Oldřichovští hasiči v tisku

Oldřichovští hasiči v tisku

  • zveřejnil (a): Jiřina Vávrová
  • 13. května 2014

Výcvik ve Vysokém Mýtě se objevil hned na několika místech v tisku a na internetu:

http://www.pozary.cz/clanek/85157-liberecti-profici-predavali-zkusenosti-dobrovolnym-kolegum-vedli-vycvik-ve-flashover-kontejneru/

Výcvik ve Vysokém Mýtě se objevil hned na několika místech v tisku a na internetu:

http://www.pozary.cz/clanek/85157-liberecti-profici-predavali-zkusenosti-dobrovolnym-kolegum-vedli-vycvik-ve-flashover-kontejneru/

Liberečtí profíci předávali zkušenosti dobrovolným kolegům, vedli výcvik ve flashover kontejneru 13.05.2014 18:00Hasičina | Liberecký kraj

Jedním z hlavních protivníků je pro hasiče oheň. Právě v tomto duchu byla vedena odborná příprava pro členy JSDHO Liberec – Vesec, Frýdlant, Chotyně, Raspenava a Oldřichov v Hájích.

Díky možnostem, které nabízí výcvikové zařízení ve Vysokém Mýtě (ZSRPP – Zařízení simulující reálné podmínky požáru tzv. FLASHOVER KONTEJNER), si mohli vyzkoušet své teoreticky nabyté znalosti v podmínkách téměř reálných. Vyzkoušeli si na vlastní kůži, co vydrží jejich ochranné pomůcky a oni sami při teplotách až 500°C. Celkem se zúčastnilo 24 frekventantů.

Vedením této odborné přípravy byli pověřeni lektoři FOK z ÚO Liberec. Vybraní členové z řad JSDHO nejprve prošli teoretickou přípravou v časové dotaci 3h + 1h . Zde si připomněli všechny důležité zásady pro boj s ohněm a kouřem. Dozvěděli se o nebezpečných jevech doprovázejících požáry v uzavřených objektech, jakými jsou např. ROLLOVER, FLASHOVER a BACKDRAFT.

V teoretické rovině byli seznámeni, jak nebezpečným jevům předcházet, jak je rozeznat a v neposlední řadě, jak se jim bránit. Další částí teorie byla práce s proudnicí a využití tzv. 3D hašení. Po tomto tříhodinovém bloku následoval praktický výcvik v používání proudnice při 3D hašení a správnosti aplikace vody jako hasiva. Ve dnech 26. 4 a 10. 5. následoval výcvik ve Vysokém Mýtě s časovou dotací 4h. Nejprve proběhla tzv. pozorovací část. „Na vlastní kůži" si hasiči vyzkoušeli, co je ROLLOVER v téměř reálných podmínkách požáru řízeného ventilací s důrazem na nutnost dodržovat všechny zásady pro boj s ohněm a kouřem, které se dozvěděli v teorii. Zároveň se ocitli, někteří i poprvé v životě, v prostředí nulové viditelnosti kvůli tmě a kouři uvnitř kontejneru.

Druhá část byla zaměřena na průzkum a vyhledání osob. Zde se utvrdili v tom, jak je důležité této činnosti věnovat pozornost při své pravidelné odborné přípravě, a to nejen teoreticky, ale i prakticky. Neznámé prostředí, vysoká teplota, téměř nulová viditelnost a navíc nebezpečí číhající v peci, to vše patřilo k této části výcviku.

Tepelná setrvačnost už byla pouze závěrečnou „třešničkou na dortu“. Frekventanti si na vlastní kůži vyzkoušeli kvalitu svých ochranných pomůcek. Dále bylo prakticky předvedeno jak správně zacházet s proudnicí, lépe řečeno jak aplikovat vodu, aby nehrozilo nebezpečí opaření. Mnozí zjistili, že méně je někdy více. Závěrem celé odborné přípravy bylo připomenutí těch nejdůležitějších zásad, upozornění na některé nedostatky ze strany cvičících a doporučení do odborné přípravy, kterou si provádí JSDHO samostatně.

Speciální poděkování patří HZS Pardubického kraje za zapůjčení výcvikového zařízení.

Autoři textu: pprap. Jiří Košek, nprap. Ing. Jan Pluhař

V Libereckém deníku

http://liberecky.denik.cz/pozary/hasici-se-ocitli-v-ohnivem-kontejneru-20140514.html

Hasiči se ocitli v ohnivém kontejneru

HASIČI SE POTÝKALI nejen s vysokými teplotami, z hořícího kontejneru simulujícího požár v uzavřeném prostoru museli vytáhnout i v něm při průzkumu objeveného člověka. Nebyla to ale žádná lehká figurína, nýbrž instruktor z řad profesionálních hasičů. HASIČI SE POTÝKALI nejen s vysokými teplotami, z hořícího kontejneru simulujícího požár v uzavřeném prostoru museli vytáhnout i v něm při průzkumu objeveného člověka. Nebyla to ale žádná lehká figurína, nýbrž instruktor z řad profesionálních hasičů. Autor: Deník/David Modrý

14.5.2014 09:17

Vysoké Mýto, Liberecko – „Už vím, co znamená vařit se ve vlastní šťávě," řekl Deníku Petr Martinek, dobrovolný hasič z Oldřichova v Hájích. Ten se v sobotu spolu s několika kolegy z Liberecka zúčastnil fyzicky náročného výcviku.

 Zatímco většina lidí si v ten den užívala hezkého počasí a relaxovala, dobrovolní hasiči z Liberce – Vesce, Frýdlantu a již uvedeného Oldřichova v Hájích, se vydali vstříc mnohem vyšším teplotám. Den strávili ve Vysokém Mýtě, kde se nachází jedno 
z mála zařízení, ve kterém si mohou na vlastní kůži otestovat zásah u reálného požáru 
v uzavřeném prostoru. Doslova krev potili v takzvaném flashover kontejneru (FOK) pod dohledem instruktorů Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (HZSLK) ze stanice Liberec a Raspenava. „Poznali jsme, jaké to je být ve velké tepelné zátěži při náročném zásahu. Díky tomu jsme si vyzkoušeli, jaké máme hranice v odolnosti vůči teplu," zhodnotil výcvik Martinek.

Oldřichovští hasiči v tisku

Flashover kontejner

Podle hasičů patří požáry 
v uzavřených prostorách mezi nejsložitější a nejnebezpečnější zásahy. Při začínajícím požáru v takovém prostředí se totiž hasiči vystavují nebezpečí. Například backdraftu, což je prudké a explozivní vznícení nespálených plynů vzniklých při nedokonalém hoření v uzavřené místnosti. Ten podle Richarda Michny 
z HZSLK vznikne při otevření rozpálených dveří, zpod kterých se valí dým, ve chvíli, kdy se do místnosti nasaje kyslík.

„Instruktoři se při výcviku ve FOK snaží tento jev napodobit a naučit hasiče, jak mu předcházet, jakou zvolit taktiku vstupu do hořící budovy a samotného hašení. Navíc je učí správnému zacházení 
s proudnicí a také způsobu hašení s minimální spotřebou vody. Jde o metodu 3D vodní mlhy, která byla dříve známa pod názvem pulzní hašení," upřesnil Michna.

Pohyb v kontejneru, ve kterém hořely dřevěné palety (hasičům je pro výcvik poskytla firma Forus s.r.o. 
z Dubé u České Lípy), je fyzicky i psychicky velmi náročný, rozdíl vnitřních teplot je až šest set stupňů. Hasiče to ale nezastaví. Učí se správnému pohybu v požárem zasaženém prostoru za velmi vysokých teplot a vyhledávání lidí a ohnisek.

Autor: David Modrý

Starší příspěvek Oldřichovští hasiči ve Vysokém...
Novější příspěvek Záchrana koně v tisku

Související

Živý Betlém a zpívání koled »

Srdečně vás zveme na společné zpívání koled u Živého Betléma na návsi u OÚ 11. 12. 2022 v 16 hodin. Čaj a svařák zdarma. Za organizátory se těší Jířa...

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - vánoce Živo v Hájích živý betlém

Oldřichovské vánoční trhy »

Po skončení Mikulášské cca od 16 hodin pokračujeme tradičními vánočními trhy na sále Besedy. 3. 12. 2022 16 hodin. Vstup i stánek zdarma. Za...

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - trhy vánoce Živo v Hájích

Mikulášská »

Zveme děti na Mikulášskou nadílku. Čekají vás: ďábelské úkoly, andělské vyrábění, pekelné divadlo a samozřejmě peklo ve sklepě. 3.12.2022 ve 14 hodin...

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - Mikulášská Živo v Hájích

Strašidelný les »

Pojďte se krásně bát. 13.10.2022 v 17 hodin, sraz u čp. 106. S sebou: baterku, pevnou obuv a hlavně odvahu. Za organizátory se těší Jířa...

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - strašidelný les Živo v Hájích

Nález kola »

Dnes bylo v Oldřichově v Hájích " Na Pilách" nalezeno kolo. Majitel si ho může vyzvednout na obecním úřadě v Oldřichově v Hájích.

Jana Bekešová - 2.8.2022 - úřední deska

Oldřichovské listy č.64 »

Jiřina Vávrová - 2.8.2022 - občasník

Volejbalový turnaj »

10.9.2022, neděle, 10:00, louka u OÚ

Jiřina Vávrová - 1.8.2022 - volejbal

Oznámení hejtmana LK »

Jana Bekešová - 1.8.2022 - úřední deska

Nový dopravní automobil- hasičů Oldřichov v Hájích »

NOVÝ DOPRAVNÍ AUTOMOBIL PŘEDÁN K UŽÍVÁNÍ Nový automobil určený k přepravě osob pro Jednotku požární ochrany obce Oldřichov v Hájích byl předán k...

Jana Bekešová - 1.8.2022 - úřední deska

Dovolená- obecní úřad Oldřichov v Hájích »

Obecní úřad Oldřichov v Hájích oznamuje občanům, že ve dnech 8.8.2022 až 12.8.2022.  bude úřad uzavřen z důvodu čerpání dovolené Jany...

Jana Bekešová - 1.8.2022 - úřední deska

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060845364 »

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: Oldřichov v Hájích (okres Liberec) č. p. 20, 230, 239 dne 1.8.2022 od 9.00 do 14.30 hodin

Jana Bekešová - 11.7.2022 - úřední deska

Anketa odpady v obci Oldřichov v Hájích »

odkaz na online verzi dotazníku:      https://forms.gle/jVCZZnmkKXgiZWU57 Termín pro odevzdání dotazníku je  20.7.2022

Jana Bekešová - 7.7.2022 - úřední deska