1.díl. Kapitola L: SEZNAM DOMŮ celé obce Oldřichov v Hájích a jejich majitelů ke dni 1. lednu 1933

1.díl. Kapitola L: SEZNAM DOMŮ celé obce Oldřichov v Hájích a jejich majitelů ke dni 1. lednu 1933

SEZNAM DOMŮ celé obce Oldřichov v Hájích a jejich majitelů ke dni 1. lednu 1933

OLDŘICHOV V HÁJÍCH
čp. majitel
1. Ferdinand Storm jun. obchodník se dřívím
2. Emil Kabat; zahradník
3. Eduard Geisler, rolník
4. Josef Passig, rolník
5. Adolf Peuker, zahradník
6. Franz Berger, rolník
7. Franz Berger, novostavba
8. Ferdinand Prokop, rolník 
9. Edmund Franz, rolník
10. Josef Rosenbaum, kovář

11.Josef Krause, rolník
12. Johann Franze, truhlárna
13. vyhořelo 30.6 1890 (Franz Effenberger)
14. Franz Geisler, rolník, pila
15. Stephan Passig, rolník, pískovna
16. Josef Köhler, kameník
17. Josef Mann, mistr kamenický
18. Reinhard Storm, rolník
19. Reinhard Arnold, rolník
20. Anton Horn, prádelna
21. Stará pila, prostřední budova (Rudolf Seiche)
22. Rudolf Seiche, prádelna bavlny
23. vyhořelo 15. 12. 1912, nebylo obnoveno (Bud. Seiche) 
24. Ferdinand Passig, pekař
25. Stephan Effenberger, zahradník
26. Anton Kratzer, zahraník a kameník
27. Gustav Elstner, zahradník
28. Franz Rassel, domkář
29. Karl Morche, mistr kamenický hostinec "Zur Esche"
30. Josef Pfeifer, dělník
31. Anton Köhler, kameník
32. Anton Ressel, kameník
33. Marie Pfeiferová, vdova po topičovi
34. Edmund Scholz, rolník
35. Anton Köhler, zahradník
36. Ferdinand Lange, lesník
37. Stephan Köhler, zahradník
38. Karl Neuhäuser, rolník a obchodník s dřívím
39. Alfred Wildner, rolník
40. Alfred Wildner - světnička patřící pile
41. Josef Geisler, rolník
42. Ferdinand Elstner, zahradník
43. Anton Effenberger, rolník a hostinec
44. Rudolf Schöler, zahradník
45. Wilhelm Passig, dělník
46. Rudolf Effenberger, rolník
47. Ferdinand Passig, rolník
48. Franz Preibisch, rolník

49. Wilhelm Geisler, rolník
50. Franz Richter, rolník
51. Franz Preibisch, rolník
52. Julie Pfeiferová, soukromnice
53. Anton Köhler, soukromník

54. Reinhard Effenberger, řezník, hostinec "Zur Vereinshalle".
55. strženo 1870, stál u kamenolomu
56. strženo, nedaleko čp. 44
57. strženo, pod čp. 41
59. Julie Köhlerová, soukromnice
59. Rudolf Passig, rolník
60. Franz a Terezie Stelzigovi, penzisté
61. Ferdinand Sperandio, hlídač na silnici
S2. Wilhelm Schubert, kameník
63. Anton Elstner, kamenický dělník a dřevorubec
64. Wilhelm Prokop, zedník
65. Ferdinand Storm
66. Eduard Morche, tesař
67. Wilhelm Geisler, kamenický dělník
68. Anton Horn
69. Ferdinand Morche, kupec
70. Alfred Pivernetz, dělník
71. Karl Köhler, kamenický dělník
72. Marie Morcheová, soukromnice
73. Eduard Köhler, zbouráno
74. Anton Köhler, dělník

75. Josef Pfeifer, dělník

76. Karl Seibt, kameník
77. vyhořelo 16. 9. 1890
78. společníci pily (zadní pila)
79. Eduard Köhler, obchodník se dřevem
80. Franz Effenberger, soukromník
81. Emma Walterová, dělnice, nyní ve spořitelně v Mníšku
82. Anton Pfeifer, hajný
83. Marie Köhlerová, dělnice
84. Stephan Effenberger, zahradník
85. Franz Berger, strženo 1895
86. strženo, stálo pod čp. 6
87. Karl Köhler, krejčí
88. Josef Wildner, zahradník
89. Julie Arnoldova, soukromnice
90. strženo, stálo u čp. 54
91. Karl Köhler, dělník
92. Anton Hannig, švec
93. Adolf Krause, zedník
94. strženo, není
95. Wilhelm Wildner, rolník
96. strženo, není

97. Josef Köhler, pilař
98. strženo 1910, stál pod čp. 99
99. Eduard Wagner, kameník a zahradník 
100. státní hájovna - obývá Reinhold Stärz, hajný
101. Eduard Köhler, kamenický dělník
102. Friedrich Krause, zahradník
103. Franz Wünsch, horní dům
104. Oskar Köhler, sedlák
105. Albert Köhler, obchodník dřívím
106. Wilhelm Pfeifer, kamenický dělník
107. Wilhelm Richter, přadlák
108. Bert Seibtová, soukromnice
109. Emilie Morcheová, rolnice

110. Franz Geisler, výměnek čp. 14
111. Bert Pfeiferová, soukromnice
112. Reinhold Funke, podúředník na poště
113. vdova po Eduardu Geislerovi a syn, hostinec "Stiller Zecher"
114. Berta Seibtová, soukromnice
115. Reinhold Hübner, výrobce hrábí
116. Rudolf Stärz, zahradník
117. Anton Geisler, dělník
118. Wenzel Prade, ve službě železnice
119. Adolf a Ida Miethig zahradníci
120. Reinhold Geisler pomocný 
121. Emil Hausmann, železniční tesař
122. Josef Köhler, pilař
123. Franz Effenberger, ve službě železnice
124. Josef Seibt, kameník
125. Anton Pfeifer, dělník
126. Eduard Brunsen, kameník
127. Brich Pfeifer, nezletilý
128. vyhořel 12. 3. 1873, patřil k čp. 47
129. obecní chudobinec
130. Josef Lange, dělník
131. Anton Köhler, zedník
132. Marie Geislerová, rolnice
133. Karl Köhler, zahradník
134. Josef Köhler, soukromník
135. Josef Seibt, bednář
136. Johann Horche, kamenický dělník
137. Ida Effenbergerová, dělnice
138. Berta Rosenbaumová, soukromnice
139. Josefina Pradeová, soukromnice
140. Ferdinand Prade, zahradník a kameník
141. Josef Pfeifer, dělník
142. Wilhelm Elstner, nádeník
143. Anton Lange, dělník
144. Julie Tandlerová, soukromnice
145. Adolf Wildner penzista
146. Rudolf Wildner, zahradník a kameník
147. Josef Habel, kamenický dělník
148. Franz Tietze, švec
149. Gustav Lange, kamenický dělník
150. Berta Sperandio, dělnice
151. Obecní dům, pošta a obecni úřad
152. Frann Brückner, zahradník
153. Anton Passig, dělník
154. Karl Lange, dělník
155. Adolf Wildner, dělník 
156. Josef Elstner, pokrývač
157. Wilhelm Hladek, truhlář
158. dědicové Reinholda Knoblocha 
159. Ferdinand Frenze, zahradník
160. vodní družstvo
161. továrna Schütz
162. Ferdinand Franze, dělník
163. Ferdinand Storm Jun.
164. Eduard Elstner, truhlář
165. Marie Wildnerová, soukromnice
166. Anton Killmann, zedník
167. Adolf Kaulfersch, kameník a zahradník
168. Josef Patzelt, truhlář a pohřební služba
169. Anna Tandlerová, obchod střižním zboží.
170. Wilhelm Köhler, výrobce hrábí
171. Reinhold Frosch, truhlář
172. Marie Stärzová, soukromnice
173. Marie Bernigová, zahradnice
174. Paulus Morch, kameník
175. Ludmilla Stärzová, soukromnice
176. Marie Leukerová, rolnice

177. Barbara Stärzová, soukromnice
178. Josef Prizkall, zahradník
179. trhárna Schütz
180. Franz Wünsch, hostinský
181. zbouráno
182. škola 
183. továrna Schütz a spol.
184. Adolf Peuker, zahradník
185. Franz Preibisch, výminek
186. Karl Neuhäuser
187. administrativní budova továrny Rudolf Seiche
188. Franz Wagner, zahradník
189. Wilhelm Effenberger, kartáčník
190. pila, Wilhem Effenberger, stavitel, Ketten
191. Josef Köhler, pekař, hostinský
192. Emilie Patzeltová, manželka truhláře
193. strážní domek
194. Mathilde Tandlerová, soukromnice
195. Josef Franze, zahradník
196. Josef Pfeifer, mistr kamenický
197. Josef Köhler, švec
198. Stephan Wolf, nádeník

199. vyhořel 11. 4. 1887, stál u čp. 11
200. vodní společenstvo
201. Ferdinand Schicketanz, penzista býv. železničář
202. Karl. Elstner, truhlář
203. Anton Stärz, kamenický dělník
204. Eduard Wagner, zahradník
205. Franz Köhler, kamenický dělník
206. Josef Münnich, zedník
207. Josef Köhler, hostinský
208. Emilie Köhlerová, zahradnice a obchod s krmivy
209. Wilhelm Gahler, dělník
210. Wilhelm Pfeifer, hlídač 
211. Wilhelm Geisler, kamenický dělník
212. Oskar Schwarzbach, kamenický dělník
213. Eduard Storm, soukromník
214. byt Rudolfa Seicheho 219. Reinhard Gisler, krejčí
216. Josef Krause, sen. soukromník
217. Josef Ritschel, řezník
218. Anton Lange, obchodník s hovězím dobytkem
219. Josef König, kočí
220. Franz Wildner, železářství
221. Franz Habel, dělník
222. Josef Frenze, přadlák
223. pila Frenze Geislera
224. Eduard Prokop, pískovna

225. Elsa Kalíte, manželka truhláře
226. Josef Morche, kolář
227. Stephan Passig, sedlář
228. Franz Krause, železničář
229. Berta Pohlová, manželka revírníka
230. a 231 Anton Horn
232. Franz Schön, kamenický dělník
233. Eduard Köhler, zedník (konzum)
234. Franz Reichhard, košíkář
235. Schütz a spol. obytný dům
236. Josef Quaiser, pekař
237. Anton Köhler, dělník
238. Eduard Köhler, obchodník s dřívím
239. Anton Horn, novostavba
240. Heinrich Lange, kamenický dělník
241. státní myslivna
242. Anton Schöler, hostinec a pila
243. Anton Schöler, obchodník s dřívím
244. Eduard Elstner, truhlář
245. Josef Lange, soukromník
246. Marie Arnoldova, soukromnice
247. Marta Tandlerová, soukromnice
248. hostinec Franze Endlera 
249. Franz Hannig, dřevař 
250. Marie Langeová, soukromnice 
251. Franz Prade, kamenický dělník 
292. Josef Gisler, šofér
253. Heinrich Elstner, lesní dělník
254. Rudolf Prade, železniční služba
255. Marie Hübnerová, soukromnice
256. Eduard Frenze, zámečník

257. Adolf Patzelt, kameník
258. Adolf Patzelt, kamenický dělník
259. Reinhold Herrmann, dělník
260. Andreas Piovesan, výrobce cementu 
261. Franz Kratzer, učitel
262. Emil Pfeifer, dělník
263. Johann Bräuer, zahradník a kameník
264. Rudolf Lange, obchod se střižním zbožím
265. Eduard Elstner, dělník
266. Ernst Köhler, kamenický dělník
267. Josef Effenberger, železniční služba
268. Eduard Wildner, žel. Služba
269. Franz Wildner, truhlářství
270. Ernst Wöhl, kameník
271. August Geisler, dělníkFILIPKA 

Čp. majitel
1. Reinhard Krusche, dělník
2. Johann Augstem, soukromník
3. Wilhelm Ressel, obchodník, vyhořel 22. 9. 1923
4. Anton Arnold, hostinský
5. Franz Wildner, dělník
6. Wilhelm Wildner, pokrývač
7. Eduard Wildner, pokrývač
8. Marie Trostová, dělnice
9. Anton Arnold, hostinský
10. Ferdinand Pfeifer, kamenický dělník
11. Marianna Augstenová, hostinec "Zum Hemmrichtunnel"
12. Franz Mazoun, dělník
13. Frieda Elstnerová, v domácnosti
14. Hermine Seibtová, dělnice, vyhořel 7. 6. 1875
15. Eduard Köhler, lesní dělník a pokrývač
16. Anton Köhler, kamenický dělník
17. Marta Patzeltová, dělnice
18. Josef Köhler, kameník
19. Ferdinand Seibt, zahradník a lesní dělník
20. Josef Effenberger, železniční zaměstnanec
21. vyhořel
22. Anton Scholer, železniční zaměstnanec
23. státní hájovna, Ing. Ernst Weber
24. Eduard Endler
25. vyhořel 23. 10. 1901
26. Emil Krause, pokrývač
27. Berta Fischerová, porodní bába
28. Josef Ressel, penzista
29. Josef Seibt, penzista
30. Eduard Köhler, kamenický dělník
31. Florian Brückner, dělník
32. Josef Köhler, kamenický dělník
33. Emma Hubová, manželka revírníka
34. Emilie Prokopová, v domácnosti
35. Marie Resselová, manželka železničního dělníka
36. Ferdinand Wildner, zedník
37. státní hájenka
38. Josef Ressel, zedník
39. železniční stanice
40. strážní domek u tunelu
41. Marie Pradeová, v domácnosti
42. Marie Geislerová, v domácnosti
43. Robert Ressel, hostinský 
44. Alois Novotný, inspektor

Stará pohlednice Oldřichova v Hájích. Zdroj: Archiv pana Petra Kurtina

 

Úřední hodiny:

Po 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
Út 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
St 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Čt 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
8:00 - 11:00
  • Adresa: OÚ Oldřichov v Hájích 151, 463 31
  • Tel.: (+420) 482 725 093-94
  • Tel.: (starostka Jana Šťastná) 775 280 562
  • e-podatelna: podatelna@oldrichov.cz
  • Datová schránka: 6tfbi63
  • IČ: 00481483
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
    Karel Pokorný, tel.: 482 363 846, 602 833 524

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.