Výpis článků dle štítku

15.07.2017 Návrh odpadové vyhlášky »
obce Oldřichov v Hájích s platností od 1. 1. 2018. Na téma odpadové hospodaření obce se bude v září či v říjnu konat večer se starostou, kam bude pozván i autor návrhu vyhlášky pan Běloch. Plné znění návrhu vyhlášky v příloze.
1.06.2016 Provozní doba ve sběrném místě odpadů »
Změna provozní doby ve sběrném místě odpadů od 1.6.2016 provozní dny od do pondělí a...
30.05.2016 Co mohu odvézt do sběrného dvora? »
Občané Oldřichova v Hájích a místní chalupáři mohou ve sběrném dvoře odevzdat kromě tříděného odpadu také bioodpad (tráva, větve...), velkoobjemný odpad (odpad, který se nevejde do kontejnerů či popelnice: např. skříň, koberec...), elektroodpad (televize, ledničky, baterie...)  a nebezpečný odpad.  Do označených sběrných nádob lze třídit: papír,...
16.04.2015 Sběrný dvůr »
V dubnu vstoupila v platnost nová vyhláška obce o nakládání s odpady. Nepřináší žádné velké změny oproti stávajícímu, jednu ale přece. Nekonají se již svozy velkoobjemového a nebezpečného odpadu, protože byl zahájen provoz tzv. sběrného místa, kde je možné tyto odpady odevzdávat celoročně a je tu navíc i možnost ukládání bioodpadu. Sběrné místo...

počet položek: 9