní automobil- hasičů Oldřichov v Hájích »

NOVÝ DOPRAVNÍ AUTOMOBIL PŘEDÁN K UŽÍVÁNÍ Nový automobil určený k přepravě osob pro Jednotku požární ochrany obce Oldřichov v Hájích byl předán k...

Jana Bekešová - 1.8.2022 - úřední deska

Dovolená- obecní úřad Oldřichov v Hájích »

Obecní úřad Oldřichov v Hájích oznamuje občanům, že ve dnech 8.8.2022 až 12.8.2022.  bude úřad uzavřen z důvodu čerpání dovolené Jany...

Jana Bekešová - 1.8.2022 - úřední deska

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060845364 »

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: Oldřichov v Hájích (okres Liberec) č. p. 20, 230, 239 dne 1.8.2022 od 9.00 do 14.30 hodin

Jana Bekešová - 11.7.2022 - úřední deska

Anketa odpady v obci Oldřichov v Hájích »

odkaz na online verzi dotazníku:      https://forms.gle/jVCZZnmkKXgiZWU57 Termín pro odevzdání dotazníku je  20.7.2022

Jana Bekešová - 7.7.2022 - úřední deska